Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för PowerPoint på Windows. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för PowerPoint på Windows.

Det finns en separat lista med kortkommandon att använda när du håller en presentation.

Meddelanden: 

 • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De tangentbordsgenvägar där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

Följ länken om du vill ha de här tangentbordsgenvägarna i ett Word-dokument: Kortkommandon i PowerPoint för Windows.

Snabblänkar

Vanliga tangentbordsgenvägar

Navigera i menyfliksområdet med endast tangentbordet

Ändra fokus med hjälp av tangentbordet

Flytta mellan fönster

Arbeta i en disposition

Arbeta med figurer, bildobjekt, rutor, objekt och WordArt

Markera och redigera text och objekt

Formatera text

Infoga och svara på kommentarer

Ändra ordningen på bilder eller avsnitt i ett bildspel

Anpassade tangentbordsgenvägar

Vanliga tangentbordsgenvägar

I följande tabell visas de vanligaste tangentbordsgenvägarna i PowerPoint.

Om du vill

Tryck på

Skapa ny presentation

Ctrl+N

Formatera markerad text med fetstil

Ctrl+F

Ändra teckenstorleken för den markerade texten

Alt+H, F och sedan S

Ändra zoomning för bilden.

Alt+Ö, Q

Klippa ut markerad text, objekt eller bild.

Ctrl+X

Kopiera markerad text, objekt eller bild.

Ctrl+C

Klistra in text, objekt eller bild som har klippts ut eller kopierats.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Spara presentationen.

Ctrl+S

Infoga en bild.

Alt+N, P

Infoga en figur.

Alt+H, S och sedan H

Välja ett tema.

Alt+G, H

Välja en bildlayout.

Alt+H, L

Gå till nästa bild.

Page Down

Gå till föregående bild.

Page Up

Gå till fliken Start.

Alt+W

Gå till fliken Infoga.

Alt+N

Starta bildspel.

ALT+S, B

Avsluta bildspel.

Esc

Stäng PowerPoint.

Alt+A, X

Navigera i menyfliksområdet med endast tangentbordet

Menyfliksområdet är området längst upp i PowerPoint, som är uppdelat i flikar. Varje flik visar ett eget menyfliksområde. Menyfliksområden består av grupper, och varje grupp inkluderar ett eller flera kommandon.

Du kan navigera i menyfliksområdet med enbart tangentbordet. Snabbtangenter är särskilda genvägar som gör att du snabbt kan använda ett kommando i menyfliksområdet genom att trycka på ett antal tangenter, oavsett var i PowerPoint du befinner dig. Varje kommando i PowerPoint är tillgängligt via en snabbtangent.

Det finns två sätt att navigera bland flikarna på menyfliksområdet:

 • För att komma till menyfliksområdet trycker du på Alt och sedan förflyttar du dig mellan flikar med höger- och vänsterpilen.

 • För att gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter:

  Om du vill

  Tryck på

  Öppna fliken Arkiv.

  Alt+A

  Öppna fliken Start.

  Alt+W

  Öppna fliken Infoga.

  Alt+N

  Öppna fliken Design.

  Alt+G

  Öppna fliken Övergångar.

  Alt+T

  Öppna fliken Animeringar.

  Alt+A

  Öppna fliken Bildspel.

  Alt+S

  Öppna fliken Granska.

  ALT+R

  Öppna fliken Visa.

  Alt+Ö

  Öppna rutan Berätta.

  Alt+Q och skriv sedan sökordet

Obs!: Tillägg och andra program kan lägga till egna flikar i menyfliksområdet och tillhandahålla snabbtangenter för dessa flikar.

Arbeta i menyflikarna med tangentbordet

 • Tryck på Alt för att gå till menyfliksområdet och på en snabbtangent för att gå direkt till en flik.

 • För att växla mellan kommandon trycker du på Tabb eller Skift+Tabb. Du kan flytta framåt eller bakåt mellan kommandona i ordning. Du kan också trycka på piltangenterna.

 • Kontroller aktiveras på olika sätt beroende på typen av kontroll:

  • Om det valda kommandot är en knapp, aktiveras den genom att trycka på mellanslag eller Enter.

  • Om det valda kommandot är en delningsknapp (dvs en knapp som öppnar en meny med fler alternativ) trycker du på Alt+nedpil för att aktivera den. Använd Tabb-tangenten för att växla mellan alternativen. Använd mellanslag eller Enter för att välja aktuellt alternativ.

  • Om det valda kommandot är en lista (som teckensnittslistan) trycker du på nedåtpilen för att öppna listan. Tryck sedan på piltangenterna för att flytta mellan objekt. Tryck på Retur när det objekt som du vill använda är markerat.

  • Om det valda kommandot är ett galleri väljer du kommandot med Blanksteg eller Retur. Använd sedan Tabb-tangenten för att växla mellan objekten.

Tips: I gallerier med fler än en rad, går Tabb-tangenten från början till slutet på aktuell rad och sedan till början av nästa rad. Genom att trycka på högerpil i slutet av aktuell rad kommer du tillbaka till början på den raden.

Ändra fokus med hjälp av tangentbordet

I tabellen nedan visas en lista över några sätt att ändra fokus med hjälp av tangentbordet.

Om du vill

Tryck på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt eller F10. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller piltangenterna.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta upp, ned, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Nedåtpil, uppåtpil, vänsterpil eller högerpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Visa snabbmenyn för markerat objekt.

Skift+F10

Flytta fokus till ett annat fönster.

F6

Flytta till nästa eller föregående kommando i menyfliksområdet.

Tabb eller Skift+Tabb

Aktivera det kommando eller den kontroll som har markerats i menyfliksområdet.

Blanksteg eller Retur

Öppna den meny eller det galleri som har markerats i menyfliksområdet.

Blanksteg eller Retur

Öppna den markerade listan i menyfliksområdet, till exempel teckensnittslistan.

Nedpil

Flytta mellan objekten i en öppen meny eller galleriet.

Tabbtangenten

Slutföra ändringen av ett värde i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Retur

Använda snabbtangenterna när tangenttipsen visas

I PowerPoint 2013 och senare kan du använda tangentbeskrivningar för att komma åt olika delar av menyfliksområdet. Du kan visa tangenttips, som är de bokstäver som används för att komma åt kommandon, och sedan använda dem för att navigera i menyfliksområdet.

tangentbeskrivningar i menyfliksområdet i PowerPoint

 1. Tryck på Alt. Tangenttipsen visas i små fyrkanter vid varje menyflikskommando.

 2. För att välja ett kommando trycker du på den bokstav som visas i det fyrkantiga tangenttipset. Tryck till exempel på A för att öppna fliken Arkiv, W för att öppna fliken Start, N för att öppna fliken Infoga och så vidare.

  zooma in på tangenttips i menyfliksområdet i Powerpoint

Ytterligare tangenttips kan visas beroende på vilken bokstav du trycker på. Om du till exempel trycker på Alt+A, öppnas Backstage-vyn på sidan Information, där det finns en annan uppsättning tangenttips.

