Använda TalkBack till att infoga och redigera en tabell i Excel för Android

Använda TalkBack till att infoga och redigera en tabell i Excel för Android

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att infoga och ändra en tabell. Du kan göra tabellen mer tillgänglig genom att lägga till en rubrik eller markera delar av tabellen med olika färger. Du kan expandera tabellen med nya rader och kolumner eller visa data som ett diagram.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Navigera till menyn Flikar

Du måste gå till menyn flikar för att komma åt alternativ för redigering av kalkylbladet.

 1. Svep först uppåt och därefter nedåt för att sluta använda en markering i ett kalkylblad och det första objektet på skärmen först . Du hör arbetsbokens titel.

  Tips: Tryck var som helst på skärmen med två fingrar om du vill sluta använda menyn och snabbmenyn är öppen överst i kalkylbladet.

 2. Svep åt höger med fingret tills du hör: “Knappen Fler alternativ.” Dubbeltryck sedan på skärmen med ett finger. Du hör: "Flikmenyn Start markerad.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Fliken Start markerad."

 3. Svep till vänster eller höger tills du hör fliken som du vill markera, till exempel: “Fliken Infoga.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Menyfliksområdet Infoga öppnas.

  Obs!: Flikarna Tabell, Bild, Figur och Diagramblir bara tillgängliga när objektet är markerat i kalkylbladet.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör det alternativ som du vill markera och dubbeltryck sedan på skärmen.

Navigera till en tabell i ett kalkylblad

 1. Svep åt vänster eller höger med fingret tills du hör: “Ange tabell <table details and location of focus>.”

 2. Svep åt höger eller vänster med fingret tills du hör platsen i den tabell du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Tabell öppnas.

  Tips: Du kan också gå till fliken Tabell enligt anvisningarna i Gå till menyn flikar.

Infoga en tabell i Excel

Lägga till en tabell för att presentera data på ett effektivt och systematiskt sätt. Du kan infoga en tabell i ett tomt kalkylblad och fylla i data. Alternativt kan du snabbt skapa en tabell med hjälp av data i ett befintligt cellkluster.

 1. Svep åt vänster eller höger i Excel-kalkylbladet tills du hör: “Bladnamn menyfliksområdet.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör aktuellt fokus på bladet beskrivas i kolumner och rader.

 2. Dra med fingret över skärmen för att gå till den cell där du vill infoga en tabell. Du hör namnet på den aktuella platsen. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Placera två fingrar på skärmen och dra dem från varandra i riktningen dit du vill utöka markeringen om du vill utöka markeringen från en enstaka cell till flera celler och infoga en större tabell. Du hör det markerade området från den första cellen längst upp till vänster till sista cellen längst ned till höger.

 3. Navigera till fliken Infoga enligt anvisningarna i Gå till menyn flikar.

 4. Svep åt höger i menyn Infoga tills du hör: "Knappen tabell". Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Inte markerad, tabellen har rubriker, kryssruta." Om tabellen har rubriker sveper du åt vänster tills du hör: "Inte markerad, tabellen har rubriker, kryssruta." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: “Markerad.”

 5. Om du vill sluta använda kryssrutan tryck var som helst på skärmen med två fingrar.

Lägga till en alternativ textrubrik i en tabell

Att göra tabeller i Excel tillgängliga för alla läsare, kan du lägga till en kort och beskrivande rubrik på tabellen och även skriva en mer omfattande text för att beskriva tabellen i detalj.

 1. Navigera till tabellen i kalkylbladet som du fick instruktioner om i Navigera till en tabell i kalkylbladet. Fokus kan vara var som helst i tabellen.

 2. På fliken Tabell sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Meny alternativtext.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Alternativtext.”

 3. I menyn Alternativtext sveper du åt vänster eller höger tills du hör: "Redigeringsruta för rubrik." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Visar <keyboard language> tangentbord.” Skriv en kort rubrik för tabellen.

 4. För att skriva en beskrivning till tabellen sveper du till vänster eller höger tills du hör: "Redigeringsruta för beskrivning." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Visar <keyboard language> tangentbord.”

 5. För att återgå till det aktiva bladet, svep åt vänster eller höger tills du hör: "Blad <sheet number,="" sheet="" details="">har markerats."</sheet> Dubbeltryck på skärmen för att aktivera bladet.

Lägga till en rad eller kolumn i en tabell

Du kan enkelt visa tabellen genom att lägga till rader ovanför eller nedanför, eller kolumner till vänster eller höger på den aktuella markeringen i en tabell.

