Använda Komplettera automatiskt för formel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd Komplettera automatiskt för formel om du vill att det blir lättare att skapa och redigera formler och minimerar risken för Skriv- och syntaxfel. När du har skrivit ett = (likhetstecken) och början bokstäver och en visningsutlösare Microsoft Office Excel visar nedanför den aktiva cellen en dynamisk nedrullningsbar lista över giltiga funktioner, namn och textsträngar som matchar de bokstäver eller utlösare. Du kan sedan infoga ett objekt i den nedrullningsbara listrutan i formeln med hjälp av en Infogningsutlösare.

Komplettera automatiskt för formel

1. Skriv ett likhetstecken (=) och de första bokstäverna eller en visningsutlösare för att starta funktionen Komplettera automatiskt för formel.

2. När du skriver visas en rullningsbar lista med giltiga poster. Den bästa matchningen markeras i listan.

3. ikonerna motsvarar typ av post, till exempel en funktion eller tabell referens.

4. Detaljerade skärmtips hjälper dig att välja rätt alternativ.

Vad vill du göra?

Kontrollera den nedrullningsbara listrutan med hjälp av visningsutlösare

Navigera i listan Komplettera automatiskt för formel med hjälp av tangentbordet

Infoga ett objekt från den nedrullningsbara listrutan med hjälp av en Infogningsutlösare

Aktivera eller inaktivera Komplettera automatiskt för formel

Hantera listrutan med hjälp av visningsutlösare

Följande tabell innehåller en sammanfattning av hur du dynamiskt styr vad som visas i listrutan för funktionen Komplettera automatiskt för formel.

Om du vill visa

Skriv så här

Excel och användardefinierade funktionsnamn

En eller flera inledande bokstäver någonstans där en funktion kan infogas.

Exempel: Su

Funktionsargument

(Inga visningsutlösare).

Skriv argument, t ex en cell med tal eller en referens eller Använd en visningsutlösare, till exempel början bokstäver eller en [(inledande hakparentes).

Exempel: SUMMA(5; A2; [

Skriv ett semikolon följt av argumentet och en ny visningsutlösare för varje argument.

Obs!: Följande funktioner har argument med uppräknade konstanter som automatiskt visas i den nedrullningsbara listrutan: CELL, slutvärde, LETAKOLUMN, passa, betalning, nuvärde, rang, delsumma och LETARAD.

Definierade namn och tabellnamn

En eller flera inledande bokstäver någonstans där namnet kan anges.

Exempel: Ann

Tabellkolumnangivare och specialobjektsangivare ([#Alla], [#Data], [#Rubriker], [#Summor], [#DennaRad])

Något av följande:

 • [ (inledande hakparentes) direkt efter tabellnamnet.

  Exempel: Årssammanfattning[

 • ; (semikolon) direkt efter ett specialobjekt.

  Exempel: =Årssammanfattning[#Alla],

 • : (kolon) direkt efter ett kolumnnamn.

  Exempel: Årssammanfattning[Försäljning:

Obs!: Om cellen finns i en tabell är tabellnamnet valfritt. Exempelvis är följande formler samma:

=[Försäljning]/[Kostnader]

=Årssammanfattning[Försäljning]/Årssammanfattning[Kostnader]

Anslutningsnamn i kubfunktioner

" (inledande citattecken) direkt efter den inledande parentesen i namnet på en kubfunktion.

Exempel: KUBMEDLEM("

Obs!: Bara OLAP-anslutningar som lagras i den aktuella arbetsboken visas.

Textsträngar för flerdimensionella uttryck (MDX-uttryck) i kubfunktioner

Något av följande:

 • " (inledande citattecken) direkt efter semikolonet för ett argument.

  Exempel: KUBMEDLEM("FörsäljningKubdata";"

 • . (punkt) direkt efter en avslutande hakparentes.

  Exempel: KUBMEDLEM("FörsäljningKubdata";"[Kunder].

  Exempel: KUBMEDLEM("FörsäljningKubdata";"[Kunder].[Mexiko].

 • ((vänsterparentes) direkt efter ett inledande citattecken för en MDX-textsträng att indikera början på ett par.

  Exempel: KUBVÄRDE("FörsäljningKubdata";"(

 • ;  (semikolon) direkt efter en avslutande parentes i en MDX-textsträng för att indikera den andra delen av ett par.

  Exempel: KUBVÄRDE("FörsäljningKubdata";"([Kunder].[Mexiko];

 • { (inledande klammerparentes) direkt efter ett inledande citattecken för en MDX-textsträng för att indikera början av ett givet uttryck.

  Exempel: KUBVÄRDE("FörsäljningKubdata";"{

  Meddelanden: 

  • Du måste vara ansluten till en OLAP-datakälla för att kunna ange en MDX-textsträng med hjälp av Komplettera automatiskt för formel.

  • Om en beskrivning har angetts visas den i ett skärmtips för att göra det lättare att bekräfta alternativet.

  • Om en MDX-textsträng är tvetydig anges ändå ett unikt medlemsnamn, men du måste ange om rätt namn lagts till. Om det exempelvis finns två värden för följande MDX-textsträng:

   KUBMEDLEM (”Försäljningkubdata” ”; [kunder]. [ Mexiko]. [Hidalgo]. [Dora N. startas]

   Infogas något av följande värden:

   [Kunder].[Namn].&[54342]

   [Kunder].[Namn].&[34297]

   Om det värde som anges inte är rätt, tar du bort det och väljer det andra värdet.

  • Microsoft SQL Server Analysis Services-funktionsnamn, t.ex. "Underordnade", "Överordnade" eller "Crossjoin", visas inte i listrutan, men du kan skriva dem manuellt.

Meddelanden: 

 • Du kan alltid skriva vad du vill för att slutföra funktionen när du använder Komplettera automatiskt för formel.

 • Du kan använda funktionen Komplettera automatiskt för formel i mitten av en befintlig kapslad funktion eller formel. Texten direkt före insättningspunkten används för att visa värden i listrutan, och texten efter insättningspunkten ändras inte.

 • Definierade namn som du skapar för uppräknade konstanter, t.ex. de som används i funktionen DELSUMMA, och anslutningar i kubfunktioner visas inte i listrutan för automatisk formelkomplettering, men du kan skriva dem manuellt.

Överst på sidan

Bläddra i listrutan för funktionen Komplettera automatiskt för formel med hjälp av tangentbordet

Följande tabell innehåller en sammanfattning av de tangenter som du kan använda för att bläddra i listrutan för funktionen Komplettera automatiskt för formel.

Om du vill

Trycker du på

Flytta insättningspunkten ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta insättningspunkten ett tecken till höger.

HÖGERPIL

Flytta upp markeringen en post.

UPPIL

Flytta ned markeringen en post.

NEDPIL

Markera den sista posten.

END

Markera den första posten.

HOME

Flytta ned en sida och markera en ny post.

PGDN

Flytta upp en sida och markera en ny post.

PGUP

Stänga listrutan.

ESC (eller klicka på en annan cell)

Aktivera och inaktivera funktionen Komplettera automatiskt för formel.

ALT+NEDPIL

Överst på sidan

Infoga ett objekt från listrutan med hjälp av en infogningsutlösare

Viktigt!: När du skriver en funktion, även när du har använt en infogningsutlösare, får du inte glömma att lägga till en avslutande parentes för en funktion, en avslutande hakparentes för en tabellreferens eller ett avslutande citattecken för en MDX-textsträng.

 • Du infogar den markerade posten i funktionen och placerar insättningspunkten direkt efter posten genom att trycka på Tabb eller genom att dubbelklicka på posten.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera funktionen Komplettera automatiskt för formel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Formler.

 2. Markera eller avmarkera Komplettera automatiskt för formel under Arbeta med formler.

Tips: Du kan också trycka på ALT + NEDPIL.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×