Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder

Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder

Normalt behöver du bara dra och släppa en bild med musen för att flytta den i Word.

Men ibland går det inte. Texten runt bilden kan till exempel hamna helt fel när du flyttar bilden.

Lösningen för att få ett bra resultat är vanligen att klicka på ikonen Layoutalternativ.

Ikonen Layoutalternativ

 1. Klicka på en bild för att markera den.

 2. Klicka på ikonen Layoutalternativ.

 3. Välj de layoutalternativ du vill använda:

  Rutan Layoutalternativ

  • För att placera bilden framför texten och se till så att den håller sig på en viss plats på sidan klickar du på Framför text (under Med figursättning) och sedan på Fäst positionen på sidan.

  • För att radbryta text runt bilden men få bilden att röra sig uppåt eller nedåt allteftersom text tas bort eller läggs till klickar du på Rektangulärt (under Med figursättning) och sedan på Flytta med text.

Mer information och exempel på radbrytning av text finns i Radbryt text runt bilder i Word

Bilden ligger förmodligen bakom ett annat objekt, till exempel ett textblock:

Exempel på en bild bakom ett textblock

Om du vill markera bilden använder du Val-fönsterrutan:

 1. Klicka på Start > Välj > Markeringsfönster.

 2. Klicka på bilden i fönsterrutan Val.

Lägga till en bakgrund eller vattenstämpel

Om du bara vill flytta en bild en liten aning markerar du bilden, håller ned CTRL och trycker på en piltangent.

Om du vill flytta flera objekt samtidigt grupperar du dem tillsammans:

 1. Klicka på det första objektet.

 2. Håll ned CTRL och klicka på de övriga objekten.

 3. Högerklicka på något av objekten, peka på Grupp, och klicka sedan på Grupp.

  Tips: Om du inte kan gruppera eller markera flera bilder kan det vara så att bildens layout är i nivå med text. Läs i så fall i Öppna layoutalternativ om hur du ändrar bildlayouten till något alternativ under Med figursättning.

För att få fullständig kontroll över justeringen och placeringen av bilden använder du rutan Layout för att ställa in placeringen i relation till marginaler eller kolumner, absolut position i cm eller relativ position i procent. Det är praktiskt när du vill placera en bild på ett visst avstånd från något annat, till exempel en sidmarginal.

 1. Klicka på bilden.

 2. Klicka på ikonen Layoutalternativ.

 3. Klicka på Visa mer och ändra inställningarna för justering och position på fliken Position.

  Om du inte kan välja några av placeringsalternativen på fliken Position klickar du på fliken Figursättning och klickar sedan på vilket alternativ du vill utomI nivå med text.

Om du har fler än en bild som du vill visa överlappad på en sida kan du aktivera detta i rutan Layout.

 1. Klicka på en bild.

 2. Klicka på ikonen Layoutalternativ.

 3. Klicka på Se även.

 4. På fliken Position i gruppen Alternativ längst ned markerar du kryssrutan Tillåt överlappande text.

 5. Upprepa för alla bilder för vilka du vill aktivera överlappning.

Förutom att justera och positionera bilder på en sida kan du även justera bilder i förhållande till varandra eller till andra objekt på sidan. Även om justering mellan bilder inte är tillgänglig från ikonen Layoutalternativ eller dialogrutan Layout är det vanligt att utföra det medan du arbetar med justering och placering av bilder.

 1. Håll ned tangenten Ctrl och klicka på alla objekt du vill justera.

 2. På fliken Format i Bildverktyg i gruppen Ordna klickar du på Justera och väljer sedan ett alternativ som Centrera, Överkant eller Underkant.

En fästpunkt för objekt Ikon för objektfästpunkt anger var en bild eller ett objekt är placerat i relation till texten i dokumentet. Fästpunkter visas inte för infogade bilder. Infogade objekt är kopplade till den plats i texten där de infogades och behandlas som normala texttecken.

Alla andra alternativ för figursättning (Rektangulärt, Tätt, Genom, Över- och nederkant, Bakom text, Framför text) är kopplade till en viss plats i dokumentet. Fästpunkten anger det stycke som objektet är kopplat till. Klicka på en bild och klicka sedan på Layoutalternativ för att se hur bilden är tillagd.

Ikonen Layoutalternativ

Meddelanden: Om du klickar på en bild och den inte är infogad i texten men du inte ser en fästpunkt, kan du säkerställa att fästpunkter visas på två sätt:

 • Visa formateringsmarkeringar: Gå till fliken Start i gruppen Stycke och klicka på Visa/dölj ¶.

 • Visa alltid fästpunkter: Klicka på Arkiv > Alternativ > Visning och välj sedan kryssrutan Fästpunkter för objekt.

Eftersom fästpunkter bara är en visuell markering av en bilds relativa position på en sida kan de inte tas bort. Genom att prova olika alternativ för figursättning får du all flexibilitet du behöver för att positionera en bild, oavsett dess fästpunkt.

Mer information och exempel på radbrytning av text finns i Radbryt text runt bilder i Word.

Om du vill se till att en bild stannar kvar på samma plats även om texten runt om tas bort kan du låsa dess fästpunkt:

 1. Klicka på bilden.

 2. Klicka på ikonen Layoutalternativ.

 3. Klicka på Visa mer och gå till Alternativ och markera Lås fästpunkten.

  Obs!: Eftersom fästpunkter inte används för bilder som infogas i texten är låsning av fästpunkter och alla andra placeringsalternativ inte tillgängliga för infogade bilder.

Om du infogade en bild i dokumentet när du använde Word Online kan du klippa ut och klistra in den för att flytta den inom ett dokument och du kan även använda styckeformatering, till exempel lodrätt avstånd och centrering. Du kan inte flytta en bild som infogades i skrivbordsversionen av Word om bilden använder figursättning eller har en fast plats på sidan.

Om du märker att du inte kan ändra en bild och du har skrivbordsversionen av Word klickar du på Öppna i Word för att öppna dokumentet i Word och göra ändringar i layouten.

När du är klar trycker du Ctrl+S för att spara dokumentet på sin ursprungliga plats. Du kan sedan öppna dokumentet i Word Online och fortsätta redigera. Word Online behåller de layoutinställningar som du ställde in i skrivbordsversionen av Word.

Du kan prova eller köpa hela serien med Office-program och Office-tjänster på Office.com.

Tips: Office Online-programmen uppdateras hela tiden med nya funktioner. Du kan läsa om de senaste nyheterna och produktsläppen i Office Online-bloggen.

Snabbreferens

Radbryta text runt bilder i Word

Rotera textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder

Gruppera och avgruppera former, bilder och andra objekt

Beskära en bild eller en figur med en bildfyllning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×