Använda mallen aktivitet hantering av Access-databas

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda Access aktivitet Management databasmall för att spåra en grupp med objekt som du eller din grupp behöver slutföra. Du kan också söka och filtrera information för aktivitet, visa eller dölja kolumner, skicka e-postmeddelanden och mappar aktivitet ägare adresser.

Om du vill titta på en video om hur du använder den här mallen? Finns i artikeln använda databasmallen aktivitet Management.

Obs!: Uppgiftshantering databasmall har uppdaterats under de senaste åren. De här anvisningarna refererar till den senaste versionen av mallen tillgängligt för hämtning. Om stegen nedan inte matchar det du ser använder du förmodligen en äldre version av mallen.

Använda databasen

I den här artikeln behandlas de grundläggande stegen med hjälp av uppgift Management databasmall.

Förbered databasen för användning

 • Välkommen till formuläret visas när du först öppnar databasen. Om du vill förhindra att det här formuläret visas nästa gång du öppnar databasen, avmarkerar du kryssrutan Visa Välkommen när databasen öppnas .

  Stäng formuläret Välkommen om du vill börja använda databasen.

 • Om du vill kontrollera alla databasinnehåll har aktiverats i meddelandefältet klickar du på Aktivera innehållet.

  Mer information om hur du aktiverar databasinnehåll finns i artikeln fattar förtroendebeslut en databas.

Söka efter en uppgift eller ny kontakt

Rutan Snabbsökning kan du snabbt vill hitta en uppgift i Uppgiftslistan formulär eller en kontakt i Kontaktlistan formuläret.

 • Skriv den text du vill söka efter i rutan Snabbsökning och tryck sedan på RETUR.

  Access filtrerar listan så att bara de poster som innehåller texten du sökte. Om du vill gå tillbaka till den fullständiga listan klickar du på Ta bort aktuellt söka. (Det är X i sökrutan.)

Filtrera uppgiftslistan

I formuläret Aktivitetslista kan du filtrera listan med aktiviteter och spara favorit filtren för framtida bruk.

 1. Du kan tillämpa filter genom att högerklicka i formuläret och välja de filter som du vill använda.

 2. Klicka på Spara Filter.

 3. Ange ett namn och beskrivning i formuläret Filterinformation och klicka sedan på Stäng.

 4. Använd Filtret Favoriter om du vill använda ett sparat filter eller klicka på (Rensa Filter) om du vill ta bort filtret.

Visa eller dölja kolumner

I formuläret Aktivitetslista och formuläret Kontaktlista döljs vissa fält (kolumner) som standard. Ändra vilka fält som visas:

 1. Klicka på Visa/dölj fält.

 2. I dialogrutan Ta fram kolumner väljer du den Markera kryssrutan bredvid varje kolumn som du vill visa. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja kolumnen.

Visa aktivitet eller kontaktinformation

Formuläret Aktivitetsinformation och formuläret Kontaktinformation kan du visa och ange mer information om ett objekt. Så här visar formuläret Uppgiftsinformation eller formuläret Kontaktinformation :

 • Klicka på Öppna bredvid det objekt som du vill visa på formuläret Uppgiftsinformation eller Kontaktinformation .

Lägga till bifogade filer

Du kan lägga till bilder och andra bifogade filer i formuläret Aktivitetsinformation och formuläret Kontaktinformation .

 • Klicka på Lägg till eller ta bort bifogade filerunder bildram i formuläret Aktivitetsinformation .

  Klicka på Redigera bildunder bildram i formuläret Kontaktinformation .

 • Klicka på Lägg tilli dialogrutan bifogade filer .

 • Bläddra till den mapp som innehåller filen i dialogrutan Välj fil .

 • Markera den fil du vill lägga till och klicka sedan på Öppna.

 • Klicka på OKi dialogrutan bifogade filer .

Obs!: Du kan koppla flera filer för varje objekt, inklusive olika filtyper, till exempel dokument eller kalkylblad.

Lägga till kontakter från Microsoft Outlook

Om du använder Microsoft Outlook kan du lägga till kontakter och uppgifter ägare från programmet utan att behöva ange informationen igen.

 1. Formuläret Kontaktlista klickar du på Lägg till från Outlook.

 2. Markera namnen som du vill lägga till i databasen i dialogrutan Välj namn på Lägg till .

 3. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

Visa en karta över en kontakts adress

Om du har angett en gatuadress för kontakten i formuläret Kontakta information kan du visa en karta över den platsen:

 • Klicka på Klicka på karta.

Visa rapporter

Uppgifter databasen innehåller flera rapporter som Aktiva uppgifter, Uppgiftsinformation, I adressbokenoch mycket annat. Så här visar du en rapport:

 • Dubbelklicka på den rapport som du vill ska visas i navigeringsfönstret under rapporter.

Du kan skapa egna anpassade rapporter. Mer information finns i artikeln Skapa en enkel rapport.

Ändra uppgifter Management databasmall

Anpassa uppgifter databasen genom att lägga till ett nytt fält i tabellen uppgifter och sedan lägga till fältet i formuläret Aktivitetslista , formuläret Aktivitetsinformation och Aktivitet detaljrapport.

Lägga till ett fält i tabellen uppgifter

 1. Stäng alla öppna flikar.

 2. Dubbelklicka på tabellen uppgifter i navigeringsfönstret.

 3. Rulla till höger tills du ser kolumnen med namnet Lägg till nytt fält. Dubbelklicka på kolumnrubriken och skriv sedan i fältnamn.

Första gången som du anger data i kolumnen anges datatypen åt dig.

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

När ett fält har lagts till i en tabell kan du sedan lägga till det i ett formulär eller en rapport.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy.

 2. Klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Kontroller på fliken Format.

 3. Dra önskat fält från fältlistan till formuläret eller rapporten.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×