Använda OneDrive i iOS

Med OneDrive-programmet kan du ladda upp dina bilder och ladda ned alla filer som du har på OneDrive.com.

Obs!: OneDrive-programmet synkroniserar inte filer automatiskt, men du kan överföra uppdaterade filer och redigera bilder.

Här visas grundläggande information om hur du använder OneDrive-programmet för iPhone, iPad och iPod Touch. Ladda ned programmet för iOS.

Om du vill lägga till ett personligt konto anger du ditt Microsoft-konto på inloggningssidan. Om du vill lägga till ett OneDrive för företag-konto anger du den e-postadress som du använder för ditt företag, skola eller annan organisation.

Meddelanden: 

 • Om du har problem med att logga in med ditt arbets- eller skolkonto kan du försöka att logga in på OneDrive.com eller kontakta din IT-avdelning.

 • Om du vill ändra eller återställa ditt OneDrive-lösenord loggar du in på ditt konto online på account.microsoft.com/security.

Du kan ha ett personligt konto och ett OneDrive-konto för företag. För att lägga till ytterligare ett konto:

 1. Öppna OneDrive-appen och tryck på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS i skärmens övre vänstra hörn.

 2. Tryck på Lägg till konto.

 3. På inloggningsskärmen anger du e-postadressen och lösenordet som du använder för ditt företag, din skola eller en annan organisation.

  När SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2019 används i din organisation skiljer sig inloggningsprocessen från Office 365. På inloggningssidan trycker du på Har du en SharePoint Server-URL?. Ange sedan webbadressen till din SharePoint-server när du vill fortsätta inloggningsprocessen. Webbadressen, som även kallas URL, kan se ut så här: http://portal.

Meddelanden: 

 • För att du ska kunna logga in på OneDrive för företag behöver din organisation ett kvalificerande SharePoint Online- eller Office 365-abonnemang för företag, eller en egen SharePoint Server-distribution.

 • Du kan inte logga in med flera skol- eller arbetskonton från samma organisation.

Om du vill växla mellan ett personligt OneDrive-konto och ett OneDrive för företag-konto, eller mellan flera OneDrive för företag-konton, öppnar du appen, trycker på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS högst upp till vänster på skärmen och trycker sedan på det kontonamn du vill använda.

Skärmbild av hur du växlar mellan konton i OneDrive-appen på iOS

Du kan bara lägga till ett personligt konto i OneDrive-appen. Om du vill öppna ett annat personligt konto trycker du på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst upp till vänster på skärmen, trycker på det konto som du vill logga ut från och trycker sedan på Logga ut från det här kontot. Logga sedan in igen med det konto som du vill använda.

 1. I OneDrive-appen trycker du på Lägg till Ikonen Lägg till i OneDrive-appen för iOS längst upp på skärmen.

 2. Tryck sedan för att ta ett foto eller spela in en video, eller ladda upp en befintlig.

  Skärmbild av menyn Lägg till i OneDrive-appen för iOS

  • Om du väljer Ta ett foto eller spela in video öppnas enhetens kameraapp. Du kanske blir tillfrågad om du vill att OneDrive ska få åtkomst till kameran – tryck på OK om du vill tillåta att bilderna sparas i OneDrive.

  • Om du trycker på Ladda upp visas länkar till appen Foton på enheten. Bläddra till de bilder du vill ladda upp, markera dem och tryck sedan på Klart i det övre fältet.

Meddelanden: 

 • Kamerauppladdning kan endast användas på ett konto i taget.

 • Foton som laddas upp med funktionen Kamerauppladdning sorteras automatiskt efter År och Månad till kapslade mappar i mappen Kamerabilder. Det här kan kontrolleras via ordningsinställningarna på inställningssidan för Kamerauppladdning. Observera att det för närvarande varken stöds eller rekommenderas att du flyttar, byter namn på eller tar bort de här mapparna.

För personliga OneDrive-konton:

 1. I OneDrive-appen trycker du på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst upp till vänster på skärmen och trycker sedan på Inställningar OneDrive-inställningar .

 2. Tryck på Kamerauppladdning i rutan Inställningar och aktivera Kamerauppladdning om du vill att foton och videoklipp ska laddas upp automatiskt till OneDrive.

