Office
Logga in

Använda miniatyrdiagram för att visa datatrender

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ny är Excel 2010 ett pyttelitet diagram i en kalkylbladscell som ger en visuell bild av data på ett miniatyrdiagram. Använda miniatyrdiagram visar trender i en serie värden, till exempel årstid ökar eller minskar, ekonomiska cyklar eller markera högsta och lägsta värdena. Placera ett miniatyrdiagram nära dess data för bästa påverkan.

"Med miniatyrdiagram kan vi skapa visuella representationer av data med ett klick. Det gör det lättare att förstå data, och det hjälper vår ekonomichef att analysera trender på plats."
Matt Stuckey, IT-chef för Levick Strategic Communications

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Vad är miniatyrdiagram?

Varför använda miniatyrdiagram?

Skapa ett miniatyrdiagram

Anpassa miniatyrdiagram

Vad är miniatyrdiagram?

Till skillnad från diagram i ett kalkylblad med Excel miniatyrdiagram är inte objekt – ett miniatyrdiagram är faktiskt ett pyttelitet diagram i bakgrunden på en cell. Följande bild visar ett kolumnminiatyrdiagram i cell F2 och en linjeminiatyrdiagram i F3. Båda dessa miniatyrdiagram hämtar data från cellerna A2 till och med E2 och visa ett diagram i en cell som visar prestanda för ett lager. Diagrammen visas värdena efter kvartal, markera det högsta värdet (3/31/08) och lägsta värde (12/31/08), visa alla datapunkter och visa nedåtgående trend för hela året.

Miniatyrdiagram i Excel-exempel

Et miniatyrdiagram i cell F6 visar femårsresultatet för samma aktie, men det visar ett stapeldiagram över vinst/förlust som endast visar om det fanns en vinst (som under åren 2004 t.o.m. 2007) eller en förlust (2008) under året. I det här miniatyrdiagrammet används värdena i cellerna A6 t.o.m. E6.

Eftersom ett miniatyrdiagram är ett litet diagram inbäddat i en cell kan du skriva text i en cell och använda ett miniatyrdiagram som bakgrund, som på bilden nedan.

Exempel på miniatyrdiagram i cell tillsammans med text
Bild 1: I det här miniatyrdiagrammet är markören för det höga värdet och markören för det lägsta värdet orange. Övriga markörer visas i svart.

Du kan använda ett färgschema för miniatyrdiagrammen genom att välja ett inbyggt format från formatgalleriet (på fliken Design som blir tillgänglig när du markerar en cell som innehåller ett miniatyrdiagram). Du kan använda kommandona Färg för miniatyrdiagram eller Brytpunktsfärg för att välja en färg för de högsta, lägsta, första och sista värdena, (t.ex. grönt för hög och orange för låg).

Överst på sidan

Varför använda miniatyrdiagram?

Data som presenteras i en rad eller kolumn är användbara men det kan vara svårt att upptäcka mönster vid en snabbtitt. Du kan sätta siffrorna i ett sammanhang genom att infoga miniatyrdiagram bredvid data. Ett miniatyrdiagram tar upp litet utrymme och kan visa en trend baserat på angränsande data i en tydlig och kompakt grafisk representation. Det är bra om miniatyrdiagramceller är i direkt anslutning till sina underliggande data, även om det inte är obligatoriskt.

Du kan snabbt se förhållandet mellan ett miniatyrdiagram och dess underliggande data, och när dina data ändras ser du förändringen i miniatyrdiagrammet på en gång. Utöver att skapa ett enda miniatyrdiagram för data i en rad eller kolumn kan du skapa flera miniatyrdiagram på samma gång genom att markera flera celler som motsvarar underliggande data, som på bilden nedan.

Du kan också skapa miniatyrdiagram av rader med data som du lägger till senare, genom att använda fyllningshandtaget i en närliggande cell som innehåller ett miniatyrdiagram.

En grupp miniatyrdiagram och tillhörande data

1. Dataintervallet som används av en grupp miniatyrdiagram

2. En grupp miniatyrdiagram

En fördel med att använda miniatyrdiagram är att de, till skillnad från diagram, skrivs ut när du skriver ut ett kalkylblad som de finns i.

Överst på sidan

Skapa ett miniatyrdiagram

 1. Markera en tom cell eller en grupp med tomma celler där du vill infoga ett eller flera miniatyrdiagram.

 2. Klicka på den typ av miniatyrdiagram som du vill skapa av i gruppen Miniatyrdiagram på fliken Infoga: Linje, kolumn eller Vinst/förlust.

  Gruppen Miniatyrdiagram på fliken Infoga

 3. Ange cellområdet som innehåller de data som du vill basera miniatyrdiagrammen på i rutan Data.

  Obs!    Du kan klicka på Knappbild för att tillfälligt dölja dialogrutan, markera området med celler som du vill använda i kalkylbladet och sedan klicka på Knappbild för att återställa dialogrutan till dess vanliga storlek.

Om ett eller flera miniatyrdiagram markeras visas Verktyg för miniatyrdiagram på fliken Design. På fliken Design kan du välja ett av flera kommandon fördelade mellan följande grupper: Miniatyrdiagram, Typ, Visa/DöljFormatmall och Gruppera. Använd de här kommandona för att skapa ett nytt miniatyrdiagram, ändra dess typ, formatera det, visa eller dölja datapunkter i ett linjeminiatyrdiagram eller formatera den lodräta axeln i en grupp miniatyrdiagram. De här alternativen beskrivs i detalj i följande avsnitt.

