Använda mallar för att skapa olika typer av SharePoint-webbplatser

Använda mallar för att skapa olika typer av SharePoint-webbplatser

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vilken version av SharePoint du använder avgör vilken typ av webbplats eller underwebbplats som du kan skapa. Urval av webbplatsmallar som är tillgängliga för dig som standard beror på vilka funktioner som bokats av administratören och Office 365 eller SharePoint Server-abonnemang du har. Du kan också att kunna Skapa och använda anpassade webbplatsmallar.

Obs!: Om du har en webbplats eller underwebbplats som du inte längre behöver finns i Ta bort en SharePoint-webbplats eller underwebbplats.

SharePoint Online och SharePoint Server 2019 webbplatser

Som standard, SharePoint Online och SharePoint Server 2019 erbjudandet gruppwebbplatser för samarbete med medlemmar i din grupp eller de arbetar tillsammans på ett projekt och kommunikation webbplatser för att dela nyheter, rapporter och status, med andra. När du öppnar SharePoint och klicka på + Skapa webbplats ska du kan välja mellan något av dessa två mallar.

Val av två översta nivån mallar, grupp eller kommunikation webbplats.

Obs!: Administratören kan aktivera eller inaktivera för att skapa webbplatser eller ersätta anpassade eller klassisk team för att skapa webbplatser.

Om du vill veta mer om SharePoint Online och SharePoint Server 2019 gruppwebbplatser, finns i Skapa en gruppwebbplats i SharePoint eller Vad är en SharePoint-gruppwebbplats? Kommunikation webbplatser finns i Skapa en kommunikation webbplats i SharePoint eller Vad är en SharePoint-webbplats för kommunikation?

SharePoint Online och SharePoint Server 2019 underwebbplatser

När du har skapat en webbplats på den högsta gruppwebbplats eller kommunikationswebbplats kan skapa du underwebbplatser. Underwebbplatser kan du använda fler mallar, till exempel klassiskt team, publicering, blogg eller dokument center-webbplatser. Beskrivningarna nedan hjälper dig att välja en mall som du behöver.

Obs!: SharePoint Online webbplatser, till exempel gruppwebbplatser eller kommunikation webbplats är inte tillgängliga som underwebbplats mallar som högsta nivån webbplatser. SharePoint Server 2019 erbjuder nya gruppwebbplatser som underwebbplats.

Du kan skapa underwebbplatser med klassiska mallar i SharePoint Online. På fliken Publicera är bara tillgängligt om du har aktiverat SharePoint Publiceringsinfrastrukturen, och endast som en underwebbplats från en på översta nivån, grupp-anslutna gruppwebbplats. Infrastruktur för publicering och publicera underwebbplatser är inte tillgängliga på översta nivån kommunikation webbplatser.

När du skapar en underwebbplats från en grupp anslutna gruppwebbplats underwebbplatsen kan ärva behörigheter från den överordnade webbplatsen och medlemmar i en grupp får tillgång. Vissa SharePoint Online toppnivåwebbplatsen funktioner är inte tillgängliga på klassisk underwebbplatser, till exempel Flytta till och Kopiera till.

SharePoint Server och underwebbplatser

Med SharePoint Server 2013 och 2016 kan du skapa webbplatser eller underwebbplatser med hjälp av den under klassiska mallar. Följande beskrivningar Visa tillgänglighet av rapportmallar baserade på version och planen för SharePoint Server som du använder.

SharePoint Server 2013 Foundation har endast stöd för samarbete gruppwebbplatser och bloggar. Andra mallar stöder inte.

Webbplatsmallar för samarbete för SharePoint Online (endast underwebbplatser) och SharePoint Server

Webbplatsmallar för samarbete skapa webbplatser där du kan kommunicera information om ditt team och projekt, skapa en blogg eller en community-webbplats. Alla kan användas på SharePoint 2013 och 2016 och som underwebbplatser i SharePoint Online. 2013 Foundation, gruppwebbplatser och bloggar kan användas för SharePoint.

SharePoint Server 2019 erbjuder modernt gruppwebbplatser som underwebbplatser, men ingen anslutning till en Office 365-grupp. Mer information finns i Vad är en SharePoint-gruppwebbplats?.

Modernt team underwebbplats

Använda klassisk gruppwebbplatsen för att snabbt skapa, ordna och dela information för din grupp eller ett projekt. Webbplatsen innehåller: bibliotek och listor för:

 • Delade dokument

 • Meddelanden

 • Kalendrar

 • Länkar

 • Uppgifter

 • Diskussionstavla.

Mall för gruppwebbplats

En gruppwebbplats kan användas som en enda miljö för att skapa, organisera och dela innehåll. Till exempel använda meddelandelistan för att sända viktig information, nya verktyg eller resurser till gruppmedlemmar. Använda kalendern för att dela schemaläggningsinformation som grupphändelser, tidsgränser eller semestrar. Du kan också försöka listan länkar för att din grupp Anslut med partnerwebbplatser eller hitta viktig information för sitt arbete.

