Använda OneDrive i Windows 10 (dator, telefon, surfplatta, HoloLens eller Surface Hub)

Använda OneDrive i Windows 10 (dator, telefon, surfplatta, HoloLens eller Surface Hub)

Här är de vanligaste uppgifterna och funktionerna i OneDrive-appen på alla Windows 10-enheter, inklusive datorer, telefoner, surfplattor, HoloLens, Xbox One och Surface Hub.

Många uppgifter går snabbare med kortkommandon. Du kan läsa om alla kortkommandon för OneDrive i Kortkommandon i OneDrive-appen för Windows 10.

Den här artikeln gäller OneDrive-appen i Windows 10.

För hjälp med andra versioner av Windows läser du Windows Phone 8.1 eller Windows Phone 7 eller mer OneDrive-hjälp.

Obs!: Appen är skrivskyddad från Xbox. Du kan visa fotografier och videor men kan inte lägga till dem från Xbox.

Spara filer till OneDrive

Använd samma process för att ladda upp och spara valfri filtyp i OneDrive-appen, inklusive dokument, foton, videor och musikfiler.

Ladda upp filer

 1. I OneDrive-appen går du till den mapp där du vill lägga till filen och trycker på Lägg till Lägg till foto .

 2. I Välj en app väljer du källan för filen du vill ladda upp, till exempel Den här enheten eller appen Foton på telefonen.

  Meddelanden: 

  • På en dator med Windows 10 visar dialogrutan Öppna filer på datorn. Bläddra till de filer du vill ladda upp och välj Öppna.

  • Om telefonen är inställd på att spara foton automatiskt till OneDrive visas foton från OneDrive i appen Foton på telefonen och foton som inte har laddats upp. Om du laddar upp ett foto som redan finns i OneDrive skapas en dubblett av fotot.

 3. Leta reda på filen du vill ladda upp, markera den och tryck på OK OK .

Tips: Du kan även ladda upp foton och videoklipp från telefonen till OneDrive-mappen på datorn med Utforskaren eller med importfunktionen i appen Foton . Anslut telefonen till datorn med telefonens datakabel eller via en Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutning.

(Endast telefon) Ställ in telefonen på att ladda upp foton automatiskt till OneDrive

 1. I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn > Inställningar OneDrive-inställningar > Kamerauppladdning.

 2. Under Kamerauppladdning ställer du reglaget på .

  Om du även automatiskt vill ladda upp videoklipp du spelar in ställer du reglaget på vid Ta med videoklipp.

  Tips: Du kan bara ladda upp videoklipp automatiskt om också Kamerauppladdning är aktiverat.

 3. Under Konto för säkerhetskopiering av kameran öppnar du listan genom att trycka på den och väljer det OneDrive-konto du vill att bilderna ska laddas upp på.

Tips: Om du vill att Kamerauppladdning ska ladda upp foton och videor över en internetanslutning med datapriser, exempelvis en avgiftsbelagd mobildataanslutning, ställer du in alternativet i Ladda upp över anslutningar med datapriser. För att undvika att ladda upp över anslutningar med datapriser ställer du in Av. De flesta wi-fi-anslutningar använder inte datapriser, så du kan vanligen lämna inställningen av.

Lägg till en mapp

Du kan lägga till mappar i vyn Filer eller i valfri mapp på OneDrive.

 1. I OneDrive-appen och i vyn Filer trycker du på Ny mapp Kommandot Ny mapp i OneDrive-appen i Windows Phone 10 .

 2. Ange ett namn på den nya mappen och tryck sedan på OK OK .

Flytta filer till en annan OneDrive-mapp.

 1. I OneDrive-appen trycker du på Välj Markera filer och trycker sedan på kryssrutan för en eller flera filer som du vill flytta. Tryck på Se mer Visa mer och tryck sedan på Flytta Flytta filer .

 2. Vid Välj en målmapp trycker du på den mapp du vill flytta filerna till och trycker sedan på Flytta OK .

  Tips: Skapa en ny mapp för de filer du flyttar: Ny mapp Kommandot Ny mapp i OneDrive-appen i Windows Phone 10 .