Flytta mellan fönster

Om du vill

Tryck på

Flytta medurs mellan fönster i normalvyn.

F6

Flytta moturs mellan fönster i normalvyn.

Skift+F6

Växla mellan miniatyrfönstret och fönstret Dispositionsvy.

Ctrl+Skift+Tabb

Arbeta i en disposition

Om du vill

Tryck på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Vänsterpil

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Högerpil

Höja de markerade styckena.

Alt+Skift+Uppil

Sänka de markerade styckena.

Alt+Skift+Nedpil

Visa rubriknivå 1

Alt+Skift+1

Visa text under en rubrik.

Alt+Skift+Plustecken (+)

Dölja text under en rubrik.

Alt+Skift+Minustecken (-)

Arbeta med figurer, bildobjekt, rutor, objekt och WordArt

Infoga en figur

 1. Välj Figurer genom att trycka på Alt + N, S och sedan H.

 2. Bläddra med hjälp av piltangenterna bland figurkategorierna och markera den figur som du vill använda.

 3. Infoga figuren genom att trycka på Ctrl+Retur.

Infoga en textruta

 1. Tryck på Alt + N, X.

 2. Infoga textrutan genom att trycka på Ctrl+Retur.

Infoga ett objekt

 1. Välj Objekt genom att trycka på Alt + N och J.

 2. Tryck på Tabb om du vill flytta fokus till listan Objekttyp.

 3. Infoga objektet genom att trycka på Ctrl+Retur.

Infoga WordArt

 1. Välj WordArt genom att trycka på Alt + N, W.

 2. Använd piltangenterna för att välja det WordArt-format som du vill använda och tryck sedan på Retur.

 3. Skriv in din text.

Välja en figur

Obs!: Om markören är placerad i text trycker du på Esc innan du använder den här tangentbordsgenvägen.

 • Flytta snabbt fokus till den första flytande formen, t.ex. en bild eller en textruta, genom att trycka på Ctrl + Alt + 5. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland de flytande formerna. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

 • Om du vill välja en enstaka figur bläddrar du framåt mellan objekten genom att trycka på Tabb (eller bakåt genom att trycka på Skift+Tabb) tills storlekshandtag visas på önskat objekt.

Gruppera eller dela upp figurer, bilder eller WordArt-objekt

 • Om du vill gruppera figurer, bilder eller WordArt-objekt markerar du objekten som du vill gruppera och trycker på Ctrl+G.

 • Om du vill dela upp en grupp markerar du gruppen och trycker på Ctrl+Skift+G.

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren med de attribut som du vill kopiera.

  Obs!: Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseende och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera objektattributen genom att trycka på Ctrl+Skift+C.

 3. Markera det objekt du vill använda de kopierade attributen på genom att trycka på Tabb eller Skift+Tabb.

 4. Tryck på Ctrl+Skift+V för att klistra in figurens attribut i det markerade objektet.

Markera och redigera text och objekt

Markera text och objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

Skift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera till ordets slut.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera till ordets början.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera en rad upp (med markören i början av en rad).

Skift+Uppåtpil

Markera en rad ned (med markören i början av en rad).

Skift+Nedåtpil

Markera ett objekt (när text i objektet är markerad).

ESC

Markera ett annat objekt (när ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Flytta objektet bakåt en position.

Ctrl+[

Flytta objektet framåt en position.

Ctrl+]

Placera objekt längst bak.

Ctrl+Skift+[

Placera objektet längs fram.

Ctrl+Skift+]

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera alla objekt.

Ctrl+A (på fliken Bilder)

Spela upp eller pausa media.

Ctrl+Blanksteg

Markera alla bilder.

Ctrl+A (i vyn Bildsortering)

Markera all text.

Ctrl+A (på fliken Disposition)

Ta bort och kopiera text och objekt

Om du vill

Tryck på

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord åt höger.

Obs!: Markören måste stå mellan orden om du vill göra så här.

Ctrl+Delete

Klippa ut markerat objekt eller markerad text.

Ctrl+X

Kopiera markerat objekt eller markerad text.

Ctrl+C

Klistra in utklippt eller kopierat objekt eller text.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Kopiera Hämta animering

Alt+Skift+C

Klistra in Hämta animering

Alt+Skift+V

Öppna dialogrutan Klistra in special.

Ctrl+Alt+V

Flytta runt i texten

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta upp en rad.

Uppåtpil

Flytta ned en rad.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta till början av raden.

Home

Flytta upp ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ned ett stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av en textruta.

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta.

Ctrl+Home

Flytta till nästa platshållare för rubrik eller brödtext. Om detta är den sista platshållaren på en bild infogas en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden.

Ctrl+Retur

Flytta för att upprepa den senaste Sök-åtgärden.

Skift+F4

Flytta runt i och arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabb

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedåtpil

Flytta till föregående rad.

Uppåtpil

Infoga en tabb i en cell

Ctrl+Tabb

Påbörja ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

Tabb i cellen längst ned till höger i tabellen.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på Tabb eller på Skift+Tabb.

 2. Tryck på Skift+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Du väljer Kalkylbladsobjekt genom att trycka på nedåtpilen tills det är markerat.

 4. Välj Redigera genom att trycka på höger piltangent och sedan på Retur.

  Obs!: Namnet på kommandot i snabbmenyn varierar beroende på typ av inbäddat eller länkat objekt. Ett inbäddat Microsoft Office Excel-kalkylblad har till exempel kommandot Kalkylblad-objekt, och en inbäddad Microsoft Office Visio-ritning har kommandot Visio-objekt.

Formatera text

Obs!: Markera den text som du vill ändra innan du använder dessa tangentbordsgenvägar.

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnitt

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckensnittet.

Ctrl+Skift+F

Öka teckenstorleken.

Crtl+Skift+höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken.

Crtl+Skift+vänster vinkelparentes (<)

Använda teckenformatering

Om du vill göra det här

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken om du vill ändra teckenformateringen.

Ctrl+T

Ändra skiftläge mellan inledande versal, gemener eller versaler.

Skift+F3

Använda fetstil.

Ctrl+F

Stryka under text.

Ctrl+U

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

Ctrl+Likhetstecken (=)

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

Ctrl+Skift+Plustecken (+)

Ta bort manuell teckenformatering, till exempel nedsänkta eller upphöjda tecken.

Ctrl+Blanksteg

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Kopiera textformatering

Om du vill göra det här

Trycker du på

Kopiera formatering.

Ctrl+Skift+C

Klistra in formatering.

Ctrl+Skift+V

Justera stycken

Om du vill göra det här

Trycker du på

Centrera ett stycke.

Ctrl+E

Justera ett stycke.

Ctrl+J

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Infoga och svara på kommentarer

Använd kommandot Infoga kommentar (Alt+N, L) för att öppna fönstret Kommentarer innan du använder dessa tangentbordsgenvägar.

