Använda snabbtangenter från Office 2003 i program med menyflikar

I Microsoft Office 2010-programmen har menyer och verktygsfält ersatts med menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Fluent-användargränssnittet. Om du har lärt dig och vant dig vid att använda snabbtangenter i tidigare versioner av Microsoft Office fungerar de fortfarande.

Obs!: Om du använder Microsoft Office Starter 2010 fungerar bara snabbtangenter för funktioner som stöds i Office Starter. Mer information om funktionerna i Office Starter finns i Funktioner som stöds av Word Starter och Funktioner som stöds av Excel Starter.

När du använder en snabbtangent från en tidigare Office-version visas ett varningsmeddelande som påminner dig om vilka tangenter du har tryckt på. Om du till exempel vill infoga en sidbrytning i en fil i Word 2010, och du är van vid att använda snabbtangenterna från Office 2003, så du trycker på ALT+I. Följande meddelande visas för att påminna dig om vilka tangenter du har tryckt på: Office-snabbtangent: ALT, I,. När du trycker på I-tangenten igen visas dialogrutan Infoga hyperlänk.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×