Office
Logga in

Använda OneDrive i iOS

Här visas grundläggande information om hur du använder OneDrive-programmet för iPhone, iPad och iPod Touch. Ladda ned programmet för iOS.

Om du vill lägga till ett personligt konto anger du ditt Microsoft-konto på inloggningssidan. Om du vill lägga till ett OneDrive för företag-konto anger du den e-postadress som du använder för ditt företag, skola eller annan organisation.

Om du har problem med att logga in med ditt arbets- eller skolkonto kan du försöka att logga in på OneDrive.com eller kontakta din IT-avdelning.

 1. I OneDrive-appen trycker du på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst ned på skärmen och trycker sedan på Inställningar OneDrive-inställningar .

 2. Tryck på Kamerauppladdning i rutan Inställningar och aktivera Kamerauppladdning om du vill att foton och videoklipp ska laddas upp automatiskt till OneDrive.

  Obs!: Om du vill ställa in så att enheten laddar upp bilder även när OneDrive-programmet inte är det aktiva programmet trycker du på Ladda upp i bakgrunden.

 3. Om du vill att videoklipp ska laddas upp automatiskt aktiverar du Ta med videoklipp.

  Meddelanden: 

  • Alla foton och videor laddas upp med ursprunglig storlek när du använder ett trådlöst nätverk. Om du vill använda det mobila nätverket trycker du på de tre vågräta fälten i det övre vänstra hörnet, trycker på Inställningar, trycker på Kamerauppladdning och aktiverar sedan Använd mobilt nätverk.

  • När bilderna och videoklippen har laddats upp kan du ta bort dem från enheten utan att kopiorna i OneDrive påverkas.

  • OneDrive kan inte ladda upp foton som är optimerade för iCloud. Om du vill inaktivera optimeringen trycker du på Inställningar > iCloud > Foton och avmarkerar Optimera lagring.

 1. I OneDrive-appen trycker du på Lägg till Ikonen Lägg till i OneDrive-appen för iOS längst upp på skärmen.

 2. Tryck sedan för att skapa en mapp, ta en bild eller spela in en video eller ladda upp en befintlig.

  Skärmbild av menyn Lägg till i OneDrive-appen för iOS

  • Om du väljer Ta ett foto eller spela in video öppnas enhetens kameraapp. Du kanske blir tillfrågad om du vill att OneDrive ska få åtkomst till kameran – tryck på OK om du vill tillåta att bilderna sparas i OneDrive.

  • Om du trycker på Ladda upp visas länkar till appen Foton på enheten. Bläddra till de bilder du vill ladda upp, markera dem och tryck sedan på Klart i det övre fältet.

Du kan lägga till mappar i vyn Filer eller i valfri mapp på OneDrive.

 1. I vyn eller mappen där du vill ha en ny mapp, trycker du på Lägg till Ikonen Lägg till i OneDrive-appen för iOS högst upp på skärmen och trycker sedan på Skapa en mapp.

 2. Tryck på Mappnamn och skriv namnet du vill ha på mappen och tryck sedan på Skapa.

 1. Markera de filer som du vill flytta och tryck sedan på Flytta Flytta filer på OneDrive (du kanske måste trycka på Mer först för att se ikonen Flytta).

  Tips: Du kan flytta mappar till en annan mapp, liksom enskilda filer.

 2. Lisan Filer visas. Tryck på den mapp du vill flytta filerna till och tryck sedan på Flytta.

Tips: Om du vill skapa en ny mapp för dessa flyttade filer trycker du längst ned i listan FilerNy mapp. Ange ett namn på den nya mappen och tryck sedan på Skapa.

Du kan söka efter text i filer och foton. Tryck på Sök högst upp i valfri vy och skriv sedan sökfrasen.

Tips: 

 • Om du arbetar i ett personligt OneDrive-konto innehåller en sökning bara sådant som finns i den mapp som är öppen. Om exempelvis en mapp som heter Jobbdokument är öppen sker sökningen bara i de filer som finns i mappen Jobbdokument. Om du vill söka i alla filer på OneDrive använder du sökfunktionen i vyn Filer.

