Använda regler för att svara på meddelanden

Använda regler för att svara på meddelanden

Om du använder ett POP- eller IMAP-konto har du inte tillgång till funktionen för autosvar (frånvarande). Men om du låter Outlook vara igång när du är borta kan du använda regler för att svara på e-postmeddelanden automatiskt. Med regler kan du också vidarebefordra e-postmeddelanden till ett annat konto, markera meddelanden som lästa och flytta dem till en mapp automatiskt. Mer information om hur du arbetar med regler finns i Skapa en regel i Outlook.

Använda regler för att svara på inkommande e-postmeddelanden när du är borta

Från och med Exchange Server 2010 går det som standard inte att använda regler för att vidarebefordra meddelanden till e-postadresser utanför företaget för Microsoft Exchange Server-konton. Inställningen hjälper till att förhindra att sekretessbelagd och privat information från företaget hamnar på avvägar. Endast en Exchange-administratör kan ändra inställningen.

Om du använder ett POP- eller IMAP-konto kan du följa anvisningarna nedan om du vill svara på alla inkommande e-postmeddelanden med ett meddelande om att du är frånvarande.

 1. Välj fliken Arkiv.

 2. Välj Hantera regler och aviseringar.

 3. Klicka på Ny regel på fliken E-postregler i dialogrutan Regler och aviseringar.

 4. Klicka på Tillämpa regler för meddelanden jag mottar under Börja med en tom regel och klicka på Nästa.

 5. Om du vill svara på alla e-postmeddelanden du får lämnar du rutorna i steg 1 och steg 2 oförändrade och klickar på Nästa igen. 

 6. Under Vad vill du göra med meddelandet? i Steg 1: Välj åtgärder väljer du:

  • vidarebefordra det till personer eller offentlig grupp

  • omdirigera det till personer eller offentlig grupp

 7. Klicka på den understrukna texten för personer eller offentlig grupp, ange de personer eller den offentliga grupp som du vill vidarebefordra meddelanden till och klicka på Nästa under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen.

 8. Välj de undantag du vill använda under Steg 1: Välj undantag (om nödvändigt).

 9. Klicka på varje understruket textavsnitt, ange värden och klicka på Nästa under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen.

 10. Ange ett namn under Steg 1: Ange ett namn för denna regel.

 11. Markera rutorna för de alternativ som du vill använda under Steg 2: Ange regelalternativ.

  • Om du vill använda regeln på befintliga meddelanden i Inkorgen markerar du rutan Kör denna regel nu på meddelanden som redan finns i "Inkorgen".

  • Den nya regeln aktiveras som standard. Om du vill inaktivera regeln avmarkerar du rutan Tillämpa regeln.

  • Om du vill tillämpa regeln på alla e-postkonton i Outlook markerar du rutan Skapa den här regeln på alla konton.

 12. Klicka på Slutför.

Obs! Om du använder ett POP- eller IMAP-konto måste du låta Outlook vara igång om du vill att regeln ska skicka autosvar på e-postmeddelanden när du är borta.

Obs!: Om du vill skapa en regel för en gemensam mapp måste du göra det i dialogrutan Egenskaper för mappen.

 1. Klicka på E-post i navigeringsfönstret.

 2. I menyn Verktyg klickar du på Regler och aviseringar.

 3. Om du har fler än ett e-postkonto i din e-postprofil i Outlook går du till listan Använd ändringarna på den här mappen och klickar på Inkorgen där du vill använda den nya regeln.

 4. Klicka på Ny regel.

 5. Under Börja med en tom regel klickar du på Kontrollera meddelanden när de anländer och klicka sedan på Nästa.

 6. Under Steg 1: Välj villkor markerar du kryssrutan bredvid varje villkor som du vill att det inkommande meddelandet ska matcha med.

 7. Under steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på det understrukna värdet som motsvarar villkoret och välj eller skriv sedan den nödvändiga informationen för villkoret.

  1. Under Steg 1: Välj villkor markerar du kryssrutan från personer eller distributionslista.

  2. Under steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på personer eller distributionslista.

  3. I någon av adresslistorna dubbelklickar du på mottagarens namn och sedan klickar du på OK.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Under Steg 1: Välj åtgärder markerar du någon av dessa kryssrutor:

  • vidarebefordra det till personer eller offentlig grupp

  • omdirigera det till personer eller offentlig grupp

 10. Under steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på personer eller distributionslista.

 11. I någon av adresslistorna dubbelklickar du på namnet eller distributionslistan som du vill vidarebefordra meddelandena till. Klicka sedan på OK.

 12. Klicka på Nästa två gånger.

 13. Under Steg 1: Ange ett namn för denna regel skriver du ett namn.

  Om du vill köra den här regeln på meddelanden som redan finns i dina mappar markerar du kryssrutan Kör denna regel nu på meddelanden som redan finns i "mappen".

  Om du vill tillämpa regeln på alla dina e-postkonton och inkorgar markerar du kryssrutan Skapa den här regeln på alla konton. Det här alternativet är nedtonat om du inte har fler än ett e-postkonto eller en inkorg.

 14. Klicka på Slutför.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×