Använda mallen elever Access-databas

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda Access Student databasmall för att hålla reda på information om elever, inklusive akuta kontakter, medicinska information och information om deras vårdnadshavare. Du kan också söka och filtrera elever spåra student närvaro, visa eller dölja kolumner och mappar student adresser.

Om du vill titta på en video om hur du använder den här mallen? Finns i artikeln använda databasmallen studenter.

Obs!: Databasmallen studenter har uppdaterats under de senaste åren. De här anvisningarna refererar till den senaste versionen av mallen tillgängligt för hämtning. Om stegen nedan inte matchar det du ser använder du förmodligen en äldre version av mallen.

Använda databasen

I den här artikeln behandlas de grundläggande stegen med hjälp av elevdatabasen.

Förbered databasen för användning

 • Välkommen till formuläret visas när du först öppnar databasen. Om du vill förhindra att det här formuläret visas nästa gång du öppnar databasen, avmarkerar du kryssrutan Visa Välkommen när databasen öppnas .

  Stäng formuläret Välkommen om du vill börja använda databasen.

 • Om du vill kontrollera alla databasinnehåll har aktiverats i meddelandefältet klickar du på Aktivera innehållet.

  Mer information om hur du aktiverar databasinnehåll finns i artikeln fattar förtroendebeslut en databas.

Sök efter en student

Rutan Snabbsökning kan du snabbt vill hitta en student på Student listformulär.

 • Skriv den text du vill söka efter i rutan Snabbsökning och tryck sedan på RETUR.

  Access filtrerar listan så att bara de poster som innehåller texten du sökte. Om du vill gå tillbaka till den fullständiga listan klickar du på Ta bort aktuellt söka. (Det är X i sökrutan.)

Filtrera listan Student

Student listformulär du filtrera listan över studenter och spara dina Favoriter filter för framtida användning.

 1. Du kan tillämpa filter genom att högerklicka i formuläret och välja de filter som du vill använda.

 2. Klicka på Spara Filter.

 3. Ange ett namn och beskrivning i formuläret Filterinformation och klicka sedan på Stäng.

 4. Använd Filtret Favoriter om du vill använda ett sparat filter eller klicka på (Rensa Filter) om du vill ta bort filtret.

Visa eller dölja kolumner

Vissa fält (kolumner) är dolda som standard på Student listformulär. Ändra vilka fält som visas:

 1. Klicka på Visa/dölj fält.

 2. Markera kryssrutan bredvid varje kolumn som du vill visa i dialogrutan Ta fram kolumner . Avmarkera kryssrutan om du vill dölja kolumnen.

Visa information om student

Formuläret Elevinformation kan du visa och ange mer information om en student, inklusive bilder, vårdnadshavare, kontaktinformation och närvaro. Så här visar formuläret Elevinformation :

 • Klicka på Öppna bredvid det objekt som du vill visa på Student listformulär.

Lägga till en bild

Du kan lägga till bilder och andra bifogade filer i formuläret Elevinformation .

 • Under bildram, klickar du på Redigera bild.

 • Klicka på Lägg tilli dialogrutan bifogade filer .

 • Bläddra till den mapp som innehåller filen i dialogrutan Välj fil .

 • Markera den fil du vill lägga till och klicka sedan på Öppna.

 • Klicka på OKi dialogrutan bifogade filer .

Obs!: Du kan koppla flera filer för varje objekt, inklusive olika filtyper, till exempel dokument eller kalkylblad.

Lägga till elever från Microsoft Outlook

Om du använder Microsoft Outlook kan du lägga till elever från programmet utan att behöva ange informationen igen.

 1. Klicka på Lägg till från OutlookStudent listformulär.

 2. Markera namnen som du vill lägga till i databasen i dialogrutan Välj namn på Lägg till .

 3. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

Visa en karta över en student adress

Om du har angett en gatuadress för studenter, i formuläret Elevinformation kan du visa en karta över den platsen:

 • Klicka på Klicka på karta.

Visa rapporter

Studenter databasen innehåller flera rapporter, inklusive Alla elever, allergier och mediciner, Emergency kontaktinformation, Information om vårdnadshavaremed mera. Så här visar du en rapport:

 • Dubbelklicka på den rapport som du vill ska visas i navigeringsfönstret under rapporter.

Du kan skapa egna anpassade rapporter. Mer information finns i artikeln Skapa en enkel rapport.

Ändra elever-databas

Du kan anpassa elever databasen genom att lägga till ett nytt fält i tabellen studenter och sedan lägga till fältet i formuläret Student , formuläret Elevinformation och rapporten Alla elever .

Lägga till ett fält i tabellen studenter

 1. Stäng alla öppna flikar.

 2. Dubbelklicka på tabellen studenter i navigeringsfönstret.

 3. Rulla till höger tills du ser kolumnen med namnet Lägg till nytt fält. Dubbelklicka på kolumnrubriken och Skriv i fältnamn.

Första gången som du anger data i kolumnen anges datatypen åt dig.

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

När ett fält har lagts till i en tabell kan du sedan lägga till det i ett formulär eller en rapport.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy.

 2. Klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Dra önskat fält från fältlistan till formuläret eller rapporten.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×