Om du vill

Trycker du på

Infoga en ny kommentar

Ctrl+N

Svara på en vald kommentar

Ctrl+R

Ändra ordningen på bilder eller avsnitt i ett bildspel

Ändra bildernas ordning i ett bildspel:

Om du vill

Tryck på de här tangenterna

Flytta en bild uppåt i ordningen

Ctrl+Uppåtpil

Flytta en bild nedåt i ordningen

Ctrl+Nedåtpil

Flytta en bild till början

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Flytta en bild till slutet

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Ändra ordningen på bildavsnitt i ett bildspel:

Om du vill

Tryck på de här tangenterna

Flytta ett avsnitt uppåt i ordningen

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett avsnitt nedåt i ordningen

Ctrl+Nedåtpil

Flytta ett avsnitt till början

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Flytta ett avsnitt till slutet

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Anpassade tangentbordsgenvägar

Om du vill skapa egna tangentbordsgenvägar för menyobjekt, inspelade makron och VBA-kod (Visual Basic for Applications) i PowerPoint måste du använda ett tilläggsprogram från en annan leverantör, exempelvis Shortcut Manager for PowerPoint som finns på OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Tryck på Tabb om du vill markera Visa alla och tryck på Retur och sedan på Ctrl+P om du vill skriva ut det här hjälpavsnittet.

Snabblänkar

Onlinehjälp

Grunderna i Office

Navigera i menyfliksområdet

Vanliga uppgifter i PowerPoint

Onlinehjälp

Tangentbordsgenvägar för att använda Hjälp-fönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

Alt+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

ALT+TABB

Gå tillbaka till innehållsförteckningen för Hjälp och instruktioner för PowerPoint.

ALT+HOME

Välja nästa objekt i hjälpfönstret.

Tabb

Välja föregående objekt i hjälpfönstret.

Skift+Tabb

Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet.

RETUR

Markera nästa eller föregående objekt i avsnittet Bläddra i hjälp om PowerPoint i hjälpfönstret.

TABB, SKIFT+TABB

Visa eller dölja det objekt som har markerats i avsnittet Bläddra i hjälp om PowerPoint i hjälpfönstret.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla högst upp i ett avsnitt.

Tabb

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

Skift+Tabb

Utföra en åtgärd för de markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

Retur

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

Alt+Vänsterpil eller Backsteg

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

Alt+Högerpil

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Uppåtpil, Nedåtpil

Rulla en lång bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

PGUP, PGDN

Visa en meny med kommandon för hjälpfönstret. Hjälpfönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i hjälpfönstret).

Skift+F10

Avsluta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

Esc

Uppdatera fönstret (knappen Uppdatera).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Obs!: Om markören inte är placerad i aktuellt hjälpavsnitt trycker du på F6 och sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsläge. Du kanske måste trycka på F6 flera gånger.

F6 (tills rutan Ange ord att söka efter har markerats), Tabb, Nedåtpil

Skriv text i rutan Ange ord att söka efter. Du kanske måste trycka på F6 flera gånger.

F6

Växla mellan områden i hjälpfönstret, till exempel mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och söklistan.

F6

Välja nästa eller föregående post i en innehållsförteckning i en trädvy.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Visa eller dölja den markerade posten i en innehållsförteckning i en trädvy.

Vänsterpil, Högerpil

Grunderna i Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb, Tabb

Växla till föregående fönster.

Alt+Skift+Tabb, Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Sänd den öppna presentationen till en fjärrpublik med hjälp av PowerPoint-webbprogrammet.

Ctrl+F5

Gå till nästa aktivitetsfönster från ett annat fönster i programfönstret (i riktning medurs). Du kanske måste trycka på F6 mer än en gång.

Obs!: Om det åtgärdsfönster som du vill använda inte visas när du trycker på F6, kan du aktivera menyfliksområdet genom att trycka på Alt och sedan trycka på Ctrl+Tabb när du vill gå till åtgärdsfönstret.

F6

Flytta till en ruta från en annan ruta i programfönstret (i moturs riktning).

Skift+F6

Växla till nästa PowerPoint-fönster när mer än ett PowerPoint-fönster är öppet.

Ctrl+F6

Växla till föregående PowerPoint-fönster.

Ctrl+Skift+F6

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Obs!: Markören måste stå i en textruta om du vill använda de här genvägarna.

Om du vill

Tryck på

Byta teckensnitt.

Ctrl+Skift+F

Byta teckenstorlek.

Ctrl+Skift+P

Ändra teckenstorlek på markerad text.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken på markerad text.

Ctrl+Skift+<

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppåtpil

Flytta en rad nedåt.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

End

Flytta till radens början.

Home

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av textrutan.

Ctrl+End

Flytta till början av textrutan.

Ctrl+Home

Flytta till nästa platshållare för rubrik eller brödtext i Microsoft Office PowerPoint. Om detta är den sista platshållaren på en bild infogas en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden.

Ctrl+Retur

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

Skift+F4

Söka och ersätta

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Sök.

Ctrl+B

Öppna dialogrutan Ersätt.

Ctrl+H

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

Skift+F4

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabb

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedåtpil

Flytta till föregående rad.

Uppåtpil

Infoga ett tabbstopp i en cell.

Ctrl+Tabb

Börja på ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

Tabb i slutet av sista raden

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Om du vill

Tryck på

Gå till ett aktivitetsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du kan behöva trycka på F6 mer än en gång.)

F6

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

TABB, SKIFT+TABB

Visa alla kommandon på åtgärdsfönstrets meny.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta bland val på en markerad undermeny, flytta bland vissa alternativ i en viss grupp alternativ i en dialogruta.

Nedåtpil eller Uppåtpil

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna en snabbmeny. Öppna en nedrullningsbar meny för det markerade galleriobjektet.

Skift+F10

Markera det första eller sista kommandot på en meny eller undermeny som visas.

HOME, END

Rulla upp eller ned i den markerade gallerilistan.

PGUP, PGDN

Flytta till början eller slutet av den markerade gallerilistan.

HOME, END

Stänga ett åtgärdsfönster.

CTRL+BLANKSTEG, C

Öppna Urklipp.

ALT+W, F, O

Ändra storlek på ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i aktivitetsfönster om du vill visa en meny med ytterligare kommandon.

 2. Markera kommandot Storlek genom att trycka på NEDPIL och tryck sedan på RETUR.

 3. Ändra storlek på åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna. Håll ned CTRL medan du trycker på piltangenterna om du vill ändra storlek med en bildpunkt i taget.

Tryck på ESC när du är klar med att ändra storlek.

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabb

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

SKIFT+TABB

Växla till nästa flik i en dialogruta. (En flik måste redan vara markerad i en öppen dialogruta)

NEDPIL

Växla till föregående flik i en dialogruta. (En flik måste redan vara markerad i en öppen dialogruta)

UPPIL

Öppna en markerad listruta.

NEDPIL, ALT+NEDPIL

Öppna listan om den är stängd och flytta till ett alternativ i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

UPPIL, NEDPIL

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

Den understrukna bokstaven i ett alternativ

Utför den åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta.

