Använda Office Online i OneDrive

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Office Online kan du visa och redigera dokument som lagras i mappen OneDrive direkt från din webbläsare. Office Online ger dig full funktionalitet på redigering av utan att behöva startar ett Office-program. Och Använd med vilken enhet som är ansluten till Internet.

Kom igång genom att gå till OneDrive.com, logga in och klicka på Ladda upp. Välj dokument som du vill kunna dela lätt eller komma åt på vilken dator som helst.

Ladda upp filer eller bilder i OneDrive

Klicka på när du kan se dokumentet på OneDrive. Öppnas i ett Office Online-program, till exempel Word Online. Dokumentet öppnas i redigeringsläge som standard och ändringar sparas automatiskt. Om du vill stänga dokumentet och gå tillbaka till dina fillistan klickar du på någon av sökväg länkarna högst upp på sidan.

Skärmbild av synlig sökväg med navigeringslänkar i Word Online

Du kan också skapa dokument direkt i OneDrive genom att klicka på Nytt och sedan på namnet på den typ av dokument du vill skapa.

Skärmbild av hur du skapar ett dokument från OneDrive.com

Tips: Om du vill logga in på OneDrive måste du ha ett Microsoft-konto. Om du inte redan har ett konto klickar du på länken Registrera dig nu på inloggningssidan för OneDrive och fyller i formuläret. Dina inloggningsuppgifter kommer att vara e-postadressen och lösenordet som du anger i formuläret.

Mer information i den här artikeln

Spara dokument i OneDrive från Office-program

I den senaste Office-versionen

I Office 2010

I Word, Excel eller PowerPoint

I OneNote

Skapa nya dokument i webbläsaren

Arbeta med Word-dokument

Visa föreningens nyhetsbrev i webbläsaren

Göra en ändring i sista minuten

Skriva ut från webbläsaren

Mer information

Arbeta med Excel-arbetsböcker

Fatta beslut baserade på realtidsdata

Redigera ett kalkylblad i webbläsaren

Arbeta tillsammans samtidigt i ett kalkylblad

Skriva ut från webbläsaren

Mer information

Arbeta med PowerPoint-presentationer

Använd webbläsaren för att visa eller presentera ett bildspel

Snabbt lägga till några bilder

Skriva ut från webbläsaren

Mer information

Arbeta med OneNote-anteckningsböcker

Skicka anteckningar till vänner och familj

Brainstorma tillsammans

Mer information

Åtkomst från mobila enheter

Mer information

Spara dokument på OneDrive från Office-program

Om du har en ny version av Office kan du spara dokument från Office-program direkt på OneDrive. Det gör att du slipper omvägen att först spara filen för att sedan ladda upp den.

I Office 2013 och Office 2016

Gå till Arkiv > Spara som och välj sedan OneDrive för att spara dokument direkt från program som Word, Excel och PowerPoint.

Spara en fil på OneDrive

Detaljerad information finns i Spara dokument online.

I Office 2010

I Word, Excel eller PowerPoint

 1. Öppna ett befintligt dokument eller skapa ett nytt i Word, Excel eller PowerPoint.

 2. Klicka på Arkiv, klicka på Spara och skicka och klicka sedan på Spara till webben.

Klicka på Logga in. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord och klicka sedan på OK. Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Microsoft-konto. Om du inte har ett klickar du på Registrera dig och skapar ett nytt Microsoft-konto.

Välj en mapp på din OneDrive och klicka sedan på Spara som. Ange ett namn på filen och klicka sedan på Spara. Dokumentet sparas nu på OneDrive. Klicka på Arkiv och Stäng.

 1. I webbläsaren går du till OneDrive.com.

 2. Välj den mapp där du sparade dokumentet och klicka sedan på filnamnet. Dokumentet öppnas i rätt Office Online-program.

I OneNote

 1. Öppna en befintlig anteckningsbok eller skapa en ny.

 2. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Dela.

 3. Klicka på den anteckningsbok som du vill ändra.

 4. Klicka på Webb.

  Obs!: Om anteckningsboken inte är i OneNote 2010-filformatet uppmanar OneNote dig att uppgradera den. Klicka på Uppgradera och i dialogrutan Egenskaper för anteckningsbok klickar du på Konvertera till 2010. Klicka på OKvid uppmaningen som varnar dig att användare av en tidigare version av OneNote inte kommer att kunna dela anteckningsboken. Användare med en tidigare version av OneNote kan dela anteckningsboken med hjälp av OneNote Online.

 5. Klicka på Logga in, ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka sedan på OK.

 6. Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Microsoft-konto. Om du inte har ett klickar du på Registrera dig hos Microsoft OneDrive och skapar ett nytt Microsoft-konto.

