Använda Office 365 Video för iPhone

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Office 365 Video ersätts med Microsoft Stream. Om du vill veta mer om den nya enterprise video tjänsten som summerar intelligence med video samarbete och lär dig mer om övergång abonnemang för den aktuella Office 365 Video kunder, finns i migrera till ström från Office 365 Video.

Office 365 Video är en tjänst för direktuppspelad video i Office 365. Det är ett bra sätt att ladda upp, dela och visa videoklipp internt, till exempel informationsfilmer från ledningen eller inspelningar av möten, presentationer eller utbildningar. Mer information finns i Bekanta dig med Office 365 Video.

Med Office 365 Video för iPhone kommer du åt de kanaler och videor som finns i Office 365 Video-portalen på mobila enheter. Du kan till exempel använda iPhone-appen för att ladda upp och titta på videor. Appen finns för iOS 7 eller senare, och du kan ladda ned den kostnadsfritt från App Store. iPhone-appen fungerar också på iPad, men den är inte anpassad för den.

Vad du kan göra och inte göra med Office 365 Video för iPhone

Office 365 Video för iPhone innehåller en del av de funktioner som finns för de med full behörighet till Office 365 Video-portalen i Office 365 i en webbläsare. Mer information om vilka funktioner som finns i Office 365 Video-portalen i Office 365 i en webbläsare i finns i följande artiklar:

Vad du kan göra med Office 365 Video för iPhone

I den här artikeln finns information om vad du kan göra med Office 365 Video för iPhone.

Vad du inte kan göra med Office 365 Video för iPhone

Du kan inte göra följande Office 365 Video-åtgärder i Office 365 Video för iPhone:

 • Skapa en kanal

 • Ta bort en kanal

 • Ändra behörighet för kanaler (behörighet att redigera kanaler och behörighet att visa kanaler)

 • Ändra administratörsbehörighet (ange video- och kanaladministratörer)

 • Lyfta fram videor för en kanal

 • Lyfta fram kanaler eller videor på Startsidan i Office 365 Video-portalen

Dessa åtgärder kan endast utföras av någon med rätt behörighet i Office 365 Video-portalen i Office 365 i en webbläsare.

Logga in i och ut ur Office 365 Video för iPhone

Du kan endast logga in på Office 365 Video för iPhone om följande stämmer:

 • Organisationen har konfigurerat en Office 365 Video-portal i Office 365.

 • Organisationen har gett dig en användarlicens för ett av de Office 365-abonnemang som Office 365 Video ingår i:

  • Office 365 Enterprise E1

  • Office 365 Enterprise E2

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E4

  • Office 365 Enterprise A2

  • Office 365 Enterprise A3

 • Office 365 Enterprise A4

Om du inte vet om du har någon användarlicens för en av de Office 365-abonnemang som anges ovan kontaktar du IT-avdelningen.

Logga in på Office 365 Video för iPhone

 1. Om O365 Video-appen inte redan har laddats ned till din iPhone kan du hämta den från App Store.

 2. Tryck på O365 Video-appen på telefonen.

 3. I fältet användarnamn anger du arbets- eller skolkontot i formatet namn@example.com.

 4. Ange lösenordet i lösenordsfältet.

Logga ut från Office 365 Video för iPhone

 1. tryck på ikonen Alternativ Ikonen Alternativ i Office 365 Video för iPhone på appens Startsida.

 2. Tryck på ikonen Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet längst upp till höger.

 3. Tryck på logga ut nere på sidan Inställningar.

Visa Startsidan

Startsidan innehåller följande:

 • Spotlight    . Här finns miniatyrer och titlar på videor som en videoadministratör har valt att lyfta fram. En videoadministratör kan lyfta fram upp till fem videor och tre kanaler i Spotlight. Om du vill se alla videor i Spotlight trycker du på avsnittet och sveper till höger.

 • Popular    . Här finns miniatyrer och titlar på de videor som har visats mest de senaste två veckorna. Längst upp till höger i Popular kan du trycka på See all för att visa en lista med alla videor i Office 365 Video-portalen sorterade efter popularitet, med de mest populära videorna överst i listan.

