Använda och konfigurera en webbdel eller fältkontroll för sammanfattningslänkar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En sammanfattning av länken Webbdel och en sammanfattningslänkar ger båda ett enkelt sätt att skapa en sida med länkar till olika resurser, både i och utanför din webbplats. Du kan styra utseende, organisation och presentation av länkar som du lägger till en webbdel eller fältkontrollen.

Vad vill du göra?

Skapa en webbsida som har en webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

Konfigurera webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

Använd webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

Skapa en webbsida som har en webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

När du skapar en sida kan välja du för att sidan ska ha sammanfattningslänkar genom att välja lämpliga sidlayouten.

Två sidlayouter innehåller redan en sammanfattningslänkar när du använda dem för att skapa en sida:

 • Artikelsida med sammanfattningslänkar

 • Välkomstsida med sammanfattningslänkar

 • Välkomstsida

Du kan använda sammanfattningslänkar precis som du skulle använda en webbdelen Sammanfattningslänk, förutom att du inte kan lägga till en kontroll på en sida. Fältet kontroller måste läggas till i en sidlayout innan layouten används för att skapa en webbsida.

Lägga till en webbdel på en sida

Sammanfattning länk webbdelar kan läggas till i en sida om sidlayouten stöder webbdelar. Du kan lägga till en webbdel på en sida som använder något av följande Välkommen sidlayouter:

 • Avancerad sökning

 • Startsida för intranät

 • Startsida för Nyheter

 • Sidan med sökresultat för personsökning

 • Söksidan

 • Sökresultat

 • Webbplats-katalogen Start

 • Välkomstsida med innehållsförteckning

 • Bläddra till den sida som du vill lägga till en webbdel.

 • På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 • Välj en zon för webbdelen och klicka sedan på Lägg till en webbdel i zonen. Dialogrutan Lägg till webbdelar webbsidan öppnas.

 • Webbdelen Sammanfattningslänk markerar du kryssrutan i dialogrutan Lägg till webbdelar under Alla webbdelar i avsnittet standard och klicka sedan på Lägg till.

Överst på sidan

Konfigurera webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

Det finns två uppsättningar av konfigurationsalternativ för en webbdelen Sammanfattningslänk: standardalternativen för webbdelen konfiguration och konfigurationsalternativ Sammanfattningslänk. Konfigurationsalternativ Sammanfattningslänk är också tillgängliga för Sammanfattningslänk fältet kontroller.

Om du vill välja standardalternativen för webbdelen konfiguration klickar du på pilen i det övre högra hörnet av webbdelen och klicka sedan på Ändra delad webbdel. Mer information om alternativen konfigurationer finns i artikeln Anpassa webbdelar.

Om du redan redigerar sidan klickar namnet på pilen i det övre högra hörnet av webbdelen Redigera.

Om du vill välja konfigurationsalternativ Sammanfattningslänk gör du följande:

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

  Obs!: Det här steget är inte nödvändigt om du redan redigerar sidan.

 2. Klicka på Konfigurera format och Layout i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen. Dialogrutan Konfigurera format och Layout webbsidan visas.

 3. Du kan välja bland följande alternativ:

  • Inbyggda format för nya länkar      Välj ett visningsformat för nya länkar. Det format som du väljer används i varje länk som du lägger till webbdelen Sammanfattningslänk.

  • Ändra befintliga länkar du använder det här formatet      Markera kryssrutan och välj sedan en visningsformat att tillämpa formatet på alla befintliga länkar i webbdelen Sammanfattningslänk.

  • Ange grupphuvuden du använder det här formatet      Om du separera dina länkar till grupper använder du det här alternativet för att ange visningsformatet för grupphuvuden.

  • Antal kolumner för grupper      Om du separera dina länkar till grupper använda du den här inställningen för att ange antal kolumner som ska visas. Webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen kan ha upp till fem kolumner. Om du använder fem eller färre grupper kan göra du varje grupp som visas i en egen kolumn genom att använda alternativet antal kolumner för grupper för att ange ett tal som motsvarar antalet grupper som du har. Om du anger ett antal kolumner som är mindre än antalet grupper, grupperna är jämnt fördelade över tillgängliga kolumner och en ny rad som innehåller fler grupper läggs till längst ned i webbdelen.

Överst på sidan

Använd webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

Du kan använda webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen för att skapa grupper som du kan använda för att ordna länkar, lägga till nya länkar och sortera länkar och grupphuvuden som finns i webbdelen.

Om du planerar att ordna länkarna genom att använda grupper är det en bra idé att skapa grupper innan du lägger till nya länkar. Här kan du placera varje ny länk i en grupp när du lägger till länken. Om du inte väljer att skapa grupper först men senare bestämmer dig för att du vill använda grupper, kan du redigera varje länk om du vill lägga till en grupp eller du kan dra varje länk till den grupp som du vill att länken ska tillhöra.

Vad vill du göra?

Lägga till en grupp i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

Lägga till en länk till en webbdel eller fältkontrollen

Sortera sammanfattningslänkar och grupprubriker i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältet kontroller

Redigera en befintlig länk eller grupphuvudet

Lägga till en grupp i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

  Obs!: Det här steget är inte nödvändigt om du redan redigerar sidan.

 2. Klicka på Ny grupp i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen. Dialogrutan Ny grupp webbsidan visas.

 3. Skriv ett namn för gruppen i rutan Sidhuvud gruppnamnet. Det här namnet visas överst i listan med länkar som du har lagt till i gruppen.

  Obs!: När du skapar den första gruppen för en viss webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen läggs alla befintliga länkar i webbdelen eller fältkontrollen till gruppen. Ytterligare grupper som du skapar är ursprungligen tom.

