Använda Planner i Microsoft Teams

Om du använder Microsoft Teams kan du organisera uppgifter genom att lägga till en eller fler Planner-flikar till en teamkanal. Du kan sedan arbeta med planen i Teams eller i Planner för webben, ta bort eller radera din plan och få aviseringar i Teams när du har tilldelats en uppgift i Planner.

Få reda på hur du kan:

Se hjälpen för Planner för information om hur du använder alla funktioner i Planner.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Lägga till en Planner-flik i en gruppkanal

 1. Välj Lägg till en flik + i teamkanalen.

  Skärmbild av Teams-menyn som pekar på + för Lägg till en flik

 2. Välj Planner i dialogrutan Lägg till en flik.

  Skärmbild av dialogrutan Lägg till en flik i Teams

 3. I dialogrutan Planner väljer du:

  • Skapa en ny plan om du vill skapa en ny Planner-plan och lägga till den som en flik i kanalen.

  • Använd en befintlig plan om du vill välja en befintlig Planner-plan att lägga till en flik i kanalen.

  Skärmbild av dialogrutan för fliken Planner i Teams

 4. Välj om du ska publicera en post om fliken i kanalen och välj sedan Spara.

  Fliken läggs tillsammans med de andra teamkanalflikarna och du kan börja lägga till uppgifter på anslagstavlan.

  Skärmbild av den nya planfliken i Teams

 5. Upprepa om du vill lägga till fler planer till kanalen.

  Obs!: Du kan också lägga till samma plan på flera flikar. Detta skapar inte en kopia av ditt abonnemang.

Arbeta med planen i Teams

När du har lagt till planen i Teams finns det två sätt du kan börja använda den på:

 • Fliken Planner i kanalen:    Du kan utföra de grundläggande Planner åtgärderna, till exempel att lägga till buckets, uppgifter, tilldelningar m.m. Om du vill använda de mer avancerade Planner funktionerna, till exempel diagram och schema, måste du öppna planen i Planner för webben. Nedan följer en lista över abonnemangs åtgärder i Teams och Planner för webben.

 • Personlig Planner-app:    I den vänstra kolumnen i Teams väljer du Fler alternativ ... och sedan Planner.

  Appmenyn i Teams som väljer Planner-appen.

  I fliken Mina uppgifter kan du se alla uppgifter som tilldelats dig i Planner. Flikarna Tidigare och Allt visar nyligen besökta planer som skapats i Teams, och en lista över alla planer som du är en del av i Teams. Välj Om ifall du vill veta mer om Planner-appen i Teams.

  Planner-vyn i Teams som endast visar flikarna

Jämförelser mellan planåtgärder i Teams och Planner för webben

Här följer en genomgång av de funktioner som är tillgängliga när du visar planen i Teams eller i Planner för webben. Mer information om Planner funktioner och vad du kan göra med dem finns i hjälpen för Planner.

Funktioner

Fliken Teams

Planner för webben

Skapa en plan

Ja

Ja

Lägga till aktiviteter i en plan

Ja

Ja

Skapa buckets

Ja

Ja

Lägga till en checklista för en aktivitet

Ja

Ja

Kommentera en aktivitet

Ja

Ja

Konfigurera och uppdatera aktivitetsstatus

Ja

Ja

Ta bort en aktivitet

Ja

Ja

Ge aktiviteter etiketter

Ja

Ja

Ange förhandsgranskningsbild för en aktivitet

Lägga till filer, foton eller länkar i en aktivitet

Ja

Ja

Lägga till start- och slutdatum för en aktivitet

Ja

Ja

Tilldela personer aktiviteter

Ja

Ja

Markera planer som favoriter

Nej

Ja

Ta bort en plan

Nej

Ja

Visa status för planen (diagramvy)

Ja

Ja

Få e-post om aktiviteter

Nej

Ja

Lägga till personer i planen

Nej på plannivå

Ja på kanalnivå inom Teams

Ja

Visa aktiviteter i en kalender (schemavy)

Ja

Ja

Öppna planen som skapats i Teams i Planner eller Teams

När du har skapat en plan i en Teams-kanal har du åtkomst till planen både från Planner för webben och från Teams.

Öppna planen i Planner för webben

 • Från webbplatsen Office365.com:    Logga in på office365.com, välj appfönstret och sedan Planner. I Planner-hubben hittar du planen antingen under Senaste planer eller Alla planer.

  Skärmbild av en planpanel i Senaste planer, som visar en plan som skapats i Teams och kanalerna som den är en del av.

  När en plan skapas i Teams visas namnen på teamet och teamkanalen under plannamnet i följande format: ”team > teamkanal”. (Om planen skapades före februari 2018 kanske dessa namn inte visas förrän en planmedlem öppnar planen i Teams efter det datumet.) Välj panelen Plan och öppna planen i Planner för webben.

