Använda IRM (Information Rights Management) i en lista eller ett bibliotek

Använda IRM (Information Rights Management) i en lista eller ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Information Rights Management (IRM) när du vill kontrollera och skydda filer som hämtas från listor och bibliotek.

Innan du börjar

 • Tjänsten Azure Rights Management (Azure RMS) från Azure informationsskydd och motsvarande lokala Active Directory Rights Management Services (AD RMS) stöder IRM (Information Rights Management) för webbplatser. Det krävs ingen separat eller ytterligare installationer.

 • Om du vill tillämpa IRM på en lista eller ett bibliotek måste du ha administratörsbehörighet för listan eller biblioteket.

 • Innan du använder IRM för en lista eller ett bibliotek måste först aktiveras av en administratör för webbplatsen.

 • Om du använder SharePoint Online kan kan användarna erfara timeout vid hämtning av större IRM-skyddade filer. I så fall tillämpa IRM-skydd genom att använda Office-program och lagra större filer i ett SharePoint-dokumentbibliotek som inte använder IRM.

Obs!: Om du använder SharePoint Server 2013 måste serveradministratören installera skydd på alla frontwebbservrar för varje filtyp som personer i organisationen vill skydda med hjälp av IRM.

Tillämpa IRM på en lista eller ett bibliotek

Information Rights Management-inställningar

 1. Gå till den lista eller det bibliotek som du vill konfigurera IRM för.

 2. Klicka på fliken bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Inställningar för bibliotek. (Om du arbetar i en lista, klicka på fliken lista och klicka sedan på Inställningar för lista ).

  Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet
 3. Klicka på IRM (Information Rights Management) under behörigheter och hantering. Om länken IRM (Information Rights Management) inte visas kanske inte IRM aktiverat för webbplatsen. Kontakta administratören för att se om det är möjligt att aktivera IRM för webbplatsen. Information Rights Management-länken visas inte för bildbibliotek.

 4. Markera kryssrutan Begränsa behörighet till dokument i det här biblioteket vid hämtning att tillämpa begränsad behörighet till dokument som hämtas från listan eller biblioteket på sidan Information Rights Management-inställningar .

 5. Skriv ett beskrivande namn för den princip som du kan använda för att skilja den här principen från andra principer i rutan Skapa en rubrik för behörighetsprincip . Till exempel kan du skriva Konfidentiellt om du vill koppla begränsad behörighet till en lista eller ett bibliotek som ska innehålla företagsdokument som är konfidentiellt.

 6. Skriv en beskrivning som ska visas för personer som använder den här listan eller biblioteket som förklarar hur de ska hantera dokument i listan eller biblioteket i rutan Lägg till en beskrivning för behörighetsprincip . Skriv till exempel du kan Diskutera innehållet i det här dokumentet med andra medarbetare om du vill begränsa åtkomsten till informationen i de här dokumenten till interna anställda.

 7. Om du vill tillämpa ytterligare begränsningar på dokumenten i listan eller biblioteket, klicka på Visa alternativ och gör något av följande:

  Om du vill:

  Gör så här:

  Tillåta personer att skriva ut dokument från listan eller biblioteket

  Markera kryssrutan Tillåt användare att skriva ut.

  Tillåta användare med behörigheten Visa objekt eller högre behörighet att köra inbäddad kod eller makron i ett dokument.

  Markera kryssrutan Tillåt användare att köra skript och skärmen läsaren att funktionen på hämtade dokument.

  Obs!: Om du markerar det här alternativet kan användarna köra kod för att extrahera innehållet i ett dokument.

  Att användarna bekräftar sina användaruppgifter med regelbundna mellanrum.

  Välj det här alternativet om du vill begränsa åtkomst till innehåll till en angiven tidsperiod. Om du väljer det här alternativet kommer användarnas utfärdningslicens, som ger åtkomst till innehåll, att gå ut efter angivet antal dagar. De måste då bekräfta sina användaruppgifter på servern och hämta en ny licens.

  Markera den användare måste verifiera sina autentiseringsuppgifter med intervallet (dagar) markerar kryssrutan och ange sedan hur många dagar som du vill att dokumentet ska vara möjligt att.

  Förhindra att användarna överför dokument som inte stöder IRM till listan eller biblioteket.

  Om du väljer det här alternativet kommer användarna inte att kunna överföra någon av följande filtyper:

  • Filtyper som inte har motsvarande IRM-skyddskomponenter installerade på alla frontwebbservrar.

  • Filtyper som SharePoint Server 2010 inte kan dekryptera.

  • Filtyper som är IRM-skyddade i ett annat program.

  Markera kryssrutan Tillåt inte att användare överför dokument som inte stöder IRM.

  Ta bort begränsad behörighet från den här listan eller det här biblioteket vid ett angivet datum.

  Markera kryssrutan Sluta begränsa åtkomst till biblioteket på och välj sedan det datum som du vill.

  Kontrollera intervallet som autentiseringsuppgifterna finns cachelagrade för programmet som är licensierat för att öppna dokumentet.

  I Ange gruppskydd och autentiseringsuppgifter, ange duintervallet för cachelagring av autentiseringsuppgifter i antal dagar.

  Tillåt gruppskydd så att användarna kan dela med medlemmar i samma grupp.

  Välj Tillåt gruppskydd och ange gruppens namn för delning.

 8. När du gjort önskade val klickar du på OK.

Överst på sidan

Vad är Information Rights Management (IRM)?

Information Rights Management (IRM) gör det möjligt för dig att begränsa de åtgärder som användarna kan utföra på filer som hämtats från listor eller bibliotek. IRM krypterar de hämtade filerna och begränsar den grupp användare och program som tillåts dekryptera filerna. IRM kan också begränsa behörigheten för de användare som tillåts läsa filer så att de inte kan utföra åtgärder som att skriva ut kopior av filerna eller kopiera text från dem.

