Använda OneNote-anteckningsbok för klassen i Teams

Använda OneNote-anteckningsbok för klassen i Teams

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alla klassgrupper har en egen länkad OneNote-anteckningsbok för klassen. Klassens anteckningsbok är en digital anteckningsbok för hela klassen där det går att spara text, bilder, handskrivna anteckningar, bilagor, länkar, ljud, video och annat.

Teams tillhandahåller dessa grundläggande komponenter i OneNote Anteckningsbok för klass:

 • Anteckningsböcker för elever – ett privat utrymme som delas av läraren och varje enskild elev. Lärare kan komma åt alla elevers anteckningsböcker men elever kan bara se sina egna.

 • Innehållsbibliotek – ett skrivskyddat område där lärare kan dela åhörarkopior med eleverna.

 • Samarbetsutrymme – en plats där alla i klassen kan dela, organisera och samarbeta.

Hitta Anteckningsbok för klassen i Teams

Anteckningsbok för klassen i kanalen Allmänt är den centrala platsen för att visa och använda innehållsbiblioteket, samarbetsutrymmet och varje elevs privata utrymme.

Om du inte har konfigurerat din klassanteckningsbok ännu vägleds du genom stegen första gången du besöker fliken Anteckningsbok för klassen.

 1. Navigera till den allmänna kanalen under önskat klassrum och välj fliken Anteckningsbok för klassen. Välj Anteckningsbok för klassen i den allmänna kanalen

 2. Lägg till eller redigera sidor med hjälp av den expanderbara menyn till vänster om anteckningsboken.

Använda Anteckningsbok för klassen i en kanal

Varje gång du skapar en ny kanal i ett klassteam skapas ett nytt avsnitt automatiskt i klassanteckningsbokens samarbetsutrymme. Alla elever och lärare kan redigera och arbeta med OneNote-sidor i en kanal.

 1. Navigera till ett klassteam och välj sedan en kanal.

 2. Välj fliken Anteckningar.

  I någon annan kanal än den allmänna väljer du Anteckningar för att öppna klassanteckningsboken

Öppna Anteckningsbok för klassen i helskärmsläge

Gör fliken Anteckningsbok för klassen större genom att välja den ikonen för utvidgning (diagonal, dubbelriktad pil).

Hantera Anteckningsbok för klassen

Hantera din anteckningsbok för klassen inställningar genom att navigera till anteckningsboken i grupper och sedan välja Anteckningsbok för klassen fliken > Hantera anteckningsböcker.

Välj hantera anteckningsböcker att komma åt inställningarna för anteckningsbok för klassen.

Använd dessa inställningar för att:

 • Redigera avsnitt i anteckningsböcker

 • Kopiera en länk till din anteckningsbok

 • Skapa en avsnittsgrupp endast för lärare

 • Låsa samarbetsutrymmet

Hantera inställningar för Anteckningsbok för klassen i Microsoft Teams

Obs!: Följ dessa steg för att skapa separata behörigheter för samarbetsutrymmen. Alla klassanteckningsböcker som du har skapat i Microsoft Teams kommer att visas under dina samägda anteckningsböcker .

Skapa uppgifter med klassanteckningsbokssidor

Lägg till anteckningsbok för klassen sidor tilldelningar för elever att arbeta med eller läsa. Så här skapar du en tilldelning med hjälp av en anteckningsbok för klassen sida:

 1. Lägg till sidan i anteckningsbokens innehållsbibliotek eller samarbetsutrymme.

 2. Navigera sedan till fliken Uppgifter och välj Ny uppgift.

 3. Fyll i information för en uppgift och väljer du + Lägg till resurser. Markera Anteckningsbok i rutan som öppnas och navigera i din anteckningsbok avsnitt för att markera den sida som du vill tilldela.

 4. Välj det avsnitt i elevernas anteckningsböcker som du vill att sidan ska distribueras till.Till exempel: Åhörarkopior.

 5. Välj tilldela när du är klar. Varje student nu har en kopia av sidan i sina Klassanteckningsböcker. De kan också öppna och redigera sidan direkt från kortet tilldelning i Microsoft Teams.

  Anteckning: Kontrollera vilken version av OneNote elever använder innan du skapar en uppgift. Dessa versioner av OneNote garanterar att anteckningssidor du tilldela låser och förhindra att studenter från att redigera dem efter tilldelningens förfallodatum passerar. Students sida ska vara låsta när de Aktivera i tilldelningen, men låsa upp när du returnera en uppgift eller markera Ångra aktivera i.


Skärmbild av väljare för uppgiftsfiler i Teams, inklusive Anteckningsbok för klassen och dess avsnitt.

Granska uppgifter med klassanteckningsbokssidor

Öppna uppgiften och välj Granska. Välj sedan en klassanteckningsbokssida som en elev har lämnat in under Elevarbete om du vill öppna och granska den i helskärmsläge. Du kan lägga till feedback på en elevs OneNote-sida genom att välja Redigera i OneNote Online. Ändringarna sparas automatiskt.

Skärmbild av rutnätet för att granska uppgifter med klassanteckningsbokssidor som lämnats in av elever.

Koppla klassanteckningsboken till dina klasser i Microsoft Teams

I Microsoft Teams kan du interagera med anteckningsbok för klassen genom att besöka avsnittsfliken i allmänna kanalen. Om du vill skapa och granska tilldelningar samtidigt i OneNote och sedan synkronisera dessa bakåt i en kurs i grupper kan du göra det genom att följa de här stegen.

Ansluta anteckningsböcker för klassen med kurser kan du flytta fram och tillbaka ännu fler smidigt mellan dina program. Det här är också en bra alternativ om du redan arbetar från en anteckningsbok för klassen som du inte har skapat i Microsoft Teams men som du vill använda för en klass.

Öppna Anteckningsbok för klassen i OneNote

Välj Öppna i OneNote för att starta i OneNote och få tillgång till alla klassens anteckningsbok learning funktioner.

Meddelanden: 

 • När du använder en OneNote Class/personal anteckningsboken har skapats via Microsoft Teams kan du inte lägga till/ta bort elever eller medlemmar med hjälp av guiden klassens anteckningsbok online.

 • Anteckningsbok medlemmar måste vara läggas till/tas bort via Microsoft team.

Läs mer

Läs mer om att använda Anteckningsbok för klassen i OneNote

Använda OneNote online

Använda Anteckningsbok för klassen i olika appar

Hitta inställningar för Anteckningsbok för klassen i Microsoft Teams

Ytterligare resurser för lärare

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×