  Obs!: Tidigare var det svårt att hitta till planen som skapats i Teams från webbplatsen Office365.com. Ibland gick det inte att hitta planen, eller så gick den att hitta men visades som tom. Nu visas alla planer som skapats i Teams i Planner-hubben. Om du hittar en tom plan kopplad till teamet kan det vara en platshållarplan som skapades samtidigt som teamet. Om planen är en platshållare kanske inte namnet på teamet och teamkanalen visas på planens panel i Alla planer.

 • Från planfliken i Teams:    I Teams väljer du team och kanal och sedan den planflik du vill ha. Välj ikonen Gå till webbplats till höger om flikarna.

  Skärmbild av Teams-kanalens meny Gå till webbplatsikonen

  Ett webbläsarfönster öppnas och där visas planen i Planner för webben.

Öppna planen i Teams

 • På kanalfliken där du skapade den:    I Teams väljer du team och kanal och sedan planflik.

 • Från den personliga Planner-appen:    I den vänstra kolumnen i Teams väljer du Fler alternativ ... och sedan Planner. Välj Alla och bläddra sedan efter planen du letar efter.

 • Från Planner för webben:    Gör något av följande i Planner för webben:

  • Gå till Planner-hubben och hitta planen antingen under Senaste planer eller Alla planer. På planpanelen väljer du ... och sedan Öppna i Microsoft Teams.

  • Hitta och öppna planen i Planner för webben. Högst upp på planen väljer du ... och sedan Öppna i Microsoft Teams.

Ta bort en Planner-flik eller en plan

När du är klar med en Planner-flik i Teams kan du antingen ta bort den från teamkanalen men behålla den underliggande planen, eller så kan du ta bort den från kanalen och permanent radera den underliggande planen.

 1. I teamkanalen väljer du den Planner-flik du vill ta bort. Klicka på pilen bredvid fliknamnet och välj Ta bort.

  Skärmbild av nedrullningsbara menyn som väljer Ta bort

 2. I dialogrutan Ta bort:

  Skärmbild av dialogrutan Ta bort flik i Teams

  • Så här tar du bort planen från Team kanalen: Rensa bort det här abonnemanget och alla dess uppgifter. Dessa data kan inte återställas. på fliken Redigering. Den här kryss rutan ska inte vara markerad när du öppnar dialog rutan. Abonnemanget visas inte längre i Teams, men det visas i Planner för webben.

  • Så här tar du bort och tar bort planen: Välj ta bort det här abonnemanget och alla dess uppgifter. Dessa data kan inte återställas. på fliken Redigering. Abonnemanget kommer inte längre finnas i Teams eller i Planner för webben.

 3. Välj Ta bort..

Få aviseringar om Planner-tilldelning i Teams

Du kan få ett meddelande om ett team när en annan person har tilldelats en prenumerations uppgift för dig om ditt team har Planner installerat och din plan har en flik i Teams.

Så här aktiverar du aviseringar om Planner-tilldelning i Teams:

 1. I Planner för webben väljer du Inställningaroch väljer sedan meddelandenunder Planner.

 2. Kontrol lera att kryss rutan någon tilldelar mig en uppgift är markerad.

Mer information om e-post och meddelanden för Planner.

Ditt meddelande om prenumerations tilldelning i Teams kommer att:

 • Visas i Teams aktivitets flöde.

 • Visas i en chatt med programmet Planner (du kan titta här för att se en post med tidigare tilldelnings kort).

 • Innehåller uppgifts titeln som gav dig uppgiften, abonnemanget som uppgiften tillhör och en länk för att öppna aktivitets informationen i Teams.

 • Ersätter inte aviseringar om aktivitets tilldelning för e-post och mobil. du kommer att få alla tre.

Även om åtgärden aktivitets tilldelning sker utanför Teams (till exempel i Planner för webben eller programmet Planner), om planen har en flik i Teams skickas ett team meddelande till den tilldelade.

Om du inte ser team aviseringar för ett specifikt abonnemang kan du prova att avinstallera och installera om programmet Planner för det team som är associerat med planen för att se till att Planner-roboten läggs till i teamet.  

Inaktivera aviseringar om Planner-tilldelning i Teams

Om du inte vill ta emot arbets grupps aviseringar för aktivitets tilldelningar kan du stänga av eller blockera Planner-roboten för att stoppa team aviseringar från Planner.

Om du är Office 365-administratör och vill inaktivera abonnemang för Planner-team kan du stänga av programmet Planner för Teams. Om du bara vill stänga av aviseringar om Planner-tilldelning i Teams, men lämna programmet Planner aktiverat kontaktar du Office support.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×