Använda jokertecken i strängjämförelser

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Inbyggda mönstermatchning är ett flexibelt verktyg för strängjämförelser. I följande tabell visas de jokertecken som du kan använda med operatorn Like och antalet siffror eller strängar de matchar.

Tecken i mönster

Fält som matchar i uttryck

? eller _ (understreck)

Ett enstaka tecken

* eller %

Inga eller flera tecken

#

En enstaka siffra (0–9)

[teckenlista]

Ett enstaka tecken som omfattas av funktionen TECKENLISTA

[!teckenlista]

Ett enstaka tecken som inte omfattas av funktionen TECKENLISTA


Du kan använda en grupp med en eller flera tecken (teckenlista) inom hakparenteser ([]) så att de matchar ett enstaka tecken i uttryck, och teckenlista kan innehålla de flesta tecknen i den ANSI-teckenuppsättning, inklusive siffror. Du kan använda specialtecknen inledande hakparentes ([]), frågetecken (?), nummertecken (#), och en asterisk (*) att skriva endast inom hakparenteser. Du kan inte använda den avslutande hakparentesen (]) inom en grupp så att de matchar själva, men du kan använda den utanför en grupp som ett enskilt tecken.

Förutom en enkel lista över tecknen inom hakparenteser ange teckenlista ett teckenintervall med hjälp av ett bindestreck (-) som avgränsar intervallets övre och nedre gräns. Till exempel använda [A-Ö] i mönster resulterar i en matchning om motsvarande teckenposition i uttryck innehåller något av versal inom intervallet A – Ö. Du kan inkludera flera intervall inom hakparenteserna utan avgränsar rutan områden. Till exempel matchar [a-zA-0 – 9] ett alfanumeriskt tecken.

Det är viktigt att Observera att ANSI SQL-jokertecken (%) och (_) endast är tillgängliga med Microsoft Access-databasmotorn och Access OLE DB-Provider. De behandlas som strängar om används via Access eller DAO.

Andra viktiga regler för mönstermatchning omfattar följande:

  • Ett utropstecken (!) i början av teckenlista innebär att en träff görs om alla tecken utom de teckenlista finns i uttryck. När den används utanför hakparenteser matchar utropstecken själva.

  • Du kan använda bindestreck (--) i början (efter ett utropstecken om ett sådant används) eller i slutet av teckenlista så att de matchar själva. Någon annanstans bindestrecket ett intervall med ANSI-tecken.

  • Om du anger ett teckenintervall måste tecknen i stigande ordning (A-Ö eller 0-100). [A-Ö] är ett giltigt mönster, men [Ö-A] är inte.

  • Tecken sekvens [] ignoreras; Det anses vara en nollängdssträng (””).Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×