RETUR

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

ESC

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in text, till exempel ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Gå till början av inmatningen

Home

Gå till slutet av inmatningen

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

VÄNSTERPIL, HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

Skift+Högerpil

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera allt mellan markören och början av inmatningen

Skift+Home

Markera allt mellan markören och slutet av inmatningen

Skift+End

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Öppna.

Alt+A och sedan Ö

Öppna dialogrutan Spara som

Alt+A och sedan X, 2

Gå mellan alternativen i en öppen listruta eller mellan alternativen i en grupp av alternativ

Piltangenterna

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

Skift+F10

Flytta mellan alternativ eller områden i dialogrutan.

Tabb

Öppna nedrullningsbar meny för sökväg

F4 eller ALT+L

Uppdatera fillistan.

F5

Navigera i menyfliksområdet

Komma åt alla kommandon med några få tangenttryckningar

 1. Tryck på ALT.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

  Tangentbordsgenvägar på fliken Arkiv

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.

 3. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på andra bokstäver. Om du exempelvis trycker på Z när fliken Start är aktiv visas fliken Infoga tillsammans med tangenttips för grupperna på fliken.

 4. Fortsätt att trycka på olika bokstäver tills du kommer till önskat kommando eller önskad kontroll. I vissa fall måste du först trycka på bokstaven för gruppen som kommandot ingår i. Om fliken Start är aktiverad och du till exempel trycker på Alt+W, F, S kommer du till listrutan Storlek i gruppen Tecken.

  Tryck på ALT för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Ändra tangentbordsfokus utan att använda musen

Med hjälp av tangentbordet kan du också flytta fokus mellan flikarna och kommandona i menyfliksområdet tills du hittar den funktion du vill använda. Tabellen nedan innehåller några av de metoder du kan använda när du vill flytta tangentbordsfokus utan att använda musen.

Om du vill

Tryck på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

ALT eller F10. Tryck på en av dessa tangenter på nytt om du vill gå tillbaka till dokumentet och inte använda snabbtangenterna.

Flytta åt vänster eller höger till en annan flik i menyfliksområdet.

F10 för att markera den aktiva fliken och sedan VÄNSTERPIL, HÖGERPIL

Dölja eller visa menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Visa snabbmenyn för det markerade kommandot.

Skift+F10

Flytta fokus när du vill markera vart och ett av följande område i fönstret:

 • Aktiv flik i menyfliksområdet

 • Öppna åtgärdsfönster

 • Ditt dokument

F6

Flytta fokus till vart och ett av kommandona i menyfliksområdet, framåt eller bakåt.

TABB, SKIFT+TABB

Flytta nedåt, uppåt, åt vänster eller åt höger bland objekten i menyfliksområdet.

NEDPIL, UPPIL, VÄNSTERPIL, HÖGERPIL

Aktivera det markerade kommandot eller kontrollen i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna den markerade menyn eller det markerade galleriet i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Aktivera ett kommando eller en kontroll i menyfliksområdet så att du kan ändra ett värde.

Retur

Slutföra ändringen av ett värde i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Retur

Hämta hjälp för det valda kommandot eller den valda kontrollen i menyfliksområdet. (Om det inte finns några hjälpavsnitt för det valda kommandot visas ett allmänt hjälpavsnitt för programmet i stället.)

F1

Vanliga uppgifter i PowerPoint

Skapa en ny presentation: Ctrl+N

Flytta mellan fönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta medurs mellan fönster i normalvyn.

F6

Flytta moturs mellan fönster i normalvyn.

Skift+F6

Växla mellan flikarna Bilder och Disposition i fönstret för disposition och bilder i normalvy.

Ctrl+Skift+Tabb

Arbeta i en disposition

Om du vill göra det här

Tryck på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Höja de markerade styckena.

ALT+SKIFT+UPPÅTPIL

Sänka de markerade styckena.

ALT+SKIFT+NEDÅTPIL

Visa rubriknivå 1.

ALT+SKIFT+1

Visa text under en rubrik.

ALT+SKIFT+PLUSTECKEN

Dölja text under en rubrik.

ALT+SKIFT+MINUSTECKEN

Arbeta med figurer, bildobjekt, rutor, objekt och WordAr

Infoga en figur

 1. Tryck på ALT, sedan Z, därefter S och slutligen H så att Figurer markeras.

 2. Bläddra med hjälp av piltangenterna bland figurkategorierna och markera den figur som du vill använda.

 3. Tryck på CTRL+RETUR om du vill infoga markerad figur.

Infoga en textruta

 1. Tryck ned och släpp upp ALT-tangenten, tryck på N och sedan på X.

 2. Infoga textrutan genom att trycka på CTRL+RETUR.

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, sedan Z och därefter J så att Objekt markeras.

 2. Flytta mellan objekten med hjälp av piltangenterna.

 3. Infoga önskat objekt genom att trycka på CTRL+RETUR.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, sedan Z och därefter W så att WordArt markeras.

 2. Markera med hjälp av piltangenterna det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv önskad text.

Välja en figur

Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Om du vill välja en enstaka figur bläddrar du framåt mellan objekten genom att trycka på TABB (eller bakåt genom att trycka på SKIFT+TABB) tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill välja.

 • Om du vill välja flera objekt använder du markeringsfönstret.

Gruppera eller dela upp figurer, bilder eller WordArt-objekt

 • Om du vill gruppera figurer, bilder eller WordArt-objekt markerar du objekten som du vill gruppera och trycker sedan på CTRL+G.

 • Om du vill dela upp en grupp markerar du gruppen och trycker på CTRL+SKIFT+G.

Visa eller dölja ett rutnät eller stödlinjer

Om du vill göra det här

Trycker du på

Visa eller dölja ett rutnät.

SKIFT+F9

Visa eller dölja stödlinjer.

ALT+F9

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren med de attribut som du vill kopiera.

  Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseende och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera objektattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera det objekt du vill använda de kopierade attributen på genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Markera text och objekt

Om du vill göra det här

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera till ordets slut.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera till ordets början.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera en rad upp (med markören i början av en rad).

SKIFT+UPPÅTPIL

Markera en rad ned (med markören i början av en rad).

SKIFT+NEDÅTPIL

Markera ett objekt (när text i objektet är markerad).

ESC

Markera ett annat objekt (när ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

RETUR

Markera alla objekt.

CTRL+A (på fliken Bilder)

Markera alla bilder.

CTRL+A (i Bildsortering)

Markera all text.

CTRL+A (på fliken Disposition)

Ta bort och kopiera text och objekt

Om du vill göra det här

Tryck på

Ta bort ett tecken till vänster.

BACKSTEG

Ta bort ett ord åt vänster.

CTRL+BACKSTEG

Ta bort ett tecken till höger.

DELETE

Ta bort ett ord åt höger.

Obs!: Markören måste stå mellan orden om du vill göra så här.

CTRL+DELETE

Klippa ut markerat objekt eller markerad text.

CTRL+X

Kopiera markerat objekt eller markerad text.

