Använda principer för Stänga och ta bort webbplatsen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

SharePoint-webbplatser kan snabbt spridas om du inte tar bort dem när de inte längre behövs. Att behålla inaktuella webbplatser tar upp lagringsutrymme, vilket gör det svårt för andra att hitta aktuell information och kan också vara ovälkommet av efterlevnadsskäl.

Som webbplatssamlingsadministratör kan du använda webbplatsprinciper för att kontrollera webbplatsspridningen. En webbplatsprincip definierar livscykeln för en webbplats genom att ange när webbplatsen stängs och när den tas bort. Webbplatsprinciper är särskilt användbara för organisationer som låter stora grupper med användare att skapa egna webbplatser. De kan kräva att du väljer en webbplatsprincip när du ska skapa webbplatser.

Obs!: Om en webbplatssamling är associerad med en Office 365-grupp, visas alternativet för att skapa webbplats principer inte i Webbplatsinställningar-menyn.

Om du stänger en sida anger du att den inte längre används och kan tas bort enligt en schema. En stängd webbplats visas inte på platser som Delve men användarna kan fortfarande ändra en stängd webbplats och dess innehåll genom att använda URL-adressen för att nå webbplatsen.

Skapa webbplatsprinciper

Med hjälp av följande steg kan du skapa webbplatsprinciper som blir tillgängliga på alla webbplatser i en webbplatssamling.

 1. Logga in som webbplatssamlingsadministratör och öppna rotwebbplatsen för en webbplatssamling.

 2. Klicka på Inställningar för   Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 3. Under Administration av webbplatssamling klickar du på Webbplatsprinciper.

 4. Klicka på Skapa och välj sedan ett alternativ:

  Stäng inte och ta inte bort webbplatsen automatiskt. Om en princip med detta alternativ används på en webbplats måste webbplatsägaren ta bort den manuellt.

  Ta bort webbplatser automatiskt. Om en princip med detta alternativ används på en webbplats måste webbplatsägaren stänga den manuellt, men webbplatsen kommer sedan att tas bort automatiskt. En princip som tar bort webbplatsen automatiskt anger en regel för när webbplatsen ska tas bort och har följande alternativ.

  • Åtgärden som utlöser borttagning av webbplatsen och den tid som ska förflyta efter den utlösande åtgärden tills webbplatsen tas bort. Den utlösande åtgärden kan vara antingen skapande eller stängande av en webbplats. Du kan till exempel skapa en princip som tar bort en webbplats tre månader efter att den har stängts, eller en princip som tar bort webbplatsen ett år efter att den har skapats.

  • Om ett e-postmeddelande ska skickas via SharePoint till webbplatsägaren en viss tid innan webbplatsen ska tas bort enligt schemat.

  • Om webbplatsägare ska kunna skjuta upp borttagning av webbplatsen.

  Stäng och ta bort webbplatser automatiskt. Det här alternativet har samma val för hur webbplatsen ska tas bort och kräver också att du anger hur lång tid efter webbplatsen har skapats som den stängs.

  Kör ett arbetsflöde automatiskt för att hantera nedläggningen och ta sedan bort webbplatserna automatiskt. (tillgängligt med vissa abonnemang och versioner). Med det här alternativet har du samma val för att ta bort webbplatsen, men du måste också ange ett arbetsflöde för att stänga webbplatsen. SharePoint stänger webbplatsen när arbetsflödet har slutförts. Du anger namnet på arbetsflödet, hur lång tid efter att webbplatsen skapades som arbetsflödet ska köras, samt om arbetsflödet ska köras igen regelbundet tills webbplatsen stängs.

 5. Om du vill göra rotwebbplatsen och alla underwebbplatser skrivskyddade när rotwebbplatsen har stängts väljer du Webbplatssamlingen kommer att bli skrivskyddad när den stängs.

 6. Klicka på OK.

Stänga en webbplats manuellt eller öppna en stängd webbplats igen

 1. Logga in som webbplatsägare.

 2. Klicka på Inställningar för   Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 3. Under Webbplatsadministration klickar du på Stänga och ta bort webbplatsen.

 4. Om du vill stänga webbplatsen klickar du på Stäng webbplatsen nu. Om du vill öppna den igen klickar du på Öppna webbplatsen.

Välja en princip för en webbplats

 1. Logga in som webbplatsägare.

 2. Klicka på Inställningar för   Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 3. Under Webbplatsadministration klickar du på Stänga och ta bort webbplatsen.

 4. Bredvid Webbplatsprincip väljer du en princip och klickar sedan på OK.

Obs!: Datumen för webbplatsens stängning och borttagning som visas nedan är ungefärliga. Webbplatser stängs eller tas bort med ett tidsinställt jobb som körs varje vecka som standard. Därför stängs webbplatser eller tas bort inom en vecka efter de datum som visas på sidan Stänga och ta bort webbplatsen.

Sidan Stänga och ta bort webbplatsen, med datum

Ta bort en webbplats manuellt

 1. Logga in som webbplatsägare.

 2. Klicka på Inställningar för   Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 3. Under Webbplatsåtgärder klickar du på Ta bort den här webbplatsen.

 4. Klicka på Ta bort.

Obs!: Information om att ta bort en webbplatssamling finns i Ta bort en webbplatssamling.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×