Använda kontakter i Outlook på webben

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Logga in i Outlook på webben med ditt arbets- eller skolkonto.

I Outlook på webben använder du sidan kontakter för att skapa, visa och redigera kontakter, kontaktlistor och grupper.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder den nya versionen av Outlook på webben. Välj vilken version av Outlook på webben du använder och stegen som gäller för dig.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

Betaversionen av Outlook på webben

Läs anvisningar för den nya versionen av Outlook på webben.

Obs!: Om organisationen har logotypen i verktygsfältet kan det hända att du ser något annat än vad som beskrivs ovan.

Instruktioner för den nya versionen av Outlook på webben

Om du vill gå till sidan personer, logga in på Outlook på webben och välj personer ikonen Kontakter längst ned på sidan

 • Använda sökrutan för att söka efter en person eller en kontaktlista.

 • Verktygsfältet innehåller menyer och kommandon för att skapa och ändra kontakter, kontaktlistor och grupper beroende på sammanhang

 • Favoriter visar alla du har lagt till i dina Favoriter.

 • Alla kontakter visas alla sparade kontakter och kontaktlistor i alla mappar.

 • Alla kontaktlistor visar alla kontaktlistor i alla mappar.

 • Föreslagna visar vilka personer du har kommunicerar med, men som inte finns i dina sparade kontakter. Du kan lägga till dem till dina kontakter eller Favoriter för att snabbt få tillbaka till dem.

 • Mappar: standardmapp som heter kontakter innehåller kontakter och listor. Du kan också skapa egna mappar.

 • Grupper: ansluten visar grupper du är medlem i och ägs visar grupper där du är ägaren.

 • I mittenrutan visar Favoriter, kontakter, kontaktlistor eller grupper beroende på vad du valde i navigeringsfönstret. Använda filtermenyn sortera och välj hur kontakternas namn visas.

 • Det högra fönstret visar information om kontakten, kontaktlista eller gruppen som är markerad i mittenrutan.

Som standard lagras kontakter och kontaktlistor i mappen kontakter i mappar i navigeringsfönstret. Du kan också skapa egna kontaktmappar om du vill behålla vissa kontakter eller kontaktlistor tillsammans och hitta dem enkelt.

 • Skapa en ny kontaktmapp: Under mappar väljer du Ny mapp och Skriv ett namn. Markera mappen och lägga till kontakter.

 • Om du vill byta namn på eller ta bort en kontaktmapp som du har skapat, högerklicka på mappen och väljer Byt namn på eller Ta bort.

Skapa, visa och redigera kontakter

Nya kontakter sparas i mappen Kontakter standard och visas också dem under Mina kontakter. Om du vill spara den nya kontakten i en annan mapp markerar du mappen innan du skapar kontakten.

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj personer ikonen Kontakter längst ned i navigeringsfönstret.

 3. Välj Ny kontakt på sidan kontakter i verktygsfältet.

  En skärmbild av dialogrutan Ny kontakta knappen

 4. Ange information om kontakten. Välj Lägg till fler om du vill lägga till mer information, till exempel kontaktens adress och födelsedag.

 5. Välj Skapa.

När du klickar på en persons namn eller bild i Outlook eller andra Office-program och tjänster ser du deras Profilkort med information om dem. Du kan spara dem i din kontaktlista, till exempel om du vill lägga till kommentarer eller annan information från sina Profilkort.

Här är hur du kan lägga till en kontakt från ett e-postmeddelande:

 1. E-post och öppna ett e-postmeddelande i läsfönstret och markera namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till dina kontakter.

 2. Ett profilkort öppnas. Välj Fler alternativ > Lägg till i kontakter.

  Välj de tre punkterna och välj sedan Lägg till i kontakter

 3. Lägga till mer information om du vill använda. Välj Lägg till fler att lägga till mer information, till exempel kontaktens adress och en födelsedag.

 4. Välj Skapa.

Obs!: Kontakten har sparats i mappen Kontakter standard på sidan kontakter.

Om ditt företag har en katalog konfigurera, kan du visa information om dina kollegor utan att spara dem som kontakter. Du kan söka efter dem eller välj deras namn eller bild från ett e-postmeddelande. Deras Profilkort visas informationen som samlas in från andra system (katalog). Om du vill lägga till annan information, till exempel Anteckningar, kan du spara dina kollegor i din kontaktlista. Den nya kontakten är automatiskt kopplad till en befintlig kontakt i katalogen. Endast visas den information som du har lagt till.

