Använda OneNote Anteckningsbok för lärare i Teams

Använda OneNote Anteckningsbok för lärare i Teams

Varje personalgrupp levereras med en egen länkad OneNote-anteckningsbok för lärare. Anteckningsboken för lärare är en digital anteckningsbok som ska främja lärarsamarbete på skol- och distriktsnivå.

Teams tillhandahåller dessa grundläggande komponenter i OneNote-anteckningsbok för lärare:

 • Anteckningsböcker för anställda -- en privat yta som delas enbart med och personalmedlemmarna. Personlig utveckling, lektionsplanering, observationer i klassrummet, utvärderingar och kommunikation med föräldrarna är några av möjligheterna.

 • Innehållsbiblioteket – en skrivskyddad plats där man kan lagra information om policyer, procedurer, skolplanering och mycket mer.

 • Samarbetsyta – här kan flera anställda dela, organisera och samarbeta med allt från lektionsplatser och mötesanteckningar till avdelningstäckande initiativ.

Hitta Anteckningsbok för lärare i Teams

Om du inte har konfigurerat din anteckningsbok för lärare ännu vägleds du genom stegen första gången du besöker fliken OneNote.

 1. Navigera till en klassgrupp och välj sedan den allmänna kanalen.

 2. Välj fliken Anteckningsbok för personal.

  handikon, bildpunkter
 3. Lägg till eller redigera sidor med hjälp av den expanderbara menyn till vänster om anteckningsboken

Använda Anteckningsbok för lärare i en kanal

Varje gång du skapar en ny kanal i klassen skapas ett nytt avsnitt automatiskt i samarbetsutrymmet för anteckningsboken för lärare. Arbetsledare och anställda kan redigera och arbeta med OneNote-sidor i en kanal.

 1. Navigera till en klassgrupp och välj sedan en kanal.

 2. Välj fliken Anteckningar.

  handikon

Öppna Anteckningsbok för lärare i helskärmsläge

Expandera Anteckningsbok för lärare till en större storlek genom att klicka på ikonen.

Öppna Anteckningsbok för lärare i OneNote

Välj Öppna i skrivbordsversion för att starta OneNote och få tillgång till inlärningsfunktioner i Anteckningsbok för lärare.

Läs mer

Använda OneNote online

Ytterligare resurser för lärare

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×