Använda och konfigurera läsfönstret för att förhandsgranska meddelanden

När du markerar ett meddelande i meddelandelistan visas det i läsfönstret, och du får åtkomst till många olika typer av bifogade filer. Du kan anpassa hur läsfönstret fungerar och visas, och du kan inaktivera det.

Förutom att använda Läs fönstret för att hjälpa dig att snabbt söka igenom dina meddelanden kan du också förhandsgranska de första raderna i meddelanden i meddelande listan och sedan dela upp långa meddelanden genom att dela meddelande fönstret.

Aktivera, inaktivera eller flytta läsfönstret

Läsfönstret är aktiverat som standard. Gör något av följande:

 • Så här inaktiverar du Läs fönstret:   Välj Läs fönsteri gruppen layout på fliken Visa och välj sedan av.

 • Så här aktiverar eller flyttar du Läs fönstret:   Välj Läs fönsteri gruppen layout på fliken Visa och välj sedan höger eller längst ned.

  Alternativ för Läs fönstret

Inställningen Av stänger läsfönstret endast i den aktuella mappen. Om du snabbt vill stänga av Läs fönstret för flera mappar väljer du Ändra vy > Använd aktuell vy för andra e-postmapparpå fliken Visa och väljer sedan mappar i dialog rutan Använd vy .

 1. Välj Läs fönsteri gruppen layout på fliken Visa och sedan alternativ.

 2. Aktivera den här funktionen genom att markera kryssrutan Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret och skriv ett tal i rutan Vänta n sekunder innan Outlook-objektet markeras som läst.

  Om du vill inaktivera den här funktionen avmarkerar du kryssrutan Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret.

  Alternativ för Läs fönstret

Om du aktiverar "förhandsgranska meddelanden" visas det senaste meddelandet i Läs fönstret när du navigerar till en annan mapp. 

När den här funktionen är inaktive rad går den första gången att navigera till en mapp efter att du har startat Outlook visas "Markera ett objekt som ska läsas" i navigerings fönstret. 

Alltid förhandsgranska meddelanden är inaktiverat som standard, men du kan aktivera eller inaktivera det när som helst.

 1. Välj Läs fönsteri gruppen layout på fliken Visa och sedan alternativ.

 2. Markera eller avmarkera kryss rutan alltid förhandsgranska meddelanden .

  Alternativ för Läs fönstret

Med hjälp av blanksteg kan du snabbt gå igenom dina meddelanden i läsfönstret. Varje gång du trycker på blanksteg rullar innehållet i läsfönstret nedåt en sida. Nästa olästa objekt i meddelandelistan visas i slutet av objektet.

Denna funktion är aktiverat som standard, men du kan inaktivera eller aktivera när som helst.

 1. Välj Läs fönsteri gruppen layout på fliken Visa och sedan alternativ.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Använd blankstegstangenten för att läsa meddelanden.

  Alternativ för Läs fönstret

Det finns två sätt att tillfälligt öka eller minska läsfönstrets zoomningsnivå i Outlook. Gör något av följande:

 • Använd kontrollen Zooma längst ned i Outlook-fönstret.

  Zoomkontroll

 • Om du använder en mus med en hjul kontroll klickar du i Läs fönstret, trycker på CTRL och rullar med rullnings hjulet. Om du rullar hjulet bort från dig blir innehållet större, om du rullar det mot dig blir innehållet mindre.

Obs!: Zoomningen påverkar bara det aktuella objektet i Läs fönstret. När du väljer ett annat objekt eller en annan mapp återgår Läs fönstret till standardzoomen i 100 procent.

Om du vill få en snabb överblick över inkorgen kan du prova Förhandsgranskning av meddelande, där du kan visa en till tre rader av varje meddelande i meddelandelistan, tillsammans med avsändarens namn och ämnesraden.

På fliken Visa väljer du Förhandsgranska meddelandeoch väljer sedan ett alternativ.

Ange förhands granskning av meddelanden

I ett meddelande som du håller på att läsa eller skriva kan du dela fönstret vågrätt i två rutor. Det här gör att du kan bläddra i varje fönster separat så att du kan se två delar av ett meddelande som du annars inte skulle kunna se på skärmen samtidigt.

 1. Öppna meddelandet i ett eget fönster.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+S, och klicka sedan där du vill ha den vågräta delningen.

 3. Dra delningslisten till önskad plats. Du kan bläddra i innehållet i ett fönster oberoende av det andra fönstret.

Om du vill gå tillbaka till fönstervyn för ett meddelande drar du den delade listen högst upp eller längst ned i fönstret. Du kan även trycka på Ctrl+Alt+S igen för att stänga av den delade vyn.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×