Du kan lägga till någon i dina Favoriter genom att markera kontakten och sedan välja Lägg till i Favoriter i verktygsfältet.

Tips: Favoritkontakter som har en e-postadress också visas i navigeringsfönstret i e-post, så att du kan se alla sin e-post i en och samma plats.

Markera en kontakt i mittenrutan kunna se eller redigera information om dem på sidan kontakter. Vad du ser är en version av Profilkort. Vilka flikar och avsnitt som du ser kan variera.

 • Filer: De senaste filerna som kontakten har delat med dig.

 • E-post: nyligen använda e-postmeddelanden och e-postbilagor mellan dig och kontakten.

 • LinkedIn: Om kontakten har en offentlig LinkedIn-profil med samma e-postadress som du har sparat för kontakten visas LinkedIn-information här.

Välj Redigera kontakt bredvid Kontaktinformation för att redigera en kontakt, eller välj Redigera i verktygsfältet.

Skärmbild av knappen Redigera kontakta

 1. Gå till sidan Kontakter och markera en kontakt.

 2. Välj kameraikonen.

  Välj kameraikonen för att lägga till ett foto
 3. Välj Överför en ny bild, Välj den fil du vill använda och väljer Öppna att ladda upp.

 4. Om du vill flytta bilden klickar du i cirkeln och drar pekaren. Du kan zooma in eller ut med reglaget under bilden.

  Justera fotot och välj Använd
 5. Välj Använd och välj sedan klar.

Du kan välja hur du visar och sortera dina kontakter. Använd menyn Sortera högst upp i listan.

Välj exempelvis Sortera efter > Efternamn och visning av > Efternamn.

Du kan länka kontakter för att ange att de är relaterade, till exempel om du har flera poster för samma person. Länkade kontakter visas som en enda kontakt.

Att länka kontakter:

 • Markera två eller fler kontakter på sidan personer och klicka på länka kontakter i panelen som visas.

Så här tar du bort länkningen av en kontakt:

 • Gå till sidan Kontakter, markera kontakten, välj Länkade kontakter i verktygsfältet och välj sedan Bryt länk.

 1. Markera en eller flera kontakter och välj sedan Ta bort.

 2. Välj Ta bort för att bekräfta.

Skapa, visa och redigera kontaktlistor

En kontaktlista är en samling e-postadresser och är användbart för att skicka e-post till en grupp personer. Kontaktlistor kallas ibland för distributionslistor.

Till exempel skapa en kontaktlista med namnet min bok klubb och Lägg till alla medlemmar i din adressbok klubb. När du vill skicka ett e-postmeddelande till alla i klubb anger du bara ”min bok klubb” på raden till i e-postmeddelandet.

Obs!: Som standard, kontaktlistor skapas i standardmappen Kontakter och du kan också se dem under Mina kontakt listor. Om du vill spara kontaktlistan i en annan mapp markerar du mappen innan du väljer ny kontaktlista. När du har skapat en kontaktlista i en mapp, går det inte att flytta den till en annan mapp.

 1. Markera pilen bredvid Ny kontakt på sidan kontakter i verktygsfältet och välj sedan ny kontaktlista.

  En skärmbild av dialogrutan Ny kontakt-menyn med ny kontakt markerad lista

 2. Ange ett namn för listan, och Skriv in namn eller e-postadresser.

 3. Välj Skapa.

Tips: Om du vill gruppera kontakter av andra orsaker än att skicka e-post kan du skapa en mapp i stället. Lägg sedan till kontakter i mappen.

 1. Välj Mina kontakt visas i navigeringsfönstret på sidan kontakter eller Sök efter namnet kontaktlista.

 2. Markera kontaktlistan och välj sedan Redigera.

 3. Ange namn eller e-postadresser.

 4. Välj Spara.

 1. Välj Mina kontakt visas i navigeringsfönstret på sidan kontakter eller Sök efter namnet kontaktlista.

 2. Markera kontaktlistan och välj sedan Redigera.

 3. Välj x för namn eller e-postadress som du vill ta bort.

 4. Välj Spara.

 1. Markera den kontaktlista du vill ta bort och välj Ta bort.

 2. Välj Ta bort för att bekräfta.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

 1. Logga in på Outlook på webben. Mer information finns i Logga in på Outlook på webben.

 2. Högst upp på skärmen väljer du startprogrammet Startikon för app i Office 365 > Outlook.

  Appfönstret i Office 365 med appen Outlook markerad

  Hittar du inte appen du söker? Från appfönstret kan du välja Alla appar för att se en alfabetisk lista över tillgängliga Office 365-appar. Därifrån kan du söka efter en specifik app.

