Använda mötesarbetsytor för att organisera möten

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En mötesarbetsyta är en webbplats som är en lagringsplats för information och material som behövs för ett eller flera möten. Du kan konfigurera en mötesarbetsyta när du skapar en mötesinbjudan i Microsoft Outlook 2010. Ämnet, deltagarnas namn, datum, tid och plats från mötesförfrågan läggs till webbplats för mötesarbetsytor automatiskt i Outlook.

Första gången du skapar en mötesarbetsyta för ett möte måste du lägga till Mötesarbetsyta kommandot Ikon för kommandot Mötesarbetsyta i Verktygsfältet Snabbåtkomst (verktygsfältet Snabbåtkomst) eller i menyfliksområdet.

Hur lägger jag till ett kommando?

Gör något av följande i en öppen mötesförfrågan:

 • Lägg till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst    Verktygsfältet Snabbåtkomst i mötesfönstret med kommandot Mötesarbetsyta tillagt Om du vill lägga till kommandot Mötesarbetsyta i verktygsfältet Snabbåtkomst i gör du följande: 

  1. Öppna ett mötesobjekt.

  2. Klicka på pilen Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst i mötesfönstret och sedan på Fler kommandon.

  3. Klicka på Kommandon som inte finns i menyfliksområdet i rutan Välj kommandon från.

  4. Klicka på Mötesarbetsyta i listan med kommandon och klicka sedan på Lägg till.

   Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst med ytterligare kommandon

 • Lägg till ett kommando i menyfliksområdet     Om du vill lägga till kommandot Mötesarbetsyta i menyfliksområdet, gör du följande:

  1. Öppna ett mötesobjekt.

  2. Klicka på fliken Arkiv i mötesfönstret.

  3. Klicka på Alternativ.

  4. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.

  5. Klicka på Kommandon som inte finns i menyfliksområdet i rutan Välj kommandon från.

  6. Klicka på Mötesarbetsyta i listan med kommandon och klicka sedan på den flik och den grupp där du vill lägga till kommandot i listan Anpassa menyfliksområdet. Klicka sedan på Lägg till.

De här stegen behöver du bara utföra en gång. När du väl har lagt till kommandot Mötesarbetsyta visas kommandot alltid när du öppnar en mötesförfrågan.

Vad vill du göra?

Skapa en mötesarbetsyta

Länka till en befintlig mötesarbetsyta

Uppdatera en mötesförfrågan och en mötesarbetsyta

Ta bort en mötesarbetsyta

Skapa en mötesarbetsyta

 1. Klicka på Mötesarbetsyta Ikon för kommandot Mötesarbetsyta i en ny eller befintlig mötesförfrågan.

 2. Gör något av följande:

  • Konfigurera en arbetsyta för första gången     Adress för den server som du vill använda krävs för att skapa en mötesarbetsyta.

   1. Klicka på Ändra inställningar i åtgärdsfönstret Mötesarbetsyta.

    Obs!: Om du vill ha mer information om varje inställning klickar du på Mer information längst ned i åtgärdsfönstret.

   2. I steg 1 i åtgärdsfönstret väljer du en plats för mötesarbetsytan. Om den plats du vill välja inte visas klickar du på Övriga och anger serveradressen.

   3. Välj Skapa en ny arbetsyta i åtgärdsfönstret i steg 2 och därefter ett mallspråk och en malltyp. Dessa inställningar blir standardinställningar för alla arbetsytor du skapar framöver.

   4. När du har gjort inställningarna klickar du på OK för att gå tillbaka till det första åtgärdsfönstret.

   5. Klicka på Skapa.

    Obs!: När du klickar på skapa arbetsytan på den plats du angav. Om du vill använda en annan plats eller mall för det här dokumentet måste du skapa en annan arbetsyta med de inställningar du vill använda. Du bör ta bort den gamla arbetsytan om du inte har för avsikt att använda den.

  • Skapa fler arbetsytor   

   Om du tidigare har skapat eller länkat till en mötesarbetsyta är platsen och inställningarna för den arbetsytan standardinställningar som visas i åtgärdsfönstret. Gör något av följande:

   1. Om du vill använda standardinställningarna för den nya arbetsytan klickar du på Skapa i åtgärdsfönstret.

   2. Om du vill ändra standardinställningarna klickar du på Ändra inställningar i åtgärdsfönstret och gör de nya inställningarna. När du är klar med ändringarna klickar du på OK för att gå tillbaka till det första åtgärdsfönstret. Klicka sedan på Skapa.