 • Om du arbetar i ett arbets- eller skolkonto genomsöks alltid hela OneDrive.

Om du inte ser en fil som du letar efter i programmet läser du Hitta förlorade eller saknade filer i OneDrive.

Filer som tagits bort från OneDrive sparas i OneDrive-papperskorgen i 30 dagar för privata konton. Filerna kan återställas till OneDrive innan dess eller så kan du ta bort dem permanent från OneDrive.

 1. Tryck på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst ned på skärmen, tryck på det konto du använder och tryck sedan på Papperskorgen.

 2. I vyn Papperskorgen väljer du de filer som du vill återställa.

 3. Om du vill återställa filerna till OneDrive trycker du på Återställ Återställ fil på OneDrive .

Obs!: Om papperskorgen är full tas de äldsta objekten bort automatiskt efter tre dagar. Om du är inloggad med ett arbets- eller skolkonto tas objekt i papperskorgen bort automatiskt efter 93 dagar, såvida inte administratören har ändrat inställningen. Läs mer om hur länge borttagna objekt behålls för arbets- eller skolkonton.

Filer som tagits bort från OneDrive sparas i OneDrive-papperskorgen i 30 dagar för privata konton. Filerna kan återställas till OneDrive innan dess eller så kan du ta bort dem permanent från OneDrive.

 1. Tryck på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst ned på skärmen, tryck på det konto du använder och tryck sedan på Papperskorgen.

 2. I vyn Papperskorgen väljer du de filer som du vill ta bort.

 3. Om du vill ta bort filerna permanent trycker du på Ta bort Ta bort fil på OneDrive .

Obs!: Om papperskorgen är full tas de äldsta objekten bort automatiskt efter tre dagar. Om du är inloggad med ett arbets- eller skolkonto tas objekt i papperskorgen bort automatiskt efter 93 dagar, såvida inte administratören har ändrat inställningen. Läs mer om hur länge borttagna objekt behålls för arbets- eller skolkonton.

 1. Välj ett foto och tryck sedan på Dela > Spara foto.

  Skärmbild av knappen Spara Foto i OneDrive-appen för iOS

 2. Du hittar det nedladdade fotot i enhetens Kamerarulle-mapp.

Markera filer eller mappar som ”offline” om du vill kunna läsa dem när som helst, även när du inte är ansluten till Internet. Filer som onlineredigeras synkroniseras nästa gång din iPad, iPhone eller iPod Touch ansluter till webben, så att du får den senaste versionen av filen.

Meddelanden: 

 • Filer eller mappar som är märkta offline är skrivskyddade – du kan bara redigera filen när du är online. Om du redigerar filen offline sparas den som en ny fil och den ursprungliga OneDrive-filen ändras inte.

 • Tillgång till mappar offline är en funktion som är tillgänglig för Premium OneDrive med en Office 365-prenumeration.

 1. I OneDrive-appen markerar du den fil eller mapp du vill göra tillgänglig för läsning offline och trycker sedan på Behåll offline Behåll offline. .

 2. Filer eller mappar som har markerats för offlineläsning har ikonen Behåll offline i listvyn. Du kan trycka på fillistan när som helst för att öppna filen för läsning.

Tips: När du markerar en fil eller mapp som är offline visar OneDrive den även i vyn Offlinefiler. Tryck på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst ned på skärmen och sedan på Offlinefiler för att snabbt hitta alla filer och mappar som är offline.

Ta bort filen eller mappen från offlineläget genom att markera offlinefilen eller -mappen och trycka på Endast online Endast online. .

Du kan dela filer, foton och mappar i OneDrive på din iOS-enhet på samma sätt som på PC eller Mac. Om du vill sluta dela går du till OneDrive-webbplatsen och loggar in med ditt Microsoft-konto eller ditt arbets- eller skolkonto.

Du kan lägga till ett OneDrive för företag-konto i OneDrive-appen för iOS, om din organisation använder OneDrive i Office 365.

 1. Öppna OneDrive-appen och tryck på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst ned på skärmen.