 3. Klicka på Kontakter.

På följande skärmbild visas det du ser på sidan Kontakter.

En skärmbild av sidan Kontakter.

Här följer en beskrivning av vad som visas:

 1. Rutan Sök efter personer som du använder så här söker du efter en kontakt eller kontaktlista

 2. Verktygsfältet, som innehåller menyer och kommandon för att skapa och ändra kontakter och kontaktlistor, beroende på sammanhang

 3. Aktuella personer, som innehåller personer du kontaktar ofta, har möten med, har markerat som favoriter eller kanske vill följa upp med

 4. Dina kontakter, som innehåller alla dina kontaktmappar

 5. Mittenrutan, som visar de kontakter och kontaktlistor som finns i det objekt som är markerat i navigeringsfönstret.

 6. Kontaktkortet, som visar detaljerad information om den kontakt eller kontaktlista som är markerad i mittenrutan

Välj hur sidan Kontakter ska se ut genom att fästa en av de här vyerna från listan under Aktuella personer:

 • Personer som du kontaktar ofta: Se den senaste kommunikationen och uppdateringarna för de personer du kommunicerar med oftast.

 • Personer i din kalender i dag: Se vilka du har möten med och vad du ska arbeta med i dag.

 • Favoriter: Personer som du har valt som favoriter visas här, så att du snabbt når deras senaste e-postmeddelanden.

 • Personer som du kanske vill följa upp med: Hitta flaggade objekt och meddelanden där du har @nämnts, tillsammans med olästa meddelanden från personer du kontaktar oftast.

 • Alla kontakter: Det här är den klassiska vyn i Kontakter, där alla dina kontakter visas på ett och samma ställe.

Om du vill fästa en vy som utgångspunkt väljer du Fäst den här vyn.

En skärmbild av knappen Fäst den här vyn.

Om du vill ändra utgångspunkt väljer du Ta bort den här vyn på den övre menyraden i vyn som du har fäst. Du kan också välja Fäst den här vyn på den övre menyraden i någon av de andra vyerna under Aktuella personer.

Obs!: Beroende på Outlook-version kanske inte alla de här vyerna är tillgängliga.

När du väljer en kontakt öppnas en ruta till höger. Här ser du mer information om kontakten, till exempel deras e-postadress, telefonnummer och kontorsadress. Du ser också vilka de är kopplade till i organisationen och vilka grupper de tillhör.

I den nedre delen av rutan ser du din kommunikation med kontakten. Visa e-postmeddelanden mellan er, filer som delas med dig och gemensamma möten eller händelser i det förflutna eller i framtiden.

En skärmbild av kontaktkortet på sidan Kontakter.

När du skapar en kontakt eller kontaktlista från grunden lagras den i kontaktmappen som är markerad i navigeringsfönstret. Du kan skapa kontaktmappar om du vill behålla vissa kontakter eller kontaktlistor tillsammans och hitta dem enkelt.

Dina kontakter som finns i navigeringsfönstret på sidan kontakter, innehåller dina kontaktmappar. När dina kontakter är komprimerad, kan du välja den om du vill expandera det och se alla dina kontaktmappar.

När Dina kontakter är expanderat visas mappen Kontakter direkt under det, som på skärmbilden. Mappen Kontakter skapas automatiskt. Där finns alla dina lokala kontakter om du inte skapar andra mappar och lägger till kontakter i dem.

Mer information finns i Arbeta med kontaktmappar längre fram i den här artikeln.

En skärmbild av markören som hovrar över knappen Kontakter på sidan Kontakter.

 1. Markera den mapp som du vill skapa kontakten under dina kontakter i navigeringsfönstret. Om dina kontakter är markerat i stället för en viss mapp, skapas den nya kontakten i mappen kontakter.

  Obs!: Innan du skapar en ny kontakt kan du kontrollera att du markerar du mappen i navigeringsfönstret som du vill skapa den i. När du har skapat en kontakt, går det inte att flytta den till en annan mapp. Om du vill lagra en kontakt i en annan mapp när du har skapat, ta bort kontakten och sedan skapa den igen i den andra mappen.