Du kan använda IRM på listor eller bibliotek när du vill begränsa spridning av känsligt innehåll. Om du exempelvis skapar ett dokumentbibliotek där du delar information om kommande produkter med ett antal utvalda marknadsförare kan du med hjälp av IRM förhindra att dessa personer delar innehållet med andra anställda på företaget.

På en webbplats tillämpar du IRM på en hel lista eller ett helt bibliotek istället för på enskilda filer. På så vis kan en konsekvent skyddsnivå för en hel uppsättning dokument eller filer lättare upprätthållas. Med hjälp av IRM kan organisationen på detta sätt genomdriva de principer som företaget antagit för användning och spridning av företagets information.

Obs!: Informationen på den här sidan om IRM (Information Rights Management) ersätter alla termer som refererar till ”(Information Rights Management)” i alla Microsoft SharePoint Server 2013 och SharePoint Server 2016 term licensavtal.

Så kan innehåll skyddas med hjälp av IRM

IRM kan skydda särskilt innehåll på följande sätt:

 • Förhindra att en behörig användare kopierar, ändrar, skriver ut, faxar eller kopierar och klistrar in innehållet i avsikt att möjliggöra obehörig användning

 • Förhindra att en behörig användare kopierar innehållet med hjälp av Print Screen-funktionen i Microsoft Windows

 • Förhindra att en obehörig användare visar innehållet om det skickas i e-post efter att det hämtats från servern

 • Begränsa åtkomst till innehåll till en angiven tidsperiod, efter vilken användarna måste bekräfta sina användaruppgifter och hämta innehållet igen

 • Tillämpa principer som företaget antagit för användning och spridning av innehåll inom din organisation

Så kan IRM inte skydda innehåll

IRM kan inte skydda särskilt innehåll från följande:

 • Radering, stöld, registrering eller överföring som utförs av skadliga program som trojaner, tangentbordsloggningsprogram och vissa typer av spionprogram

 • Förlust eller fel som orsakats av datorvirus

 • Manuell kopiering eller avskrivning av innehållet från skärmen

 • Fotografering med film- eller digitalkamera av innehåll som visas på skärmen

 • Kopiering med hjälp av skärmbildsinspelningsprogram från tredje part

 • Kopiering av innehållsmetadata (kolumnvärden) med hjälp av skärmbildsinspelningsprogram från tredje part eller kopiera-och-klistra in-metoden

Överst på sidan

Så fungerar IRM för listor och bibliotek

IRM-skydd används i filer på list- eller biblioteksnivån. När IRM aktiverats för ett bibliotek, gäller (rights Management) för alla filer i det biblioteket. När IRM aktiverats för en lista tillämpas rättighetshantering endast för filer som är kopplade till listobjekt, inte på själva listobjekten.

När personer hämtar filer i en lista eller ett bibliotek som stöder IRM krypteras filerna så att endast behöriga personer kan visa dem. Varje fil som omfattas av rättighetshantering innehåller också en utfärdningslicens som belägger de personer som visar filen med restriktioner. Vanliga restriktioner är att skrivskydda filer, inaktivera textkopieringsfunktionen, förhindra att användarna sparar en lokal kopia och förhindra att användarna skriver ut filer. Klientprogram som kan läsa filtyper med IRM-stöd använder utfärdningslicensen i filen som omfattas av rättighetshantering när de tillämpar restriktionerna. På det viset har en fil som omfattas av rättighetshantering sitt skydd kvar, även sedan den hämtats från servern.

De typer av begränsningar som tillämpas på en fil när den hämtas från en lista eller ett bibliotek bygger på vilken behörighet användaren har på webbplatsen där filen finns. I följande tabell anges hur behörigheterna på webbplatser förhåller sig till IRM-behörigheter.

Behörigheter

IRM-behörigheter

Hantera behörigheter, Hantera webbplats

Fullständig behörighet (som definieras av klientprogrammet): vanligen tillåter användare att läsa, redigera, kopiera, spara och ändra behörigheterna för rättighetsskyddat innehåll.

Redigera objekt, Hantera listor, Lägg till och anpassa sidor

Redigera, Kopiera och Spara: en användare kan skriva ut en fil om kryssrutan Tillåt användare att skriva ut dokument är markerat på sidan Information Rights Management-inställningar för listan eller biblioteket.

Visa objekt

Läs: en användare kan läsa dokumentet, men kan inte kopiera eller ändra dess innehåll. En användare kan skriva ut endast om kryssrutan Tillåt användare att skriva ut dokument är markerat på sidan Information Rights Management-inställningar för listan eller biblioteket.

Övrigt

Inga andra behörigheter överensstämmer direkt med IRM-behörigheter.

När du aktiverar IRM för en lista eller ett bibliotek i SharePoint Server 2013 kan du bara skydda filtyper i listan eller biblioteket som ett skydd är installerat på alla frontwebbservrar. Ett skydd är ett program som styr kryptering och dekryptering av skyddade filer med ett visst filformat. SharePoint har skydd för följande filtyper:

 • Microsoft Office InfoPath-formulär

 • 97-2003-filformat för följande Microsoft Office-program: Word, Excel och PowerPoint

 • Office Open XML-format för följande Microsoft Office-program: Word, Excel och PowerPoint

 • XPS-format (XML Paper Specification)

Om organisationen planerar att använda IRM för att skydda andra filtyper utöver de ovan nämnda, måste serveradministratören installera skydd för dessa extra filformat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders