Använda OCH och ELLER när du vill testa en villkorskombination

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du behöver söka efter data som uppfyller flera villkor, till exempel antal sålda mellan April och januari enheter eller enheter som sålts av Nancy, kan du använda funktionerna och och eller tillsammans.

Det här exemplet kapslas och funktionen inuti eller funktionen att söka efter antal sålda mellan 30 April 2011 och den 1 januari 2012 enheter eller alla enheter som sålts av Nancy. Du kan se den returnerar True för enheter som sålts av Nancy och för enheter som sålts av Tim och Erik under de datum som anges i formeln.

Använda OCH och ELLER i samma formel

Här är formeln i ett format som du kan kopiera och klistra in i ett kalkylblad.

= Eller (och (C2 > datum (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

Låt oss gå lite djupare i formeln. Funktionen eller kräver en uppsättning argument kan testa för att se om texten redan är SANT eller FALSKT. I den här formeln är det första argumentet är resultatet av funktionen och med funktionen datum kapslad inuti och andra är ”Nancy”. Du kan läsa formeln så här: Test som ska visas om en försäljning gjorts efter 30 April 2011 och före den 1 januari 2012 eller har gjorts av Nancy.

Som funktionen eller returnerar funktionen och även True eller False. För det mesta du använder och vill utöka funktionerna i en annan funktion, t.ex eller och om. I det här exemplet skulle funktionen eller hitta rätt datum utan funktionen och.

Använda OCH samt ELLER med OM

Du kan också använda och och eller med om-funktion.

Funktionen OCH och ELLER inkapslade i funktionen OM

I det här exemplet får säljarna ingen bonus förrän de säljer varor för minst 125 000 kr, om de inte arbetar i den södra regionen som är mindre. I så fall får de bonus när de har sålt för 100 000 kr.

= Om (eller (C4 > = 125000; och (B4 = ”södra”; C4 > = 100000)) = SANT; C4 * 0,12 ”ingen bonus”)

Vi går lite djupare igen. Funktionen OM behöver tre argument för att fungera. Det första argumentet är ett logiskt test, det andra är det värde du vill testa om det är sant och det tredje argumentet är vad som visas om testet returnerar Falskt. I det här exemplet utgör funktionen ELLER och allt som är inkapslat i den det logiska testet. Du kan läsa ut det så här: Leta efter värden som är större än eller lika med 125 000, om inte värdet i kolumn C är "Södra", då ska du leta efter värden som är större än 100 000, och varje gång villkoren är samma ska värdet multipliceras med 0,12, alltså provisionen. I annat fall visas texten "Ingen bonus".

Prova att arbeta med exemplen ovan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×