 2. I verktygsfältet väljer du Ny.

  En skärmbild av markören som hovrar över knappen Ny på sidan Kontakter.

 3. I formuläret Lägg till kontakt som öppnas fyller du i önskad information.

  Klicka på ikonen Ikonen Lägg till information. om du vill se alternativ för en viss informationstyp. Välj till exempel Ikonen Lägg till information. bredvid Telefon om du vill lägga till telefonnummer.

 4. Välj Spara Spara när du är klar.

Om du snabbt vill lägga till avsändaren eller mottagaren i ett e-postmeddelande till mappen Kontakter gör du så här:

 1. Välj ikonen för startprogrammet Startikon. > E-post.

 2. I ett e-postmeddelande i läsfönstret markerar du namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till i dina kontakter.

 3. På kontaktkortet som visas för den personen väljer du Fler åtgärder Fler alternativ > Lägg till i Kontakter.

  En skärmbild av markören som hovrar över Lägg till i kontakter på menyn Fler åtgärder.

 4. I formuläret Lägg till kontakt som öppnas kan du lägga till mer information om du vill.

 5. Välj Spara Spara när du vill lägga till kortet i mappen Kontakter.

  VIKTIGT: När du skapar en kontakt på det här sättet går det inte att spara kontakten i en annan mapp eller flytta den till en annan mapp.

En kontaktlista är en samling kontakter. Den kallas ibland en distributionslista. Du kan ange en kontaktlista som mottagare när du skriver ett e-postmeddelande. När du skickar meddelandet går det ut till alla kontakter i listan samtidigt. Du kan till exempel skapa en kontaktlista med namnet Min bokklubb och lägga till alla medlemmar i din bokklubb i listan. När du sedan vill skicka ett meddelande till alla i klubben anger du bara Min bokklubb på raden Till: i e-postmeddelandet.

Skapa en kontaktlista

 1. Markera den mapp som du vill skapa kontaktlistan i under dina kontakter i navigeringsfönstret. Om dina kontakter är markerat i stället för en viss mapp, skapas den nya kontaktlistan i mappen kontakter.

  Obs!: Kontrollera att du markerar du mappen i navigeringsfönstret som du vill skapa den i innan du skapar en ny kontaktlista. När du har skapat en kontaktlista går det inte att flytta den till en annan mapp. Om du vill lagra en kontaktlista i en annan mapp när du har skapat, ta bort kontaktlistan och sedan skapa den igen i den andra mappen.

 2. I verktygsfältet klickar du på nedpilen bredvid nya och välj sedan ny kontaktlista.

  En skärmbild av snabbmenyn för knappen Ny med Kontaktlista markerat.

 3. I det tomma formuläret som öppnas anger du kontaktlistans namn, kontaktlistans medlemmar och, om du vill, anteckningar.

 4. Välj Spara Spara när du är klar.

Du kan redigera kontakter och kontaktlistor som du skapar eller importerar till Outlook på webben. Du kan inte redigera kontakter som du får genom att ansluta till ett konto för sociala nätverk, till exempel LinkedIn. Information om hur du importerar kontakter från en annan e-postkonto eller e-postprogram finns i avsnittet Importera kontakter till Outlook.

Obs!:  Om du vill lagra en kontaktlista i en annan mapp när du har skapat den måste du ta bort kontaktlistan och sedan skapa den på nytt i den andra mappen.

 1. I mittenrutan markerar du kryssrutan intill kontakten eller kontaktlistan som du vill redigera och väljer sedan Redigera i verktygsfältet.

  En skärmbild av markören som hovrar över knappen Redigera på sidan Kontakter.

 2. Gör önskade ändringar.

 3. Välj Spara Spara när du är klar.

 • Om du vill skapa en kontaktmapp högerklickar du på eller håll ned dina kontakter i navigeringsfönstret och sedan välja Ny mapp.

 • Om du vill byta namn på eller ta bort en kontaktmapp som du har skapat högerklickar du på mappen och väljer Byt namn eller Ta bort.

 • Om du vill flytta en kontaktmapp som du har skapat till en plats med namnet Övriga kontakter så att mappen fortfarande är synlig men ur vägen, högerklickar du på mappen och väljer sedan Flytta till Övriga kontakter. Mappen visas då under Övriga kontakter.