Hitta filen som du letar efter

Du kan söka efter fil- eller mappnamn, text i filer och även text och taggar i foton. Tryck på Sök Sök på OneDrive och skriv önskad fras i rutan Sök.

Tips: Använd vyerna i OneDrive-appen för att lättare hitta filer. Tryck på Meny OneDrive-menyn och sedan på en vy, som Foton, Senast använda dokument, Webbplatser eller Offline, för att hitta filerna du letar efter.

Hitta en fil på en SharePoint-webbplats

Du kan använda vyn Webbplatser i OneDrive-appen för att hitta filer du sparade på en SharePoint-webbplats. Tryck på Meny OneDrive-menyn > Webbplatser för att se en lista med SharePoint Online-webbplatser och Office 365-grupper som du ofta besöker eller följer. Tryck på en webbplats för att se dokumentbiblioteken där filerna lagras. Du kan se resten av webbplatsen genom att trycka på länken Visa webbplats i SharePoint för att öppna SharePoint-appen. Om SharePoint-appen inte är installerad, får du en fråga om att installera den. Mer information finns i SharePoint-mobilappen för Windows.

Ändra hur filer sorteras

I OneDrive-appen öppnar du den mapp som du vill sortera och trycker på Sortera efter Sortera . Du kan sortera efter namn, datum eller storlek.

Obs!: Sortering fungerar i vyn Alla filer eller i en mapp i Alla filer. Vyerna Foton, Dokument och Delade sorteras endast efter datum.

Ladda ned filer från OneDrive till din enhet

 1. I OneDrive-appen trycker du på Välj Markera filer , trycker på kryssrutan för önskade filer och trycker sedan på Ladda ned Ladda ned filen .

  Obs!: OneDrive på Windows Phone kan för närvarande inte ladda ned mappar eller OneNote-anteckningsböcker.

 2. Leta rätt på och öppna mappen på enheten där du vill ha de nedladdade filerna och tryck sedan på Spara Klar med att lägga till .

  Obs!: På en dator med Windows 10 letar du rätt på och öppnar den mapp där du vill ha de nedladdade filerna. Välj sedan Välj mapp.

Gör en fil tillgänglig offline

Du kan göra så att filer är tillgängliga när du inte är ansluten till Internet. Gör så här:

 1. I OneDrive-appen, i vyn Alla filer, trycker du på Välj Markera filer , tryck på kryssrutan för de filer du vill behålla offline (eller tryck och håll på en fil) och tryck sedan på Behåll offline Skärmbild av ikonen Behåll offline i OneDrive-programmet för Windows 10 .

 2. I OneDrive-appen, i vyn Foton, trycker du på Välj Markera filer , tryck på kryssrutan för de filer du vill behålla offline (eller tryck och håll på en fil) och tryck sedan påMore Visa mer och Behåll offline Skärmbild av ikonen Behåll offline i OneDrive-programmet för Windows 10 .

 3. Gå till vyn Offline för att snabbt se en lista med alla filer du har gjort tillgängliga offline.

Obs!: OneDrive-appen kan för närvarande inte göra mappar eller OneNote-anteckningsböcker tillgängliga offline.

Göra så en fil endast sparas online

För att spara utrymme på din enhet kan du göra så att filer endast är tillgängliga när du är ansluten till internet. Gör så här: I OneDrive-appen, trycker du på Meny OneDrive-menyn > Offline Skärmbild av ikonen Behåll offline i OneDrive-programmet för Windows 10 och sedan på Välj Markera filer . Tryck på kryssrutan för de filer som endast ska vara tillgängliga online (eller tryck och håll på en fil) och tryck sedan på Endast online Skärmbild av ikonen Endast online i OneDrive-programmet för Windows 10 .

Dela en fil eller mapp

I OneDrive-appen trycker du på Välj Markera filer . Därefter trycker du på kryssrutan bredvid filen eller mappen du vill dela och trycker på Dela Dela fil .

Om du vill dela med några specifika personer väljer du Bjud in personer eller Skicka filer.

Om du vill dela med många personer, till exempel i sociala medier eller ett blogginlägg, väljer du Dela en länk.