  Obs!: Om du vill ställa in så att enheten laddar upp bilder även när OneDrive-programmet inte är det aktiva programmet trycker du på Ladda upp i bakgrunden.

 3. Om du vill att videoklipp ska laddas upp automatiskt aktiverar du Ta med videoklipp.

  Meddelanden: 

  • Alla foton och videor laddas upp med ursprunglig storlek när du använder ett trådlöst nätverk. Om du vill använda det mobila nätverket, tryck på Inställningar, sedan på Kamerauppladdning och aktiverar sedan Använd mobilt nätverk.

  • Kamerarullen på enheten laddas upp till OneDrive, i stället för att synkroniseras. Det innebär att du kan ta bort uppladdade foton och videor från enheten utan att kopiorna på OneDrive påverkas.

  • OneDrive kan inte ladda upp foton som är optimerade för iCloud. Om du vill inaktivera optimeringen trycker du på Inställningar > iCloud > Foton och avmarkerar Optimera lagring.

För OneDrive för företag-konton:

 1. Kontrollera att du är inloggad i programmet med det konto som du vill överföra foton till.

 2. Välj ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS > Foton.

 3. I vyn foton, från popup-menyn Kamerauppladdningsstatus, välj Aktivera. (Om du redan har kamerauppladdning aktiverat på ett annat konto, välj Ändra i stället.)

 4. Bekräfta att du vill aktivera kamerauppladdning. (Om du valt Ändra i föregående steg, bekräfta att du vill ändra kontot för kamerauppladdning.)

 5. Bekräfta igen att du har valt rätt konto.

 1. Tryck på OneDrive app, tap Sök Ikon för skanning i OneDrive mobil appar (du kan även trycka på Add Ikonen Lägg till i OneDrive-appen för iOS på toppen av skärmen, och tryck sedan på Sök). (Om du vill gå ut ur skanningsläget utan att skanna någonting, tryck bara på ikonen med en vänsterpil i det övre högra hörnet på skärmen.)

 2. Välj lämplig flash inställning (av, på, automatisk eller torch) genom att trycka på Flash-ikonen i det övre högra hörnet.

 3. Välj Whiteboard, Dokument eller Visitkort och tryck på ikonen med en vit cirkel om du vill skanna objektet.

  Skanningsalternativ för OneDrive för iOS

  Tips: Office 365-prenumeranter har alternativet för flersidigt skanning, så att du kan kombinera flera skanningar i en PDF-fil. Tryck på Lägg till om du vill använda det alternativet och sedan snabbt skanna nästa dokument.

 4. När du har skannat dina objekt kan du beskära, rotera eller ändra filtret du valde tidigare (Whiteboard, Dokument eller Visitkort). (Om du inte gillar bilden, trycker du på ikonen med en vänsterpil i det övre vänstra hörnet för att ta bort den skannade bilden och försök sedan igen.)

  Alternativ för redigering av skanningar i OneDrive-mobilappar

 5. När du är klar med att redigera dina objekt trycker du på klar, ange ett filnamn och sedan på Spara.

  Obs!: Filer sparas automatiskt som PDF-filer.

Du kan söka efter text i filer och foton. Tryck på Sök högst upp i valfri vy och skriv sedan sökfrasen.

Tips: 

 • Om du arbetar i ett personligt OneDrive-konto innehåller en sökning bara sådant som finns i den mapp som är öppen. Om exempelvis en mapp som heter Jobbdokument är öppen sker sökningen bara i de filer som finns i mappen Jobbdokument. Om du vill söka i alla filer på OneDrive använder du sökfunktionen i vyn Filer.

 • Om du arbetar i ett arbets- eller skolkonto genomsöks alltid hela OneDrive.

Om du inte ser en fil som du letar efter i programmet läser du Hitta förlorade eller saknade filer i OneDrive.

Du kan lägga till mappar i vyn Filer eller i valfri mapp på OneDrive.

 1. I vyn eller mappen där du vill ha en ny mapp, trycker du på Lägg till Ikonen Lägg till i OneDrive-appen för iOS högst upp på skärmen och trycker sedan på Skapa en mapp.

