Använda märkningar och kommentarer för att dela information med kolleger

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Med hjälp av märkningar och kommentarer kan användarna dela information och interagera med kolleger.

I den här artikeln

Översikt

Du kan till exempel använda märkningar och kommentarer när du vill:

Lägga till märkningar i innehåll

Olika sätt att lägga till märkningar

Visa märkningar

Ta bort märkningar

Förstå behörigheter och sekretess för markerat innehåll

Skriva kommentarer

Skriva kommentarer till personer

Skriva kommentarer om innehåll

Förstå behörigheter och sekretess för kommentarer

Lägga till märkningar och kommentarer i dokument och listobjekt

Lägga till märkningar och kommentarer på SharePoint-sidor

Lägga till verktyget Märkningar och kommentarer i webbläsarens favoriter

Lägga till märkningar på en webbsida med verktyget Märkningar och kommentarer

Skriva kommentarer till andra personer

Översikt

Med hjälp av kommentarer och märkning av innehåll är det enklare för användarna att hitta och dela relevant innehåll, och att hitta kunniga personer. Kommentarer till andra personer uppmuntrar till en mer informell dialog och kan hjälpa användarna att knyta nya kontakter.

Du kan till exempel använda märkningar och kommentarer när du vill:

 • Göra andra användare medvetna om användbara innehållsresurser

 • Hjälpa användare att upptäcka kolleger med liknande intressen och möjliga mentorer inom önskade områden

 • Hjälpa användare som talar olika språk att lära sig mer om varandra

 • Dela och ta del av information om relevanta aktiviteter

 • Hjälpa medarbetare att hålla kontakten med andra grupper

Överst på sidan

Lägga till märkningar i innehåll

Du kan använda märkningar i dokument och sidor som du vill spåra och komma ihåg, eller som du tror att andra kan vara intresserade av. Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du också använda märkningar på sidor och i artiklar som du är intresserad av på Internet.

Taggmoln

Sociala märkningar kan förbättra kvaliteten på sökresultat med hjälp av filtrering av specifika taggar, och de kan också hjälpa till att skapa kontakter mellan personer som vill dela information med användare som har liknande intressen.

Olika sätt att lägga till märkningar

Du kan märka innehåll på några olika sätt. När du visar innehåll på en SharePoint-webbplats kan du använda knappar för att lägga till märkningar och kommentarer som visar att du gillar ett objekt, och att du vill besöka det igen eller dela det med andra.

Om du vill märka onlineinformation kan du använda SharePoint-verktyget för märkningar och kommentarer, som du kan lägga till i webbläsarens favoriter, som ett bokmärke eller i länkfältet.

Märkesförslag

När du märker innehåll kan ett förslag visas medan du skriver, om någon annan redan har använt taggen eller om din organisation har definierat märkningar och struktur. Klicka på förslaget om du vill acceptera det i stället för att skriva färdigt märkningen.

Visa märkningar

Dina märkningar och kommentarer är ordnade i ett "märkningsmoln" som du kan bläddra i på olika sätt. De märkningar som du använder oftast visas större än resten av märkningarna. Du kan bläddra igenom och filtrera märkningarna på olika sätt.

När du klickar på en märkning i ett märkningsmoln ser du en lista med alla aktiviteter som kopplats till märkningen. "Aktiviteter" refererar till allt innehåll som du har märkt med detta nyckelord. I exemplet på ett märkningsmoln nedan visas till exempel alla aktiviteter som märkts med "Annonskampanjer", vilket är markerat i märkningsmolnet.

Markera en märkning om du vill se innehållet du har kopplat till den.

Ta bort märkningar

Om du vill ta bort en märkning från ett märkningsmoln måste du markera den och sedan ta bort alla kopplade "aktiviteter". Om du till exempel vill ta bort märkningen "Annonskampanjer" som visas ovan, skulle du ta bort de två aktiviteter som visas i listan till höger genom att klicka på Ta bort. När du har tagit bort aktiviteterna måste du uppdatera webbläsaren så att märkningen tas bort från märkningsmolnet.

