Använda OneDrive på Windows Phone

Använda OneDrive på Windows Phone

Här är steg och tips för de vanligaste åtgärderna med OneDrive-appen för Windows Phone.

Vilken version av Windows finns på din telefon?

OneDrive för Windows 10 (dator, telefon, surfplatta, HoloLens eller Surface Hub) | OneDrive för Windows Phone 8 eller Windows Phone 8.1 | OneDrive för Windows Phone 7

OneDrive för Windows 10 (dator, telefon, surfplatta, HoloLens eller Surface Hub)

Spara filer till OneDrive

Använd samma process för att ladda upp och spara valfri filtyp i OneDrive-appen, inklusive dokument, foton, videor och musikfiler.

Ladda upp filer

 1. I OneDrive-appen går du till den mapp där du vill lägga till foton och trycker på Lägg till Lägg till foto .

 2. I Välj en app väljer du källan för filen du vill ladda upp, till exempel Den här enheten eller appen Foton på telefonen.

  Meddelanden: 

  • På en dator med Windows 10 visar dialogrutan Öppna filer på datorn. Bläddra till de filer du vill ladda upp och välj Öppna.

  • Om telefonen är inställd på att spara foton automatiskt till OneDrive visas foton från OneDrive i appen Foton på telefonen och foton som inte har laddats upp. Om du laddar upp ett foto som redan finns i OneDrive skapas en dubblett av fotot.

 3. Leta reda på filen du vill ladda upp, markera den och tryck på OK OK .

Tips: Du kan även ladda upp foton och videoklipp från telefonen till OneDrive-mappen på datorn med Utforskaren eller med importfunktionen i appen Foton . Anslut telefonen till datorn med telefonens datakabel eller via en Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutning.

(Endast telefon) Ställ in telefonen på att ladda upp foton automatiskt till OneDrive

 1. I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn > Inställningar OneDrive-inställningar > Kamerauppladdning.

 2. Under Kamerauppladdning ställer du reglaget på .

  Om du även automatiskt vill ladda upp videoklipp du spelar in ställer du reglaget på vid Ta med videoklipp.

  Tips: Du kan bara ladda upp videoklipp automatiskt om också Kamerauppladdning är aktiverat.

 3. Under Konto för säkerhetskopiering av kameran öppnar du listan genom att trycka på den och väljer det OneDrive-konto du vill att bilderna ska laddas upp till.

Tips: Om du använder internetanslutning med datapriser, till exempel en mobildataanslutning, ställer du reglaget på Av vid Ladda upp över anslutningar med datapriser. Om anslutningen inte har datapriser (de flesta trådlösa nätverk saknar datapriser) kan du aktivera det här alternativet.

Lägg till en mapp

Du kan lägga till mappar i vyn Filer eller i valfri mapp på OneDrive.

 1. I OneDrive-appen och i vyn Filer trycker du på Ny mapp Kommandot Ny mapp i OneDrive-appen i Windows Phone 10 .

 2. Ange ett namn på den nya mappen och tryck sedan på OK OK .

Flytta filer till en annan OneDrive-mapp.

 1. I OneDrive-appen trycker du på Välj Markera filer och trycker sedan på kryssrutan för en eller flera filer som du vill flytta. Tryck på Se mer Visa mer och tryck sedan på Flytta Flytta filer .

 2. Vid Välj en målmapp trycker du på den mapp du vill flytta filerna till och trycker sedan på Flytta OK .

  Tips: Skapa en ny mapp för de filer du flyttar: Ny mapp Kommandot Ny mapp i OneDrive-appen i Windows Phone 10 .

Hitta filen som du letar efter

Du kan söka efter fil- eller mappnamn, text i filer och även text och taggar i foton. Tryck på Sök Sök på OneDrive och skriv önskad fras i rutan Sök.

Ändra hur filer sorteras

I OneDrive-appen öppnar du den mapp som du vill sortera och trycker på Sortera efter Sortera . Du kan sortera efter namn, datum eller storlek.

