Office
Logga in

Använda kontakter i Outlook på webben

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Logga in i Outlook på webben med ditt arbets- eller skolkonto.

I Outlook på webben använder du sidan kontakter för att visa, skapa, redigera, söka efter och ta bort kontakter. Du kan använda dina kontakter efter din egen referens och du kan automatiskt lägga till dem som mottagare när du skriver ett e-postmeddelande.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Komma till sidan Kontakter

Det här visas på sidan Kontakter

Fästa favoritvyn

Välja en person för att visa mer om dem

Förstå kontaktmappar

Skapa en helt ny kontakt

Skapa en kontakt från ett e-postmeddelande

Skapa en kontaktlista

Redigera en kontakt eller kontaktlista

Arbeta med kontaktmappar

Visa dina kontakter och kontaktlistor

Ta bort en kontakt eller kontaktlista

Söka efter en kontakt eller kontaktlista

Länka och ta bort länkar mellan kontakter

Komma till sidan Kontakter

 1. Logga in på Outlook på webben. Mer information finns i Logga in i Outlook på webben.

 2. Högst upp på skärmen väljer du startprogrammet Startikon för app i Office 365 > Outlook.

  Appfönstret i Office 365 med appen Outlook markerad

  Hittar du inte appen du söker? Från appfönstret kan du välja Alla appar för att se en alfabetisk lista över tillgängliga Office 365-appar. Därifrån kan du söka efter en specifik app.

 3. Klicka på Kontakter.

Det här visas på sidan Kontakter

På följande skärmbild visas det du ser på sidan Kontakter.

En skärmbild av sidan Kontakter.

Här följer en beskrivning av vad som visas:

 1. Rutan Sök efter personer, som du använder för att söka efter en kontakt eller kontaktlista

 2. Verktygsfältet, som innehåller menyer och kommandon för att skapa och ändra kontakter och kontaktlistor, beroende på sammanhang

 3. Aktuella personer, som innehåller personer du kontaktar ofta, har möten med, har markerat som favoriter eller kanske vill följa upp med

 4. Dina kontakter, som innehåller alla dina kontaktmappar

 5. Mittenrutan, som visar de kontakter och kontaktlistor som finns i det objekt som är markerad i den vänstra rutan

 6. Kontaktkortet, som visar detaljerad information om den kontakt eller kontaktlista som är markerad i mittenrutan

Fästa favoritvyn

Välj hur sidan Kontakter ska se ut genom att fästa en av de här vyerna från listan under Aktuella personer:

 • Personer som du kontaktar ofta: Se den senaste kommunikationen och uppdateringarna för de personer du kommunicerar med oftast.

 • Personer i din kalender i dag: Se vilka du har möten med och vad du ska arbeta med i dag.

 • Favoriter: Personer som du har valt som favoriter visas här, så att du snabbt når deras senaste e-postmeddelanden.

 • Personer som du kanske vill följa upp med: Hitta flaggade objekt och meddelanden där du har @nämnts, tillsammans med olästa meddelanden från personer du kontaktar oftast.

 • Alla kontakter: Det här är den klassiska vyn i Kontakter, där alla dina kontakter visas på ett och samma ställe.

Om du vill fästa en vy som utgångspunkt väljer du Fäst den här vyn.

En skärmbild av knappen Fäst den här vyn.

Om du vill ändra utgångspunkt väljer du Ta bort den här vyn på den övre menyraden i vyn som du har fäst. Du kan också välja Fäst den här vyn på den övre menyraden i någon av de andra vyerna under Aktuella personer.

Obs!: Beroende på Outlook-version kanske inte alla de här vyerna är tillgängliga.

Välja en person för att visa mer om dem

När du väljer en kontakt öppnas en ruta till höger. Här ser du mer information om kontakten, till exempel deras e-postadress, telefonnummer och kontorsadress. Du ser också vilka de är kopplade till i organisationen och vilka grupper de tillhör.

I den nedre delen av rutan ser du din kommunikation med kontakten. Visa e-postmeddelanden mellan er, filer som delas med dig och gemensamma möten eller händelser i det förflutna eller i framtiden.

En skärmbild av kontaktkortet på sidan Kontakter.

Förstå kontaktmappar

När du skapar en kontakt eller kontaktlista från grunden lagras den i den kontaktmapp som är markerad i den vänstra rutan. Du kan skapa kontaktmappar för att ha vissa kontakter eller kontaktlistor på samma ställe så att du lättare hittar dem.

I Dina kontakter, som visas i den vänstra rutan på sidan Kontakter, finns alla dina kontaktmappar. När Dina kontakter är komprimerat kan du expandera det genom att välja det så att alla kontaktmappar visas.

När Dina kontakter är expanderat visas mappen Kontakter direkt under det, som på skärmbilden. Mappen Kontakter skapas automatiskt. Där finns alla dina lokala kontakter om du inte skapar andra mappar och lägger till kontakter i dem.

