Använda Planner i Microsoft Teams

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du använder Microsoft Teams kan du organisera uppgifter genom att lägga till en eller fler Planner-flikar till en teamkanal. Sedan kan du arbeta med planen i Teams eller i Planner för webben, och ta bort eller radera planen.

Få reda på hur du kan:

Se Microsoft grupplanering hjälp för information om hur du kan använda alla funktioner i grupplanering.

Lägga till en Planner-flik i en gruppkanal

 1. Välj Lägg till en flik + i teamkanalen.

  Skärmbild av Teams-menyn som pekar på + för Lägg till en flik

 2. Välj Planner i dialogrutan Lägg till en flik.

  Skärmbild av dialogrutan Lägg till en flik i Teams

 3. I dialogrutan Planner väljer du:

  • Skapa en ny plan om du vill skapa en ny Planner-plan och lägga till den som en flik i kanalen.

  • Använd en befintlig plan om du vill välja en befintlig Planner-plan att lägga till en flik i kanalen.

  Skärmbild av dialogrutan för fliken Planner i Teams

 4. Välj om du ska publicera en post om fliken i kanalen och välj sedan Spara.

  Fliken läggs tillsammans med de andra teamkanalflikarna och du kan börja lägga till uppgifter på anslagstavlan.

  Skärmbild av den nya planfliken i Teams

 5. Upprepa om du vill lägga till fler planer till kanalen.

Arbeta med planen i Teams

När du har lagt till planen i Teams finns det två sätt du kan börja använda den på:

 • Fliken Planner i kanalen:    Du kan utföra grundläggande Planner-åtgärder, till exempel lägga till buckets, aktiviteter, uppgifter m.m. Du måste öppna planen i Planner för webben om du vill använda de mer avancerade Planner-funktionerna, till exempel Diagram och Schema. Här följer en lista över jämförelser mellan planåtgärder i Teams och Planner för webben.

 • Personlig Planner-app:    I den vänstra kolumnen i Teams väljer du Fler alternativ ... och sedan Planner.

  Appmenyn i Teams som väljer Planner-appen.

  I fliken Mina uppgifter kan du se alla uppgifter som tilldelats dig i Planner. Flikarna Tidigare och Allt visar nyligen besökta planer som skapats i Teams, och en lista över alla planer som du är en del av i Teams. Välj Om ifall du vill veta mer om Planner-appen i Teams.

  Planner-vyn i Teams som endast visar flikarna

Jämförelser mellan planåtgärder i Teams och Planner för webben

Här följer en genomgång av de funktioner som är tillgängliga när du visar planen i Teams eller i Planner för webben. Läs Hjälp för Microsoft Planner för mer information om Planner-funktionerna och vad du kan göra med dem.

Funktioner

Fliken Teams

Planner för webben

Skapa en plan

Ja

Ja

Lägga till aktiviteter i en plan

Ja

Ja

Skapa buckets

Ja

Ja

Lägga till en checklista för en aktivitet

Ja

Ja

Kommentera en aktivitet

Ja

Ja

Konfigurera och uppdatera aktivitetsstatus

Ja

Ja

Ta bort en aktivitet

Ja

Ja

Ge aktiviteter etiketter

Ja

Ja

Ange förhandsgranskningsbild för en aktivitet

Lägga till filer, foton eller länkar i en aktivitet

Ja

Ja

Lägga till start- och slutdatum för en aktivitet

Ja

Ja

Tilldela personer aktiviteter

Ja

Ja

Markera planer som favoriter

Nej

Ja

Ta bort en plan

Nej

Ja

Visa ditt abonnemang utvecklingen (diagram läge)

Ja

Ja

Få e-post om aktiviteter

Nej

Ja

Lägga till personer i planen

Nej på plannivå

Ja på kanalnivå inom Teams

Ja

Visa dina aktiviteter i en kalender (schemavy)

Ja

Ja

Öppna planen som skapats i Teams i Planner eller Teams

När du har skapat en plan i en Teams-kanal har du åtkomst till planen både från Planner för webben och från Teams.

Öppna planen i Planner för webben

 • Från webbplatsen Office365.com:    Logga in på office365.com, välj appfönstret och sedan Planner. I Planner-hubben hittar du planen antingen under Senaste planer eller Alla planer.

  Skärmbild av en planpanel i Senaste planer, som visar en plan som skapats i Teams och kanalerna som den är en del av.

  När en plan skapas i Teams visas namnen på teamet och teamkanalen under plannamnet i följande format: ”team > teamkanal”. (Om planen skapades före februari 2018 kanske dessa namn inte visas förrän en planmedlem öppnar planen i Teams efter det datumet.) Välj panelen Plan och öppna planen i Planner för webben.

  Obs!: Tidigare var det svårt att hitta till planen som skapats i Teams från webbplatsen Office365.com. Ibland gick det inte att hitta planen, eller så gick den att hitta men visades som tom. Nu visas alla planer som skapats i Teams i Planner-hubben. Om du hittar en tom plan kopplad till teamet kan det vara en platshållarplan som skapades samtidigt som teamet. Om planen är en platshållare kanske inte namnet på teamet och teamkanalen visas på planens panel i Alla planer.

 • Från planfliken i Teams:    I Teams väljer du team och kanal och sedan den planflik du vill ha. Välj ikonen Gå till webbplats till höger om flikarna.

  Skärmbild av Teams-kanalens meny Gå till webbplatsikonen

  Ett webbläsarfönster öppnas och där visas planen i Planner för webben.

Öppna planen i Teams

 • På kanalfliken där du skapade den:    I Teams väljer du team och kanal och sedan planflik.

 • Från den personliga Planner-appen:    I den vänstra kolumnen i Teams väljer du Fler alternativ ... och sedan Planner. Välj Alla och bläddra sedan efter planen du letar efter.

 • Från Planner för webben:    Gör något av följande i Planner för webben:

  • Gå till Planner-hubben och hitta planen antingen under Senaste planer eller Alla planer. På planpanelen väljer du ... och sedan Öppna i Microsoft Teams.

  • Hitta och öppna planen i Planner för webben. Högst upp på planen väljer du ... och sedan Öppna i Microsoft Teams.

Ta bort en Planner-flik eller en plan

När du är klar med en Planner-flik i Teams kan du antingen ta bort den från teamkanalen men behålla den underliggande planen, eller så kan du ta bort den från kanalen och permanent radera den underliggande planen.

 1. I teamkanalen väljer du den Planner-flik du vill ta bort. Klicka på pilen bredvid fliknamnet och välj Ta bort.

  Skärmbild av nedrullningsbara menyn som väljer Ta bort

 2. I dialogrutan Ta bort:

  Skärmbild av dialogrutan Ta bort flik i Teams

  • Såhär tar du bort planen från teamkanalen: Avmarkera kryssrutan Ta bort den här planen och allas dess aktiviteter. Denna information kan inte återställas. Kryssrutan ska inte vara markerad när du öppnar dialogrutan. Planen visas inte längre i Teams men den finns i Planner för webben.

  • Så här tar du bort planen: Markera kryssrutan Ta bort planen och tillhörande aktiviteter. Denna information kan inte återställas. Planen finns inte längre i Teams eller Planner för webben.

 3. Välj Ta bort..

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×