Obs!: Sortering fungerar i vyn Alla filer eller i en mapp i Alla filer. Vyerna Foton, Dokument och Delade sorteras endast efter datum.

Ladda ned filer från OneDrive till din enhet

 1. I OneDrive-appen trycker du på Välj Markera filer , trycker på kryssrutan för önskade filer och trycker sedan på Ladda ned Ladda ned filen .

  Obs!: OneDrive på Windows Phone kan för närvarande inte ladda ned mappar eller OneNote-anteckningsböcker.

 2. Leta rätt på och öppna mappen på enheten där du vill ha de nedladdade filerna och tryck sedan på Spara Klar med att lägga till .

  Obs!: På en dator med Windows 10 letar du rätt på och öppnar den mapp där du vill ha de nedladdade filerna. Välj sedan Välj mapp.

Dela en fil eller mapp

I OneDrive-appen trycker du på Välj Markera filer . Därefter trycker du på kryssrutan bredvid filen eller mappen du vill dela och trycker på Dela Dela fil .

Om du vill dela med några specifika personer väljer du Bjud in personer eller Skicka filer.

Om du vill dela med ett stort antal personer, till exempel i sociala medier eller ett blogginlägg, väljer du Dela en länk.

Bjud in personer för delning

 1. Tryck på Dela Dela fil > Bjud in personer.

 2. Under Bjud in personer anger du de namn eller e-postadresser du vill använda. Tryck på Lägg till Lägg till foto om du vill ange fler namn.

  Tips: Titta under Senaste kontakter – personen du vill dela med kanske finns där. Tryck på namnet om du vill skicka ett meddelande till den personen med en länk till filen du delar.

 3. Om du vill att mottagarna ska kunna lägga till ändringar eller redigeringar markerar du kryssrutan vid Tillåt redigering. Avmarkera rutan om du vill göra filen skrivskyddad för mottagarna.

  Tips: Om du vill lägga till en anteckning i en delningsinbjudan trycker du på pilen i slutet av Tillåt redigering. Tryck sedan på Lägg till en snabbanteckning och skriv det du vill säga.

 4. Tryck på OK OK . Mottagarna får ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet.

Dela en länk

 1. Tryck på Dela Dela fil > Dela en länk.

 2. Välj om du vill att användarna ska kunna Visa och redigera filen eller välj alternativet Endast visa så att mottagarna bara kan läsa den.

 3. I listan Dela trycker du på den app du vill använda för delning av länken. Du kanske vill rulla listan uppåt och se alla alternativ.

Obs!: Kom ihåg att alla som har länken kan öppna, ladda ned och spara dokumentet samt vidarebefordra länken.

Dela som bifogad fil

 1. Tryck på Dela Dela fil > Skicka filer.

 2. I listan Dela trycker du på den app du vill använda till att skicka den bifogade filen.

 3. När du har gjort det här valet öppnas den valda appen. Använd det till att dela filen.

Obs!: Delning som bifogad fil fungerar bara med enskilda filer. Om du vill dela en mapp använder du Bjud in personer eller Dela en länk.

Återställa en fil från Papperskorgen i OneDrive

 1. Tryck på Meny OneDrive-menyn > Papperskorgen.

 2. Tryck på Välj Markera filer , tryck på kryssrutan för de filer som du vill återställa och tryck sedan på Återställ Återställ .

Lägga till ett OneDrive för företag-konto

Komma åt din OneDrive för företag-konton på telefonen med samma OneDrive-app. Mer information finns i Vad är OneDrive för företag?

 1. I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn > Kontoinställningar.

 2. Tryck på Lägg till konto och tryck sedan på Arbets- eller skolkonto.

 3. Ange de inloggningsuppgifter du använder för ditt OneDrive för företag-konto och tryck sedan på Logga in.

Obs!: För att du ska kunna logga in till OneDrive för företag behöver din organisation ett kvalificerande SharePoint Online- eller Office 365-abonnemang för företag, eller en egen SharePoint Server-distribution. Du kan inte logga in med ett konto från en lokal katalog.