Ctrl+C

Klistra in utklippt eller kopierat objekt eller text.

CTRL+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Öppna dialogrutan Klistra in special.

CTRL+ALT+V

Flytta runt i texten

Om du vill göra det här

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppåtpil

Flytta en rad nedåt.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

End

Flytta till radens början.

Home

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av textrutan.

Ctrl+End

Flytta till början av textrutan.

CTRL+HOME

Flytta till nästa platshållare för rubrik eller brödtext. Om detta är den sista platshållaren på en bild infogas en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden.

CTRL+RETUR

Flytta för att upprepa den senaste Sök-åtgärden.

SKIFT+F4

Flytta runt i och arbeta med tabeller

Om du vill göra det här

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabb

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedåtpil

Flytta till föregående rad.

Uppåtpil

Infoga ett tabbstopp i en cell.

Ctrl+Tabb

Börja på ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet av sista raden

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på TABB eller på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Tryck på Nedåtpil tills önskat Kalkylbladsobjekt markeras, tryck på Högerpil för att välja Redigera och tryck sedan på Retur.

  Obs!: Namnet på kommandot i snabbmenyn varierar beroende på typ av inbäddat eller länkat objekt. Ett inbäddat Microsoft Office Excel-kalkylblad har till exempel kommandot Kalkylblad-objekt, och en inbäddad Microsoft Office Visio-ritning har kommandot Visio-objekt.

Formatera och justera tecken och stycken

Ändra teckensnitt eller storlek på teckensnittet

Obs!: Du måste först markera den text du vill ändra om du vill använda de här tangentbordsgenvägarna.

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckensnittet.

CTRL+SKIFT+F

Öka teckenstorleken.

CTRL+SKIFT+<

Minska teckenstorleken.

Ctrl+Skift+<

Använda teckenformat

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken om du vill ändra teckenformateringen.

CTRL+T

Ändra skiftläge för tecken mellan meningar, gemener eller versaler.

SKIFT+F3

Använda fetstil.

CTRL+F

Stryka under text.

CTRL+U

Använda kursiv stil.

CTRL+K

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

CTRL+LIKHETSTECKEN

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN

Ta bort manuell teckenformatering, till exempel nedsänkta eller upphöjda tecken.

CTRL+BLANKSTEG

Infoga en hyperlänk.

CTRL+K

Kopiera textformat

Om du vill

Trycker du på

Kopiera formatering.

CTRL+SKIFT+C

Klistra in formatering.

CTRL+SKIFT+V

Justera stycken

Om du vill göra det här

Trycker du på

Centrera ett stycke.

CTRL+E

Marginaljustera ett stycke.

CTRL+J

Vänsterjustera ett stycke.

CTRL+L

Högerjustera ett stycke.

CTRL+R

Köra en presentation

Du kan använda följande tangentbordsgenvägar när du kör presentationer i bildspelsvyn.

Bildspelsgenvägar

Om du vill

Tryck på

Starta en presentation från början.

F5

Utföra nästa animering eller gå till nästa bild.

N, RETUR, PGDN, HÖGERPIL, NEDPIL eller BLANKSTEG

Utföra föregående animering eller gå till föregående bild.

P, PGUP, VÄNSTERPIL, UPPIL eller BACKSTEG

Gå till bildnummer.

tal+RETUR

Visa en svart skärm eller gå tillbaka till presentationen från en svart skärm.

B eller PUNKT

Visa en vit skärm eller gå tillbaka till presentationen från en vit skärm.

W eller KOMMA

Stanna eller starta om en automatisk presentation.

S

Avsluta en presentation.

ESC eller BINDESTRECK

Radera anteckningar på skärmen.

R

Gå till nästa bild, om nästa bild är dold.

D

Ange ny tidsinställning medan du repeterar.

T

Använda ursprunglig tidsinställning medan du repeterar.

O

Flytta framåt med hjälp av musklick när du repeterar.

M

Spela in berättarröst och tidsinställning igen

H

Gå tillbaka till den första bilden.

Tryck och håll ned höger och vänster musknapp i 2 sekunder

Visa eller dölja pekaren

A eller =

Ändra pekaren till en penna.

CTRL+P

Ändra pekaren till en pil.

CTRL+A

Ändra pekaren till ett radergummi

CTRL+E

Visa eller dölja pennanteckningar

CTRL+M

Dölja pekare och navigeringsknapp genast.

CTRL+H

Dölja pekare och navigeringsknapp efter 15 sekunder.

CTRL+U

Visa dialogrutan Alla bilder

CTRL+S

Visa aktivitetsfältet i datorn

CTRL+T

Visa snabbmenyn.

SKIFT+F10

Gå till första hyperlänken eller nästa hyperlänk i en bild.

TABB

Gå till sista hyperlänken eller föregående hyperlänk i en bild.

SKIFT+TABB

Innebär samma sak som att klicka med musen på den markerade hyperlänken.

RETUR när en hyperlänk är markerad

Mediegenvägar under presentationen

Om du vill

Trycker du på

Stoppa medieuppspelning

ALT+Q

Växla mellan uppspelning och paus

ALT+P

Gå till nästa bokmärke

ALT+END

Gå till föregående bokmärke

ALT+HOME

Öka ljudvolymen

ALT+Uppil

Minska ljudvolymen

ALT+Nedpil

Spola framåt

ALT+SKIFT+PGDN

Spola bakåt

ALT+SKIFT+PGUP

Stänga av ljudet

ALT+U

Tryck på F1 under presentationen om du vill visa en lista över kontroller.

Bläddra bland webbpresentationer

Följande tangenter använder du när du visar en webbpresentation i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senare.

Om du vill

Tryck på

Flytta framåt genom hyperlänkarna i en webbpresentation, i Adressfältet eller i Länkfältet.

Tabb

Flytta tillbaka genom hyperlänkarna i en webbpresentation, i Adressfältet eller i Länkfältet.

SKIFT+TABB

Innebär samma sak som att klicka med musen på den markerade hyperlänken.

Retur

Gå till nästa bild.

BLANKSTEG

Använda funktionerna i markeringsfönstret

Följande tangentbordsgenvägar kan användas i markeringsfönstret.

Öppna markeringsfönstret genom att trycka på Alt, sedan på H, sedan på S, sedan på L och sedan på P.

Om du vill

Tryck på

Flytta fokus cykliskt mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

Skift+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

UPPIL eller NEDPIL

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

VÄNSTERPIL

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

HÖGERPIL

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

SKIFT+UPPIL eller SKIFT+NEDPIL

Markera ett objekt med fokus.

BLANKSTEG eller RETUR

Avmarkera ett objekt med fokus.

SKIFT+BLANKSTEG eller SKIFT+RETUR

Flytta ett markerat objekt framåt.

CTRL+SKIFT+F

Flytta ett markerat objekt bakåt.

CTRL+SKIFT+B

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

CTRL+SKIFT+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus mellan trädvy och knapparna Visa alla och Dölj alla i markeringsfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Dölja alla grupper.