Bjud in personer för delning

 1. Tryck på Dela Dela fil > Bjud in personer.

 2. Under Bjud in personer anger du de namn eller e-postadresser du vill använda. Tryck på Lägg till Lägg till foto om du vill ange fler namn.

  Tips: Titta under Senaste kontakter – personen du vill dela med kanske finns där. Tryck på namnet om du vill skicka ett meddelande till den personen med en länk till filen du delar.

 3. Om du vill att mottagarna ska kunna lägga till ändringar eller redigeringar markerar du kryssrutan vid Tillåt redigering. Avmarkera rutan om du vill göra filen skrivskyddad för mottagarna.

  Tips: Om du vill lägga till en anteckning i en delningsinbjudan trycker du på pilen i slutet av Tillåt redigering. Tryck sedan på Lägg till en snabbanteckning och skriv det du vill säga.

 4. Tryck på OK OK . Mottagarna får ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet.

Dela en länk

 1. Tryck på Dela Dela fil > Dela en länk.

 2. Välj om du vill att användarna ska kunna Visa och redigera filen eller välj alternativet Endast visa så att mottagarna bara kan läsa den.

 3. I listan Dela trycker du på den app du vill använda för delning av länken. Du kanske vill rulla listan uppåt och se alla alternativ.

Obs!: Kom ihåg att alla som har länken kan öppna, ladda ned och spara dokumentet samt vidarebefordra länken.

Dela som bifogad fil

 1. Tryck på Dela Dela fil > Skicka filer.

 2. I listan Dela trycker du på den app du vill använda till att skicka den bifogade filen.

 3. När du har gjort det här valet öppnas den valda appen. Använd det till att dela filen.

Obs!: Delning som bifogad fil fungerar bara med enskilda filer. Om du vill dela en mapp använder du Bjud in personer eller Dela en länk.

Återställa en fil från Papperskorgen i OneDrive

 1. Tryck på Meny OneDrive-menyn > Papperskorgen.

 2. Tryck på Välj Markera filer , tryck på kryssrutan för de filer som du vill återställa och tryck sedan på Återställ Återställ .

Lägga till ett OneDrive för företag-konto

Komma åt din OneDrive för företag-konton på telefonen med samma OneDrive-app. Mer information finns i Vad är OneDrive för företag?

 1. I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn > Kontoinställningar.

 2. Tryck på Lägg till konto och tryck sedan på Arbets- eller skolkonto.

 3. Ange de inloggningsuppgifter du använder för ditt OneDrive för företag-konto och tryck sedan på Logga in.

Obs!: För att du ska kunna logga in till OneDrive för företag behöver din organisation ett kvalificerande SharePoint Online- eller Office 365-abonnemang för företag, eller en egen SharePoint Server-distribution. Du kan inte logga in med ett konto från en lokal katalog.

Om du har problem med att logga in med ditt OneDrive för företag-konto kan du försöka logga in via telefonens webbläsare på https://portal.office.com/onedrive eller kontakta IT-avdelningen.

Växla mellan konton

Med OneDrive-appen i Windows 10 kan du logga in på ditt personliga OneDrive-konto och ett eller flera OneDrive för företag-konton.

Tryck på Meny OneDrive-menyn högst upp på skärmen och tryck sedan på det konto som du vill använda.

Obs!: Du kan ha flera OneDrive för företag-konton med OneDrive-appen men bara ett personligt konto.

Så här växlar du till ett annat personligt OneDrive-konto

 1. Tryck på Meny OneDrive-menyn > Kontoinställningar.

 2. Under konton trycker du på det personliga konto du använder och trycker sedan på Logga ut.

 3. Logga in på det andra personliga konto du vill använda.

Se hur mycket lagringsutrymme du har

I OneDrive-appen trycker du på Meny OneDrive-menyn > Inställningar OneDrive-inställningar > Konton. På sidan Konton visas var och ett av de konton som är anslutna till din OneDrive-app, med sammanlagt lagringsutrymme och tillgängligt utrymme för var och ett.

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för företag.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet. Om du vill kontakta OneDrive för företag-supporten från din PC- eller Mac-dator öppnar du aktivitetscentret, väljer Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDrive för företag-administratörer kan även hitta mer information i OneDrive för företag Tech Community och Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Office 365-forum

Har du några synpunkter?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×