Om du har problem med att logga in med ditt OneDrive för företag-konto kan du försöka logga in via telefonens webbläsare på https://portal.office.com/onedrive eller kontakta IT-avdelningen.

Växla mellan konton

Med OneDrive-appen i Windows 10 kan du logga in på ditt personliga OneDrive och ditt OneDrive för företag-konto och sedan växla mellan konton som du har lagt till.

Tryck på Meny OneDrive-menyn högst upp på skärmen och tryck sedan på det konto som du vill använda.

Obs!: Om du vill lägga till ett annat konto trycker du på Kontoinställningar och sedan på Lägg till konto.

Se hur mycket lagringsutrymme du har

I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn > Inställningar OneDrive-inställningar > Konton. På sidan Konton visas var och ett av de konton som är anslutna till din OneDrive-app, med sammanlagt lagringsutrymme och tillgängligt utrymme för var och ett.

Dela feedback om OneDrive-programmet

Du kan få hjälp med OneDrive-appen genom att skaka telefonen. På andra enheter kan du få hjälp genom att välja Ge feedback på de flesta sidor.

OneDrive för Windows Phone 8 eller Windows Phone 8.1

Spara foton och videor i OneDrive

Ladda upp foton och videor

 1. I vyn Alla filer i OneDrive trycker du på Lägg till längst ned på skärmen.

 2. I Välj en app väljer du källan för fotot eller videon du vill ladda upp, t.ex. appen Foton på telefonen.

 3. Leta rätt på fotot eller videon du vill ladda upp, välj den och tryck på klar.

Ställ in telefonen på att ladda upp foton automatiskt till OneDrive

 1. Gå till telefonens inställningar och tryck på säkerhetskopiering > foton + videor.

 2. Under Foton eller Videor väljer du antingen God kvalitet eller Bäst kvalitet.

  Om du inte vill ladda upp foton eller videor automatiskt ser du till att Överför inte är markerat.

Tips: Om du vill lära dig hur du flyttar foton och videor på telefonen till OneDrive-mappen på datorn hittar du information i Synkronisera foton och videor med hjälp av datorn på Windows Phone-webbplatsen.

Hitta filen som du letar efter

Du kan söka efter text i filer och även i foton. Om du vill söka efter text i en fil eller ett foto skriver du valfri fras i sökrutan.

Ändra hur filer sorteras

 1. Öppna OneDrive-programmet.

 2. Öppna mappen du vill sortera, tryck på mer Mer och tryck sedan på sortera efter. Du kan sortera efter namn, datum eller storlek.

Obs!: Sortering fungerar i mappar och i vyn Alla filer.

Lägga till ett OneDrive för företag-konto

Du kan nu lägga till OneDrive för företag-konton i OneDrive-appen för Windows Phone 8.1. (Om du vill se om du har Windows Phone 8.1 öppnar du telefonens inställningar och trycker på om.) Mer information finns Vad är OneDrive för företag?

Om du vill lägga till ett OneDrive för företag-konto, öppnar du OneDrive-appen, trycker på Meny OneDrive-menyn överst på skärmen, trycker på Lägg till OneDrive för företag och anger sedan den e-postadress och det lösenord som du använder för ditt företag, din skola eller annan organisation. Om du ska kunna logga in på OneDrive för företag måste din organisation måste ha ett kvalificerande SharePoint Online- eller Office 365-abonnemang för företag, eller en egen SharePoint Server-distribution. Du kan inte logga in med ett konto från en lokal katalog.

Om du har problem med att logga in med ditt OneDrive för företag-konto kan du försöka logga in på https://portal.office.com/onedrive eller kontakta IT-avdelningen.

Dela en fil (personliga OneDrive-konton)

I OneDrive-appen trycker du på kryssrutan bredvid den fil eller mapp du vill dela och trycker på Dela Dela fil .

