Office
Logga in

Använda och konfigurera en webbdel eller fältkontroll för sammanfattningslänkar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En Webbdel för sammanfattningslänkar och en fältkontroll för sammanfattningslänkar är båda enkla sätt att bygga en sida med länkar till olika resurser, både inom och utanför webbplatsen. Du kan styra länkarnas utseende, ordning och hur de presenteras i webbdelen eller fältkontrollen för sammanfattningslänkar.

Vad vill du göra?

Skapa en webbsida som har en webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

Konfigurera webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

Använd webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

Skapa en webbsida med webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk

När du skapar en sida kan du välja att sidan ska ha sammanfattningslänkar genom att välja lämplig sidlayout.

Två sidlayouter har redan fältkontrollen Sammanfattningslänk när du använder dem för att skapa en sida:

 • Artikelsida med sammanfattningslänkar

 • Välkomstsida med sammanfattningslänkar

 • Välkomstsida

Du kan använda fältkontrollen Sammanfattningslänk på samma sätt som webbdelen Sammanfattningslänk, förutom att du inte kan lägga till en fältkontroll på en sida. Fältkontroller måste läggas till i en sidlayout innan layouten används för att skapa en webbsida.

Lägga till webbdelen Sammanfattningslänk på en sida

Webbdelen Sammanfattningslänk kan endast läggas till på en sida om sidlayouten har stöd för webbdelar. Du kan använda webbdelar på sidor som utgår från någon av följande välkomstsidlayouter:

 • Avancerad sökning

 • Startsida för intranät

 • Startsida för nyheter

 • Resultatsida för personsökning

 • Söksida

 • Sökresultat

 • Platskatalogens startsida

 • Välkomstsida med innehållsförteckning

 • Bläddra till den sida där du vill lägga till webbdelen Sammanfattningslänk.

 • Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 • Välj en zon för webbdelen och klicka sedan på Lägg till en webbdel i den zonen. Dialogrutan Lägg till webbdelar öppnas.

 • Markera kryssrutan Webbdelen sammanfattningslänk i avsnittet Standard under Alla webbdelar i dialogrutan Lägg till webbdelar och klicka sedan på Lägg till.

Överst på sidan

Konfigurera webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk

Det finns två uppsättningar konfigurationsalternativ för webbdelen Sammanfattningslänk: Standardkonfigurationsalternativen för webbdelar och konfigurationsalternativen för Sammanfattningslänk. Konfigurationsalternativen för Sammanfattningslänk finns även tillgängliga för fältkontrollen Sammanfattningslänk.

Om du vill välja standardalternativen för webbdelen konfiguration klickar du på pilen i det övre högra hörnet av webbdelen och klicka sedan på Ändra delad webbdel. Mer information om alternativen konfigurationer finns i artikeln Anpassa webbdelar.

Om du redan redigerar sidan är pilen i det övre högra hörnet av webbdelen märkt redigera.

Välj konfigurationsalternativen för Sammanfattningslänk så här:

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

  Obs!: Detta steg behövs inte om du redan redigerar sidan.

 2. I webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk klickar du på Konfigurera format och layout. Dialogrutan Konfigurera format och layout visas.

 3. Välj bland följande alternativ:

  • Standardformat för nya länkar      Välj ett visningsformat för nya länkar. Det format du väljer används på alla länkar du lägger till i webbdelen Sammanfattningslänk.

  • Ändra alla länkar så att de använder det här formatet      Markera kryssrutan och välj sedan ett visningsformat som ska användas på alla befintliga länkar i webbdelen Sammanfattningslänk.

  • Ange att det här formatet ska användas för grupprubriker      Om länkarna är uppdelade i grupper kan du använda detta alternativ för att ange visningsformatet för grupprubrikerna.

  • Antal kolumner för grupper      Om länkarna är uppdelade i grupper kan du använda den här inställningen för att ange antalet kolumner som ska visas. Webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk kan ha upp till fem kolumner. Om du använder fem eller färre grupper kan du få varje grupp att visas i en egen kolumn om du använder alternativet Antal kolumner för grupper för att ange ett antal som stämmer med antalet grupper. Om du anger ett antal kolumner som är mindre än antalet grupper fördelas grupperna jämnt över de tillgängliga kolumnerna och en ny rad med de återstående grupperna läggs till längst ned i webbdelen.

Överst på sidan

Använda webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk

Du kan använda webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk för att skapa grupper som du kan använda för att ordna länkar, lägga till nya länkar eller sortera länkarna och grupprubrikerna som finns i webbdelen.

Om du tänker ordna länkarna genom att använda grupper är det bra att skapa grupperna innan du lägger till nya länkar. Det gör att du kan placera varje ny länk i en grupp är du lägger till länken. Om du väljer att inte skapa grupperna först, men sedan bestämmer dig för att du vill använda grupper, kan du redigera varje länk och lägga till den i en grupp eller dra länkarna till den grupp där du vill att den ska finnas.

Vad vill du göra?

Lägga till en grupp i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

Lägga till en länk till en webbdel eller fältkontrollen

Sortera sammanfattningslänkar och grupprubriker i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältet kontroller

Redigera en befintlig länk eller grupphuvudet

Lägga till en grupp till webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

  Obs!: Detta steg behövs inte om du redan redigerar sidan.

 2. Klicka på Ny grupp i webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk. Dialogrutan Ny grupp visas.

 3. Skriv ett namn på gruppen i rutan Grupprubriknamn. Detta namn visas överst i listan med länkar du lägger till i gruppen.

