Använda referensverktyg

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Verktygslådan innehåller Referensverktyg, Klippbok och Kompatibilitetsrapport i Word, Excel och PowerPoint. Var och en av de här Office för Mac-programmen har också ytterligare, specifika verktyg i verktygslådan. Till exempel innehåller Words verktygslåda Format och Excels verktygslåda Formelverktyget. Med Referensverktyg får du tillgång till synonymer, ordlista och översättningsinformation.

Viktigt!: Office måste kunna ansluta till Internet för att kunna använda Referensverktyg. Första gången du använder Referensverktyg visas meddelandet Klicka här om du vill tillåta åtkomst till referensverktyg online.

Gör något av följande:

Slå upp en synonym i synonymordlistan

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

Slå upp en definition i ordlistan

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

Söka efter ett ord på ett annat språk

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

 3. Öppna panelen Tvåspråkig ordlista.

 4. På popup-menyn Från väljer du det språk du använder.

 5. På popup-menyn Till väljer du det språk du vill att ordet ska översättas till.

Översätta text på ett annat språk

 1. I dokumentet markerar du den text som du vill översätta.

 2. Öppna menyn Visa och klicka på Referensverktyg.

 3. Öppna panelen Översättning.

 4. Välj det språk texten är på för närvarande i menyn Från.

 5. Välj det språk du vill översätta texten till i menyn Till.

  Tips: Om du vill översätta hela dokumentet klickar du i rutan under popup-menyn TillÖversätt det här dokumentet. Texten skickas till tjänsten Microsoft Translator via Internet.

Slå upp ett ord på Internet

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

 3. Öppna panelen Webbsökning.

Dölja ordlistan eller annat referensverktyg

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar för Verktygslåda knappen Inställningar för Verktygslåda .

 3. På popup-menyn Palett klickar du på Referensverktyg.

 4. Under Visa paneler avmarkerar du rutorna för de referensverktyg du vill dölja.

  Obs!: Du kan inte dölja synonymer.

Visa eller dölja verktygslådan

 • I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller dölj verktygslådan  Knappen Verktygslåda .

Ändra visningsinställningar för verktygslådan

 1. I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller dölj verktygslådan  Knappen Verktygslåda .

 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar för Verktygslåda knappen Inställningar för Verktygslåda .

 3. Gör önskade ändringar.

Se även

Anpassa menyfliksområdet och verktygsfälten

Kontrollera kompatibiliteten för ett dokument

PowerPoint

Verktygslådan innehåller Referensverktyg, Klippbok och Kompatibilitetsrapport i Word, Excel och PowerPoint. Var och en av de här Office för Mac-programmen har också ytterligare, specifika verktyg i verktygslådan. Till exempel innehåller Words verktygslåda Format och Excels verktygslåda Formelverktyget. Med Referensverktyg får du tillgång till synonymer, ordlista och översättningsinformation.

Viktigt!: Office måste kunna ansluta till Internet för att kunna använda Referensverktyg. Första gången du använder Referensverktyg visas meddelandet Klicka här om du vill tillåta åtkomst till referensverktyg online.

Gör något av följande:

Slå upp en synonym i synonymordlistan

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

Slå upp en definition i ordlistan

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

Söka efter ett ord på ett annat språk

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

 3. Öppna panelen Tvåspråkig ordlista.

 4. På popup-menyn Från väljer du det språk du använder.

 5. På popup-menyn Till väljer du det språk du vill att ordet ska översättas till.

Översätta text på ett annat språk

 1. I dokumentet kopierar du den text som du vill översätta.

 2. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 3. I rutan Ord eller fras klistrar du in den text du vill översätta.

 4. Öppna panelen Översättning.

 5. På popup-menyn Från väljer du den text du använder.

 6. På popup-menyn Till väljer du det språk du vill att texten ska översättas till.

  Tips: Om du vill översätta hela dokumentet klickar du i rutan under popup-menyn TillÖversätt det här dokumentet. Texten skickas till tjänsten Microsoft Translator via Internet.

Slå upp ett ord på Internet

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

 3. Öppna panelen Webbsökning.

Dölja ordlistan eller annat referensverktyg

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar för Verktygslåda knappen Inställningar för Verktygslåda .

 3. På popup-menyn Palett klickar du på Referensverktyg.

 4. Under Visa paneler avmarkerar du rutorna för de referensverktyg du vill dölja.

  Obs!: Du kan inte dölja synonymer.

Visa eller dölja verktygslådan

 • I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller dölj verktygslådan  Knappen Verktygslåda .

Ändra visningsinställningar för verktygslådan

 1. I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller dölj verktygslådan  Knappen Verktygslåda .

 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar för Verktygslåda knappen Inställningar för Verktygslåda .

 3. Gör önskade ändringar.

Se även

Anpassa verktygsfält och menyer

Kontrollera kompatibiliteten för ett dokument

Excel

Verktygslådan innehåller Referensverktyg, Klippbok och Kompatibilitetsrapport i Word, Excel och PowerPoint. Var och en av de här Office för Mac-programmen har också ytterligare, specifika verktyg i verktygslådan. Till exempel innehåller Words verktygslåda Format och Excels verktygslåda Formelverktyget. Med Referensverktyg får du tillgång till synonymer, ordlista och översättningsinformation.

Viktigt!: Office måste kunna ansluta till Internet för att kunna använda Referensverktyg. Första gången du använder Referensverktyg visas meddelandet Klicka här om du vill tillåta åtkomst till referensverktyg online.

Gör något av följande:

Slå upp en synonym i synonymordlistan

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

Slå upp en definition i ordlistan

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

Söka efter ett ord på ett annat språk

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

 3. Öppna panelen Tvåspråkig ordlista.

 4. På popup-menyn Från väljer du det språk du använder.

 5. På popup-menyn Till väljer du det språk du vill att ordet ska översättas till.

Översätta text på ett annat språk

 1. I dokumentet kopierar du den text som du vill översätta.

 2. Öppna menyn Visa och klicka på Referensverktyg.

 3. I rutan Ord eller fras klistrar du in den text du vill översätta.

 4. Öppna panelen Översättning.

 5. Välj det språk texten är på för närvarande i menyn Från.

 6. Välj det språk du vill översätta texten till i menyn Till.

  Tips: Om du vill översätta hela dokumentet klickar du i rutan under popup-menyn TillÖversätt det här dokumentet. Texten skickas till tjänsten Microsoft Translator via Internet.

Slå upp ett ord på Internet

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I rutan Ord eller fras skriver du ordet eller frasen du vill slå upp och trycker på RETUR.

 3. Öppna panelen Webbsökning.

Dölja ordlistan eller annat referensverktyg

 1. Visa-menyn klickar du på Referensverktyg.

 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar för Verktygslåda knappen Inställningar för Verktygslåda .

 3. På popup-menyn Palett klickar du på Referensverktyg.

 4. Under Visa paneler avmarkerar du rutorna för de referensverktyg du vill dölja.

  Obs!: Du kan inte dölja synonymer.

Visa eller dölja verktygslådan

 • I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller dölj verktygslådan  Knappen Verktygslåda .

Ändra visningsinställningar för verktygslådan

 1. I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller dölj verktygslådan  Knappen Verktygslåda .

 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar för Verktygslåda knappen Inställningar för Verktygslåda .

 3. Gör önskade ändringar.

Se även

Anpassa verktygsfält och menyer

Kontrollera kompatibiliteten för ett dokument

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×