Obs!: Trädvyn i markeringsfönstret måste vara aktiverad om du vill använda den här tangentbordsgenvägen.

ALT+SKIFT+1

Visa alla grupper.

ALT+SKIFT+9

Om du vill skapa egna tangentbordsgenvägar för menyobjekt, inspelade makron och VBA-kod (Visual Basic for Applications) i Office PowerPoint 2007 måste du använda ett tilläggsprogram från en annan leverantör, exempelvis Shortcut Manager for PowerPoint som finns på OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Tryck på Tabb om du vill markera Visa alla och tryck på Retur och sedan på Ctrl+P om du vill skriva ut det här hjälpavsnittet.

Snabblänkar

Onlinehjälp

Grunderna i Office

Navigera i menyfliksområdet

Vanliga uppgifter i PowerPoint

Onlinehjälp

Tangentbordsgenvägar för att använda Hjälp-fönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

Alt+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

Alt+Tabb

Gå tillbaka till PowerPoint Start.

Alt+Home

Välja nästa objekt i hjälpfönstret.

Tabb

Välja föregående objekt i hjälpfönstret.

Skift+Tabb

Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet.

RETUR

Markera nästa eller föregående objekt i avsnittet Bläddra i hjälp om PowerPoint i hjälpfönstret.

TABB, SKIFT+TABB

Visa eller dölja det objekt som har markerats i avsnittet Bläddra i hjälp om PowerPoint i hjälpfönstret.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla högst upp i ett avsnitt.

Tabb

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

Skift+Tabb

Utföra en åtgärd för de markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

Retur

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

Alt+Vänsterpil eller Backsteg

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

Alt+Högerpil

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Uppåtpil, Nedåtpil

Rulla en lång bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

PGUP, PGDN

Visa en meny med kommandon för hjälpfönstret. Hjälpfönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i hjälpfönstret).

Skift+F10

Avsluta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

Esc

Uppdatera fönstret (knappen Uppdatera).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Obs!: Om markören inte är placerad i aktuellt hjälpavsnitt trycker du på F6 och sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsläge. Du kanske måste trycka på F6 flera gånger.

F6 (tills rutan Ange ord att söka efter har markerats), Tabb, Nedåtpil

Skriv text i rutan Ange ord att söka efter. Du kanske måste trycka på F6 flera gånger.

F6

Växla mellan områden i hjälpfönstret, till exempel mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och söklistan.

F6

Välja nästa eller föregående post i en innehållsförteckning i en trädvy.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Visa eller dölja den markerade posten i en innehållsförteckning i en trädvy.

Vänsterpil, Högerpil

Grunderna i Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Växla till föregående fönster.

Alt+Skift+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Återställa storleken på det aktiva fönstret när du har maximerat det.

Ctrl+F5

Gå till ett aktivitetsfönster från ett annat fönster i programfönstret (i riktning medurs). Du kanske måste trycka på F6 mer än en gång.

Obs!: Om det åtgärdsfönster du vill använda inte visas när du trycker på F6, kan du aktivera menyfliksområdet (en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet) genom att trycka på ALT och sedan trycka på CTRL+TABB när du vill gå till åtgärdsfönstret. Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Det ersätter flera menyer och verktygsfält med ett och samma ställe där du enkelt hittar de kommandon du behöver.

F6

Flytta till en ruta från en annan ruta i programfönstret (i moturs riktning).

Skift+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

Ctrl+F6

Växla till föregående fönster.

Ctrl+Skift+F6

Utföra kommandot Flytta (på fönstrets System-menyn) när ett dokumentfönster inte är maximerat. Tryck på piltangenterna för att flytta fönstret och tryck på Esc när du är klar.

Ctrl+F7

Utföra kommandot Storlek (på fönstrets System-menyn) när ett dokumentfönster inte är maximerat. Tryck på piltangenterna för att ändra storlek på fönstret och tryck på Esc när du är klar.

Ctrl+F8

Minimera ett fönster (fungerar inte i alla Microsoft Office-program).

Ctrl+F9

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

Ctrl+F10

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Tryck på

Byta teckensnitt.

Ctrl+Skift+F

Byta teckenstorlek.

Ctrl+Skift+P

Ändra teckenstorlek på markerad text.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken på markerad text.

Ctrl+Skift+<

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppåtpil

Flytta en rad nedåt.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

End

Flytta till radens början.

Home

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av textrutan.

Ctrl+End

Flytta till början av textrutan.

Ctrl+Home

Flytta till nästa platshållare för rubrik eller brödtext i Microsoft Office PowerPoint. Om detta är den sista platshållaren på en bild infogas en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden.

Ctrl+Retur

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

Skift+F4

Söka och ersätta

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Sök.

Ctrl+B

Öppna dialogrutan Ersätt.

Ctrl+H

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

Skift+F4

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabb

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedåtpil

Flytta till föregående rad.

Uppåtpil

Infoga ett tabbstopp i en cell.

Ctrl+Tabb

Börja på ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

Tabb i slutet av sista raden

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Om du vill

Tryck på

Gå till ett aktivitetsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du kan behöva trycka på F6 mer än en gång.)

F6

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

TABB, SKIFT+TABB

Visa alla kommandon på åtgärdsfönstrets meny.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta bland val på en markerad undermeny, flytta bland vissa alternativ i en viss grupp alternativ i en dialogruta.

Nedåtpil eller Uppåtpil

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna en snabbmeny. Öppna en nedrullningsbar meny för det markerade galleriobjektet.

Skift+F10

Markera det första eller sista kommandot på en meny eller undermeny som visas.

HOME, END

Rulla upp eller ned i den markerade gallerilistan.

PGUP, PGDN

Flytta till början eller slutet av den markerade gallerilistan.

HOME, END

Stänga ett åtgärdsfönster.

CTRL+BLANKSTEG, C

Öppna Urklipp.

ALT+W, F, O

Få tillgång till och använda smarta etiketter

Om du vill

Tryck på

Visa menyn eller meddelandet för en smart etikett. Om det finns mer än en smart etikett, växlar den till nästa smarta etikett och visar dess meny eller meddelande.

Alt+Skift+F10

Markera nästa objekt på en meny för att se en smart etikett.

Nedpil

Markera föregående objekt på en meny för att se en smart etikett.

Uppil

Utföra åtgärden för det valda objektet på en meny för att se en smart etikett.

Retur

Stänga menyn eller meddelandet för att se en smart etikett.

Esc

Tips

 • Du kan be att få ett ljudmeddelande varje gång en smart etikett visas. Du måste ha ett ljudkort för att kunna höra ljudsignalerna. Du måste också ha Microsoft Office-ljud installerat på din dator.

 • Om du har tillgång till Internet kan du hämta Microsoft Office-ljud från webbplatsen Microsoft Office Online. När du har installerat ljudfiler gör du följande i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007:

  1. Tryck på Alt+F för Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och tryck sedan på bokstaven I för att öppna Programalternativ.