Om du vill dela med några specifika personer väljer du Bjud in personer eller Skicka filer.

Om du vill dela med ett stort antal personer, till exempel i sociala medier eller ett blogginlägg, väljer du Dela en länk.

Bjud in personer för delning

 1. Tryck på dela > bjud in personer.

 2. Vid Lägg till personer att dela med anger du de namn eller e-postadresser du vill använda. Tryck på Lägg till Lägg till mottagare om du vill ange fler namn.

  Obs!: Titta under dela med en av dina senaste kontakter. Personen du vill dela med kanske finns där. Tryck på namnet om du vill skicka ett meddelande till den personen med en länk till filen du delar.

 3. Om du vill att mottagarna ska kunna lägga till ändringar eller redigeringar markerar du kryssrutan vid Tillåt redigering. Avmarkera rutan om du vill göra filen skrivskyddad för mottagarna.

  Tips: Om du vill lägga till en anteckning i en delningsinbjudan trycker du på pilen i slutet av Tillåt redigering. Tryck sedan på Lägg till en snabbanteckning och skriv det du vill säga.

 4. Tryck på skicka Klar med att lägga till . Mottagarna får ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet.

Dela en länk

 1. Tryck på dela > dela en länk.

 2. Välj om du vill att mottagarna ska kunna Redigera filen eller Visa filen som skrivskyddad.

 3. I listan Dela trycker du på den app du vill använda för delning av länken. Du kan behöva dra listan uppåt för att se alla alternativ.

Obs!: Kom ihåg att alla som har länken kan öppna, ladda ned och spara dokumentet samt vidarebefordra länken.

Dela som bifogad fil

 1. Tryck på dela > skicka filer.

 2. I listan Dela trycker du på den app du vill använda till att skicka den bifogade filen.

 3. När du har gjort det här valet öppnas den valda appen. Använd den till att dela filen.

Tips: Delning som bifogad fil fungerar bara med enskilda filer. Om du vill dela en mapp använder du Bjud in personer eller Dela en länk.

Dela filer och mappar (OneDrive för företag-konton)

 1. I OneDrive för företag-appen öppnar du den fil eller mapp du vill dela och trycker på dela Dela fil . Om du vill dela flera filer eller mappar trycker du på välj Markera filer , trycker på objekten och trycker sedan på dela.

 2. Under Bjud in personer trycker du där det står Ange namn eller e-postadress och anger sedan den person du vill dela med. Tryck på Lägg till Lägg till mottagare om du vill ange fler namn.

  Obs!: Titta under dela med en av dina senaste kontakter. Personen du vill dela med kanske finns där. Tryck på namnet om du vill skicka ett meddelande till den personen med en länk till filen du delar.

 3. Om du vill att mottagarna ska kunna lägga till ändringar eller redigeringar markerar du kryssrutan vid Tillåt redigering. Avmarkera rutan om du vill göra filen skrivskyddad för mottagarna.

  Tips: Om du vill lägga till en anteckning i en delningsinbjudan trycker du på pilen i slutet av Tillåt redigering. Tryck sedan på Lägg till en snabbanteckning och skriv det du vill säga.

 4. Tryck på skicka Klar med att lägga till . Mottagarna får ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet.

Växla mellan konton

Om du har Windows Phone 8.1 kan du växla mellan ett personligt OneDrive-konto och ett OneDrive för företag-konto eller mellan flera OneDrive för företag-konton. Det gör du genom att öppna programmet, trycka på Meny OneDrive-menyn överst på skärmen och sedan trycka på det konto du vill använda. Du kan inte använda flera personliga konton med OneDrive-appen.

Se hur mycket lagringsutrymme du har (endast personligt OneDrive-konto)

I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn överst på skärmen, trycker på Inställningar och trycker sedan på ditt personliga konto för att se ditt totala lagringsutrymme och ditt tillgängliga lagringsutrymme.

