Använda pivottabeller och andra business intelligence-verktyg för att analysera data

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Rekommenderade pivottabeller för dina data

När du vill använda för att analysera stora mängder data – oavsett om det finns i ditt kalkylblad eller någon annanstans – Excel innehåller kraftfulla verktyg.

Du kan analysera data i en eller flera tabeller och skapa interaktiva, visuella rapporter som du kan dela med dina intressenter.

Tips innan du börjar

  • Låt Excel rekommendera en pivottabell    Börja med att välja en pivottabell i en layout som Excel rekommenderar för dina data för att snabbt visa data som du vill analysera i Microsoft Excel.

  • Analysera data i flera tabeller    du kan analysera data från flera tabeller i en pivottabellrapport i Excel, även om du inte använder Power Pivot. Funktionen datamodell är inbyggd i Excel. Bara lägga till data i flera tabeller i Excel och sedan skapa relationer mellan dem i en pivottabell- eller Power View-blad. Öppna! Nu har du en datamodell för att lägga till fler power att analysera dina data.

  • Rita data direkt i ett interaktivt pivotdiagram    I Excel kan du skapa ett fristående (frånkopplat) pivotdiagram som gör att du kan interagera med och filtrera data direkt i diagrammet.

  • Utnyttja kraften hos Power Pivot och Power View    Om du har Office Pro Plus kan du försöka utnyttja de här kraftfulla tilläggen:

    • En inbyggd datamodell kanske räcker för att du ska kunna analysera data i flera tabeller, men med Power Pivot kan du skapa en sofistikerad datamodell i ett separat Power Pivot-fönster. Det finns några skillnader som du kanske vill jämföra innan du sätter igång.

    • Med Power View kan du förvandla dina Power Pivot-data (eller andra Excel-data i en tabell) till en kraftfull interaktiv rapport med ett proffsigt utseende. Klicka på knappen Power View på fliken Infoga för att komma igång.

Skapa pivottabell- eller pivotdiagramrapporter

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Om du kan titta på dina data från olika vinklar i en pivottabellrapport blir det enklare att ta bra affärsbeslut. Excel hjälper dig att komma igång genom att rekommendera en som passar dina data.

Skapa en pivottabell för att analysera externa data

När de data som du vill utforska är sparade i en annan fil utanför Excel, till exempel en Access-databas- eller Online Analytical Processing (OLAP)-kubfil, kan du ansluta till den externa datakällan och analysera de data som finns i filen i en pivottabellrapport.

Skapa en pivottabell för att analysera data i flera tabeller

Om du vill analysera data i flera tabeller kan göra du det i Excel. Lär dig mer om olika sätt att skapa relationer mellan flera tabeller i en pivottabellrapport för kraftfull dataanalys. Excel skapar en datamodell i bakgrunden.

Lär dig att använda datamodeller i Excel 2013

Innan du sätter igång på allvar kan det vara bra att följa anvisningarna i den här självstudiekursen och skapa en provpivottabell i Excel där data från flera tabeller kombineras i en datamodell.

Använda fältlistan för att visa data i en pivottabell

När du har skapat en pivottabell utifrån kalkylbladsdata, externa data eller flera tabeller kan du när som helst öppna fältlistan och lägga till, ordna och ta bort fält i din pivottabellrapport.

Skapa en pivottabell

Om du vill ha en visuell presentation kan du skapa ett pivotdiagram med interaktiva filterkontroller så att du kan analysera en deluppsättning av dina data. Excel kan till och med rekommendera ett pivotdiagram för dina data. Om du bara vill ha ett interaktivt diagram behöver du inte skapa en pivottabell först.

Ta bort en pivottabell

Om du vill ta bort en pivottabell ska du markera hela pivottabellen innan du trycker på Delete, även om den innehåller mycket data – i den här artikeln kan du läsa om hur du snabbt markerar en hel pivottabell.

Ändra formatet i din pivottabellrapport

Designa layout och format för en pivottabell

När du har skapat en pivottabell och lagt till de fält du vill ha kan du ändra layouten så att det blir lättare att avläsa och analysera pivottabellen. Om du vill göra snabba ändringar i layouten väljer du bara en annan rapportlayout.

Ändra formatet på din pivottabell

Om du har skapat en pivottabell och inte är nöjd med utseendet kan du välja en annan formatmall. Om du till exempel har mycket data i en pivottabell kan du välja att visa radränder eller kolumnränder så att man lättare får översikt eller framhäva viktiga data så att de syns ordentligt.

Visa information om pivottabell

Sortera data i en pivottabell

Sortering är bra om du vill organisera stora mängder pivottabelldata så att du lättare hittar de objekt som du vill analysera. Du kan sortera data i alfabetisk ordning eller från det högsta till det lägsta värdet (eller tvärtom).