Mer information finns i Arbeta med kontaktmappar längre fram i den här artikeln.

En skärmbild av markören som hovrar över knappen Kontakter på sidan Kontakter.

Skapa en helt ny kontakt

 1. Under Dina kontakter i den vänstra rutan markerar du den mapp där du vill skapa kontakten. Om Dina kontakter är markerat i stället för en särskild mapp skapas den nya kontakten i mappen Kontakter.

  Obs!: Innan du skapar en ny kontakt ser du till att markera rätt mapp i den vänstra rutan. När du väl har skapat en kontakt går det inte att flytta den till en annan mapp. Om du vill lagra en kontakt i en annan mapp efter att du har skapat den måste du först ta bort kontakten och sedan skapa den på nytt i den andra mappen.

 2. I verktygsfältet väljer du Ny.

  En skärmbild av markören som hovrar över knappen Ny på sidan Kontakter.

 3. I formuläret Lägg till kontakt som öppnas fyller du i önskad information.

  Klicka på ikonen Ikonen Lägg till information. om du vill se alternativ för en viss informationstyp. Välj till exempel Ikonen Lägg till information. bredvid Telefon om du vill lägga till telefonnummer.

 4. Välj Spara Spara när du är klar.

Skapa en kontakt från ett e-postmeddelande

Om du snabbt vill lägga till avsändaren eller mottagaren i ett e-postmeddelande till mappen Kontakter gör du så här:

 1. Välj ikonen för startprogrammet Startikon. > E-post.

 2. I ett e-postmeddelande i läsfönstret markerar du namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till i dina kontakter.

 3. På kontaktkortet som visas för den personen väljer du Fler åtgärder Fler alternativ > Lägg till i Kontakter.

  En skärmbild av markören som hovrar över Lägg till i kontakter på menyn Fler åtgärder.

 4. I formuläret Lägg till kontakt som öppnas kan du lägga till mer information om du vill.

 5. Välj Spara Spara när du vill lägga till kortet i mappen Kontakter.

  VIKTIGT: När du skapar en kontakt på det här sättet går det inte att spara kontakten i en annan mapp eller flytta den till en annan mapp.

Skapa en kontaktlista

En kontaktlista är en samling kontakter. Den kallas ibland en distributionslista. Du kan ange en kontaktlista som mottagare när du skriver ett e-postmeddelande. När du skickar meddelandet går det ut till alla kontakter i listan samtidigt. Du kan till exempel skapa en kontaktlista med namnet Min bokklubb och lägga till alla medlemmar i din bokklubb i listan. När du sedan vill skicka ett meddelande till alla i klubben anger du bara Min bokklubb på raden Till: i e-postmeddelandet.

Skapa en kontaktlista

 1. Under Dina kontakter i den vänstra rutan markerar du den mapp där du vill skapa kontaktlistan. Om Dina kontakter är markerat i stället för en särskild mapp skapas den nya kontaktlistan i mappen Kontakter.

  Obs!: Innan du skapar en ny kontaktlista ser du till att markera rätt mapp i den vänstra rutan. När du väl har skapat en kontaktlista går det inte att flytta den till en annan mapp. Om du vill lagra en kontaktlista i en annan mapp efter att du har skapat den måste du först ta bort kontaktlistan och sedan skapa den på nytt i den andra mappen.

 2. I verktygsfältet klickar du på nedpilen bredvid Ny, och väljer sedan Ny kontaktlista.

  En skärmbild av snabbmenyn för knappen Ny med Kontaktlista markerat.

 3. I det tomma formuläret som öppnas anger du kontaktlistans namn, kontaktlistans medlemmar och, om du vill, anteckningar.

 4. Välj Spara Spara när du är klar.

Redigera en kontakt eller kontaktlista

Du kan redigera kontakter eller kontaktlistor som du skapar eller importerar till Outlook på webben. Du kan inte redigera kontakter som du får genom att ansluta till ett socialt nätverk, till exempel LinkedIn. Information om hur du importerar kontakter från ett annat e-postkonto eller e-postprogram finns i Importera kontakter till Outlook.

Obs!:  Om du vill lagra en kontaktlista i en annan mapp när du har skapat den måste du ta bort kontaktlistan och sedan skapa den på nytt i den andra mappen.

 1. I mittenrutan markerar du kryssrutan intill kontakten eller kontaktlistan som du vill redigera och väljer sedan Redigera i verktygsfältet.

  En skärmbild av markören som hovrar över knappen Redigera på sidan Kontakter.

 2. Gör önskade ändringar.

 3. Välj Spara Spara när du är klar.

Arbeta med kontaktmappar

 • Du skapar en kontaktmapp genom att högerklicka på eller trycka på och hålla ned Dina kontakter i den vänstra rutan och sedan välja Ny mapp.

 • Om du vill byta namn på eller ta bort en kontaktmapp som du har skapat högerklickar du på mappen och väljer Byt namn eller Ta bort.