 • Ikonen Alternativ    Ikonen Alternativ i Office 365 Video för iPhone . Tryck på ikonen för att visa en lista över de kanaler som finns i organisationens Office 365 Video-portal.

Söka efter en video

Du kan söka efter alla videoklipp som finns i en kanal som du har behörighet att visa.

Så här söker du efter en video

 1. Gör något av följande på Startsidan:

  • Tryck var som helst i den övre delen av sidan och svep till höger.

  • Tryck på ikonen Alternativ Ikonen Alternativ i Office 365 Video för iPhone .

 2. Högst upp på sidan som visas trycker du på ikonen Sök Sök .

 3. Ange en sökfråga i textrutan search all videos.

 4. Tryck på Search under knappsatsen.

Gå till en viss kanal

Du kan visa en lista över kanaler och gå till en kanal för att visa de videor som finns i den eller för att ladda upp en video till den. För att kunna visa en kanal och de videor som finns i den måste du ha visningsbehörighet för kanalen. Som standard har alla i organisationen visningsbehörighet för kanalen när den skapas.

Det går inte att ändra behörigheter för att visa kanaler i Office 365 Video för iPhone. Behörigheterna kan endast ändras av någon med rätt behörighet Office 365 Video-portalen i Office 365 i en webbläsare. Mer information finns i Ändra kanalbehörigheter i Skapa och hantera en kanal i Office 365 Video.

Gå till en viss kanal

 1. Gör något av följande på Startsidan:

  • Tryck var som helst i den övre delen av sidan och svep till höger.

  • Tryck på ikonen Alternativ Ikonen Alternativ i Office 365 Video för iPhone .

 2. Leta reda på den kanal du vill öppna i listan med kanaler.

  Längst upp i listan med kanaler finns länkar till Startsidan och sidan Popular Videos.

 3. Tryck på den fil som du vill visa.

  Om du vill gå tillbaka till listan med kanaler när du tittar på en viss kanal trycker du på ikonen Alternativ Ikonen Alternativ i Office 365 Video för iPhone .

Ladda upp videoklipp från en iPhone till Office 365 Video

När du laddar upp en video gör du det till en specifik kanal. Du kan ställa in Office 365 Video för iPhone så att den endast laddar upp videor via Wi-Fi. Information om vilka videoformat som är kompatibla med Office 365 Video finns i Videoformat som fungerar i Office 365 Video.

Du måste ha redigeringsbehörighet för en kanal för att kunna ladda upp videoklipp till den. Det går inte att ändra kanalbehörigheterna (behörighet att redigera och visa) i Office 365 Video för iPhone. Behörigheterna kan endast ändras av någon med rätt behörighet i Office 365 Video-portalen i Office 365 i en webbläsare Mer information finns i Ändra kanalbehörigheter i Skapa och hantera en kanal i Office 365 Video.

Max filstorlek som du kan överföra är 2 GB. (Samma övre gräns gäller för överföring av filer till SharePoint Online.) När du överför en video lagras den ursprungliga filen i SharePoint Online och detta räknas in i organisationens lagringskvot. Mer information finns i Hantera lagringsgränser för webbplatssamlingar.

Så här anger du Office 365 Video för iPhone att ladda upp videor via wi-fi

 1. Tryck på ikonen Alternativ Ikonen Alternativ i Office 365 Video för iPhoneStartsidan.

 2. Tryck på ikonen Inställningar längst upp till höger Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet .

 3. Dra på/av-knappen bredvid Upload video on Wi-Fi only nere på sidan Settings åt höger. När knappen är till höger i omkopplaren är alternativet aktiverat (grön bakgrund), så att Office 365 Video för iPhone endast laddar upp videoklipp när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

 4. Om du vill lämna sidan Settings trycker du på Done längst upp till höger.

Överföra en befintlig video från en iPhone till Office 365 Video

 1. Gå till den kanal som du vill ladda upp videon till. Mer information finns i avsnittet Gå till en viss kanal tidigare i den här artikeln.

 2. Tryck på ikonen Ladda upp video (plustecknet) Ikonen Lägg till video i Office 365 Video för iPhone i det övre högra hörnet på sidan.