Ta bort en grupp

Du kan också ta bort en grupp från webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

  Obs!: Det här steget är inte nödvändigt om du redan redigerar sidan.

 2. I webbdelen Sammanfattningslänk eller kontroll, klickar du på menyn bredvid den grupp som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Obs!: När du tar bort en grupp som innehåller länkar, flyttas dessa länkar till den första gruppen som återstår. Om du råkar ta bort gruppen endast länkarna är emellertid och finns inte längre i en grupp.

Lägga till en länk till en webbdel eller fältkontrollen

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

  Obs!: Det här steget är inte nödvändigt om du redan redigerar sidan.

 2. Klicka på Ny länk i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen. Dialogrutan Ny länk webbsidan visas.

 3. Välj om länken hänvisar till en person eller ett objekt i dialogrutan Ny länk.

  Obs!: En Sammanfattningslänk till en person är endast tillgänglig för webbplatser som har en delade tjänster (SSP Provider) konfigurerats. Om din webbplats inte har en SSP konfigurerats är Person-alternativet inte tillgängligt.

  Om du väljer att länka till en person, visas ett nytt alternativ, Person i dialogrutan Ny länk. Du kan ange vilken person pekar på-länk genom att skriva i rutan Person eller genom att klicka på Bläddra och sedan välja en person från dialogrutan Lägg till Person webbsida. Alternativet Person visas inte om du väljer att länka till ett objekt.

 4. Lägga till en rubrik och en beskrivning för länken genom att skriva i rutorna Rubrik och Beskrivning. Du måste ange en rubrik och en beskrivning. Om du lägger till en beskrivning kan du kontrollera stavning textens beskrivning genom att klicka på knappen Kontrollera stavning bredvid rutan Beskrivning.

 5. Du kan ange adressen (URL) för länken genom att skriva det i rutan URL-adress. Om länken pekar på en person, fyllas adressen redan i. Om länken pekar på ett objekt som finns på webbplatsen, klickar du på knappen Bläddra för att leta reda på objektet och fyller automatiskt i rutan URL-adress. Klicka på Klicka här om du vill testa om du vill testa din Länkadress.

 6. Markera alternativet Öppna länk i ett nytt fönster om du vill kontrollera länken Öppna i ett nytt webbläsarfönster.

 7. Du kan lägga till en beskrivning med länken genom att skriva i rutan Beskrivning. Knappbeskrivningen visas över länken när en Sidvisning vilar muspekaren på länken.

 8. Du kan koppla en bild med länken genom att skriva adressen för bilden i rutan Bild-URL. Om bilden finns på webbplatsen, klickar du på knappen Bläddra för att leta reda på bilden och fyller automatiskt i rutan Bild-URL. Om du associerar en bild med länken bilden visas bredvid länken och sidan läsare kan klicka på bilden eller länken för att navigera till den länkmålet. Klicka på Klicka här om du vill testa om du vill testa din bild-adress.

 9. Om du anger en bild du vill associera med länken kan du också ange alternativ text för bilden genom att skriva texten i rutan Beskrivning av bilden. Alternativ text läsas upp genom att sidan läsa programvara när en Sidvisning som använder sidan läsa programvara besöker sidan. Den här texten visas också i stället för bilden om du av någon anledning en Sidvisning webbläsare inte kan visas i bilden.

 10. Om du redan har lagt till grupper i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen anger du vilken grupp som länken som tillhör med hjälp av den nedrullningsbara listan. När du redigerar en länk, kan du använda listrutan grupp att lägga till en länk till en grupp eller så här ändrar du vilken grupp som länken tillhör.

 11. Du kan ange visningsformat för länken genom att välja ett alternativ i rutan Format. Observera att vissa formatmallar inte visa bilder, så om du har kopplat en bild med en länk till var noga med att välja ett format som visar bilder.

Ta bort en länk

Du kan också ta bort en länk från webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

  Obs!: Det här steget är inte nödvändigt om du redan redigerar sidan.

 2. I webbdelen Sammanfattningslänk eller kontroll, klickar du på menyn bredvid den länk som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Sortera sammanfattningslänkar och grupprubriker i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältet kontroller

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

  Obs!: Det här steget är inte nödvändigt om du redan redigerar sidan.

 2. Gör något av följande:

  • Dra en länk eller en grupphuvudet att ändra dess position i förhållande till andra länkar och grupphuvuden i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen. En vågrät röd stapel visas där rubriken länk eller gruppen flyttas.

  • Använd knapparna Flytta upp och Flytta ned:

   1. Klicka på Ändra ordning i webbdelen Sammanfattningslänk eller fältkontrollen. Dialogrutan Ändra ordning på länkar webbsidan visas.

   2. Klicka på en grupprubrik eller länk som du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

    Obs!: Om du flyttar en länk uppåt eller nedåt flyttas länken till en annan grupp. Om länken högst upp på en grupp och det finns en annan grupp ovanför den, när du klickar på Flytta upp, flyttats länken till gruppen ovanför. Om länken längst ned i en grupp och det finns en annan grupp under den, när du väljer du länken och klicka på Flytta ned, flyttas länken till en grupp under den.

Redigera en befintlig länk eller grupphuvudet

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

  Obs!: Det här steget är inte nödvändigt om du redan redigerar sidan.

 2. Har en meny finns till vänster om länken eller sidhuvud i redigeringsläge, varje sammanfattning länk och grupphuvudet. Klicka på menyn och klicka sedan på Redigera. Beroende på om du klickade på menyn för en länk eller en grupphuvudet, visas dialogrutan Redigera länk webbsida eller Gruppen redigera.

 3. Samma alternativ som är tillgängliga när du lägger till en länk eller lägga till en grupp är också tillgängliga när du redigerar en grupp eller en länk.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×