Använda tangentbordet för att formatera ett e-postmeddelande i E-post för Windows 10

Formateringsknapparna i E-post för Windows 10 finns i menyfliksområdet för fliken Format, som bara visas när du skriver ett e-postmeddelande. Menyfliksområdet innehåller tre flikar: Format,Infoga och Alternativ.

Formatera ett e-postmeddelande

 1. Markera texten som du vill formatera i meddelandet.

 2. Tryck på Alt för att gå till menyfliksområdet och tryck på vänsterpilen eller högerpilen för att flytta mellan flikarna.

 3. Välj fliken Format och tryck sedan på nedpilen för att flytta till det nedre menyfliksområdet.

 4. Tryck på Tabb eller Skift+Tabb för att flytta mellan knapparna i menyfliksområdet för Format. Mer information om formatering finns i Knapparna Formatera, Infoga och Alternativ på fliken Format längre fram i det här avsnittet.

 5. Skicka meddelandet genom att trycka på Alt+S.

Knapparna Formatera, Infoga och Alternativ på fliken Format

I följande avsnitt finns detaljerad information om knapparna på flikarna Format, Infoga och Alternativ.

Knappar på fliken Format

I följande lista finns mer information om knapparna på fliken Format och de associerade menyerna.

Knappen Teckensnitt

 • Teckensnitt och teckenstorlek

 • Textformat: fetstil, kursiv, understruken, genomstruken, nedsänkt och upphöjd

 • Markera

 • Teckensnittsfärg

Knappen Justering

 • Punktlistor och numrerade listor

 • Indrag, dra ut

 • Justering (vänster, höger, centrerad och justerad)

 • Radavstånd

 • Blanksteg före och efter stycken

Knappen Styckeformat

 • Rubriker

 • Rubriker och underrubriker

 • Andra format från mall

Knappen Ångra

 • Ångra enkelt föregående åtgärd, ingen meny

Knapparna på fliken Infoga

I följande lista finns mer information om knapparna på fliken Infoga i menyfliksområdet.

Knappar på fliken Alternativ

I följande lista finns mer information om knapparna på fliken Alternativ.

 • Knappen Hög prioritet – lägger till en flagga med hög prioritet för ett meddelande.

 • Knappen Låg prioritet – lägger till en flagga med låg prioritet för ett meddelande.

 • Menyn Språk – nedrullningsbar meny med olika språk för att ange standardspråk.

 • Knappen Stavning – söker igenom ord i meddelandet. Om ett fel hittas öppnas ett menyfliksområde i E-post för Windows 10 med stavningsförslag för ett markerat ord.

 • Knappen Språkkontroll och språk – öppnar en meny där du kan välja om du vill visa språkkontrollsmarkeringar.

 • Knappen Zooma – öppnar en meny med zoomningsalternativ som anges som procent av ökning. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att zooma in E-post för Windows 10.

Mer information

Använda en skärmläsare med E-post för Windows 10

Kortkommandon i programmen E-post och Kalender för Windows 10

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×