Felsöka problem med programmet

Kontrollera att du har installerat alla tillgängliga uppdateringar för programmet. De laddas ned och installeras automatiskt när du använder ett trådlöst nätverk. Så här ser du vilka uppdateringar som inte har laddats ned:

 1. I Windows Phone 8.1 öppnar du Store, trycker på mer Mer och trycker sedan på nedladdningar.

 2. Om OneDrive-programmet visas kan du trycka på det för mer information, eller tryck på Uppdatera för att ladda ned programmet direkt via ditt mobila nätverk.

Om du inte ser en fil som du letar efter i programmet läser du Hitta förlorade eller saknade filer i OneDrive.

Dela feedback om OneDrive-programmet

Du kan betygsätta OneDrive-programmet eller få hjälp genom att skaka enheten.

OneDrive för Windows Phone 7

Lägga till ett foto eller en video

 1. Leta rött på ett foto eller en video på telefonen som du vill ladda upp. Om du vill dela en bild från ett onlinealbum måste du först spara den på telefonen. Det gör du genom att trycka du på bilden, trycka på mer Mer , trycka på spara till telefon och sedan öppna den igen från albumet Sparade bilder.

 2. Tryck på och håll ned fotot eller videon, tryck på dela ... och tryck sedan på SkyDrive (kallas numera för OneDrive).

 3. Lägg eventuellt till en beskrivning och tryck sedan på ladda upp.

  Fotona laddas upp i full upplösning. Om du vill se de uppladdade fotona i OneDrive-mobilappen trycker du på Dokument och trycker sedan på mobiluppladdningar.

Dela en fil eller mapp

 1. I OneDrive-programmet trycker du på och håller ned den fil eller mapp som du vill dela.

 2. Välj om du vill skicka en länk i ett e-postmeddelande eller kopiera länken till Urklipp. Välj sedan om du vill att andra bara ska kunna visa filen eller även redigera den.

 3. Om du väljer att skicka länken via e-post följer du instruktionerna på skärmen för att dela filen. Om du valt att kopiera länka till Urklipp kan du nu klistra in den i ett e-postmeddelande, sms, snabbmeddelande eller på sociala nätverk och dela den med andra.

Spara automatiskt foton som du tar i OneDrive

 1. Tryck på Inställningar i listan med program.

 2. Snärta åt vänster till program och tryck sedan på bilder + kamera.

 3. Aktivera Överför automatiskt till SkyDrive (kallas numera för OneDrive).

  Meddelanden: 

  • Du kan inte ladda upp bilder automatiskt till OneDrive om telefonen bara har 256 MB RAM-minne. Kontakta telefontillverkaren för mer information.

  • Bilder laddas upp med låg upplösning. Om du vill säkerhetskopiera dina bilder i full upplösning använder du Zune-programvaran på datorn. Mer information finns i Synkronisera musik, bilder och videor. Om du vill ladda upp dina bilder i full upplösning följer du anvisningarna som beskrivs i "Lägga till ett foto eller en video".

Ändra Microsoft-kontot som du använder för OneDrive

I OneDrive-programmet öppnar du menyn inställningar, trycker på logga ut och loggar sedan in igen med det konto som du vill använda.

Se hur mycket lagringsutrymme du har

I OneDrive-programmet går du till inställningar för att se ditt totala tillgängliga lagringsutrymme.

Mer hjälp för OneDrive (personliga konton)

Felsöka problem med OneDrive-mobilappen

Visa relaterade hjälpartiklar om OneDrive för Android eller OneDrive för iOS.

Se Hjälp om OneDrive.

Få hjälp genom att skicka e-post till OneDrive-supportteamet. När en OneDrive-mobilapp är öppen skakar du på enheten för att få hjälp eller dela feedback på OneDrive.

Mer hjälp för OneDrive för företag

Vad är OneDrive för företag?

Ställ din fråga i communityforumet för OneDrive för företag

Om du behöver mer hjälp kontaktar du din IT-avdelning eller administratör. Om du är SharePoint Online-administratör kan du även öppna ett supportärende i administratörscentret för Office 365.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×