Använda smartdokument

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Smartdokument är filer, till exempel Excel-arbetsböcker som planeras för att ge dig hjälp när du arbetar med dem. Flera typer av Excel-filer, till exempel formulär och mallar, fungerar också som smartdokument.

Lära mer om smartdokument

Smartdokument tillhandahåller lösningar på vanliga affärsproblem: styra verksamhetens processarbetsflöden och återanvända och dela information. Du skapar dessa smartdokumentslösningar genom att lägga till XML-tillägg i Excel-arbetsböckerna. Dessa lösningar kan hämtas eller utvecklas med ett Smart Document Software Development Kit.

Smarta dokument passar särskilt bra för arbetsböcker som ingår i ett arbetsflöde. Ett arbetsflöde är den automatiserade förflyttningen av dokument eller objekt genom en viss serie åtgärder eller aktiviteter relaterade till en affärsprocess. Arbetsflöden kan användas för en konsekvent hantering av vanliga affärsprocesser, till exempel för att godkänna eller granska dokument. Ditt företag kanske har en process för att fylla i kostnadssammanställningar, och du kanske har en Excel-mall för detta. Om mallen omvandlas till ett smartdokument kan den kopplas till en databas som automatiskt fyller i viss obligatorisk information, till exempel medarbetarens namn, anställningsnummer och chefens namn. När du fyller i kostnadssammanställningen kan smartdokumentet visa en knapp så att du kan skicka det till nästa steg i arbetsflödet. Eftersom smartdokumentet "vet" vem som är din chef kan det automatiskt skickas vidare till den personen. Oavsett vem som har dokumentet vet smartdokumentet var det befinner sig arbetsflödet och vilket nästa steg är.

Du kan använda smartdokument som hjälper dig att dela och återanvända befintligt innehåll. Jurister kan använda befintliga standardformulär när de skriver kontrakt och journalister kan infoga signaturer och andra vanlig text. Smartdokument kan också göra det lättare att dela information och även kan interagera med andra Microsoft Office-program. Du kan till exempel använda smartdokument för att skicka e-postmeddelanden via Outlook, utan att lämna dokumentet eller starta Outlook dig själv.

När du lägger till en smartdokumentslösning visas den i listan över tillgängliga lösningar när du öppnar ett nytt smartdokument. Om du vill använda en lösning måste du först koppla XML-tillägget till dokumentet, vilket konverterar Excel-arbetsboken till ett smartdokument. Ett XML-tillägg innehåller flera komponenter, bland annat XML-filer (Extensible Markup Language) och ett manifest som hänvisar till komponenterna. När du öppnar ett dokument som är kopplat till ett XML-tillägg öppnas också åtgärdsfönstret Dokumentåtgärder. Där finns till exempel verktyg som hjälper dig att utföra åtgärder och hjälp om hur du använder smartdokumentet. Vilka funktioner som ingår i ett smartdokument beror på hur det har designats. Om det behövs kontaktar du IT-personalen för att ta reda på var lösningen finns och annan information om den.

Obs!: När du använder smartdokument för första gången kan du få ett meddelande om att du behöver installera CLR-komponenter (Common Language Runtime) eller att du behöver en annan version av komponenterna. Om du får ett sådant meddelande kontaktar du systemadministratören.

Om det inte finns några utvecklare eller någon IT-avdelning på ditt företag kan du hämta smartdokument som har skapats av andra leverantörer. Om du är utvecklare och vill veta mer om hur du skapar smartdokument läser du Smart Document Software Development Kit på webbplatsen Microsoft Developer Network (MSDN).

Överst på sidan

Lägga till och koppla en smartdokumentslösning

 1. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den på följande sätt:

  1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv > Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera Primära flikar från listan Anpassa menyfliksområdet till höger i dialogrutan Anpassa menyfliksområdet och sedan markera kryssrutan utvecklare.

  3. Klicka på OK.

   Obs!: Om du använder Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet i kategorin vanliga under de vanligaste alternativen när du arbetar i Excel, och klicka sedan på OK

 2. Klicka på Tillägg i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Tillägg

 3. Klicka på Lägg till.

 4. Leta reda på manifestet för den lösning som du vill lägga till i dialogrutan Installera XML-tillägg.

 5. Klicka på Öppna.

 6. Klicka på den lösning som du vill koppla till dokumentet i listan Tillgängliga XML-tillägg och klicka sedan på Bifoga

Överst på sidan

Ändra ett XML-tillägg som är kopplat till ett smartdokument

 1. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den på följande sätt:

  1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv > Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera Primära flikar från listan Anpassa menyfliksområdet till höger i dialogrutan Anpassa menyfliksområdet och sedan markera kryssrutan utvecklare.

  3. Klicka på OK.

   Obs!: Om du använder Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet i kategorin vanliga under de vanligaste alternativen när du arbetar i Excel, och klicka sedan på OK

 2. Klicka på Tillägg i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Tillägg

 3. Gör något av följande:

  1. Klicka på Ta bort om du vill ta bort XML-tilläggets namn och URL-egenskaper från dokumentet. XML-tillägget kommer ändå att vara tillgängligt i listan Tillgängliga XML-tillägg.

  2. Om du vill byta ut aktuellt XML-tillägg mot det nya XML-tillägget markerar du det nya XML-tillägget i listan Tillgängliga XML-tillägg och klickar sedan på Bifoga.

  3. Du kan ange att ett XML-tillägg ska uppdateras automatiskt med givna mellanrum. Om du vill söka efter uppdateringar vid andra tillfällen klickar du på Uppdatera. Om ett uppdaterat XML-tillägg är tillgängligt hämtas de nya komponenterna.

Överst på sidan

Ta bort en smartdokumentslösning

 1. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den på följande sätt:

  1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv > Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera Primära flikar från listan Anpassa menyfliksområdet till höger i dialogrutan Anpassa menyfliksområdet och sedan markera kryssrutan utvecklare.

  3. Klicka på OK.

   Obs!: Om du använder Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet i kategorin vanliga under de vanligaste alternativen när du arbetar i Excel, och klicka sedan på OK

 2. Klicka på Tillägg i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Tillägg

 3. Klicka på den lösning som du vill ta bort i listan Tillgängliga XML-tillägg och klicka sedan på Ta bort.

Obs!: När du tar bort en smartdokumentslösning tas samtidigt registerinformationen bort för den lösningen. När du tar bort lösningen tas emellertid inga filer bort som har installerats på datorn av XML-tillägget, eftersom dessa kan användas av andra smartdokument.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×