Använda OneDrive i Windows 10 (dator, telefon, surfplatta, HoloLens eller Surface Hub)

Använda OneDrive i Windows 10 (dator, telefon, surfplatta, HoloLens eller Surface Hub)

Här är de vanligaste uppgifterna och funktionerna i OneDrive-appen på alla Windows 10-enheter, inklusive datorer, telefoner, surfplattor, HoloLens, Xbox One och Surface Hub.

Många uppgifter går snabbare med kortkommandon. Du kan läsa om alla kortkommandon för OneDrive i Kortkommandon i OneDrive-appen för Windows 10.

Den här artikeln gäller OneDrive-appen i Windows 10.

Hjälp för andra versioner av Windows finns i Windows Phone 8.1, Windows Phone 7 eller mer OneDrive-hjälp.

Obs!: Appen är skrivskyddad från Xbox. Du kan visa fotografier och videor men kan inte lägga till dem från Xbox.

Om du vill lägga till ett personligt konto anger du ditt Microsoft-konto på inloggningssidan. Om du vill lägga till ett OneDrive för företag-konto anger du den e-postadress som du använder för ditt företag, skola eller annan organisation.

Meddelanden: 

 • Om du har problem med att logga in med ditt arbets- eller skolkonto kan du försöka att logga in på OneDrive.com eller kontakta din IT-avdelning.

 • Om du vill ändra eller återställa ditt OneDrive-lösenord loggar du in på ditt konto online på account.microsoft.com/security.

Du kan ha både ett personligt konto och OneDrive för företag-konton. Gör så här för att lägga till ett konto:

 1. Öppna OneDrive-appen och välj Meny OneDrive-menyn överst till vänster på skärmen.

 2. Välj Kontoinställningar.

 3. Välj Lägg till konto.

 4. Välj antingen Microsoft-konto (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) eller Arbets- eller skolkonto (som tilldelas av organisationen).

 5. Välj ikonen +. På inloggningsskärmen anger du den e-postadress och det lösenord som du använder för ditt Microsoft-konto, ditt företag, din skola eller en annan organisation.

  När SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2019 används i din organisation skiljer sig inloggningsprocessen från Office 365. På inloggningssidan väljer du Har du en SharePoint Server-URL? Ange sedan webbadressen till din SharePoint-server när du vill fortsätta inloggningsprocessen. Webbadressen, som även kallas URL, kan se ut så här: http://portal.

Meddelanden: 

 • För att du ska kunna logga in på OneDrive för företag behöver din organisation ett kvalificerande SharePoint Online- eller Office 365-abonnemang för företag, eller en egen SharePoint Server-distribution.

 • Du kan inte logga in med flera skol- eller arbetskonton från samma organisation.

Om du har problem med att logga in med ditt OneDrive för företag-konto kan du försöka logga in via telefonens webbläsare på https://portal.office.com/onedrive eller kontakta IT-avdelningen.

Med OneDrive-appen i Windows 10 kan du logga in på ditt personliga OneDrive och ditt OneDrive för företag-konto och sedan växla mellan konton som du har lagt till.

Välj Meny OneDrive-menyn högst upp på skärmen och välj sedan det konto du vill använda.

Obs!: Om du vill lägga till ett annat konto väljer du Kontoinställningar och sedan Lägg till konto.

Använd samma tillvägagångssätt för att ladda upp och spara valfri filtyp i OneDrive-appen, till exempel dokument, foton, videor och musikfiler.

 1. I OneDrive-appen går du till den mapp där du vill lägga till foton och väljer Lägg till Lägg till foto .

 2. Välj Ladda upp Ikonen Ladda upp i OneDrive för Windows 10 Mobile .

 3. I Välj en app väljer du källan för filen du vill ladda upp, till exempel Den här enheten eller appen Foton på telefonen.

  Meddelanden: 

  • På en dator med Windows 10 visar dialogrutan Öppna filer på datorn. Bläddra till de filer du vill ladda upp och välj Öppna.

