Använda pivottabeller och andra business intelligence-verktyg för att analysera data

Rekommenderade pivottabeller för dina data

Om du vill kunna använda stora mängder data — vare sig det är i kalkyl bladet eller tillgänglig stans, ger Excel dig kraftfulla verktyg.

Du kan analysera data i en eller flera tabeller och skapa interaktiva och visuella rapporter som du kan dela med dina intressenter.

Tips innan du börjar

 • Låt Excel rekommendera en pivottabell    Om du snabbt vill visa de data du vill analysera kan du börja med att välja en pivottabell i en layout som Excel rekommenderar för dina data.

 • Analysera data i flera tabeller    du kan analysera data från mer än en tabell i pivottabellrapporten i Excel, även om du inte använder Power Pivot. Data modell funktionerna är inbyggda i Excel. Du kan lägga till data i flera tabeller i Excel och sedan skapa relationer mellan dem i ett pivottabell-eller Power View-blad. Voila! Nu har du en data modell som du kan använda för att göra data analyser mer kraftade.

 • Rita data direkt i ett interaktivt pivotdiagram    I Excel kan du skapa ett fristående (nedkopplat) pivotdiagram som gör att du interagerar med och filtrerar data direkt i diagrammet.

 • Utnyttja kraften hos Power Pivot och Power View    Om du har Office Pro Plus kan du försöka utnyttja de här kraftfulla tilläggen:

  • En inbyggd data modell kanske allt du behöver för att analysera data i flera tabeller, men Power Pivot hjälper dig att skapa en avancerad data modell i ett separat Power Pivot fönster. Det finns några skillnader du kan vilja jämföra innan du börjar.

  • Power View hjälper dig att omvandla Power Pivot data (eller andra Excel-data i en tabell) till en kraftfull, interaktiv rapport som ser proffs ut. Klicka bara på knappen Power View på fliken Infoga för att komma igång.

Skapa en pivottabell eller ett pivotdiagram

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Fatta bättre företags beslut genom att titta på dina data från olika vinklar i en pivottabellrapport. Excel hjälper dig att komma igång genom att rekommendera en person som fungerar för dina data.

Skapa en pivottabell för att analysera externa data

Om de data som du vill utforska lagras i en annan fil utanför Excel, till exempel en Access-databas eller en OLAP-kubfil (Online Analytical Processing) kan du ansluta till den externa data källan för att analysera data i en pivottabellrapport.

Skapa en pivottabell för att analysera data i flera flikar

Om du vill analysera data i flera tabeller kan du göra det i Excel. Lär dig mer om olika sätt att skapa relationer mellan flera tabeller i en pivottabellrapport för kraftfulla data analyser. I en bild av kulisserna skapas en data modell.

Själv studie kurs: importera data till Excel och skapa en data modell

Innan du börjar på egen hand kan det vara bra att följa anvisningarna i den här själv studie kursen för att skapa ett exempel på en pivottabell i Excel som kombinerar data från flera tabeller i en data modell.

Använda fält listan för att visa data i en pivottabell

När du har skapat en pivottabell baserad på kalkyl blads data, externa data eller flera tabeller kan du använda fält listan för att lägga till, ordna och ta bort fält i pivottabellrapporten när som helst.

Skapa en pivottabell

För en visuell presentation kan du skapa ett pivotdiagram med interaktiva filtrerings kontroller så att du kan analysera en delmängd av dina data. Du kan till och med rekommendera ett pivotdiagram för dina data. Om du bara vill ha ett interaktivt diagram behöver du inte först skapa en pivottabell.

Ta bort en pivottabell

När du vill ta bort en pivottabell måste du markera hela pivottabellen innan du trycker på Delete, även om den innehåller många data – i den här artikeln kan du snabbt markera en hel pivottabell.

Ändra formatet på din pivottabell

Designa layout och format för en pivottabell

När du har skapat en pivottabell och lagt till de fält du vill ha kan du ändra layouten så att den blir lättare att läsa och skanna. Välj en annan rapportlayout för ändringar i en layout.

Ändra formatet på din pivottabell

Om du inte gillar pivottabellens utseende när du har skapat den kan du välja ett annat format. Om du till exempel har många data i pivottabellen kan det vara bra att visa olikfärgade rader och kolumner för enkel skanning eller framhäva viktiga data för att det ska synas.

Visa information om pivottabeller

Sortera data i en pivottabell

Genom att sortera kan du ordna stora mängder pivottabelldata så att det blir lättare att hitta de objekt som du vill analysera. Du kan sortera data i alfabetisk ordning eller från högsta till lägsta värdena (eller vice versa).

Filtrera data i en pivottabell

Du kan filtrera data för att fokusera på en mindre del ur större mängd i din pivottabell och kunna göra djupare analyser. Det finns flera sätt att göra det. Om du till exempel infogar en eller flera utsnitt får du ett snabbt och effektivt sätt att filtrera data.

Gruppera eller dela upp grupperade data i en pivottabellrapport

Om du grupperar data i en pivottabell kan du se en delmängd av de data du vill analysera.

