Använda Klistra in special när du kopierar från Excel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda dialogrutan Klistra in special för att kopiera komplexa objekt från ett Excel-kalkylblad och klistra in dem i samma Excel-kalkylblad eller i ett annat Excel-kalkylblad. Du kan till exempel välja att endast klistra in vissa attribut eller en matematisk operation från den kopierade informationen.

Artikelinnehåll

Klistra in

Åtgärd

Klistra in

Allt     Klistrar in allt cellinnehåll och all formatering.

Formler     Klistrar endast in formlerna så som de har angetts i formelfältet.

Värden     Klistrar endast in värdena så som de visas i cellerna.

Format     Klistrar endast in cellformateringen.

Kommentarer     Klistrar endast in kommentarer som har kopplats till den kopierade cellen.

Verifiering     Klistrar in dataverifieringsregler för de kopierade cellerna i inklistringsområdet.

Allt med källtemat     Klistrar in allt cellinnehåll i dokumenttemaformateringen som används för kopierade data.

Allt utom kantlinjer     Klistrar in allt cellinnehåll och all formatering i den kopierade cellen, utom kantlinjer.

Kolumnbredder     Klistrar in bredden för en kopierad kolumn eller ett kopierat kolumnområde i en annan kolumn eller ett annat kolumnområde.

Formler och talformat     Klistrar endast in formler och alla talformatsalternativ från de markerade cellerna.

Värden och talformat     Klistrar endast in värden och alla talformatsalternativ från de markerade cellerna.

Överst på sidan

Åtgärd

Ange vilken matematisk operation som ska användas på kopierade data, om någon sådan ska användas.

Ingen    Anger att ingen matematisk operation ska användas på kopierade data.

Addera    Anger att kopierade data ska adderas med data i målcellen eller målområdet.

Subtrahera    Anger att kopierade data ska subtraheras från data i målcellen eller målområdet.

Multiplicera    Anger att kopierade data ska multipliceras med data i målcellen eller målområdet.

Dividera    Anger att kopierade data ska divideras med data i målcellen eller målområdet.

Ej tomma     Undviker ersättning av värden i inklistringsområdet när det finns tomma celler i kopieringsområdet.

Transponera     Ändrar kolumner för kopierade data till rader och vice versa.

Klistra in länk     Länkar inklistrade data i det aktiva kalkylbladet till kopierade data.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×