  • Om telefonen är inställd på att spara foton automatiskt till OneDrive visas foton från OneDrive i appen Foton på telefonen och foton som inte har laddats upp. Om du laddar upp ett foto som redan finns i OneDrive skapas en dubblett av fotot.

 4. Leta reda på filen du vill ladda upp, markera den och välj OK OK .

Tips: Du kan även ladda upp foton och videoklipp från telefonen till OneDrive-mappen på datorn med Utforskaren eller med importfunktionen i appen Foton . Anslut telefonen till datorn med telefonens datakabel eller via en Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutning.

Obs!: Kamerauppladdning kan endast användas på ett konto i taget.

 1. I OneDrive-appen väljer du Meny OneDrive-menyn > Inställningar OneDrive-inställningar > Kamerauppladdning.

 2. Under Kamerauppladdning ställer du reglaget på .

  Om du även automatiskt vill ladda upp videoklipp du spelar in ställer du reglaget på vid Ta med videoklipp.

  Tips: Du kan bara ladda upp videoklipp automatiskt om också Kamerauppladdning är aktiverat.

 3. Under Konto för säkerhetskopiering av kameran öppnar du listan genom att trycka på den och väljer det OneDrive-konto du vill att bilderna ska laddas upp till.

Tips: Om du använder internetanslutning med datapriser, till exempel en mobildataanslutning, ställer du reglaget på Av vid Ladda upp över anslutningar med datapriser. Om anslutningen inte har datapriser (de flesta trådlösa nätverk saknar datapriser) kan du aktivera det här alternativet.

Du kan söka efter fil- eller mappnamn, text i filer och även text och taggar i foton. Välj Sök Sök på OneDrive och skriv önskad fras i rutan Sök.

Du kan lägga till mappar i vyn Filer eller i valfri mapp i OneDrive.

 1. När du är inloggad i OneDrive programmet med ett Microsoft-konto väljer du Mapp iFiler. (När du är inloggad med ett arbets- eller skolkonto väljer duNytt och sedan Mapp i Filer.)

 2. Ange ett namn för den nya mappen och välj OK OK .

 1. I OneDrive-programmet väljMarkera Markera filer och markera sedan kryssrutan för en eller flera filer som du vill flytta. Välj Se mer Visa mer och sedan Flytta Flytta filer .

 2. I fönstret som visas under Flytta objekt till markerar du den mapp du vill flytta filerna till och välj sedan Flytta.

  (När du är inloggad med ett arbets- eller skolkonto under Platser väljer du Använda OneDrive. Markera den mapp du vill flytta filerna till och välj sedan Flytta hit.)

  Tips: För att skapa en ny mapp för de filer du flyttar väljer du Ny mapp.

Om du använder OneDrive kan du komma åt dina SharePoint-filer i mobilappen utan att lämna OneDrive. SharePoint-webbplatser som du nyligen har interagerat med eller som du följer visas i en lista under namnet på din organisation. Du kommer också att kunna se dina Office 365-grupper i listan, eftersom varje grupp har en egen gruppwebbplats.

Mer information finns i Hitta dina SharePoint-filer i OneDrive.

I OneDrive-appen öppnar du den mapp som du vill sortera och väljer Sortera efter Sortera . Du kan sortera efter namn, datum eller storlek.

Obs!: Sortering fungerar i vyn Alla filer eller i en mapp i Alla filer. Vyerna Foton, Dokument och Delade sorteras endast efter datum.

 1. Välj Meny OneDrive-menyn > Papperskorgen.

 2. Välj Välj Markera filer och markera kryssrutan för de filer som du vill återställa. Välj sedan Återställ Ikonen Återställ i OneDrive för Windows 10 Mobile .

Filer som tagits bort från OneDrive sparas i OneDrive-papperskorgen i 30 dagar för personliga konton. Filerna kan återställas till OneDrive innan dess eller så kan du ta bort dem permanent från OneDrive.

