Använda samarbetsbilder

Samarbetsbilder är Live Meeting-bilder som du kan använda för att förenkla samarbetet med de övriga deltagarna. Till skillnad från PowerPoint-presentationer måste inte samarbetsbilder importeras eller skapas i förväg. Du kan infoga samarbetsbilder spontant under ett möte, för att understryka en tanke eller för att stimulera deltagarnas kreativitet.

Följande fem typer av samarbetsbilder finns tillgängliga:

  • Whiteboard. En Whiteboard-bild är en tom bild där du kan rita, lägga till text och stämplar samt markera information med hjälp av kommenteringsverktyg. Om du snabbt vill skapa till exempel ett flödesschema för att illustrera något, kan du infoga en Whiteboard-bild och sedan rita rutor, linjer osv. med hjälp av kommenteringsverktygen.

  • Webbsida. Med en webbsida kan du visa en webbsida för mötesdeltagarna och tillhandahålla varje deltagare en separat anslutning till den webbadressen, och låta dem navigera fritt på webbplatsen. Webbsidan är till exempel användbar om du vill låta deltagarna fylla i en enkät eller ett formulär under mötet.

  • Textsida. En textsida är en tom, redigerbar bild som alla med rätt behörighet kan skriva på. Om du till exempel vill skriva ny information som deltagarna ska kunna kopiera och klistra in, till exempel en lista över uppgifter, kan du skapa en textbild. När du skapar och arbetar med en textbild, kan du använda kommandona på Redigera-menyn för att kopiera, klistra in, klippa ut och ta bort text.

  • Omröstningssida. Använd omröstningssidorna när du vill ta reda på mötesdeltagarnas reaktioner och synpunkter under en presentation. Omröstningssidorna är ett bra sätt att skaffa respons genom att låta deltagarna välja mellan flera svar på en fråga. Du kan skapa omröstningssidor i förväg eller infoga dem efter hand under presentationen.

  • Skärmbild. En skärmbild visar en skärmbild från datorn, till exempel en skärmbild med ett kalkylblad eller diagram. När du har skapat en skärmbild kan du lägga till kommentarer med hjälp av kommenteringsverktygen.

Så här lägger du till en samarbetsbild som en ny resurs

  • Klicka på fönstret Innehåll i Live Meeting-klienten, klicka på Dela, och klicka på den typ av bild du vill lägga till: Whiteboard, Omröstning, Text, Webb eller Skärmbild.

Bilden läggs till som nytt innehåll i fönstret Innehåll och du kan börja använda den för samarbetet med övriga deltagare.

Så här infogar du en samarbetsbild i en befintlig presentation

  1. Klicka på fönstret Innehåll i Live Meeting-klienten, klicka på den presentation som du vill lägga till samarbetsbilden i, och klicka sedan på Miniatyrer.

  2. Högerklicka på miniatyren precis över den punkt där du vill infoga bilden i fönstret Miniatyrer. Peka på Infoga ny bild, och klicka sedan på den typ av bild du vill lägga till: Whiteboard, Omröstning, Text, Webb eller Skärmbild.

Bilden läggs till efter den insättningspunkt du valde i den aktuella resursen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×