 3. Tryck på Choose existing längst ned på sidan. Appen Bilder öppnas.

 4. Tryck på Videor i appen Bilder och tryck sedan på den video du vill ladda upp.

 5. Tryck på Choose.

 6. Ange en titel på videon i fältet Tap to add a title.

 7. (Valfritt) I fältet Tap to add a description kan du ange en beskrivning av videon.

Obs!: Som vid varje filöverföring finns det många faktorer som kan påverka den tid det tar att överföra en video, t.ex. videons storlek och nätverkets bandbredd.

För att det ska vara lätt att hitta videon kan det vara bra att ha ett system för hur du namnger och beskriver videor. Den informationen gör det lättare att söka efter videor, särskilt när det finns många videoklipp i Office 365 Video. Det ger dessutom ytterligare kontext för videon i Office Delve och Office Graph.

Visa videor som du har laddat upp till en kanal

Office 365 Video för iPhone har en separat vy som kallas My Videos för videor som du har laddat upp till en viss kanal.

Visa videor som du har överfört till en kanal

 1. Gå till en kanal där du har laddat upp en eller flera videor. Mer information finns i avsnittet Gå till en viss kanal tidigare i den här artikeln.

 2. Tryck på All Videos högst upp i listan över videoklipp i kanalen.

 3. Tryck på My Videos.

Kontrollera om en video som du har laddat upp är klar att spelas upp

När du har överfört en video tar det tid att bearbeta den för direktuppspelning och indexera den för sökning innan den kan spelas upp. Videon blir först synlig och kan spelas upp i avsnittet My Videos i kanalen. Videon kan ses och spelas upp på andra ställen i portalen något senare. Endast personer som har behörighet att visa videor i den kanalen kan visa videor som du har laddat upp till kanalen.

Kontrollera om en video som du har laddat upp är klar att spelas upp

 1. Följ anvisningarna i föregående avsnitt Visa videor som du har laddat upp till en kanal.

 2. Sök efter miniatyrbilden för den video du vill kontrollera i My Videos.

När ett videoklipp bearbetas visas en tom miniatyrbild för videon i My Videos med ett meddelande som anger att videon bearbetas. När videon är klar att spelas upp visas en miniatyrbild av videon.

Redigera titeln på och beskrivningen av en video som du har laddat upp

Du kan när som helst redigera titeln på och beskrivningen av en video som du har laddat upp.

Du kan redigera titeln och beskrivningen för en video som du har laddat upp

 1. Gå till den kanal som du har laddat upp videon till. Mer information finns i avsnittet Gå till en viss kanal tidigare i den här artikeln.

 2. Tryck på miniatyrbilden för den video vars titel eller beskrivning du vill redigera. Sidan för videospelaren visas.

 3. Tryck på Edit i det övre högra hörnet i videospelaren.

 4. Tryck på titelfältet (direkt under videospelaren) för att redigera titeln på videon.

 5. Tryck på beskrivningsfältet (direkt under titelfältet) för att redigera beskrivningen av videon.

 6. Tryck på Done längst ned på skärmen.

 7. Tryck på Done på den övre högra delen av sidan.

Ta bort en video som du har laddat upp

När du tar bort en video frigörs utrymme i organisationens lagringsutrymme för SharePoint Online. För att ladda upp en video till en kanal måste du ha redigeringsbehörighet för kanalen. För att ta bort en video som du har laddat upp måste du också ha redigeringsbehörighet för kanalen. Mer information finns i Ändra kanalbehörigheter i Skapa och hantera en kanal i Office 365 Video.

Varning!: När du har tagit bort en video går det inte att återställa den, men du kan alltid ladda upp den igen.

Ta bort en video som du har laddat upp

 1. Gå till den kanal som du har laddat upp videon till.

 2. Tryck på miniatyrbilden för den video du vill ta bort. Videospelarens sida visas.

 3. Tryck på Edit i det övre högra hörnet i videospelaren.

 4. Tryck på delete längst ned på skärmen.

 5. I fönstret Delete this video? trycker du på Delete video.

 6. Tryck på Done längst ned på skärmen.

 7. Tryck på Done på den övre högra delen av sidan.

Mer information finns i

Bekanta dig med Office 365 Video

Skapa och hantera en kanal i Office 365 Video

Hantera Office 365 Video-portalen

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×