 • Om du vill flytta en kontaktmapp som du har skapat till en plats med namnet Övriga kontakter så att mappen fortfarande är synlig men ur vägen, högerklickar du på mappen och väljer sedan Flytta till Övriga kontakter. Mappen visas då under Övriga kontakter.

  Om du vill flytta tillbaka en mapp från Övriga kontakter till huvudmapplistan under Dina kontakter, högerklickar du på mappen och väljer sedan Flytta till Dina kontakter.

Visa dina kontakter och kontaktlistor

När du markerar ett objekt i den vänstra rutan på sidan Kontakter visas kontakterna i objektet i mittenrutan enligt följande:

 • När du väljer Aktuella personer visas i mittenrutan de personer som du kontaktar ofta, personer i din kalender i dag, dina favoritpersoner och personer som du kanske vill följa upp med. Om du har fäst en vy visas den högst upp i mittenrutan.

 • När du markerar Dina kontakter visas alla dina kontakter och kontaktlistor i mittenrutan.

 • När du markerar en viss kontaktmapp visas bara kontakter och kontaktlistor som finns i den mappen i mittenrutan.

Använda filtermenyn för att begränsa och sortera kontaktvisningen

När du markerar Dina kontakter eller en viss kontaktmapp kan du använda en nedrullningsbar meny högst upp i mittenrutan för att begränsa och sortera de kontakter och kontaktlistor som visas där. Namnet på menyn beskriver den sorteringsordning som används för närvarande. Standardmenynamnet är Efter förnamn eftersom det är den förvalda sorteringsordningen.

När du markerar menyn för att öppna den ser du att det innehåller följande tre avsnitt:

 • Avsnittet Sorteringsordning, där du kan sortera efter Förnamn eller Efternamn.

 • Avsnittet Visningsordning, där du kan sortera efter Förnamn efternamn eller Efternamn förnamn för att styra hur varje namn visas.

 • Avsnittet Visa, där du kan välja Kontakter om du bara vill visa de kontakter som är personer, Listor om du bara vill visa kontakter som är kontaktlistor eller Alla om du vill visa båda.

En skärmbild av den nedrullningsbara filtermenyn på sidan Kontakter.

Ta bort en kontakt eller kontaktlista

Du kan ta bort kontakter eller kontaktlistor som du har skapat eller importerat till Outlook på webben. Du kan inte ta bort kontakter som du får genom att ansluta till ett socialt nätverk, till exempel LinkedIn.

 1. Markera kontakten eller kontaktlistan.

 2. Välj Ta bort.

  En skärmbild av knappen Ta bort på sidan Kontakter.

Söka efter en kontakt eller kontaktlista

I rutan Sök efter personer högst upp i den vänstra rutan skriver du ett sökord.

En skärmbild av rutan Sök efter personer på sidan Kontakter.

 • Om du vill söka efter en kontakt anger du deras namn eller e-postadress i rutan Sök efter personer och väljer sedan sökikonen Sök efter support eller trycker på Retur.

 • Om du vill söka efter en kontaktlista anger du hela eller delar av namnet på kontaktlistan i rutan Sök efter personer och väljer sedan sökikonen Sök efter support eller trycker på Retur.

Länka och ta bort länkar mellan kontakter

Du kan även länka kontakter till varandra för att visa att de relaterar till varandra. Outlook på webben upptäcker också automatiskt kontakter som har samma eller liknande namn och länkar dem så att de visas som en enda kontakt.

Länka kontakter

 • Markera kryssrutan bredvid varje kontakt i mittenrutan och välj sedan Länka i verktygsfältet.

  En skärmbild av knappen Länk på sidan Kontakter.

Ta bort länkar mellan kontakter

 1. I mittenrutan markerar du kryssrutan bredvid en länkad kontakt.

 2. Gå till verktygsfältet och välj den nedrullningsbara menyn Länkar.

  En skärmbild av knappen Länkar på sidan Kontakter.

 3. På den nedrullningsbara menyn väljer du Ikonen Ta bort länk. bredvid den kontakt som du vill ta bort länken till.

Automatisk länkning

Om du vill se vilka kontakter som har länkats automatiskt av Outlook på webben till en viss kontakt, och om du vill se förslag på andra liknande kontakter att länka kontakten till, gör du så här:

 1. Markera kryssrutan till vänster om kontaktens namn. Om Outlook på webben automatiskt har länkat alla kontakter med samma eller liknande namn visas den nedrullningsbara menyn Länkar till höger i verktygsfältet.

  En skärmbild av knappen Länkar på sidan Kontakter.

 2. Gå till verktygsfältet och välj den nedrullningsbara menyn Länkar.

Vill du ha mer hjälp?

Få hjälp med Outlook.com:

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Få hjälp med Outlook på webben för företag:

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Om du använder Office 365 som drivs av 21Vianet i Kina kan du läsa mer under Kontakta supporten för Office 365 för företag – hjälp för administratörer.

Mer information finns i

Importera kontakter till Outlook

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×