Använda OneNote-anteckningsbok för klassen i Teams

Använda OneNote-anteckningsbok för klassen i Teams

Alla klassgrupper har en egen länkad OneNote-anteckningsbok för klassen. Klassens anteckningsbok är en digital anteckningsbok för hela klassen där det går att spara text, bilder, handskrivna anteckningar, bilagor, länkar, ljud, video och annat.

Teams tillhandahåller dessa grundläggande komponenter i OneNote Anteckningsbok för klass:

 • Anteckningsböcker för elever – ett privat utrymme som delas av läraren och varje enskild elev. Lärare kan komma åt alla elevers anteckningsböcker men elever kan bara se sina egna.

 • Innehållsbibliotek – ett skrivskyddat område där lärare kan dela åhörarkopior med eleverna.

 • Samarbetsutrymme – en plats där alla i klassen kan dela, organisera och samarbeta.

Hitta Anteckningsbok för klassen i Teams

Anteckningsbok för klassen i kanalen Allmänt är den centrala platsen för att visa och använda innehållsbiblioteket, samarbetsutrymmet och varje elevs privata utrymme.

Om du inte har konfigurerat din klassanteckningsbok ännu vägleds du genom stegen första gången du besöker fliken Anteckningsbok för klassen.

 1. Navigera till den allmänna kanalen under önskat klassrum och välj fliken Anteckningsbok för klassen. Välj Anteckningsbok för klassen i den allmänna kanalen

 2. Lägg till eller redigera sidor med hjälp av den expanderbara menyn till vänster om anteckningsboken.

Använda Anteckningsbok för klassen i en kanal

Varje gång du skapar en ny kanal i ett klassteam skapas ett nytt avsnitt automatiskt i klassanteckningsbokens samarbetsutrymme. Alla elever och lärare kan redigera och arbeta med OneNote-sidor i en kanal.

 1. Navigera till ett klassteam och välj sedan en kanal.

 2. Välj fliken Anteckningar.

  I någon annan kanal än den allmänna väljer du Anteckningar för att öppna klassanteckningsboken

Öppna Anteckningsbok för klassen i helskärmsläge

Gör fliken Anteckningsbok för klassen större genom att välja den ikonen för utvidgning (diagonal, dubbelriktad pil).

Hantera Anteckningsbok för klassen

Hantera dina inställningar för klassanteckningsboken genom att välja ellipsen Fler alternativ bredvid ditt teamnamn och sedan Hantera team. Därifrån väljer du Inställningar och rullar nedåt till OneNote-arbetsbok för klassen. Använd dessa inställningar för att:

 • Redigera avsnitt i anteckningsböcker

 • Kopiera en länk till din anteckningsbok

 • Skapa en avsnittsgrupp endast för lärare

 • Låsa samarbetsutrymmet

Hantera inställningar för Anteckningsbok för klassen i Microsoft Teams

Obs!: Följ dessa steg för att skapa separata behörigheter för samarbetsutrymmen. Alla klassanteckningsböcker som du har skapat i Microsoft Teams kommer att visas under dina samägda anteckningsböcker .

Skapa uppgifter med klassanteckningsbokssidor

Bifoga klassanteckningsbokssidor som referensmaterial i en uppgift eller ange en sida från din klassanteckningsbok som eleverna ska lämna in. Så här skapar du en uppgift med en klassanteckningsbokssida:

 1. Lägg till sidan i anteckningsbokens innehållsbibliotek eller samarbetsutrymme.

 2. Navigera sedan till fliken Uppgifter och välj Ny uppgift.

 3. Fyll i detaljerna för din uppgift och välj Ange vad elever ska lämna in. Välj Klassanteckningsbok i den ruta som öppnas och navigera genom avsnitten i anteckningsboken för att välja den sida som du vill tilldela.

 4. Välj det avsnitt i elevernas anteckningsböcker som du vill att sidan ska distribueras till.Till exempel: Åhörarkopior.

 5. Välj Tilldela när du är klar. Varje elev kommer nu att ha en kopia av sidan inuti sina klassanteckningsböcker. De kan också öppna och redigera sidan direkt från uppgiftskortet i Microsoft Teams.


Obs! Sena inlämningar måste aktiveras för uppgifter med klassanteckningssidor.

Skärmbild av väljare för uppgiftsfiler i Teams, inklusive Anteckningsbok för klassen och dess avsnitt.

Granska uppgifter med klassanteckningsbokssidor

Öppna uppgiften och välj Granska. Välj sedan en klassanteckningsbokssida som en elev har lämnat in under Elevarbete om du vill öppna och granska den i helskärmsläge. Du kan lägga till feedback på en elevs OneNote-sida genom att välja Redigera i OneNote Online. Ändringarna sparas automatiskt.

Skärmbild av rutnätet för att granska uppgifter med klassanteckningsbokssidor som lämnats in av elever.

Koppla klassanteckningsboken till dina klasser i Microsoft Teams

I Microsoft Teams kan du använda klassanteckningsboken genom att gå till fliken för denna i kanalen Allmänt. Om du vill skapa och granska uppgifter samtidigt som du arbetar i OneNote och sedan synkronisera tillbaka dessa till din klass i Teams gör du det genom att följa dessa steg. Om du kopplar dina klassanteckningsböcker till klasser kan du växla fram och tillbaka mellan dina appar på ett smidigare sätt. Detta är också ett bra alternativ om du redan arbetar från en klassanteckningsbok som du inte har skapat i Microsoft Teams, men vill använda för en klass.

Öppna Anteckningsbok för klassen i OneNote

Välj Öppna i skrivbordsversion för att starta OneNote och få tillgång till inlärningsfunktioner i Klassens anteckningsbok.

Läs mer

Läs mer om att använda Anteckningsbok för klassen i OneNote

Använda OneNote online

Använda Anteckningsbok för klassen i olika appar

Hitta inställningar för Anteckningsbok för klassen i Microsoft Teams

Ytterligare resurser för lärare

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×