Använda namn i formler

Du kan skapa formler som är enkla att förstå genom att använda beskrivande namn som representerar celler, områden, formler eller ett konstant värde.

Använd exempeldata och procedurerna nedan om du vill lära dig att tilldela namn till cellreferenser och skapa formler som använder dem.

Kopiera exempeldata

Det blir lättare att förstå stegen om du kopierar följande exempelinformation till cell A1 i ett tomt kalkylblad.

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. Markera följande exempeldata.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna (1, 2, 3 ...  A, B, C ...) när du kopierar exempelinformationen till ett tomt kalkylblad.

  Markera exempeldata i hjälpen

  Markera exempeldata

Område

Budgeterat

Utfall

Öst

5 000 kr

5 325 kr

Väst

1 500 kr

1 477 kr

Syd

2 500 kr

2 633 kr

Nord

500 kr

1 211 kr

Mellansverige

3 500 kr

3 322 kr

Ort

2 000 kr

2 120 kr

 1. Tryck på KOMMANDO + C .

 2. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på KOMMANDO + V .

Skapa en formel genom att tilldela namn till celler

 1. Markera cellerna C2 till och med C5, som innehåller utfallet för områdena Öst, Väst, Syd och Nord.

 2. Skriv MinaOmråden i namnruta n i formelfältet et och tryck på RETUR .

  Namnet "MinaOmråden" tilldelas till cellerna C2 till och med C5.

 3. Markera cell C9 och skriv sedan Genomsnittlig försäljning för mina områden.

 4. Markera cell C10, skriv =MEDEL(MinaOmråden) och tryck på RETUR .

  Resultatet blir 2 661,5.

 5. Markera cellen som innehåller 2 661,5.

 6. På fliken Start klickar du på Valuta  Knappen Valuta under Tal.

  Resultatet blir 2 661,50 kr, som är det genomsnittliga utfallet för försäljning i områdena Öst, Väst, Syd och Nord.

  Tips: 

  • Om du vill granska och hantera namnen som du har tilldelat pekar du på NamnInfoga-menyn och klickar sedan på Definiera.

  • Du kan skapa en lista med alla namn som har tilldelats till celler i en arbetsbok. Leta reda på ett område med två tomma kolumner i bladet (listan ska innehålla två kolumner – en för namnet och en för cellerna som namnet refererar till). Markera cellen som ska utgöra det övre vänstra hörnet av listan. Peka på NamnInfoga-menyn och klicka på Klistra in. Klicka på Klistra in lista i dialogrutan Klistra in namn.

Riktlinjer för att skapa namn

Riktlinje

Beskrivning

Tecken som tillåts

Det första tecknet i ett namn måste vara en bokstav eller ett understreck (_). Resten av tecknen i namnet kan vara bokstäver, tal, punkter och understreck. På en del språk kan vissa tecken bytas ut mot understreck i Excel.

Syntax

Blanksteg tillåts inte. Understreck och punkter kan användas som ordavgränsare, till exempel Första_kvartal och Andra.kvartal.

Konflikter mellan cellreferenser

Namn kan inte vara detsamma som en cellreferens, till exempel Z$100, BIN9 eller R1C1.

Maximalt antal tecken

Ett namn kan innehålla högst 255 tecken. Om ett namn som definieras för ett område innehåller fler än 253 tecken kan du inte välja det i namnruta n, men du kan fortfarande använda det i formler.

Skiftlägeskänslighet

Namn kan innehåller versaler och gemener, men det görs ingen skillnad mellan dem i Excel. Om du till exempel har gett en cell namnet "Försäljning" och sedan ger en annan cell namnet "FÖRSÄLJNING" i samma arbetsbok, ersätter det andra namnet det första namnet.

Se även

Beräkningsoperatorer och ordning på operationer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×