 7. Välj en mapp på din OneDrive och klicka sedan på Dela anteckningsbok.

 8. I webbläsaren går du till OneDrive.com.

 9. Välj den mapp där du sparade anteckningsboken och klicka sedan på den. Anteckningsboken öppnas i OneNote Online.

Överst på sidan

Skapa nya dokument i webbläsaren

 1. Gå till Office.com.

 2. Klicka på en programpanel för att starta ett Office Online-program, till exempel Word Online.

 3. Logga in eller skapa ett Microsoft-konto om du inte redan gjort det.

 4. Välj en mall att utgå från, till exempel Nytt tomt dokument.

Mer information om hur du använder Office Online finns i Dela ett kalkylblad, ett dokument, en presentation eller en anteckningsbok på OneDrive.

Överst på sidan

Arbeta med Word-dokument

Visa föreningens nyhetsbrev i webbläsaren

Det är lika enkelt att distribuera organisationens nyhetsbrev som att spara den på din OneDrive och skicka en länk.

 1. Gå till den plats där dokumentet är lagrat på din OneDrive genom att följa en länk eller logga in på OneDrive.com.

 2. Klicka på dokumentet.
  Word Onlineöppnar dokumentet i läsvyn.

 3. Klicka på Dela för att bjuda in personer eller hämta en länk som du kan publicera eller skicka till dina vänner.

Göra en ändring i sista minuten

Du är redaktör för nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet är klart och du har sparat det på OneDrive, redo för att delas. En sista titt och du upptäcker att du har stavat en av styrelsemedlemmarnas namn fel. Det går snabbt och smidigt att uppdatera i webbläsaren.

 1. Klicka på dokumentet för att öppna den. Word Web App öppnas automatiskt till Redigeringsvy.

 2. Om du vill göra fler ändringar än vad som är möjligt i webbläsaren klickar du på Öppna i Word.
  När du sparar dokumentet i Word sparas det på OneDrive igen.

Obs!: På OneDrive kan flera författare redigera ett dokument samtidigt i Word Online. Mer information finns i Arbeta tillsammans med ett dokument i Word Online.

Skriva ut från webbläsaren

Dokumentet som du skriver ut från webbläsaren ser likadant ut som det skulle ha sett ut om du skrivit ut det från Word.

Öppna dokumentet i Word Online, klicka på Arkiv > Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut igen. En utskrivbar PDF skapas. Öppna den genom att klicka på Klicka här om du vill visa dokumentet i PDF-format. Gör sedan som du brukar göra när du öppnar och skriver ut PDF-filer från webbläsaren.

Mer information

Mer information om hur du använder Word Online finns i Grundläggande uppgifter i.

Överst på sidan

Arbeta med Excel-arbetsböcker

Fatta beslut baserade på realtidsdata

När du samlar information i en Excel-arbetsbok blir det enklare att jämföra objekt, så att du kan fatta välgrundade beslut. Du kan till exempel boka picknickområdet för festen kostnadsfritt, men det kanske är värt kostnaden att hyra en lokal inomhus om det regnar. Genom att spåra information i en Excel-arbetsbok på OneDrive kan du när som helst öppna arbetsboken i webbläsaren och dela upp dina data på olika sätt att fatta beslut.

 1. Gå till den plats där arbetsboken är lagrad på din OneDrive genom att följa en länk eller logga in på OneDrive.com.

 2. Klicka på arbetsboken.
  Excel Online öppnar arbetsboken.

 3. Använd gränssnittets menyflikar och interagera med data. Sortera och filtrera rader eller kolumner, utöka pivottabeller och uppdatera data.

Redigera ett kalkylblad i webbläsaren

Du har just fått veta att den lokala biografen går att hyra för privata evenemang. Du vill lägga till informationen i din lista över lokaler. När du redigerar i webbläsaren kan du ändra data, ange eller redigera formler och använda grundläggande formatering i kalkylbladet.

 1. Klicka på arbetsboken du vill öppna den i Excel Online. Excel Online öppnas i redigeringsvyn.

 2. Uppdatera data, lägga till formler, infoga diagram eller använda formatering. Med
  Excel Online sparas dina ändringar automatiskt.

 3. Om du vill göra ändringar som inte går att göra i webbläsaren klickar du på Öppna i Excel.
  Om du sparar arbetsboken i Excel sparas den på OneDrive igen.

Arbeta tillsammans samtidigt i ett kalkylblad

Du är inte ensam om att leta efter lokaler. Vad händer om din vän vill lägga till information i kalkylbladet samtidigt som du arbetar i arbetsboken? I Excel Online kan du samarbeta med andra i samma arbetsbok – samtidigt. Fortsätt bara att göra dina ändringar. Excel Online indikerar om andra också arbetar i arbetsboken.

Flera författare i Excel Online

Skriva ut från webbläsaren

 1. Om du vill skriva ut ett cellområde i stället för hela arbetsbladet markerar du de aktuella cellerna.

 2. På fliken Arkiv klickar du på Skriv ut .

 3. Om popup-fönster är blockerade måste du ta bort blockeringen, åtminstone för tillfället. Upprepa sedan steg 1 och 2.
  Excel Online öppnar en vy som passar för utskrift i en ny webbläsarflik eller ett nytt fönster.

 4. Om du har markerat ett cellområde men ändrar dig och vill skriva ut hela kalkylbladet klickar du istället på Hela bladet.

