Office
Logga in
Använda Sway med en skärmläsare

Använda Sway med en skärmläsare

Med ett tangentbord, en skärmläsare och ett organisationskonto (t.ex. ett Microsoft-konto eller ett skol- eller arbetskonto) kan du använda Sway för att skapa interaktiva rapporter, presentationer, personliga berättelser och mycket mer. Sway fungerar med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, och med tredje parts skärmläsare, t.ex. JAWS.

Meddelanden: 

 • När du använder Sway Online rekommenderar vi att du använder webbläsaren Microsoft Edge och skärmläsaren Narrator.

 • Stäng av sökningsläget när du skapar en Sway-yta med Narrator.

 • Kontrollera att den virtuella markören är inaktiverad när du skapar en Sway-yta med JAWS. JAWS bör inaktivera den virtuella markören automatiskt. Om den virtuella markören är aktiverad trycker du på INSERT + Z för att inaktivera den.

I det här avsnittet

Starta Sway

Sway är tillgängligt som en webbapp, universell app och iOS-app. Du öppnar Sway olika beroende på vilken version du använder.

Starta Sway online

 1. Dirigera webbläsaren till www.sway.com. Du hör "Office Sway. Streck. Skapa och dela fantastiska berättelser, presentationer och mycket mer. Knappen Kom igång". I Skärmläsaren hör du "Office Sway. Skapa och dela fantastiska berättelser, presentationer och mycket mer". Fokus är på knappen Kom igång.

 2. Tryck på Retur.

  • Om du inte är inloggad på ditt Microsoft-konto öppnas dialogrutan Välkommen till Sway. Du hör "Dialogrutan Logga in. Redigera e-postadress. Skriv in text". I Skärmläsaren hör du "Dialogrutan Logga in. Fokus på redigering av e-postadress".

   a. Skriv e-postadressen för ditt organisations- eller skolkonto för Office 365 eller ditt kostnadsfria Microsoft-konto.

   b. Tryck på Retur. Du hör "Office Sway. Streck. Skapa och dela fantastiska berättelser, presentationer och mycket mer. Letar efter konto. Logga in på ditt Microsoft-konto. Lösenord. Redigera lösenord".

   c. Skriv ditt lösenord.

   d. Tryck på Retur. Fokus är på knappen Skapa nytt.

  • Om du är inloggad på ditt Microsoft-konto är fokus på knappen Skapa nytt.

Starta Sway Universal med Windows 10

 1. Öppna Start-menyn och skriv "Sway".

 2. Tryck på Retur. Du hör "Lämnar menyer. Sway". Fokus är på knappen Skapa nytt i Sway.

Starta Sway från en annan Microsoft online-app

Om du är inloggad på Office 365 kan du snabbt öppna Sway.

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Knappen Appväxlaren för Office" eller "Knappen Lista över Microsoft-tjänster".

 2. Tryck på tabbtangenten tills du hör "Länken Gå till Sway. Sway".

 3. Tryck på Retur. Du hör det första namnet i en lista med Microsoft-appar. Tryck på tabbtangenten tills du hör "Sway".

 4. Tryck på Retur. Du hör "Office Sway. Streck. Skapa och dela fantastiska berättelser, presentationer och mycket mer". Fokus är på knappen Skapa nytt.

Kortkommandon i Sway

Kortkommandon hittar du i Kortkommandon i Sway.

Utforska användargränssnittet i Sway

Skapa interaktiva rapporter, presentationer, personliga berättelser och mer med Sway. Du tillhandahåller innehåll, till exempel text, bilder, videoklipp och inbäddade objekt. Sway gör resten och ser till att din färdiga layout ser bra ut på i stort sett vilken enhet som helst.

Sway är ett webbprogram som innehåller dessa toppnivåsidor:

 • Startsidan (http://www.sway.com) där du hittar självstudier, exempel och relaterade länkar. Du behöver inte vara inloggad i Sway för att se startsidan.

 • Mina Sway-ytor som innehåller alla Sway-ytor kopplade till det konto du använde för att logga in. Här ingår Sway-ytor som du har skapat och Sway-ytor som har delats med dig.

 • Redigering, vyn där du skapar eller redigerar en vald Sway.

 • Spela upp, där du kan visa din Sway-yta som ett bildspel.