 1. Navigera till tabellen i kalkylbladet som du fick instruktioner om i Navigera till en tabell i kalkylbladet.

 2. På fliken Tabell kan du lägga till rader eller kolumner:

  • För att infoga en rad ovanför den aktuella markeringen sveper åt vänster eller höger tills du hör: "Knappen Infoga ovanför". Dubbeltryck på skärmen

  • För att infoga en rad under den aktuella markeringen sveper du åt vänster eller höger tills du hör: "Infoga under knappen". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att infoga en kolumn till vänster om den aktuella markeringen sveper du åt vänster eller höger tills du hör: "Knappen Infoga vänster." Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att infoga en kolumn till höger om den aktuella markeringen sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Knappen Infoga höger.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort en rad eller kolumn från en tabell

Du kan snabbt ta bort hela onödiga rader eller kolumner från tabellen.

 1. Navigera till tabellen i kalkylbladet som du fick instruktioner om i Navigera till en tabell i kalkylbladet.

 2. Gör något av följande på fliken Tabell:

  • För att ta bort rader sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Ta bort rader.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att ta bort kolumner sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Ta bort kolumner.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

Markera data i tabellen

För att markera data i en tabell kan du lägga till färg i alternerande rader eller kolumner, eller bara markera den första eller sista kolumnen. Genom att lägga till fördefinierade format kan du snabbt förbättra dina tabeller.

 1. Navigera till tabellen i kalkylbladet som du fick instruktioner om i Navigera till en tabell i kalkylbladet.

 2. Gör något av följande i fliken Tabell för varannan rad eller kolumn:

  • För att lägga till färg på varannan rad sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Olikfärgade rader, brytare, avmarkerad.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att lägga till färg på varannan kolumn sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Olikfärgade kolumner, brytare, avmarkerad.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att lägga till eller ändra en fördefinierad formatmall för olikfärgade rader eller kolumner, svep åt vänster eller höger tills du hör: “Menyn Tabellformat.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: “Tabellformat.” I listan sveper du åt vänster eller höger. Du hör en beskrivning av formatet. Dubbeltryck på skärmen för att välja format.

 3. Gör något av följande i fliken Tabell för första eller sista raden:

  • För att lägga till färg på första kolumnen sveper du åt vänster eller höger tills du hör: “Första kolumnen, avmarkerad.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att lägga till färg på den sista kolumnen, svep åt vänster eller höger tills du hör: “Sista kolumnen, avmarkerad.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att lägga till eller ändra en fördefinierad formatmall för den första eller sista kolumnen i tabellen, svep åt vänster eller höger tills du hör: “Menyn Tabellformat.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: “Tabellformat.” I listan sveper du åt vänster eller höger tills du hör antingen "Medium" eller "Mörka". I listan Medelformat sveper du åt vänster eller höger tills du hör: "Ljusgrå, tabellformat medel, åtta listobjekt." Detta och de följande 13 format kan användas på den första raden / sista kolumnerna. I listan Mörkt format sveper du åt vänster eller höger tills du hör: "Mörkt grå, tabellformat mörk, ett listobjekt." Den här och följande sex formatmallar kan användas till första eller sista kolumner. Dubbeltryck på skärmen för att markera ett format att använda.

Visa data i ett diagram

Du kan visa data i tabellen i diagramformat.

 1. Navigera till tabellen i kalkylbladet som du fick instruktioner om i Navigera till en tabell i kalkylbladet.

 2. Om du vill markera de tabellceller du vill använda till diagrammet placerar du två fingrar på skärmen och drar dem från varandra tills du hör markeringen som du vill använda.

 3. Navigera till fliken Infoga enligt anvisningarna i Navigera till menyn Flikar.

 4. I menyfliksområdetinfoga sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Menyn Diagram." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: “Diagram.”

 5. Svep till vänster eller höger i menyn Diagram tills du hör flik diagramtyp du envill markera, till exempel: “Menyn Cirkel.” Dubbeltryck på skärmen. Du hör namnet på den markerade diagramtypen, till exempel: “Cirkel.” Listan med diagramtyper öppnas.

 6. Svep åt vänster eller höger för att bläddra igenom listan i listan diagramtyp. Du hör listan med artikelnamn, till exempel: "3D-cirkeldiagram och listobjekt." Dubbeltryck på skärmen för att välja diagramtyp. Diagrammet skapas i kalkylbladet.

Snabbreferens

Använd en skärmläsare att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Använda ett externt tangentbord med Excel för Android

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×