  2. Tryck på A för att gå till Avancerat eller använd tangenterna UPPIL eller NEDPIL för att hitta den.

  3. Under avsnittet Allmänt kategorin Avancerat trycker du på ALT + F för att markera kryssrutan Ge feedback med ljud, tryck på TABB tills du kommer till knappen OK och sedan på RETUR.

   Obs!: När du markerar eller avmarkerar den här kryssrutan påverkar inställningen alla Office-program som kan använda ljud.

Ändra storlek på ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i aktivitetsfönster om du vill visa en meny med ytterligare kommandon.

 2. Markera kommandot Storlek genom att trycka på NEDPIL och tryck sedan på RETUR.

 3. Ändra storlek på åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna. Håll ned CTRL medan du trycker på piltangenterna om du vill ändra storlek med en bildpunkt i taget.

Obs!: Tryck på ESC när du är klar med att ändra storlek.

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabb

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Växla till nästa flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb

Växla till föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Skift+Tabb

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

ALT+NEDPIL

Öppna listan om den är stängd och flytta till ett alternativ i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

Esc

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

ALT+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Utför den åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta.

Retur

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom yta där du skriver eller klistrar in text, t ex ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Gå till början av inmatningen

Home

Gå till slutet av inmatningen

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

VÄNSTERPIL, HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

Skift+Högerpil

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera allt mellan markören och början av inmatningen

Skift+Home

Markera allt mellan markören och slutet av inmatningen

Skift+End

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående mapp. Bild av knapp

Alt+1

Knappen Upp en nivå Bild av knapp : öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen.

Alt+2

Knappen Ta bort Knappbild : Ta bort den markerade mappen eller filen.

Alt+3 eller Delete

Knappen Skapa ny mapp Bild av knapp : Skapa en ny mapp.

Alt+4

Knappen Vyer Bild av knapp : Växla mellan tillgängliga mappvyer.

Alt+5

Knappen Verktyg: Visa Verktyg-menyn.

Alt+L

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

Skift+F10

Flytta mellan alternativ eller områden i dialogrutan.

Tabb

Öppna listan Leta i.

F4 eller Alt+I

Uppdatera fillistan.

F5

Navigera i menyfliksområdet

Komma åt alla kommandon med några få tangenttryckningar

 1. Tryck på ALT.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn. Det här exemplet är från Microsoft Office Word.

  Menyflik med tangentförklaring

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.

 3. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på andra bokstäver. Om du exempelvis trycker på Z när fliken Start är aktiv visas fliken Infoga tillsammans med tangenttips för grupperna på fliken.

 4. Fortsätt att trycka på olika bokstäver tills du kommer till önskat kommando eller önskad kontroll. I vissa fall måste du först trycka på bokstaven för gruppen som kommandot ingår i. Om du till exempel trycker på Alt+W, N, E kommer du till listrutan Storlek i gruppen Tecken.

  Obs!: Tryck på Alt för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Ändra tangentbordsfokus utan att använda musen

Med hjälp av tangentbordet kan du också flytta fokus mellan flikarna och kommandona i menyfliksområdet tills du hittar den funktion du vill använda. Tabellen nedan innehåller några av de metoder du kan använda när du vill flytta tangentbordsfokus utan att använda musen.

Om du vill

Tryck på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

ALT eller F10. Tryck på en av dessa tangenter på nytt om du vill gå tillbaka till dokumentet och inte använda snabbtangenterna.

Flytta åt vänster eller höger till en annan flik i menyfliksområdet.

F10 för att markera den aktiva fliken och sedan VÄNSTERPIL, HÖGERPIL

Dölja eller visa menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Visa snabbmenyn för det markerade kommandot.

Skift+F10

Flytta fokus när du vill markera vart och ett av följande område i fönstret:

 • Aktiv flik i menyfliksområdet

 • Öppna åtgärdsfönster

 • Ditt dokument

F6

Flytta fokus till vart och ett av kommandona i menyfliksområdet, framåt eller bakåt.

TABB, SKIFT+TABB

Flytta nedåt, uppåt, åt vänster eller åt höger bland objekten i menyfliksområdet.

NEDPIL, UPPIL, VÄNSTERPIL, HÖGERPIL

Aktivera det markerade kommandot eller kontrollen i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna den markerade menyn eller det markerade galleriet i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Aktivera ett kommando eller en kontroll i menyfliksområdet så att du kan ändra ett värde.

Retur

Slutföra ändringen av ett värde i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Retur

Hämta hjälp för det valda kommandot eller den valda kontrollen i menyfliksområdet. (Om det inte finns några hjälpavsnitt för det valda kommandot visas ett allmänt hjälpavsnitt för programmet i stället.)

F1

Vanliga uppgifter i PowerPoint

Skapa en ny presentation: Ctrl+N

Flytta mellan fönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta medurs mellan fönster i normalvyn.

F6

Flytta moturs mellan fönster i normalvyn.

Skift+F6

Växla mellan flikarna Bilder och Disposition i fönstret för disposition och bilder i normalvy.

Ctrl+Skift+Tabb

Arbeta i en disposition

Om du vill göra det här

Tryck på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Höja de markerade styckena.

ALT+SKIFT+UPPÅTPIL

Sänka de markerade styckena.

ALT+SKIFT+NEDÅTPIL

Visa rubriknivå 1.

ALT+SKIFT+1

Visa text under en rubrik.

ALT+SKIFT+PLUSTECKEN

Dölja text under en rubrik.

ALT+SKIFT+MINUSTECKEN

Arbeta med figurer, bildobjekt, rutor, objekt och WordAr

Infoga en figur

 1. Tryck på ALT, sedan Z, därefter S och slutligen H så att Figurer markeras.

 2. Bläddra med hjälp av piltangenterna bland figurkategorierna och markera den figur som du vill använda.

 3. Tryck på CTRL+RETUR om du vill infoga markerad figur.

Infoga en ruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT och tryck sedan på N.

 2. Tryck på TABB för att gå till Textruta, som finns på fliken Infoga i gruppen Text.

 3. Infoga textrutan genom att trycka på CTRL+RETUR.

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, sedan Z och därefter J så att Objekt markeras.

 2. Flytta mellan objekten med hjälp av piltangenterna.

 3. Infoga önskat objekt genom att trycka på CTRL+RETUR.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, sedan Z och därefter W så att WordArt markeras.

 2. Markera med hjälp av piltangenterna det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv önskad text.

Välja en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Om du vill välja en enstaka figur bläddrar du framåt mellan objekten genom att trycka på TABB (eller bakåt genom att trycka på SKIFT+TABB) tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill välja.

 • Om du vill välja flera objekt använder du markeringsfönstret.

Gruppera eller dela upp figurer, bilder eller WordArt-objekt

 • Om du vill gruppera figurer, bilder eller WordArt-objekt markerar du objekten som du vill gruppera och trycker sedan på CTRL+G.

 • Om du vill dela upp en grupp markerar du gruppen och trycker på CTRL+SKIFT+G.