 1. Välj Meny > Papperskorgen.

 2. I vyn Papperskorgen väljer du Töm papperskorgen.

  (Om du vill ta bort enskilda filer permanent markerar du filerna och väljer sedan Ta bort.)

Obs!: Om papperskorgen är full tas de äldsta objekten bort automatiskt efter tre dagar. Om du är inloggad med ett arbets- eller skolkonto tas objekt i papperskorgen bort automatiskt efter 93 dagar, såvida inte administratören har ändrat inställningen. Läs mer om hur länge borttagna objekt behålls för arbets- eller skolkonton.

 1. I OneDrive-appen väljer du Välj Markera filer och markerar sedan kryssrutan för de filer du vill ha.

  Obs!: OneDrive på Windows Phone kan för närvarande inte ladda ned mappar eller OneNote-anteckningsböcker.

 2. Välj Mer och sedan Ladda ned Ladda ned filen . (Du kan även markera och hålla ned på den fil du vill ladda ned och sedan välja Ladda ned).

 3. Leta rätt på och öppna mappen på enheten där du vill ha de nedladdade filerna och välj sedan Spara Klar med att lägga till .

  Obs!: På en dator med Windows 10 letar du rätt på och öppnar den mapp där du vill ha de nedladdade filerna. Välj sedan Välj mapp.

I OneDrive-appen väljer du Välj Markera filer och markerar kryssrutan bredvid filen eller mappen du vill dela. Välj sedan Dela Dela fil .

Om du vill dela med några specifika personer väljer du Bjud in personer eller Skicka filer.

Om du vill dela med ett stort antal personer, till exempel i sociala medier eller ett blogginlägg, väljer du Dela en länk.

Bjud in personer för delning

 1. Välj Dela Dela fil > Bjud in personer.

 2. Under Bjud in personer anger du de namn eller e-postadresser du vill använda. Välj Lägg till Lägg till foto om du vill ange fler namn.

  Tips: Titta under Senaste kontakter – personen du vill dela med kanske finns där. Välj namnet om du vill skicka ett meddelande till den personen med en länk till filen du delar.

 3. Om du vill att mottagarna ska kunna lägga till ändringar eller redigeringar markerar du kryssrutan vid Tillåt redigering. Avmarkera rutan om du vill göra filen skrivskyddad för mottagarna.

  Tips: Om du vill lägga till en anteckning i en delningsinbjudan trycker du på pilen i slutet av Tillåt redigering. Välj sedan Lägg till en snabbanteckning och skriv det du vill säga.

 4. Välj OK OK . Mottagarna får ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet.

Dela en länk

 1. Välj Dela Dela fil > Dela en länk.

 2. Välj om du vill att användarna ska kunna Visa och redigera filen eller välj alternativet Endast visa så att mottagarna bara kan läsa den.

 3. I listan Dela väljer du den app du vill använda för delning av länken. Du kanske vill rulla listan uppåt och se alla alternativ.

Obs!: Kom ihåg att alla som har länken kan öppna, ladda ned och spara dokumentet samt vidarebefordra länken.

Dela som bifogad fil

 1. Välj Dela Dela fil > Skicka filer.

 2. I listan Dela väljer du den app du vill använda till att skicka den bifogade filen.

 3. När du har gjort det här valet öppnas den valda appen. Använd det till att dela filen.

Obs!: Delning som bifogad fil fungerar bara med enskilda filer. Om du vill dela en mapp använder du Bjud in personer eller Dela en länk.

När någon delar en OneDrive-fil eller -mapp med dig får du vanligtvis ett e-postmeddelande eller en avisering på din Windows-enhet. Om du vill hitta filerna som har delats med dig i OneDrive-appen väljer du Meny OneDrive-menyn > Delat.

Vyn Delade filer i OneDrive-appen för Android

Vyn Delat innehåller filer som delats med dig och filer som du delat med andra. När du är inloggad med ett personligt OneDrive-konto väljer du en person som delar filer för att hitta filerna som delas av den personen.