Filtrera data i en pivottabell

Du kan filtrera data för att fokusera på en mindre del ur större mängd i din pivottabell och kunna göra djupare analyser. Det finns flera sätt att göra det. Du kan till exempel infoga ett eller flera utsnitt och på så sätt filtrera data på ett snabbt och effektivt sätt.

Gruppera eller dela upp grupperade data i en pivottabellrapport

Du kan gruppera data i en pivottabell så att du lättare ser en delmängd av de data du vill analysera.

Ändra detaljnivån för pivottabelldata

Att ändra detaljnivån för stora mängder data i en pivottabellshierarki har alltid varit en tidskrävande syssla, där man måste mixtra en massa med att filtrera data och visa och dölja olika nivåer.

I Excel kan funktionen Snabbutforskning du öka detaljnivån i OLAP-kuben eller datamodell-baserade pivottabellshierarki och analyserar informationen på olika nivåer. Snabb utforska kan du navigera till data du vill se och fungerar som ett filter när du går nedåt. Knappen visas när du markerar ett objekt i ett fält.

Skapa en pivottabelltidslinje för att filtrera datum

Istället för att leka med filter för att visa datum kan du nu använda en pivottabelltidslinje. Lägg till en tidslinje i din pivottabell, filtrera efter tid och zooma in på den period du vill se.

Räkna ut pivottabellvärden

Visa delsummor i en pivottabell

I pivottabeller beräknas delsummor automatiskt och visas som standard. Om du inte ser dem kan du lägga till dem.

Det kan också vara bra att veta hur man räknar ut procentsatser för delsummor, eller döljer delsummor och summor för att ta bort dem.

Summera värden i en pivottabell

Du kan summera värdena i en pivottabell med funktioner som Summa, Antal och Medelvärde. Summeringsfunktionerna är inte tillgängliga i pivottabeller som baseras på OLAP-källdata.

Ändra eller uppdatera pivottabelldata

Ändra pivottabellens källdata

När du har skapat en pivottabell kan du ändra de källdata som den analyserar – till exempel ta med mer eller mindre data.

Uppdatera data i en pivottabell

En pivottabell som är kopplad till externa data bör uppdateras med jämna mellanrum så att den alltid är aktuell.

Utnyttja kraften hos Power Pivot

Kraftfull dataanalys och datamodellering i Excel

Om du har Office Professional Plus, startar Power Pivot-tilläggsprogrammet som medföljer Excel för att utföra avancerade dataanalyser. Använd sedan fönstret Power Pivot för att skapa en avancerad datamodell.

Lär dig att använda datamodeller i Excel 2013

I den här självstudiekursen importerar du flera tabeller med provdata samtidigt. I den andra delen av självstudiekursen får du arbeta med datamodellen i Power Pivot-fönstret.

Hämta data med PowerPivot-tilläggsprogrammet

Prova att importera relationsdata i Power Pivot-fönstret som ett snabbt och effektivt alternativ till att importera eller koppla till data i Excel.

Skapa en relation mellan två tabeller

Få en kraftfullare dataanalys genom att skapa relationer mellan olika tabeller med matchande data, som ett liknande ID-fält. Med tabellrelationer kan du skapa pivottabellrapporter som använder fält från varje tabell, även om tabellerna kommer från olika källor.

Använda beräkningar i Power Pivot

Lös dataanalys- och modelleringsproblem i Power Pivot med hjälp av beräkningar som Autosumma, formler för beräknad kolumn och beräknat fält eller anpassade DAX-formler (Data Analysis Expressions).

Lägga till KPI:er i en pivottabell

Använd Power Pivot till att skapa KPI:er (Key Performance Indicators) som du kan lägga till i dina pivottabeller.

Optimera en datamodell för Power View

I den här självstudiekursen kan du se hur du gör förändringar i din datamodell för att få bättre Power View-rapporter.

Utforska data med Power View

Utforska, visualisera och presentera dina data med Power View

Använd Power View (som installeras med Office Professional Plus) för att skapa interaktiva diagram och andra visualiseringar i separata, instrumentpanelsliknande Power View-blad som du kan visa upp för dina intressenter.

I slutet av Lär dig att använda datamodeller i Excel 2013 får du praktiska anvisningar för hur du kan optimera dina Power Pivot-data för Power View.

Skapa en Power View-rapport med data från Microsoft Azure Marketplace

I den här självstudiekursen får du hämta kostnadsfria data från Microsoft Azure Marketplace och kombinera dem med andra data på webben för att skapa intressanta, interaktiva Power View-rapporter. Ta reda på vilka flygplatser och flygbolag som presterade bäst under december 2011!

Se Power View och Power Pivot i arbete

Titta på de här videoklippen och se vad Power View kan göra för dig med Power Pivot som stöd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×