Visa eller dölja ett rutnät eller stödlinjer

Om du vill göra det här

Trycker du på

Visa eller dölja ett rutnät.

SKIFT+F9

Visa eller dölja stödlinjer.

ALT+F9

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren med de attribut som du vill kopiera.

  Om du markerar en figur med bifogad text kopieras textens utseende och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera objektattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera det objekt du vill använda de kopierade attributen på genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Markera text och objekt

Om du vill göra det här

Trycker du på

Markera ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera till ordets slut.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera till ordets början.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera en rad uppåt.

SKIFT+UPPÅTPIL

Markera en rad nedåt.

SKIFT+NEDÅTPIL

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

RETUR

Markera alla objekt.

CTRL+A (på fliken Bilder)

Markera alla bilder.

CTRL+A (i Bildsortering)

Markera all text.

CTRL+A (på fliken Disposition)

Ta bort och kopiera text och objekt

Om du vill göra det här

Tryck på

Ta bort ett tecken till vänster.

BACKSTEG

Ta bort ett ord åt vänster.

CTRL+BACKSTEG

Ta bort ett tecken till höger.

DEL

Ta bort ett ord åt höger.

CTRL+DELETE

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Flytta runt i texten

Om du vill göra det här

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppåtpil

Flytta en rad nedåt.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

End

Flytta till radens början.

Home

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av textrutan.

Ctrl+End

Flytta till början av textrutan.

CTRL+HOME

Flytta till nästa platshållare för rubrik eller brödtext. Om detta är den sista platshållaren på en bild infogas en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden.

CTRL+RETUR

Flytta för att upprepa den senaste Sök-åtgärden.

SKIFT+F4

Flytta runt i och arbeta med tabeller

Om du vill göra det här

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabb

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedåtpil

Flytta till föregående rad.

Uppåtpil

Infoga ett tabbstopp i en cell.

Ctrl+Tabb

Börja på ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet av sista raden

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Välj Kalkylbladsobjekt genom att trycka på nedåtpilen tills det är markerat och välj sedan Redigera.

Formatera och justera tecken och stycken

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckensnittet.

CTRL+SKIFT+F

Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckenstorlek.

Ctrl+Skift+P

Öka teckenstorleken.

CTRL+SKIFT+<

Minska teckenstorleken.

Ctrl+Skift+<

Använda teckenformat

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Tecken om du vill ändra teckenformateringen.

CTRL+T

Ändra skiftläge för tecken mellan meningar, gemener eller versaler.

SKIFT+F3

Använda fetstil.

CTRL+F

Stryka under text.

CTRL+U

Använda kursiv stil.

CTRL+K

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

CTRL+LIKHETSTECKEN

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN

Ta bort manuell teckenformatering, till exempel nedsänkta eller upphöjda tecken.

CTRL+BLANKSTEG

Infoga en hyperlänk.

CTRL+K

Kopiera textformat

Om du vill

Trycker du på

Kopiera formatering.

CTRL+SKIFT+C

Klistra in formatering.

CTRL+SKIFT+V

Justera stycken

Om du vill göra det här

Trycker du på

Centrera ett stycke.

CTRL+E

Marginaljustera ett stycke.

CTRL+J

Vänsterjustera ett stycke.

CTRL+L

Högerjustera ett stycke.

CTRL+R

Köra en presentation

Du kan använda följande tangentbordsgenvägar när du kör presentationen i helskärmsläge.

Om du vill

Tryck på

Starta presentationen från början.

F5

Utföra nästa animering eller gå till nästa bild.

N, RETUR, PGDN, HÖGERPIL, NEDPIL eller BLANKSTEG

Utföra föregående animering eller gå till föregående bild.

P, PGUP, VÄNSTERPIL, UPPIL eller BACKSTEG

Gå till bildnummer.

tal+RETUR

Visa en tom svart bild eller gå tillbaka till presentationen från en svart bild.

B eller PUNKT

Visa en tom vit skärm eller gå tillbaka till presentationen från en vit bild.

W eller KOMMA

Stanna eller starta om en automatisk presentation.

S

Avsluta en presentation.

ESC eller BINDESTRECK

Radera anteckningar på skärmen.

R

Gå till nästa bild, om nästa bild är dold.

D

Ange ny tidsinställning medan du repeterar.

T

Använda ursprunglig tidsinställning medan du repeterar.

O

Flytta framåt med hjälp av ett musklick när du repeterar.

M

Gå tillbaka till den första bilden.

1+RETUR

Visa dold pekare eller ändra pekaren till en penna.

CTRL+P

Visa dold pekare eller ändra pekaren till en pil.

CTRL+A

Dölja pekare och navigeringsknapp genast.

CTRL+H

Dölja pekare och navigeringsknapp efter 15 sekunder.

CTRL+U

Visa snabbmenyn.

SKIFT+F10

Gå till första hyperlänken eller nästa hyperlänk i en bild.

TABB

Gå till sista hyperlänken eller föregående hyperlänk i en bild.

SKIFT+TABB

Innebär samma sak som att klicka med musen på den markerade hyperlänken.

RETUR när en hyperlänk är markerad

Tips: Tryck på F1 under presentationen för att visa en lista över kontroller.

Bläddra bland webbpresentationer

Följande tangenter använder du när du visar en webbpresentation i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senare.

Om du vill

Tryck på

Flytta framåt genom hyperlänkarna i en webbpresentation, i Adressfältet eller i Länkfältet.

Tabb

Flytta tillbaka genom hyperlänkarna i en webbpresentation, i Adressfältet eller i Länkfältet.

SKIFT+TABB

Innebär samma sak som att klicka med musen på den markerade hyperlänken.

Retur

Gå till nästa bild.

BLANKSTEG

Gå till föregående bild.

BACKSTEG

Använda funktionerna i markeringsfönstret

Följande tangentbordsgenvägar kan användas i markeringsfönstret.

Om du vill

Tryck på

Öppna markeringsfönstret.

ALT, W, Ö, A, F

Flytta fokus cykliskt mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

Skift+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

UPPIL eller NEDPIL

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

VÄNSTERPIL

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

HÖGERPIL

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

SKIFT+UPPIL eller SKIFT+NEDPIL

Markera ett objekt med fokus.

BLANKSTEG eller RETUR

Avmarkera ett objekt med fokus.

SKIFT+BLANKSTEG eller SKIFT+RETUR

Flytta ett markerat objekt framåt.

CTRL+SKIFT+F

Flytta ett markerat objekt bakåt.

CTRL+SKIFT+B

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

CTRL+SKIFT+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus mellan trädvy och knapparna Visa alla och Dölj alla i markeringsfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Dölja alla grupper.

ALT+SKIFT+1

Visa alla grupper.

ALT+SKIFT+9

Om du vill skapa egna tangentbordsgenvägar för menyobjekt, inspelade makron och VBA-kod (Visual Basic for Applications) i Office PowerPoint 2007 måste du använda ett tilläggsprogram från en annan leverantör, exempelvis Shortcut Manager for PowerPoint som finns på OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Se även

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×