När du redigerar i Sway arbetar du i fyra huvudområden:

 • Det övre navigeringsfältet innehåller redigeringskommandon och alternativ på programnivå.

 • Menyraden visar fliken Händelseförlopp, fliken Design och knappen Infoga.

 • Händelseförlopp – här lägger du till, importerar, redigerar, formaterar och ordnar innehållet i en vald Sway-yta. Infoga ett kort om du vill lägga till innehåll. Gör en grupp om du vill visa vissa kort tillsammans i en färdig Sway-yta.

 • Design visar hur din slutförda Sway ser ut.

Vanliga uppgifter i Sway

Sway strukturerar innehåll som enskilda kort. Varje kort representerar ett element i dokumentet, till exempel en rubrik, bild eller video. När du skapar en ny Sway har den ett rubrikkort – du lägger till resten.

Infoga ett kort

 1. Tryck och håll ned CAPS. Tryck på pilen tills du hör ”Infoga innehåll. Knapp.”

 2. Tryck på Blanksteg (eller Retur). Du hör ”Markerad. Visa förslag korttyper flikobjekt. Ett av fyra.”

 3. Tryck och håll ned CAPS. Tryck på pilen för att bläddra mellan flikarna. Du hör ”Inte markerad. Visa text | Media | Grupp korttyper flikobjekt. Två | Tre | Fyra av fyra .”

 4. Tryck på Blanksteg (eller Retur) för att byta flik vid behov. Du hör ett klockspelsljud.

 5. Om du vill veta vad som finns under respektive flik markerar du den och trycker och håller ned CAPS. Tryck på pilen tills du hör ”Infoga <typ>-kort. Knapp”. (Till exempel ”Infoga Rubrik 1-kort. Knapp.”)

 6. Tryck på blanksteg (eller Retur) för att infoga kortet under föregående kort. Kortet läggs till.

Spara en Sway-yta

Sway sparar automatiskt innehållet medan du arbetar.

Dela en Sway-yta

Du kan dela en Sway-yta med hjälp av alternativmenyn eller genom att kopiera URL-adressen från webbläsaren och skicka den till någon.

 1. Tryck på Alt+Skift+S Du hör "Dela" följt av antingen "Knappen Dela är markerad" eller "Dela. Knappen Dela Sway-ytan. Aktivera genom att trycka på blanksteg". I Skärmläsaren följs "Dela" av antingen "Växlingsknapp för Dela det här. Sway-knappen nedtryckt. Styr om din Sway-yta är synlig för andra", eller "På. Dela. Knappen Dela den här Sway-ytan. Styr om din Sway-yta är synlig för andra".

 2. Om knappen Dela inte är markerad trycker du på blanksteg.

 3. Du kan välja "Dela med världen" genom att publicera den på docs.com eller "Dela med kompis" via Facebook, Twitter eller en inbäddningskod. Tryck på Tabb tills du kommer till ditt val och tryck sedan på Retur.

Hitta något i en Sway-yta

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Knappen Öppna sökning. Aktivera genom att trycka på blanksteg".

 2. Tryck på blanksteg och skriv sedan sökordet.

 3. Tryck på Retur. Du hör "Söker punkt-punkt-punkt" följt av antalet förekomster av sökordet som hittades. Fokus är på den första förekomsten.

 4. Flytta till nästa förekomst genom att trycka på Retur.

Läs en Sway-yta

Ett enkelt sätt att läsa en Sway-yta med en skärmläsare är att först växla till hjälpmedelsvyn.

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Knappmenyn Appväxlaren för Office". Fokus flyttas då till verktygsfältet.

 2. Tryck på tabbtangenten tills du hör "Knappmenyn Fler alternativ".

 3. Tryck på Retur. Du hör "Länken Fler Sway-alternativ". I Skärmläsaren hör du "Knappen Fler alternativ".

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Knappen Visar denna Sway-yta i en högkontrastdesign med fullständiga tangentbordsfunktioner och skärmläsaråtkomst till allt innehåll". Tryck på Retur.

 5. Gör något av följande:

  • I JAWS aktiverar du den virtuella markören genom att trycka på Insert+Z. Bläddra igenom Sway-ytan med hjälp av uppåtpilen eller nedåtpilen.

  • I Skärmläsaren bläddrar du igenom Sway-ytan genom att trycka på Caps Lock+Högerpil eller Vänsterpil.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×