 2. Tryck på Lägg till konto.

 3. På inloggningsskärmen anger du e-postadressen och lösenordet som du använder för ditt företag, din skola eller en annan organisation.

  När SharePoint 2013 eller SharePoint Server 2016 används i din organisation skiljer sig inloggningsprocessen från Office 365. På inloggningssidan trycker du på Har du en SharePoint Server-URL?. Ange sedan webbadressen till din SharePoint-server när du vill fortsätta inloggningsprocessen. Webbadressen, som även kallas URL, kan se ut så här: http://portal.

Meddelanden: 

 • För att du ska kunna logga in på OneDrive för företag behöver din organisation ett kvalificerande SharePoint Online- eller Office 365-abonnemang för företag. Alternativt måste organisationen har en egen SharePoint Server-distribution.

 • Du kan inte logga in med flera arbets- eller skolkonto för samma organisation.

Om du har problem med att logga in med ditt arbets- eller skolkonto-konto provar du att logga in på http://portal.office.com/onedrive eller kontaktar din IT-avdelning.

Om du vill växla mellan ett personligt OneDrive-konto och ett OneDrive för företag-konto, eller mellan flera OneDrive för företag-konton, öppnar du appen, trycker på och håller ned ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst ned på skärmen och trycker sedan på det kontonamn du vill använda.

Skärmbild av hur du växlar mellan konton i OneDrive-appen på iOS

Du kan bara lägga till ett personligt konto i OneDrive-appen. Om du vill öppna ett annat personligt konto trycker du på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst ned på skärmen, trycker på det konto som du vill logga ut från och trycker sedan på Logga ut från det här kontot. Logga sedan in igen med det konto som du vill använda.

Om du vill logga ut från ett personligt OneDrive-konto eller ett OneDrive för företag-konto öppnar du appen, trycker på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst ned på skärmen, trycker på det konto du vill logga ut från och trycker sedan på Logga ut från det här kontot.

Du kan betygsätta OneDrive-programmet när du visar det på en iPhone, iPad och iPod Touch, eller få hjälp, genom att skaka enheten.

Du kan ange ett Touch ID eller ett fyrsiffrigt lösenord om du vill förhindra att andra som använder din enhet kommer åt ditt OneDrive-konto. Det gör du genom att öppna appen, trycka på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst ned på skärmen, trycka på Inställningar OneDrive-inställningar och sedan på växlingsknappen vid Touch ID och lösenord för att aktivera inställningen och ange ditt lösenord.

I OneDrive-appen trycker du på ikonen Jag Ikonen Person i OneDrive-appen för iOS längst ned på skärmen och tittar sedan på raden Lagringsutrymme, där du ser ditt totala och tillgängliga lagringsutrymme och om du behöver köpa mer lagringsutrymme.

Först börjar du med att uppdatera iOS på enheten. Kontrollera sedan att du har installerat alla tillgängliga uppdateringar för programmet. De laddas ned och installeras automatiskt när du använder ett trådlöst nätverk. Så här ser du vilka uppdateringar som inte har laddats ned:

 1. Öppna App Store och tryck sedan på Uppdateringar.

 2. Om det finns uppdateringar trycker du på Uppdatera alla. Du uppmanas eventuellt att ange ditt Apple-ID-lösenord.

Om du fortfarande har problem med programmet kan du försöka att ta bort det och sedan gå till App Store och ladda ned det igen.

Om du inte ser en fil som du letar efter i programmet läser du Hitta förlorade eller saknade filer i OneDrive.

Läs mer om hur du kan felsöka problem med appen OneDrive för iOS.

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa Felsök problem med OneDrive- mobilappen, fler supportsidor för OneDrive eller Hjälp för OneDrive för företag.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-post till OneDrive-supportteamet

Om du behöver mer hjälp kontaktar du din IT-avdelning eller administratör. Om du är SharePoint Online-administratör kan du även öppna ett supportärende i administratörscentret för Office 365.

Office 365-forum

Fråga communityn
Få hjälp från experter i communityforumet för OneDrive för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×