    Om du vill starta webbläsaren och gå till arbetsytan klickar du på Gå till arbetsytan i åtgärdsfönstret. Du kan också klicka på länken som finns i brödtexten i den förfrågan som gäller mötet. Du kan lägga till information eller anpassa arbetsytan nu eller vid en senare tidpunkt. Tryck på ALT + TABB för att gå tillbaka och slutföra mötesförfrågan.

Om du vill skicka din mötesförfrågan och bjuda in deltagarna till mötesarbetsytan klickar du på Skicka. Om mötesförfrågan har skickats en gång tidigare klickar du på Skicka uppdatering.

Överst på sidan

Länka till en befintlig mötesarbetsyta

Obs!: Du kan inte länka till en befintlig mötesarbetsyta som innehåller återkommande händelser.

 1. Klicka på Mötesarbetsyta Ikon för kommandot Mötesarbetsyta i en ny eller befintlig mötesförfrågan.

 2. Klicka på texten Du kan också länka till en befintlig arbetsyta under Tips! längst ned i åtgärdsfönstret.

 3. I steg 1 i åtgärdsfönstret väljer du den plats där mötesarbetsytan som du ska länka till finns.

 4. I steg 2 i åtgärdsfönstret klickar du på Länka till en befintlig arbetsyta och väljer den arbetsyta som du ska använda. Om du är osäker på om du har valt rätt arbetsyta kan du klicka på Visa arbetsyta för att kontrollera den.

 5. När du har gjort inställningarna klickar du på OK för att gå tillbaka till det första åtgärdsfönstret.

 6. Klicka på Länka.

 7. Om du vill starta webbläsaren och gå till arbetsytan klickar du på Gå till arbetsytan i åtgärdsfönstret. Du kan också klicka på länken som finns i brödtexten i den förfrågan som gäller mötet. Du kan lägga till information eller anpassa arbetsytan nu eller vid en senare tidpunkt.

 8. Växla tillbaka till Outlook 2010 genom att trycka på ALT + TABB om du vill slutföra mötesförfrågan.

 9. Gör något av följande:

  • Om du vill skicka din mötesförfrågan och bjuda in deltagarna till mötesarbetsytan klickar du på Skicka. Om mötesförfrågan har skickats en gång tidigare klickar du på Skicka uppdatering.

  • Om du vill spara mötesförfrågan utan att skicka den klickar du på fliken Arkiv och klickar sedan på Spara. Ingen information om deltagarna skickas till arbetsytan, men annan mötesinformation (ämne, rubrik, datum, tid och plats) skickas.

Överst på sidan

Uppdatera en mötesförfrågan och en mötesarbetsyta

Om du behöver ändra mötesdeltagare, plats, datum eller tid för ett möte kan du skicka en mötesuppdatering till mötesdeltagarna och då uppdateras mötesarbetsytan automatiskt. Om du vill ändra annan information i mötesarbetsytan måste du göra ändringen från arbetsytan.

 1. Öppna den mötesförfrågan som innehåller länken till arbetsytan.

 2. Ändra informationen i något av följande fält: Till, Plats, Starttid, Sluttid

 3. Om du vill skicka uppdateringarna till alla mötesdeltagare klickar du på Skicka uppdatering.

  Meddelanden: 

  • Om du uppdaterar mötesförfrågan och klickar på Spara och stäng kommer informationen inte att skickas till mötesarbetsytan. Om du även vill uppdatera mötesarbetsytan måste du klicka på Skicka uppdatering.

  • Mer information om att ändra övrig information i arbetsytan finns i hjälpen i arbetsytan.

Överst på sidan

Ta bort en mötesarbetsyta

Du kan inte ta bort en mötesarbetsyta från Outlook 2010. Du kan ta bort webbplatsen från arbetsytan eller från den överordnade webbplatsen på arbetsytan som är en underwebbplats.

Mer information om att hur du tar bort en mötesarbetsyta finns i hjälpen för arbetsytan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×