Använda och konfigurera läsfönstret för att förhandsgranska meddelanden

När du markerar ett meddelande i meddelandelistan visas det i läsfönstret, och du får åtkomst till många olika typer av bifogade filer. Du kan anpassa hur läsfönstret fungerar och visas, och du kan inaktivera det.

Förutom att använda läsfönstret för att snabbt läsa igenom meddelanden kan du också förhandsgranska de första raderna i meddelanden i meddelandelistan, och du kan dela upp långa e-postmeddelanden genom att dela meddelandefönstret.

Aktivera, inaktivera eller flytta läsfönstret

Läsfönstret är aktiverat som standard. Gör något av följande:

 • För att stänga av läsfönstret    går du till fliken Visa i gruppen Layout och klickar sedan på Läsfönster och Av.

 • För att aktivera läsfönstret    går du till fliken Visa i gruppen Layout och klickar sedan på Läsfönster och Höger eller Nederkant.

  Läsfönster-alternativ på fliken Visa

Inställningen Av stänger läsfönstret endast i den aktuella mappen. Om du vill inaktivera läsfönstret för flera mappar på samma gång går du till fliken Visa, klickar på Ändra vy > Använd aktuell vy för andra e-postmappar och väljer sedan mappar i dialogrutan Använd vy.

Fler alternativ för förhandsgranskning

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Klicka på Läsfönster under Outlook-fönster.

 3. Aktivera den här funktionen genom att markera kryssrutan Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret och skriv ett tal i rutan Vänta n sekunder innan Outlook-objektet markeras som läst.

  Om du vill inaktivera den här funktionen avmarkerar du kryssrutan Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret.

  Inställningar i dialogrutan Läsfönster

Med hjälp av blanksteg kan du snabbt gå igenom dina meddelanden i läsfönstret. Varje gång du trycker på blanksteg rullar innehållet i läsfönstret nedåt en sida. Nästa olästa objekt i meddelandelistan visas i slutet av objektet.

Denna funktion är aktiverat som standard, men du kan inaktivera eller aktivera när som helst.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Klicka på Läsfönster under Outlook-fönster.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Använd blankstegstangenten för att läsa meddelanden.

  Inställningar i dialogrutan Läsfönster

Det finns två sätt att tillfälligt öka eller minska läsfönstrets zoomningsnivå i Outlook. Gör något av följande:

 • Använd kontrollen Zooma längst ned i Outlook-fönstret.

  Kontroll för zoomnivå

 • Om du använder en mus med hjul klickar du i läsfönstret, trycker på CTRL och rullar med rullningshjulet. Om du rullar hjulet bort från dig blir innehållet större, om du rullar det mot dig blir innehållet mindre.

Obs!: Zoomningen påverkar bara det aktuella objektet som förhandsgranskas. När du markerar ett annat objekt eller en annan mapp återgår läsfönstret till den ursprungliga fullstorleken (100 %).

Om du vill få en snabb överblick över inkorgen kan du prova Förhandsgranskning av meddelande, där du kan visa en till tre rader av varje meddelande i meddelandelistan, tillsammans med avsändarens namn och ämnesraden.

 • I Outlook 2016 och Outlook 2013: Klicka på Förhandsgranska meddelande i fliken Visa och välj ett alternativ.

  Alternativ för förhandsgranskning av meddelanden på fliken Visa

 • I Outlook 2010: Gå till fliken Visa, klicka på Visa inställningar, Andra inställningar och välj sedan Förhandsgranska alla Outlook-objekt under Automatisk förhandsgranskning.

Ett e-postmeddelande som du läser eller skriver kan delas vågrätt i två fönster. Det här gör att du kan bläddra i varje fönster separat så att du kan se två delar av ett meddelande som du annars inte skulle kunna se på skärmen samtidigt.

 1. Öppna meddelandet i ett eget fönster.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+S, och klicka sedan där du vill ha den vågräta delningen.

 3. Dra delningslisten till önskad plats. Du kan bläddra i innehållet i ett fönster oberoende av det andra fönstret.

Om du vill gå tillbaka till fönstervyn för ett meddelande drar du den delade listen högst upp eller längst ned i fönstret. Du kan även trycka på Ctrl+Alt+S igen för att stänga av den delade vyn.

Aktivera, inaktivera eller flytta läsfönstret

Läsfönstret är aktiverat som standard. Gör något av följande:

 • För att stänga av läsfönstret    klickar du på menyn Visa och sedan på Läsfönster och Av.

 • För att aktivera läsfönstret    klickar du på menyn Visa och sedan på Läsfönster och Höger eller Nederkant.

Inställningen Av stänger läsfönstret endast i den aktuella mappen.

Fler alternativ för förhandsgranskning

 1. Klicka på Alternativ på menyn Verktyg och klicka sedan på fliken Övrigt.

 2. Klicka på Läsfönster under Outlook-fönster.

 3. Aktivera den här funktionen genom att markera kryssrutan Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret och skriv ett tal i rutan Vänta n sekunder innan Outlook-objektet markeras som läst.

  Om du vill inaktivera den här funktionen avmarkerar du kryssrutan Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret.

  Inställningar i dialogrutan Läsfönster

Med hjälp av blanksteg kan du snabbt gå igenom dina meddelanden i läsfönstret. Varje gång du trycker på blanksteg rullar innehållet i läsfönstret nedåt en sida. Nästa olästa objekt i meddelandelistan visas i slutet av objektet.

Denna funktion är aktiverat som standard, men du kan inaktivera eller aktivera när som helst.

 1. Klicka på Alternativ på menyn Verktyg och klicka sedan på fliken Övrigt.

 2. Klicka på Läsfönster under Outlook-fönster.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Använd blankstegstangenten för att läsa meddelanden.

  Inställningar i dialogrutan Läsfönster

Om du vill få en snabb överblick över inkorgen kan du prova Automatisk förhandsgranskning, där de första tre raderna av varje meddelande visas i meddelandelistan, tillsammans med avsändarens namn och ämnesraden.

I Förhandsgranska automatiskt visas de tre första raderna i ett meddelande

 • Visa-menyn klickar du på Automatisk förhandsgranskning.

  Obs!: Du kan ställa in automatisk förhandsgranskning för alla dina e-postmappar, till exempel Skickat och Utkast, men du måste aktivera automatisk förhandsgranskning för varje mapp.

Du kan även förhandsgranska olästa meddelanden. Visa olästa meddelanden i fetstil.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Anpassa aktuell vy.

 2. Klicka på Andra inställningar och sedan på Förhandsgranska olästa Outlook-objekt.

Ett e-postmeddelande som du läser eller skriver kan delas vågrätt i två fönster. Det här gör att du kan bläddra i varje fönster separat så att du kan se två delar av ett meddelande som du annars inte skulle kunna se på skärmen samtidigt.

 1. Öppna meddelandet i ett eget fönster.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+S, och klicka sedan där du vill ha den vågräta delningen.

 3. Dra delningslisten till önskad plats. Du kan bläddra i innehållet i ett fönster oberoende av det andra fönstret.

Om du vill gå tillbaka till fönstervyn för ett meddelande drar du den delade listen högst upp eller längst ned i fönstret. Du kan även trycka på Ctrl+Alt+S igen för att stänga av den delade vyn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×