 2. Tryck på Mappnamn och skriv namnet du vill ha på mappen och tryck sedan på Skapa.

 1. Markera de filer som du vill flytta och tryck sedan på Flytta Flytta filer på OneDrive (du kanske måste trycka på Mer först för att se ikonen Flytta).

  Tips: Du kan flytta mappar till en annan mapp, liksom enskilda filer.

 2. Lisan Filer visas. Tryck på den mapp du vill flytta filerna till och tryck sedan på Flytta.

Tips: Om du vill skapa en ny mapp för dessa flyttade filer trycker du längst ned i listan FilerNy mapp. Ange ett namn på den nya mappen och tryck sedan på Skapa.

Om du använder OneDrive kan du komma åt dina SharePoint-filer i mobilappen utan att lämna OneDrive. SharePoint-webbplatser som du nyligen har interagerat med eller som du följer visas i en lista under namnet på din organisation. Du kommer också att kunna se dina Office 365-grupper i listan, eftersom varje grupp har en egen gruppwebbplats.

Mer information finns i Hitta dina SharePoint-filer i OneDrive.

 1. I OneDrive-appen öppnar du den mapp du vill sortera och trycker sedan på pilen bredvid den nuvarande sorteringsordningen, till exempel Sortera efter namn (A–Ö).

 2. Välj hur du vill att filerna ska sorteras. Du kan sortera efter namn, datum, storlek eller tillägg.

Filer som tagits bort från OneDrive sparas i OneDrive-papperskorgen i 30 dagar för privata konton. Filerna kan återställas till OneDrive innan dess eller så kan du ta bort dem permanent från OneDrive.

 1. Tryck på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS i det övre vänstra hörnet på skärmen, välj kontot och tryck sedan på Papperskorgen.

 2. I vyn Papperskorgen väljer du de filer som du vill återställa.

 3. Om du vill återställa filerna till OneDrive trycker du på Återställ Återställ fil på OneDrive .

Obs!: Om papperskorgen är full tas de äldsta objekten bort automatiskt efter tre dagar. Om du är inloggad med ett arbets- eller skolkonto tas objekt i papperskorgen bort automatiskt efter 93 dagar, såvida inte administratören har ändrat inställningen. Läs mer om hur länge borttagna objekt behålls för arbets- eller skolkonton.

Filer som tagits bort från OneDrive sparas i OneDrive-papperskorgen i 30 dagar för privata konton. Filerna kan återställas till OneDrive innan dess eller så kan du ta bort dem permanent från OneDrive.

 1. Tryck på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS i det övre vänstra hörnet på skärmen, välj det aktuella kontot och tryck sedan på Papperskorgen.

 2. I vyn Papperskorgen väljer du de filer som du vill ta bort.

 3. Om du vill ta bort filerna permanent trycker du på Ta bort Ta bort fil på OneDrive .

Obs!: Om papperskorgen är full tas de äldsta objekten bort automatiskt efter tre dagar. Om du är inloggad med ett arbets- eller skolkonto tas objekt i papperskorgen bort automatiskt efter 93 dagar, såvida inte administratören har ändrat inställningen. Läs mer om hur länge borttagna objekt behålls för arbets- eller skolkonton.

 1. I OneDrive-programmet öppnar du mappen som innehåller de foton eller videor du vill ladda ned. Kontrollera att innehållet i mappen visas i listvyn, inte som miniatyrer.

 2. Välj ett foto eller en video. (Du kan även välja flera filer genom att trycka på och hålla ned ett foto eller en video, och sedan trycka på cirkeln bredvid ytterligare filnamn för att markera dem.)

 3. Tryck på Dela Dela OneDrive > Spara foto.

  Skärmbild av knappen Spara Foto i OneDrive-appen för iOS

 4. Du hittar dina nedladdade foton eller videor i enhetens Kamerarulle-mapp.

Du kan dela filer, foton och mappar i OneDrive på din iOS-enhet på samma sätt som på PC eller Mac. Om du vill sluta dela går du till OneDrive-webbplatsen och loggar in med ditt Microsoft-konto eller ditt arbets- eller skolkonto.

