Använda rtf-funktioner i SharePoint Workspace 2010

Du kan göra RTF-redigeringar i de flesta textfält.

Obs!: Informationen i den här hjälpartikeln gäller inte för RTF-fält som finns i formulärmallar i listverktyget i SharePoint Workspace. I de fälten finns samma RTF-formateringsfunktioner som i Microsoft Office InfoPath 2010.

Vad vill du göra?

Formatera text

Lägga till bilder och filer i textinnehåll

Identifiera webbadresser automatiskt

Redigera textvisningen för verktygslänkar och webbadresslänkar

Formatera text

I de flesta arbetsyteverktyg finns RTF-formateringsalternativen på fliken Start i menyfliksområdet. Med alternativen kan du bland annat ändra teckensnitt, storlek, färg och betoning av markerad text, samt ändra styckeinställningar som justering, indrag och punktlistor.

Välj styckealternativ för att justera text till vänster, höger eller mitten, skapa punktlistor och öka eller minska styckeindrag.

I de flesta RTF-textfält kan du högerklicka om du vill visa en meny med formateringsalternativ.

Överst på sidan

Lägga till bilder och filer i textinnehåll

Du kan kopiera och klistra in bilder och filer i RTF-fält. Kopiera en bild eller fil till Urklipp, högerklicka inuti RTF-fältet och klicka på Klistra in. Du kan också dra och släppa en bild eller fil i ett RTF-fält.

Bilder och filer som du klistrar in i RTF-fält kan ibland visas som bifogade filer (i stället för själva bilden) beroende på bild- eller filtypen och vilket operativsystem du använder.

Högerklicka på en bild eller bifogad fil om du vill visa menyalternativ. Vilka alternativ som visas beror på filtypen.

Överst på sidan

Identifiera webbadresser automatiskt

Som standard är alla RTF-redigeringsfönster konfigurerade för att automatiskt identifiera webbadresser och formatera dem som en aktiv länk. Länken kan du och andra medlemmar klicka på för att öppna webbplatsen i en webbläsare. I följande tabell visas syntaxreglerna för hur webbadresser ska anges för att identifieras automatiskt:

Webbadress

Giltig?

microsoft.com

Nej

www.microsoft.com

Ja

http://microsoft.com

Ja

http://www.microsoft.com

Ja

Om du vill inaktivera den här funktionen högerklickar du i redigeringsfönstret och klickar på Identifiera URL:er.

Överst på sidan

Redigera textvisningen för verktygslänkar och webbadresslänkar

Du kan redigera texten som visas för verktygslänkar som klistras in i RTF-områden eller RTF-fält och identifierade webbadresslänkar.

Redigera textvisningen för verktygslänkar

När du klistrar in en länk från ett arbetsyteverktyg (till exempel en länk till ett diskussionsämne, en fil i ett dokumentverktyg, ett objekt i listverktyget eller en sida i ett Anteckningar-verktyg) innehåller länktexten vanligtvis namnet på objektet (beroende på verktyget) och den som senast redigerat objektet. Ett objekt i listverktyget som har klistrats in i ett RTF-fält visas till exempel i det här formatet:

Visningsformat för länk till objekt i listverktyg

Du kanske vill använda en annan text för länken, särskilt om länken är en del av texten i en mening.

Så här redigerar du textvisningen:

 1. Använd piltangenterna för att placera markören direkt bredvid länktexten.

  Placera infogningspunkten

  Obs!: Du kan inte klicka i länktexten om du vill redigera den eftersom den då aktiveras och går till länkmålet.

 2. Använd Skift-tangenten och piltangenterna om du vill markera länktexten. Var försiktig så att du inte infogar några mellanrum före eller efter ord.

  Använd Skift och piltangenterna för att markera länktexten

 3. Klicka på Redigera hyperlänk på fliken Start.

 4. Ersätt texten i fältet Text som ska visas i dialogrutan Redigera hyperlänk med önskad text.

  Obs!: Fältet Adress ska innehålla texten <<Adress för Groove-arbetsyteobjekt >>. Om det inte gör det (om fältet till exempel är tomt) innebär det att du inte har markerat länktexten på rätt sätt. Klicka på Avbryt och kontrollera att du har markerat bara länktexten och ingenting annat.

 5. Klicka på OK.

  Den redigerade länktexten visas i länken.

  Länken med ändrad text

Redigera textvisningen för webbadresslänkar

Du kan ange alternativ text som ska visas för webbadresslänkar som visas i RTF-områden eller RTF-fält. Du kan skapa en webbadress med alternativ text från insättningspunkten eller använda alternativ text i en befintlig webbadress.

 1. Klicka där du vill infoga webbadressen eller markera befintlig text eller en befintlig webbadress.

  Markerad webbadress

  Tips: Markera en befintlig webbadress genom att klicka till vänster eller höger om webbadressen och sedan använda Skift- och piltangenterna.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Hyperlänk.

 3. Ange texten i fältet Text som ska visas och webbadressen (om det behövs) i fältet Adress i dialogrutan Hyperlänk.

  Om du redan har markerat en webbadress visas den automatiskt i fälten Text som ska visas och Adress. Du behöver bara ersätta innehållet i fältet Text som ska visas med den text du vill ha.

  Om du redan har markerat texten visas den automatiskt i fältet Text som ska visas. Du måste lägga till en webbadress i fältet Adress eller välja en webbadress i listan Besökta sidor som innehåller de senast besökta sidorna i webbläsaren.

  Om du öppnar dialogrutan Hyperlänk utan att någon text är markerad måste du ange texten i fältet Text som ska visas och den tillhörande webbadressen i fältet Adress.

 4. Klicka på OK.

  Hyperlänktexten infogas eller ersätter den befintliga texten.

  Ändrad länktext för webbadress

Ta bort länkar

Du kan ta bort en länk genom att ta bort länktexten (och sedan skriva in texten igen om du vill ha den kvar).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×