Överst på sidan

Anpassa miniatyrdiagram

När du har skapat miniatyrdiagram du kan ange vilka värdepunkter som visas (t.ex. höga, låga, första, sista eller negativa värden), ändra typ av miniatyrdiagram (Linje, Kolumn eller Vinst/förlust), använda formatmallar från ett galleri eller ange enskilda formateringsalternativ, ange alternativ på den lodräta axeln och ange hur tomma värden eller nollvärden visas i miniatyrdiagrammet.

Ange vilka värdepunkter som visas

Du kan markera enskilda datamarkörer (värden) i ett radminiatyrdiagram genom att göra några av eller alla markörerna synliga.

Exempel på miniatyrdiagram i cell tillsammans med text

I det här miniatyrdiagrammet är markören för det höga värdet och markören för det lägsta värdet orange. Övriga markörer visas i svart.

 • Om du vill visa alla värden markerar du kryssrutan Markörer.

 • Om du vill visa negativa värden markerar du kryssrutan Negativa punkter.

 • Om du vill visa de högsta eller de lägsta värdena markerar du kryssrutorna Högsta punkt eller Lägsta punkt.

 • Om du vill visa de första eller sista värdena markerar du kryssrutan Första punkt eller Sista punkt.

Ändra formatmall för eller formatera miniatyrdiagram

Använd formatgalleriet på fliken Design. Galleriet blir tillgängligt när du markerar en cell som innehåller ett miniatyrdiagram.

 1. Markera ett miniatyrdiagram eller en grupp miniatyrdiagram.

 2. Om du vill använda en fördefinierad formatmall klickar du på den i gruppen Formatmall på fliken Design. Du kan också klicka på pilen i det nedre högra hörnet i rutan för att visa ytterligare formatmallar.

  Formatmallslista för miniatyrdiagram

 3. Om du vill använda en specifik formatering i ett miniatyrdiagram använder du kommandot Färg för miniatyrdiagram eller Brytpunktsfärg.

Visa eller dölja datamarkörer

På miniatyrdiagram med formatmallen Linje kan du visa datamarkörer så att du kan markera enskilda värden.

 1. Välj ett miniatyrdiagram.

 2. I gruppen Visa/Dölj på fliken Design kan du klicka på någon av kryssrutorna för att visa enskilda markörer (t.ex. höga, låga, negativa, första eller sista) eller markera kryssrutan Markörer för att visa alla markörer.

  Du döljer en viss markör genom att avmarkera dess kryssruta.

Visa och anpassa axelinställningar

Du kan välja Datumaxeltyp (klicka på Axel i gruppen Gruppera) för att formatera formen på diagrammet i ett miniatyrdiagram så att det visar eventuella oregelbundna tidsperioder i underliggande data.

Datumaxeltyp för miniatyrdiagram

I linjeminiatyrdiagram kan användningen av Datumaxeltyp ändra lutningen på linjen och placeringen av dess datapunkter i förhållande till varandra.

I kolumnminiatyrdiagram kan användningen av Datumaxeltyp ändra bredden på och öka eller minska avståndet mellan kolumnerna, som på bilden nedan.

Kolumnminiatyrdiagram med allmän axeltyp och datumaxeltyp

I det här exemplet finns det två kolumnminiatyrdiagram som använder data från samma område. För miniatyrdiagrammet med etiketten ”trend” används den allmänna axeltypen och för miniatyrdiagrammet med etiketten ”trend (dataaxeltyp)” används dataaxeltypen. I varje miniatyrdiagram är det två månader mellan de första två datapunkterna och sju månader mellan det andra och tredje. Genom användning av Datumaxeltyp ändras avståndet mellan de tre kolumnerna proportionellt för att representera oregelbundna tidsperioder.

Du kan också använda axelinställningarna för att ange högsta och lägsta värden för den lodräta axeln i ett miniatyrdiagram eller en grupp av miniatyrdiagram. Om du uttryckligen anger de här värdena får du kontroll över skalan, så att relationen mellan värden visas på ett mer meningsfullt sätt.

 1. Markera miniatyrdiagrammet eller gruppen miniatyrdiagram och klicka på Axel i gruppen Gruppera.

 2. Klicka på Anpassat värde Under Alternativ för minimivärden för lodrät axel eller Alternativ för maxvärden för lodrät axel.

 3. Ange de minimi- eller maxvärden som du tycker framhäver värdena i miniatyrdiagrammet bäst.

Du kan öka höjden på den rad som innehåller miniatyrdiagrammet för att framhäva skillnaden i datavärden ytterligare om vissa datavärden är mycket små och andra är mycket stora.

Du kan också använda alternativet Rita upp data från höger till vänster för att ändra i vilken riktning data ritas upp i ett miniatyrdiagram eller en grupp miniatyrdiagram.

Rita upp data från höger till vänster

Om data innehåller negativa värden kan du framhäva dem genom att visa en vågrät axel i miniatyrdiagrammet.

 1. Markera miniatyrdiagrammet eller gruppen miniatyrdiagram och klicka på Axel i gruppen Gruppera.

 2. Klicka på Visa axel under Alternativ för vågrät axel.
  Alla miniatyrdiagram som innehåller negativa data visar en vågrät axel vid 0.

  Miniatyrdiagram med en vågrät axel

Hantera tomma celler eller nollvärden

Du kan styra hur tomma celler i ett område hanteras i ett miniatyrdiagram (och därmed hur miniatyrdiagrammets visas) genom att använda dialogrutan Inställningar för dolda och tomma celler.

Dialogrutan Inställningar för dolda och tomma celler

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×