 5. Klicka på Skriv ut.

Mer information

Mer information om hur du använder Excel Online finns i Grundläggande uppgifter i.

Överst på sidan

Arbeta med PowerPoint-presentationer

Använd webbläsaren för att visa eller presentera ett bildspel

Det är dags att visa bildspelet för klassen, men du har glömt att ta med din bärbara dator. Du lånar någon annans, men han/hon har inte PowerPoint installerat. Det är lugnt: logga in på OneDrive, öppna bildspelet i PowerPoint Online och visa bildspelet.

 1. Gå till den plats där presentationen är lagrad på din OneDrive genom att följa en länk eller logga in på OneDrive.com.

 2. Klicka på presentationen. PowerPoint Online öppnar presentationen i redigeringsvyn.

 3. Klicka på pilknapparna längst ned på skärmen för att gå igenom bilderna eller klicka på Starta bildspeletför att spela upp bildspelet i helskärmsvy.

Snabbt lägga till några bilder

Om din klasskamrater vill att du lägger till några bilder i gruppens presentation kan du snabbt göra det i webbläsaren.

 1. Med presentationen öppen i PowerPoint Onlineklickar du på Redigera presentation i läsvyn och sedan på Redigera i PowerPoint Online.
  PowerPoint Online växlar till redigeringsvy.

 2. Klicka på Ny bild och redigera innehållet.
  PowerPoint Online sparar dina ändringar automatiskt.

 3. Om du vill göra ändringar som inte går att göra i webbläsaren klickar du på fliken Arkiv och sedan på Öppna i PowerPoint.
  Om du sparar presentationen i PowerPoint sparas den på OneDrive igen.

Skriva ut från webbläsaren

Du kanske vill skriva ut bilderna som åhörarkopior och dela ut dem till klassen. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut och klicka till sist på Skriv ut igen. En utskrivbar PDF skapas. Öppna den genom att klicka på Klicka här för att visa PDF-dokumentet. Gör sedan som du brukar göra när du öppnar och skriver ut PDF-filer från webbläsaren.

Mer information

Mer information om hur du använder PowerPoint Online finns i Grundläggande uppgifter i.

Överst på sidan

Arbeta med OneNote-anteckningsböcker

Skicka anteckningar till vänner och familj

När du planerar en gruppaktivitet är OneNote Online ett bra verktyg. Där kan gruppen samla anteckningar, brainstorma idéer eller sammanställa småbitar till ett mer strukturerat dokument, till exempel en resplan som du kan dela med dina kontakter som ett Word-dokument.

 1. Gå till den plats där anteckningsboken är lagrad på din OneDrive genom att följa en länk eller logga in på OneDrive.com.

 2. Klicka på anteckningsboken.
  OneNote Online öppnar anteckningsboken i redigeringsvyn.

 3. Lägg till anteckningar på den aktuella sidan, klicka på en annan sida för att redigera eller lägg till nya sidor eller avsnitt i anteckningsboken i navigeringsfönstret.
  OneNote Online sparar dina ändringar automatiskt.

 4. Om du vill göra ändringar som inte går att göra i webbläsaren klickar du på fliken Arkiv och klickar sedan på Öppna i OneNote (Microsoft OneNote 2010 eller senare krävs).
  OneNote sparas anteckningsboken på OneDrive igen.

Brainstorma tillsammans

Brainstorming tappar fart om bara en person i taget kan lägga till idéer i anteckningsboken och alla andra måste vänta på sin tur. Med hjälp av OneNote Online kan du lägga till dina anteckningar medan andra arbetar i anteckningsboken, även om andra har anteckningsboken öppen i OneNote-programmet.

Fortsätt bara att göra dina ändringar. OneNote Online visar vem som har gjort vilka ändringar och du kan gå tillbaka till sidor i en tidigare version om någon har gjort ändringar som du inte vill ha.

 • För att hålla reda på vem som bidrar med vilka delar av innehållet klickar du på fliken Visa och sedan på Visa författare.

 • Visa en tidigare version av sidan genom att klicka på Sidversioner på fliken Visa och sedan klicka på tidsstämpeln för den version som du vill visa.

Mer information

Mer information om hur du använder OneNote Online finns i Grundläggande uppgifter i.

Överst på sidan

Åtkomst från mobila enheter

Du kan använda en mobiltelefon med webbläsare för att läsa Word-, Excel- och PowerPoint-filer som lagrats på OneDrive. Följande enheter har mobilt stöd för Office Online på OneDrive:

 • Internet Explorer 7 i Windows Mobile 7

 • Windows Phone 7.5 och senare

 • Android 4 och senare

 • Safari 4 på iOS 4.3 och senare

Om du vill visa Word- eller PowerPoint-filer använder du webbläsaren i telefonen för att bläddra till din OneDrive-sida. Webbadressen är samma som den som visas i adressfältet i webbläsaren på skrivbordsdatorn.

Mer information

Mer information om hur du använder din mobiltelefon för att visa Se Word och PowerPoint-filer i Office Onlinevilka webbläsare som fungerar med Office Online.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×