När någon delar en OneDrive-fil eller -mapp med dig får du vanligtvis ett e-postmeddelande eller en avisering på iOS-enheten. Om du vill hitta filerna som har delats med dig i appen OneDrive trycker du på visningsikonen Delat Knappen Delad vy i OneDrive-appen för Android längst ned i appen.

Vyn Delade filer i OneDrive-appen för Android

Vyn Delat innehåller filer som delats med dig och filer som du delat med andra. När du är inloggad med ett personligt OneDrive-konto trycker du på en person som delar filer för att hitta filerna som delas av den personen.

Obs!: Vyn Delat ser annorlunda ut när du är inloggad med ett konto för arbetet eller skolan.

Markera filer eller mappar som ”offline” om du vill kunna läsa dem när som helst, även när du inte är ansluten till Internet. Filer som onlineredigeras synkroniseras nästa gång din iPad, iPhone eller iPod Touch ansluter till webben, så att du får den senaste versionen av filen.

Meddelanden: 

 • Filer eller mappar som är märkta offline är skrivskyddade – du kan bara redigera dem när du är online. För att kunna redigera en Office-fil offline måste du öppna filen när du är online i rätt Office-programmet. Du kan arbeta med filen offline när du har öppnat den.

 • Tillgång till mappar offline är en funktion som är tillgänglig för Premium OneDrive med en Office 365-prenumeration.

 1. I OneDrive-appen markerar du den fil eller mapp du vill göra tillgänglig för läsning offline och trycker sedan på Behåll offline Behåll offline. .

 2. Filer eller mappar som har markerats för offlineläsning har ikonen Behåll offline i listvyn. Du kan trycka på fillistan när som helst för att öppna filen för läsning.

Tips: När du markerar en fil eller mapp som är offline visar OneDrive den även i vyn Offlinefiler. Tryck på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst upp till vänster på skärmen och sedan på Offlinefiler för att snabbt hitta alla filer och mappar som är offline.

Ta bort filen eller mappen från offlineläget genom att markera offlinefilen eller -mappen och trycka på Endast online Endast online. .

I OneDrive-appen trycker du på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst upp till vänster på skärmen och tittar sedan på raden Lagringsutrymme, där du ser ditt totala och tillgängliga lagringsutrymme och om du behöver köpa mer lagringsutrymme.

Du kan ange ett fyrsiffrigt lösenord om du vill förhindra att andra som använder din enhet kommer åt ditt OneDrive-konto. Det gör du genom att öppna appen, trycka på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst upp till vänster på skärmen, tryck på Inställningar OneDrive-inställningar > Lösenordskod och trycka på Lösenordskod för att aktivera inställningen och ange ditt lösenord.

Om du vill logga ut från ett personligt OneDrive-konto eller ett OneDrive för företag-konto öppnar du appen, trycker på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst upp till vänster på skärmen och trycker på det konto du vill logga ut från. När du har markerat kontot trycker du på Inställningar OneDrive-inställningar > Personlig eller OneDrive för företag kontonamn > Logga ut från det här kontot.

Först börjar du med att uppdatera iOS på enheten. Kontrollera sedan att du har installerat alla tillgängliga uppdateringar för programmet. De laddas ned och installeras automatiskt när du använder ett trådlöst nätverk. Så här ser du vilka uppdateringar som inte har laddats ned:

 1. Öppna App Store och tryck sedan på Uppdateringar.

 2. Om det finns uppdateringar trycker du på Uppdatera alla. Du uppmanas eventuellt att ange ditt Apple-ID-lösenord.

Om du fortfarande har problem med programmet kan du försöka att ta bort det och sedan gå till App Store och ladda ned det igen.

Om du inte ser en fil som du letar efter i programmet läser du Hitta förlorade eller saknade filer i OneDrive.

Läs mer om hur du kan felsöka problem med appen OneDrive för iOS.

Du kan betygsätta OneDrive-programmet när du visar det på en iPhone, iPad och iPod Touch, eller få hjälp, genom att skaka enheten.

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för företag.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet. Om du vill kontakta OneDrive för företag-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDrive för företag Administratörer kan också se OneDrive för företag Tech Community, Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Office 365-forum

Har du några synpunkter?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×