  Om du vill flytta tillbaka en mapp från Övriga kontakter till huvudmapplistan under Dina kontakter, högerklickar du på mappen och väljer sedan Flytta till Dina kontakter.

På sidan kontakter visas i mittenrutan kontakter som finns i objektet på följande sätt när du markerar ett objekt i navigeringsfönstret:

 • När du väljer Aktuella personer visas i mittenrutan de personer som du kontaktar ofta, personer i din kalender i dag, dina favoritpersoner och personer som du kanske vill följa upp med. Om du har fäst en vy visas den högst upp i mittenrutan.

 • När du markerar Dina kontakter visas alla dina kontakter och kontaktlistor i mittenrutan.

 • När du markerar en viss kontaktmapp visas bara kontakter och kontaktlistor som finns i den mappen i mittenrutan.

När du markerar Dina kontakter eller en viss kontaktmapp kan du använda en nedrullningsbar meny högst upp i mittenrutan för att begränsa och sortera de kontakter och kontaktlistor som visas där. Namnet på menyn beskriver den sorteringsordning som används för närvarande. Standardmenynamnet är Efter förnamn eftersom det är den förvalda sorteringsordningen.

När du markerar menyn för att öppna den ser du att den innehåller följande tre avsnitt:

 • Avsnittet Sorteringsordning, där du kan sortera efter Förnamn eller Efternamn.

 • Avsnittet Visningsordning, där du kan sortera efter Förnamn efternamn eller Efternamn förnamn för att styra hur varje namn visas.

 • Avsnittet Visa, där du kan välja Kontakter om du bara vill visa de kontakter som är personer, Listor om du bara vill visa kontakter som är kontaktlistor eller Alla om du vill visa båda.

En skärmbild av den nedrullningsbara filtermenyn på sidan Kontakter.

Du kan ta bort kontakter eller kontaktlistor som du har skapat eller importerat till Outlook på webben. Du kan inte ta bort kontakter som du får genom att ansluta till ett socialt nätverk, till exempel LinkedIn.

 1. Markera kontakten eller kontaktlistan.

 2. Välj Ta bort.

  En skärmbild av knappen Ta bort på sidan Kontakter.

Ange ett sökord i rutan Sök efter personer högst upp i navigeringsfönstret.

En skärmbild av rutan Sök efter personer på sidan Kontakter.

 • Om du vill söka efter en kontakt anger du deras namn eller e-postadress i rutan Sök efter personer och väljer sedan sökikonen Sök efter support eller trycker på Retur.

 • Om du vill söka efter en kontaktlista anger du hela eller delar av namnet på kontaktlistan i rutan Sök efter personer och väljer sedan sökikonen Sök efter support eller trycker på Retur.

Du kan även länka kontakter till varandra för att visa att de relaterar till varandra. Outlook på webben upptäcker också automatiskt kontakter som har samma eller liknande namn och länkar dem så att de visas som en enda kontakt.

Länka kontakter

 • Markera kryssrutan bredvid varje kontakt i mittenrutan och välj sedan Länka i verktygsfältet.

  En skärmbild av knappen Länk på sidan Kontakter.

Ta bort länkar mellan kontakter

 1. I mittenrutan markerar du kryssrutan bredvid en länkad kontakt.

 2. Gå till verktygsfältet och välj den nedrullningsbara menyn Länkar.

  En skärmbild av knappen Länkar på sidan Kontakter.

 3. På den nedrullningsbara menyn väljer du Ikonen Ta bort länk. bredvid den kontakt som du vill ta bort länken till.

Om du vill se vilka kontakter som har länkats automatiskt av Outlook på webben till en viss kontakt, och om du vill se förslag på andra liknande kontakter att länka kontakten till, gör du så här:

 1. Markera kryssrutan till vänster om kontaktens namn. Om Outlook på webben automatiskt har länkat alla kontakter med samma eller liknande namn visas den nedrullningsbara menyn Länkar till höger i verktygsfältet.

  En skärmbild av knappen Länkar på sidan Kontakter.

 2. Gå till verktygsfältet och välj den nedrullningsbara menyn Länkar.

Vill du ha mer hjälp?

Få hjälp med Outlook.com:

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Få hjälp med Outlook på webben för företag:

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Om du använder Office 365 som drivs av 21Vianet i Kina kan du läsa mer under Kontakta supporten för Office 365 för företag – hjälp för administratörer.

Se även

Importera kontakter till Outlook

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×