Obs!: För en SharePoint Online underwebbplats skapas med mallen för gruppwebbplats en klassisk gruppwebbplats.

Via bloggplatsen får du snabbt ut meddelanden som rör många i företaget och kan publicera idéer, observationer och information inom gruppen eller i organisationen. Webbplatsen omfattar Inlägg, Kommentarer och Länkar. Med Bloggverktyg godkänner eller avvisar du utkast till inlägg samt redigerar och tar bort gamla inlägg. Du kan också få aviseringar om när bloggen uppdateras.

Mall för bloggwebbplats

Du kan koppla inlägg som du skapar till en eller flera kategorier, så att det blir enklare för användarna att hitta innehåll som intresserar dem. Via bloggwebbplatser kan du kommentera inlägg, vilket är ett bra sätt att hålla läsarna engagerade.

Det är enkelt att hantera projekt med projektwebbplatsmallen. På webbplatsen finns liknande samarbetsfunktioner som på gruppwebbplatsen och den omfattar en projektsammanfattningsdel som är kopplad till standardaktivitetslistan. Objekt som läggs i aktivitetslistan visas automatiskt i projektsammanfattningen.

Projektwebbplatsmall

Andra fördelar med att använda projektwebbplatsen:

 • Visuell tidslinje över projektuppgifterna.

 • Schema för projektuppgifter.

 • Bibliotek för lagring av viktiga projektdokument.

 • Anteckningsbok för smidig upptagning och organisering av information om projektet.

 • Delad kalender för gruppaktiviteter.

 • Möjlighet att ansluta till Project Professional, Project Server 2016 eller Project Online.

Mer information finns i Skapa en projektwebbplats.

Communitywebbplatsen kan fungera som en plats där medlemmarna kan diskutera saker de har gemensamt.

Webbplatsmall för community

Communitywebbplatser kan användas till mer än e-post, snabbmeddelanden och andra kommunikationsmetoder, inklusive:

 • Allt innehåll på communitywebbplatsen är tillgängligt för samtliga medlemmar.

 • Full diskussionshistorik i enlighet med företagets riktlinjer.

 • Inbyggd sökning så att alla medlemmar kan söka på alla inlägg i communityn.

 • Kategorisering av innehåll som förbättrar upptäckbarhet och underlättar underhåll.

 • Webbplatsunderhåll med SharePoint -listor så att du kan dra nytta av ledning, Posthantering och funktioner för arbetsflödesintegrering i SharePoint.

Obs!: Skapa en underwebbplats med hjälp av kommunikation mall under en community-webbplats stöds inte.

Mer information finns i Skapa en community-portal.

Webbplatsmallar för företag för SharePoint Online (endast underwebbplatser) och SharePoint Server

Webbplatsmallar för företag ge webbplatser för dokumentet eller post lagring och spårning, Business Intelligence for dataanalys eller hela webbplatsen sökfunktioner. Alla som stöds i SharePoint 2013 och 2016 och som underwebbplatser i SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 om inget annat anges. . Ingen stöds av SharePoint 2013 Foundation.

Med webbplatsmallen för dokumentcenter kan du hantera stora antal dokument. Du kan använda dokumentcenterwebbplatsen som redigeringsmiljö eller materialarkiv.

Webbplatsmallen för dokumentcenter

I en redigeringsmiljö checkar användarna in och ut filer och skapar mappstrukturer för dessa filer. Du kan behålla minst tio tidigare versioner av varje dokument med hjälp av versionshantering. Du kan också styra dokumentens livscykler via arbetsflöden.

Det finns ingen dokumentredigering i ett innehållsarkiv. Användarna visar eller överför dokument. På dokumentcenterwebbplatser kan du skapa en typ av arkiv som kallas kunskapsbasarkiv. Kunskapsbaser innehåller vanligtvis enstaka versioner av dokument och en webbplats kan potentiellt innehålla upp till 10 miljoner filer.

Mer information finns i använda en dokumentcenterwebbplats.

På webbplatsen för arkivhandlingscenter kan du ordna, lagra och hantera poster, till exempel juridiska och finansiella dokument. På webbplatsen för arkivhandlingscenter finns funktioner för hela hanteringsprocessen för poster, från insamling och hantering till disposition.

Mall för arkivhandlingscenter

Det finns inbyggda funktioner som gör det enklare att hantera poster mer effektivt, exempelvis versionshantering, granskning, hantering av metadata, eDiscovery och anpassningsbar cirkulation för arkivhandlingar.

Obs!: Skapa en underwebbplats med hjälp av kommunikation mall under webbplatsen för arkivhandlingscenter stöds inte.

Mer information finns i Skapa ett arkivhandlingscenter.

Använda en BI-webbplats för att lagra, hantera, dela och visa företag rapporter, styrkort och instrumentpaneler. En BI Center-webbplats har vissa egenskaper som anger den från andra typer av webbplatser som innehåller färdiga listor och bibliotek utformade för BI innehåll, åtkomst till innehåll för PerformancePoint-tjänster (för på lokala kunder), exempel filer och länkar till användbar information om BI-verktyg.

