Använda OneNote på en Windows Phone

Det bästa med att lagra OneNote-anteckningsböcker i molnet är att du kan komma åt anteckningarna på alla enheter, även en Windows Phone.

Öppen OneNote-fil

Synkronisera en befintlig anteckningsbok

 1. Om anteckningsboken inte redan finns i molnet flyttar du anteckningsboken till OneDrive från datorn.

 2. På mobiltelefonen loggar du in med samma Microsoft-konto som du använde för att konfigurera OneDrive.

 3. Gå till listan över appar på mobiltelefonen och tryck på OneNote (på enheter med Windows Phone 7 trycker du på Office för att visa OneNote-anteckningar).

De anteckningsböcker som sparats på OneDrive kan du nu se i OneNote-appen på mobiltelefonen. Anteckningarna synkroniseras automatiskt och du kan också när som helst synkronisera manuellt från telefonen. Gå till en anteckningsbok, ett avsnitt eller en sida på mobiltelefonen och tryck på Mer () längst ned på skärmen. Tryck sedan på synkronisera.

Skapa en ny anteckning

 1. Öppna OneNote-appen OneNote-ikon på telefonen.

 2. Tryck på ny Nytt dokument-ikon .

 3. Om du vill lägga till en rubrik trycker du i rubrikområdet och skriver sedan rubriken.

 4. Tryck under rubriken och skriv sedan dina anteckningar.

  Om du har konfigurerat ett Microsoft-konto på telefonen sparas dina ändringar i standardanteckningsboken i OneDrive. Om det inte finns någon standardanteckningsbok i OneDrive skapas en ny anteckningsbok som heter Min anteckningsbok där anteckningarna sparas. Mer information finns i Synkronisera dokument med OneDrive.

  Om du inte har konfigurerat något Microsoft-konto i din telefon sparas dina ändringar i området Snabbanteckningar i telefonen.

  Meddelanden: 

  • Ändringarna sparas automatiskt i OneNote, så du behöver inte oroa dig för att förlora ditt arbete när du lämnar en sida i OneNote eller när du trycker på bakåtknappen Bakåtknappen eller startknappen Start-knapp på telefonen.

  • Om du inte skriver en rubrik används den första textraden i din anteckning som rubrik.

Öppna en anteckning

 1. Tryck på OneNote OneNote-ikon i applistan.

 2. Tryck på anteckningen som du vill öppna. Om du inte ser anteckningen gör du något av följande:

  • Tryck på sökknappen ikonen Sök , skriv ett ord eller två som kanske finns med i anteckningen och tryck på Retur Retur-ikon . Tryck på sidan som du vill öppna.

  • Om du ser en lista med anteckningsböcker på OneNote-skärmen trycker du på anteckningsboken som innehåller anteckningen. Navigera sedan till sidan och tryck på den för att öppna den. De anteckningsböcker som visas kan finnas på din telefon, på OneDrive, på en webbplats i Microsoft SharePoint 2010 eller senare eller på en SharePoint Online-webbplats som är tillgänglig med Microsoft Office 365.

  • Tryck på Senaste Senaste anteckningar-ikon för att visa en lista med anteckningar som du nyligen har öppnat. Tryck sedan på en sida som du vill öppna.

 3. Du kan visa olika delar av anteckningen genom att rulla uppåt eller nedåt med fingret eller zooma in och ut genom att föra ihop och dra isär fingrarna.

  Tips: 

  • OneNote-appen på din Windows Phone har inte alla de funktioner som finns i OneNote Online eller OneNote-skrivbordsprogrammet (OneNote 2016). Om en anteckning har innehåll som inte stöds i OneNote-appen på telefonen kan du ändå öppna och läsa den på telefonen, men innehåll som inte stöds visas inte.

  • Om du öppnar en OneNote-fil som är bifogad i ett e-postmeddelande kan du inte spara eller redigera filen på din telefon.

  • Om anteckningen som du vill öppna finns i en stängd anteckningsbok öppnar du den genom att trycka på den under Stängda anteckningsböcker. Navigera sedan till anteckningen eller sök efter den.

Fästa en anteckning på startskärmen

Har du en anteckning som du använder ofta, till exempel en som innehåller din att göra-lista? Fäst den på startskärmen så kan du enkelt öppna den.

 • Tryck på anteckningen i OneNote och håll ned den. Tryck sedan på fäst på startskärmen.