  Obs!: När du skapar den första gruppen i en viss Sammanfattningslänk-webbdel eller -fältkontroll, läggs eventuella befintliga länkar i webbdelen eller fältkontrollen till i gruppen. Ytterligare grupper som du skapar är tomma från början.

Ta bort en grupp

Du kan även ta bort en grupp från webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk.

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

  Obs!: Detta steg behövs inte om du redan redigerar sidan.

 2. Klicka på menyn intill den grupp i webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Obs!: När du tar bort en grupp som innehåller länkar flyttas dessa länkar till den första grupp som finns kvar. Om du tar bort den enda gruppen blir länkarna kvar men finns inte längre i en grupp.

Lägga till en länk i webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

  Obs!: Detta steg behövs inte om du redan redigerar sidan.

 2. Klicka på Ny länk i webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk. Dialogrutan Ny länk visas.

 3. I dialogrutan Ny länk väljer du om länken ska peka på en person eller ett objekt.

  Obs!: En sammanfattningslänk till en person är endast tillgänglig för webbplatser som har en Shared Services Provider (SSP) konfigurerad. Om webbplatsen inte har någon SSP konfigurerad är alternativet Person inte tillgängligt.

  Om du väljer att länka till en person visas ett nytt alternativ, Person, i dialogrutan Ny länk. Du kan ange vilken person länken ska peka på genom att skriva i rutan Person eller genom att klicka på Bläddra och sedan välja en person i dialogrutan Lägg till person. Alternativet Person visas inte om du väljer att länka till ett objekt.

 4. Skriv en rubrik och beskrivning för länken i rutorna Rubrik och Beskrivning. Du måste ange en rubrik, men beskrivningen är valfri. Om du anger en beskrivning kan du kontrollera beskrivningens stavning genom att klicka på knappen Kontrollera stavning bredvid rutan Beskrivning.

 5. Du kan ange länkens adress (URL) genom att skriva den i rutan Länk-URL. Om länken pekar på en person är adressen redan ifylld. Om länken pekar på ett objekt som finns inom webbplatsen kan du klicka på knappen Bläddra för att söka upp objektet och fylla i rutan Länk-URL automatiskt. Om du vill testa länkadressen klickar du på Klicka här om du vill testa.

 6. Välj alternativet Öppna länk i nytt fönster om du vill att länken ska öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren.

 7. Du kan lägga till en knappbeskrivning genom att skriva i rutan Knappbeskrivning. Knappbeskrivningen visas över länken när den som visar sidan låter muspekaren vila över länken.

 8. Du kan koppla en bild till länken genom att skriva bildens adress i rutan Bild-URL. Om bilden finns inom webbplatsen kan du klicka på knappen Bläddra för att söka upp bilden och fylla i rutan Bild-URL automatiskt. Om du kopplar en bild till länken visas bilden bredvid länken, och den som visar sidan kan klicka på antingen länken eller bilden för att visa länkens mål. Du kan testa bildens adress genom att klicka på Klicka här om du vill testa.

 9. Om du anger en bild som kopplas till länken, kan du även ange alternativ text för bilden genom att skriva texten i rutan Bildbeskrivning. Alternativ text läses upp om en besökare använder programvara för skärmläsning. Texten visas också i stället för bilden om den av någon anledning inte visas i webbläsaren.

 10. Om du redan har lagt till grupper i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen anger du vilken grupp som länken som tillhör med hjälp av den nedrullningsbara listan. När du redigerar en länk, kan du använda listrutan grupp att lägga till en länk till en grupp eller så här ändrar du vilken grupp som länken tillhör.

 11. Du kan ange hur länken ska visas genom att välja ett alternativ i rutan Format. Observera att bilder inte visas i vissa format, så om du har kopplat en bild till länken måste du vara noga och välja ett format där bilder visas.

Ta bort en länk

Du kan även ta bort en länk från webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk.

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

  Obs!: Detta steg behövs inte om du redan redigerar sidan.

 2. Klicka på menyn intill den länk du vill ta bort i webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk och klicka sedan på Ta bort.

Sortera sammanfattningslänkarna och grupprubrikerna i webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

  Obs!: Detta steg behövs inte om du redan redigerar sidan.

 2. Gör något av följande:

  • Dra en länk eller grupprubrik om du vill ändra dess plats i förhållande till andra länkar eller grupprubriker i webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk. En vågrät röd linje visas där länken eller grupprubriken kommer att placeras.

  • Använd knapparna Flytta upp eller Flytta ned:

   1. Klicka på Ändra ordning i webbdelen eller fältkontrollen Sammanfattningslänk. Dialogrutan Ändra ordning på länkar visas.

   2. Klicka på en grupprubrik eller länk som du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

    Obs!: Om du flyttar en länk uppåt eller nedåt, kanske den flyttas till en annan grupp. Om länken finns överst i en grupp och det finns en annan grupp ovanför den, flyttas länken till gruppen ovanför när du klickar på Flytta upp. Om länken finns längst ned i en grupp och det finns en annan grupp nedanför den, flyttas länken till gruppen nedanför om du markerar länken och klickar på Flytta ned.

Redigera en befintlig länk eller grupprubrik

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

  Obs!: Detta steg behövs inte om du redan redigerar sidan.

 2. I redigeringsläge har alla sammanfattningslänkar och grupprubriker en meny som finns till vänster om länken eller menyn. Klicka på menyn och klicka sedan på Redigera. Beroende på om du klickade på menyn för en länk eller en grupprubrik visas webbsidan Redigera länk eller dialogrutan Redigera grupp.

 3. Samma alternativ som är tillgängliga när du lägger till en länk eller lägga till en grupp är också tillgängliga när du redigerar en grupp eller en länk.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×