Business Intelligence-webbplatsmall

Mer information finns i Skapa, dela och använda Business Intelligence-innehåll på en BI Center-webbplats.

Använd sökcenterwebbplatsen för att inget sätt så att användare kan söka på webbplatsen och visa sökresultat. En sökcenterwebbplats är den högsta nivån för en webbplatssamling som servergruppsadministratör skapas med hjälp av mallen sökcenter för företag eller Normalsökcenter.

Webbplatsmall för företagssökning

När du skapar en sökcenterwebbplats en standardstartsidan för sökning och standard sökresultatsida skapas. Även om du har använt mallen sökcenter för företag kan sidor kallas vertikala sökningar skapas som anpassas för att söka efter specifika innehåll, till exempel personer, Konversations och videor. Dessa sidor visa sökresultat som är filtrerad och formaterats för en särskild typ av innehåll eller kurser.

Mer information finns i Hantera sökcentret i SharePoint Online.

Processlagringsplats i Visio

SharePoint Server 2019 endast.

En Visio-processlagringsplats är en webbplats för att visa, dela och lagra Visio-processdiagram. Den innehåller ett dokumentbibliotek och mallar för grundläggande flödesscheman, korsfunktionella flödesscheman och BPMN-diagram.

Visio-processlagringsplats underwebbplats

Webbplatsmallar för publicering för SharePoint Online (endast underwebbplatser) och SharePoint Server

Webbplatsmallar för publicering erbjuder webbplats publicering med eller utan arbetsflöde för godkännande och företaget Wiki för företagets kunskap som medlemmar kan bidra till. Mer information finns i om publiceringsaktiverade webbplatsmallar

Om du vill skapa publicering underwebbplatser måste administratören först Aktivera infrastrukturen för publicering i SharePoint. När du aktiverat kommer att vara tillgänglig fliken Publicera.

Alla som stöds i SharePoint 2013 och 2016 och som underwebbplatser från SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 gruppwebbplatser. Ingen stöds av SharePoint 2013 Foundation eller som underwebbplatser på SharePoint Online eller SharePointServer 2019 kommunikation webbplatser.

Använd en publiceringswebbplats för att skapa företagsintranät, kommunikationsportaler och , i SharePoint Server, offentliga webbplatser. I SharePoint Server kan de även användas för att utöka din webbplats och snabbt publicera webbsidor. Deltagare kan arbeta på utkast för sidor och publicera dem för att göra dem synliga för läsarna.

Webbplatsmall för publicering

Publiceringswebbplatser har unika funktioner som förenklar processerna för webbsideredigering, godkännande och publicering. Dessa funktioner aktiveras automatiskt när du skapar en publiceringswebbplats och omfattar:

 • Sidlayouter

 • Kolumntyper

 • Webbdelar

 • Listor

 • Dokument- och bildbibliotek för lagring av publiceringstillgångar.

Mer information finns i funktioner som aktiveras på en SharePoint-publiceringswebbplats.

Publiceringswebbplatsen med arbetsflöde använder du när du vill publicera webbsidor enligt ett schema med hjälp av arbetsflöden för godkännande. Den innehåller dokument- och bildbibliotek för lagring av publiceringstillgångar. Som standard kan du endast skapa webbplatser med den här mallen under den här webbplatsen.

Webbplatsmall för publicering med arbetsflöde

Ett arbetsflöde för publiceringsgodkännande automatiserar dirigeringen av innehåll vid granskning och godkännande. Publicering av nya och uppdaterade webbsidor är strängt reglerad. Inget nytt innehåll kan publiceras förrän alla godkännare i arbetsflödet har godkänt det.

Mer information finns i arbeta med ett arbetsflöde av typen Publiceringsgodkännande.

En wiki för företag är en publiceringswebbplats för delning och uppdatering av stora informationsvolymer inom ett helt företag. Om organisationen behöver en stor centraliserad lagringsplats för kunskap, som är anpassad för att både lagra och dela företagsomspännande information, kan du välja en wiki för företag.

Webbplatsmall för wiki-webbplats för företag

En wiki är en lagringsplats där företag samlar organisationskunskap som annars kanske inte skulle ha sparats. På så sätt kan den användas igen i framtiden. En wiki kan också användas för att främja den informella inlärningen i företaget och för att dela tips med andra användare. Det minskar behovet av formell utbildning och kontinuerlig IT-support.

Mer information finns i Skapa och redigera en Wiki-sida.

Skapa en webbplats från en SharePoint Online webbplatssamling (endast administratörer)

SharePoint Online innehavaradministratörer kan använda administrationscentret för att skapa nya webbplatssamlingar. Du kan välja en klassisk mall för en ny webbplats på den högsta webbplatsen när du skapar en ny webbplatssamling. Du kan inte emellertid skapa en grupp anslutna gruppwebbplats eller kommunikationswebbplats. Markeringen liknar mallar som är tillgängliga för SharePoint Online underwebbplatser. När webbplatsen börjar, måste du konfigurera användare, behörigheter, format, innehåll och många andra funktioner. Mer information finns i Skapa en webbplatssamling.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×