Obs!: Vyn Delat ser annorlunda ut när du är inloggad med ett konto för arbetet eller skolan. Visa filer som delats med dig i OneDrive för mer information.

Markera filer eller mappar som ”offline” om du vill kunna läsa dem när som helst, även när du inte är ansluten till Internet. Filer som redigeras online synkroniseras nästa gång din Windows-enhet ansluter till webben så att du får den senaste versionen av filen.

Meddelanden: 

 • Filer eller mappar som är märkta offline är skrivskyddade – du kan bara redigera filen när du är online. Om du redigerar filen offline sparas den som en ny fil och den ursprungliga OneDrive-filen ändras inte.

 • Tillgång till mappar offline är en funktion som är tillgänglig för Premium OneDrive med en Office 365-prenumeration.

 1. I OneDrive-appen markerar du den fil eller mapp du vill göra tillgänglig för läsning offline och väljer sedan Behåll offline Skärmbild av ikonen Behåll offline i OneDrive-programmet för Windows 10 .

 2. Filer eller mappar som har markerats för offlineläsning har ikonen Behåll offline i listvyn. Du kan välja fillistan när som helst om du vill öppna filen för läsning.

Tips: När du markerar en fil eller mapp som offline visar OneDrive den även i vyn Offlinefiler. Välj Meny OneDrive-menyn > Offline om du snabbt vill hitta alla filer och mappar som är offline.

Ta bort filen eller mappen från offlineläget genom att markera offlinefilen eller offlinemappen och välja Endast online Skärmbild av ikonen Endast online i OneDrive-programmet för Windows 10 .

I OneDrive-appen väljer du Meny OneDrive-menyn > Inställningar OneDrive-inställningar > Konton. På sidan Konton visas var och ett av de konton som är anslutna till din OneDrive-app, med sammanlagt lagringsutrymme och tillgängligt utrymme för var och ett.

Om du vill logga ut från ett personligt OneDrive-konto eller ett OneDrive för företag-konto öppnar du appen och väljer Meny OneDrive-menyn > Kontoinställningar. Välj det konto du vill logga ut från och välj Logga ut.

Först börjar du med att uppdatera din Windows-enhet. Kontrollera sedan att du har installerat alla tillgängliga uppdateringar för appen. De laddas ned och installeras automatiskt när du använder ett trådlöst nätverk. Så här ser du vilka uppdateringar som inte har laddats ned:

 1. Öppna App Store och välj sedan Uppdateringar.

 2. Om det finns tillgängliga uppdateringar väljer du Uppdatera alla.

Om du fortfarande har problem med programmet kan du försöka att ta bort det och sedan gå till App Store och ladda ned det igen.

Om du inte ser en fil som du letar efter i programmet läser du Hitta förlorade eller saknade filer i OneDrive.

Om du fortfarande vill ha hjälp efter att ha läst avsnitten på den här sidan kan du kontakta oss för support i appen. 

 1. Välj Inställningar och Mer > Hjälp.

 2. Välj Kontakta support.

 3. Skriv din fråga eller ditt problem i textrutan.

 4. Du kan välja att Bifoga loggar. Loggar innehåller mer information som vi kan använda för att lösa ditt problem.

  Obs!: Loggar genereras och lagras lokalt på din enhet. De laddas inte upp automatiskt, men du kan välja att dela dem när du rapporterar ett problem. Du hittar loggfilerna med hjälp av Utforskaren på enheten på följande plats: %LOCALAPPDATA%\Packages\microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe\LocalState\logs

 5. Välj Skicka.

Du kan betygsätta OneDrive-appen eller få hjälp med OneDrive-appen genom att skaka telefonen. På andra enheter kan du få hjälp genom att välja Ge feedback på de flesta sidor.

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för företag.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet. Om du vill kontakta OneDrive för företag-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDrive för företag Administratörer kan också se OneDrive för företag Tech Community, Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Office 365-forum

Har du några synpunkter?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×