Förstå behörigheter och sekretess för markerat innehåll

Taggar är normalt offentliga, såvida du inte markerar en märkning som privat. Andra kan visa märkningen och det märkta innehållet, under förutsättning att de har behörighet att visa innehållet.

Markeringar kan visas på profilsidan för Min webbplats, på profilsidan för märkningen och i märkningsmoln. Användarna får också uppdateringar i sina nyhets-feed när kolleger lägger till kommentarer och märkningar. Mer information om vilken information som delas via Min webbplats och din profil finns i avsnittet Se även.

Om du markerar en märkning som privat kan inte andra användare se att märkningen lades till på webbsidan, men märkningens text är fortfarande offentlig. Andra personer ser inte märkningen i användarens märkningsmoln, såvida inte användaren som lade till märkningen även har använt samma märkning för en annan webbdel utan att markera markeringen som privat.

Överst på sidan

Skriva kommentarer

Du kan använda kommentarer för att dela med dig av dina tankar om ett innehåll, eller för att kommunicera med andra. Du kan till exempel skriva en kort kommentar för att gratulera någon eller för att kommentera en artikel.

På Anslagstavlan kan användarna dela med sig av tankar i en aktuell kontext, i stället för att använda e-post, snabbmeddelanden eller telefon. Användarna kan till exempel kommentera en webbsida samtidigt som de besöker sidan. Andra användare ser kommentaren och en länk till webbsidan så att de kan besöka sidan om de är intresserade. Detta gör sidorna Min webbplats och Min profil till centrala platser för att hantera offentliga konversationer.

Skriva kommentarer till personer

Att skriva kommentarer till andra personer kan fungera som ett informellt sätt att ta kontakt, till exempel genom att gratulera någon till en utmärkelse eller genom att skriva en kort kommentar till någon om en konferens.

Anslagstavlan i SharePoint

Skriva kommentarer om innehåll

Du kan använda kommentarer för att dela med dig av dina tankar om en artikel eller en sida, till exempel varför innehållet är viktigt eller kan vara till nytta för andra. Andra personer kan visa dina kommentarer och lägga till egna.

Kommentarer om innehåll

Förstå behörigheter och sekretess för kommentarer

Kommentarer är offentliga. Användarna kan se de kommentarer du skriver på någon annans profilsida och i dina senaste aktiviteter, oavsett om de följer dig som kollega eller inte. En person sin följer dig eller den du kommenterar som en kollega, kan även se kommentaren i sin nyhets-feed.

Du kan ta bort kommentarer så att de inte längre visas med innehållet eller i någons profil. Men texten tas inte bort från en användares nyhets-feed, till exempel om någon följer dig eller den du kommenterar som en kollega.

Överst på sidan

Lägga till märkningar och kommentarer i dokument och listobjekt

När du lagt till länken Märkningar och anslagstavla i webbläsaren kan du använda den när du märker webbsidor som du vill komma ihåg och eller dela med dig av.

 1. Bläddra till den sida där du vill lägga till märkningar och kommentarer.

 2. Klicka på Märkningar och anslagstavla.

 3. Skriv märkningar som hjälper dig att minnas och klassificera innehållet på sidan. Avgränsa märkningarna med semikolon. Du kan få förslag på märkningar medan du skriver om du har använt eller skapat taggen tidigare.

 4. Markera kryssrutan Privat om du vill göra en markering privat. Andra ser inte att du har markerat innehållet, men själva markeringen är offentlig.

 5. Om du även vill kommentera sidan klickar du på Anslagstavla och skriver en kommentar om sidan.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Lägga till märkningar och kommentarer på SharePoint-sidor

Om du visar en sida på din SharePoint-webbplats kan du använda knapparna Jag gillar och Märkningar och kommentarer, om dessa knappar är tillgängliga.