Ändra detaljnivån för pivottabelldata

Att visa stora mängder data i en hierarki har alltid varit en tids krävande uppgift med massor av att utöka, komprimera och filtrera.

I Excel kan du använda den nya snabb utforska-funktionen för att öka detalj nivån i din OLAP-kub eller pivottabell-baserad hierarki för att analysera data Detaljer på olika nivåer. Med snabb utforskar kan du navigera till de data som du vill visa och fungerar som ett filter när du ökar detalj nivån. Knappen visas när du markerar ett objekt i ett fält.

Använda en tids linje för pivottabell för att filtrera datum

I stället för att experimentera med filter för att visa datum kan du använda en tids linje för pivottabellen. Lägga till en tids linje i pivottabellen, filtrera efter tid och zooma in på den period du vill använda.

Beräkna värden för pivottabeller

Visa del summor i en pivottabell

I en pivottabell beräknas del summor automatiskt och visas som standard. Om du inte ser dem kan du lägga till dem.

Summera värden i en pivottabell

Om du vill summera värden i en pivottabell använder du funktioner som summa, antal och medelvärde. Summerings funktioner är inte tillgängliga i pivottabeller som baseras på OLAP-källdata.

Ändra eller uppdatera pivottabelldata

Ändra en pivottabells källdata

När du har skapat en pivottabell kan du ändra källdata som den analyserar – till exempel om du vill ta med mer eller mindre data.

Uppdatera data i en pivottabell

När en pivottabell är ansluten till externa data bör du uppdatera den då och då för att hålla ihop dina pivottabelldata.

Utnyttja kraften hos Power Pivot

Kraftfull data analys och data modellering i Excel

Om du har Office Professional Plus installerat kan du Starta PowerPivot-tillägget som medföljer Excel för att utföra kraftfulla data analyser. Använd sedan fönstret Power Pivot för att skapa en avancerad data modell.

Själv studie kurs: importera data till Excel och skapa en data modell

Importera flera tabeller med exempel data samtidigt i den här själv studie kursen. I den andra halvan av den här själv studie kursen ska du arbeta med data modellen i Power Pivot fönstret.

Hämta data med PowerPivot-tilläggsprogrammet

Prova att importera Relations data i Power Pivot fönstret som ett snabbt och effektivt alternativ till att importera eller ansluta till data i Excel.

Skapa en relation mellan två tabeller

Starta data analysen genom att skapa relationer mellan olika tabeller som har matchande data, till exempel ett liknande ID-fält. Med tabell relationer kan du skapa pivottabellrapporter som använder fält från varje tabell även om tabellerna kom från olika källor.

Använda beräkningar i Power Pivot

Lös data analys-och modellerings problem i Power Pivot genom att använda beräkningar som Autosumma, beräknad kolumn och formler för beräknade fält (DAX).

Lägga till KPI: er i din pivottabell

Använd Power Pivot för att skapa KPI: er (Key Performance Indicators) som du kan lägga till i dina pivottabeller.

Optimera en data modell för Power View

I den här själv studie kursen får du lära dig hur du ändrar data modellen för att förbättra Power View-rapporter.

Utforska dina data med Power View

Utforska, visualisera och presentera dina data med Power View

Använd Power View (som installeras med Office Professional Plus) för att skapa interaktiva diagram och andra visualiseringar i separata, instrument panels Power View-blad som du kan presentera för dina intressenter.

Se Power View och Power Pivot i praktiken

Titta på de här videoklippen om du vill veta vad Power View kan göra för dig med Power Pivot i en stödjande roll.

 • Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata     Fatta bättre företags beslut genom att titta på dina data från olika vinklar i en pivottabellrapport. Excel hjälper dig att komma igång genom att rekommendera en person som fungerar för dina data.

 • Skapa en pivottabell    För en visuell presentation kan du skapa ett pivotdiagram med interaktiva filtrerings kontroller så att du kan analysera en delmängd av dina data. Du kan till och med rekommendera ett pivotdiagram för dina data. Om du bara vill ha ett interaktivt diagram behöver du inte först skapa en pivottabell.

 • Sortera data i en pivottabell     Genom att sortera kan du ordna stora mängder pivottabelldata så att det blir lättare att hitta de objekt som du vill analysera. Du kan sortera data i alfabetisk ordning eller från högsta till lägsta värdena (eller vice versa).

 • Filtrera data i en pivottabell     Du kan filtrera data för att fokusera på en mindre del ur större mängd i din pivottabell och kunna göra djupare analyser. Det finns flera sätt att göra det. Om du till exempel infogar en eller flera utsnitt får du ett snabbt och effektivt sätt att filtrera data.

 • Använda en tids linje för pivottabell för att filtrera datum     I stället för att experimentera med filter för att visa datum kan du använda en tids linje för pivottabellen. Lägga till en tids linje i pivottabellen, filtrera efter tid och zooma in på den period du vill använda.

 • Visa eller dölja del summor i en pivottabell     I en pivottabell beräknas del summor automatiskt och visas som standard. Om du inte ser dem kan du lägga till dem.

 • Använda en extern data källa för en pivottabell     När du har skapat en pivottabell kan du ändra källdata som den analyserar – till exempel om du vill ta med mer eller mindre data.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×