Skapa en att göra-lista

 1. Tryck på brödtexten i en anteckning, tryck på att göra Kom ihåg-ikon och skriv den första posten.

 2. Tryck på Retur Retur-ikon och skriv sedan den andra posten.

 3. Avsluta att göra-listan genom att trycka på Retur Retur-ikon två gånger.

Skapa andra typer av listor

 1. Skapa en punktlista i en anteckning genom att trycka på lista Punktlista-ikon och sedan skriva första posten.

 2. Tryck på Retur Retur-ikon och skriv sedan den andra posten.

 3. Avsluta punktlistan genom att trycka på Retur Retur-ikon två gånger.

 4. Skapa en ny numrerad lista genom att trycka på Mer Ikonen Mer > Numrerad lista och skriv sedan första posten.

Infoga en bild

 1. Tryck på bild Infoga bild-ikon i en anteckning.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta en ny bild och infoga den trycker du på kamera Kamera-ikon och trycker på kameraknappen eller på skärmen för att ta bilden. Tryck sedan på acceptera.

   Tips: Om du tar bilder av en whiteboard, meny, skylt eller något annat med mycket text kan du prova Office Lens. Office Lens rätar upp bilder, tar bort skuggor och skickar bilder direkt till OneNote. Det är kostnadsfritt och kan laddas ned från Windows Phone Store.

  • Infoga en befintlig bild genom att trycka på albumet där den finns. Tryck på bilden eller bilderna och tryck sedan på klar Klar-ikon .

Tips: Vill du skapa en ny anteckning och infoga bilder som du har tagit med telefonen? I applistan trycker du på Foton Foton-ikon > Kamerabilder > Välj Välj-ikon > tryck på bilderna som du vill ta med i anteckningen > Dela Dela-ikon > OneNote.

Skapa ljudanteckningar

 1. Tryck på ljud Spela in ljud-ikon i en anteckning.

 2. Tala och spela in.

 3. Tryck på stopp när du är klar.

 4. Spela upp ljudet genom att trycka på ljudanteckningsknappen Ljudanteckning-ikon .

Formatera text

 1. Tryck på ett ord i en anteckning. Dra sedan cirklarna vid ytterkanterna av den markerade texten för att inkludera de första och sista orden som ska formateras.

 2. Tryck på mer Ikonen Mer > format.

 3. Under format trycker du på den textformatering du vill använda: fet Fetstil-ikon , kursiv Kursiv stil-ikon , understruken Understrykning-ikon eller genomstruken Genomstrykning-ikon .

 4. Avbryt textformateringen genom att trycka utanför den markerade texten. Tryck på Mer Ikonen Mer > Format och tryck sedan på ikonen för att stänga av den formattering som för tillfället används.

Tips: Du kan använda fler än ett formateringsalternativ. Detta gör du genom att markera texten som ska formateras. Tryck på mer Ikonen Mer > format och välj sedan det första formateringsalternativet. Tryck på mer Ikonen Mer > format igen och välj sedan ett annat formateringsalternativ.

Skapa en ny sida

 • Tryck på en öppen eller stängd anteckningsbok på OneNote-skärmen. Tryck på ett avsnitt och tryck sedan på ny Nytt dokument-ikon .

Ta bort en sida

 1. Tryck på sidan och håll ned den. Tryck sedan på ta bort.

 2. Tryck på ja i meddelanderutan ta bort sida?.

  Om anteckningsboken finns på OneDrive eller SharePoint tas sidan bort på både din telefon och servern.

  Tips: 

  • Ta bort en sida som för tillfället är öppen genom att trycka på Mer Ikonen Mer > Ta bort > Ja.

  • Du kan även ta bort fler än en sida åt gången. I avsnittet som innehåller de sidor som du vill ta bort trycker du på mer Ikonen Mer > välj sidor. Tryck på sidorna du vill ta bort och tryck på ta bort Ta bort-ikon > ta bort.

Skicka en anteckning i ett e-postmeddelande

 1. I OneNote öppnar du den anteckning som du vill skicka som bifogad fil i ett e-postmeddelande.

 2. Tryck på Mer Ikonen Mer > Dela och tryck sedan på det e-postkonto som du vill använda när du skickar anteckningen.

 3. Lägg till en mottagare och annan information i e-postmeddelandet. Tryck sedan på skicka Skicka e-post-ikon .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×