Använd knappen Jag gillar när du snabbt vill märka innehåll för att komma ihåg det senare, men inte vill tillämpa fler märkningar och kommentarer just nu. Du kan lägga till andra specifika märkningar senare om du vill.

Knapparna Märkningar och kommentarer och Jag gillar

Om inte knapparna Jag gillar och Märkningar och kommentarer visas på sidan kan du använda verktyget Märkningar och anslagstavla i webbläsaren.

 1. Bläddra till den sida på en SharePoint Server-webbplats som du vill lägga till märkningar och kommentarer på.

 2. Gör något av följande:

  • Snabbt tagg innehåll till ihåg utan att lägga till andra taggar eller kommentarer klickar du påknappen jag gillar.

  • Använd följande steg om du vill lägga till andra märkningar och kommentarer:

   1. Klicka på Märkningar och kommentarer.

   2. Skriv märkningar som hjälper dig att minnas och klassificera innehållet på sidan. Avgränsa märkningarna med semikolon. Du kan få förslag på märkningar medan du skriver om du har använt eller skapat taggen tidigare.

   3. Markera kryssrutan Privat om du vill göra en markering privat. Andra ser inte att du har markerat innehållet, men själva markeringen är offentlig.

   4. Om du även vill kommentera sidan klickar du på Anslagstavla och skriver en kommentar om sidan.

   5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Lägga till verktyget Märkningar och kommentarer i webbläsarens favoriter

De exakta stegen för att lägga till genvägen Märkningar och anslagstavla kan variera beroende på din webbläsare, men du börjar med att besöka länken för verktyget på sidan Märkningar och kommentarer på din Min webbplats.

 1. Gör något av följande:

  • Om du redan visar någons profil eller en sida på min webbplats klickar du på Min profil. Min profil

  • Om du visar en annan typ av sidan på SharePoint-webbplatsen, klicka på ditt namn längst upp till höger Profilnamn och klicka sedan på Min profil.

 2. Klicka på Märkningar och kommentarer.

 3. Högerklicka på länken under Lägg till SharePoint-verktyget Märkningar och anteckningar och lägg till den i webbläsarens favoriter, länkar eller bokmärken. I vissa webbläsare, till exempel Internet Explorer, kan du lägga till ett länkverktygsfält. Mer information finns i hjälpen för webbläsaren.

Tips: För att det ska bli enklare att använda bokmärken vill du kanske visa webbläsarens favoriter eller länkar i webbläsarens verktygsfält.

Överst på sidan

Lägga till märkningar på en webbsida med verktyget Märkningar och kommentarer

När du lagt till länken Märkningar och anslagstavla i webbläsaren kan du använda den när du märker webbsidor som du vill komma ihåg och eller dela med dig av.

 1. Bläddra till den sida där du vill lägga till märkningar och kommentarer.

 2. Klicka på Märkningar och anslagstavla.

 3. Skriv märkningar som hjälper dig att minnas och klassificera innehållet på sidan. Separera märkningar med semikolon.

 4. Om du även vill kommentera sidan klickar du på Anslagstavla och skriver en kommentar om sidan.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Skriva kommentarer till andra personer

När du lämnar ett meddelande på någons profil visas det oftast tills personen tar emot nyare meddelanden. Beroende på hur din organisation har konfigurerat Min webbplats kan den personen också få ett e-postmeddelande om din kommentar.

Du kan använda kommentarer för olika syften, till exempel kommentera en kollegas projekt eller uppnådda milstolpe, eller ställa en fråga.

 1. Bläddra eller sök efter personens profil där du vill lämna ett meddelande. Om personens namn visas på en SharePoint-webbplats, till exempel intill ett dokument de nyligen ändrat, kan du klicka på deras namn för att besöka deras profil.

 2. Lämna ett meddelande på personens Anslagstavla genom att skriva en kommentar i rutan.

 3. Klicka på Anslå.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×