Använda installationsguiden för Office 365 i det gamla administrationscentret för att utföra en snabb migrering

Om Office 365-installationsguiden upptäcker att du har en server som kör Exchange 2013, Exchange 2010 eller Exchange 2007 lokalt, och du har färre än 151 postlådor, blir du rekommenderad att använda Office 365-installationsguiden för att kopiera data och lägga till användare på samma gång. I Office 365 används en process som kallas snabb migrering för att uppnå detta.

I avsnittet Vad du behöver veta om en snabb migrering av e-post till Office 365 finns en översikt över snabbmigreringsprocessen om du vill ha mer information innan du startar.

Använd Administrationscenter för Exchange (EAC) för att förbereda en snabbmigrering. Mer information finns i Utföra snabbmigrering av e-post till Office 365 med hjälp av EAC.

Letar du efter Windows PowerShell-kommandon? Se Använda PowerShell för att utföra en snabb migrering till Office 365.

Snabbmigreringsuppgifter

Här är uppgifterna som ska slutföras när du är redo att komma igång:

Innan Office 365-installationsguiden kan kopiera e-postdata och skapa användare, måste du utföra några ändringar i din lokala Exchange Server-miljö.

Obs!: Om du har aktiverat katalogsynkronisering måste du inaktivera den innan du kan utföra en snabb migrering. Det kan du göra i det gamla Administrationscenter för Office 365: ANVÄNDARE > Aktiva användare > Active Directory-synkronisering > Hantera.

 1. Konfigurera Outlook överallt på din lokala Exchange Server     I e-postmigreringstjänsten används Outlook överallt (som även kallas RPC över HTTP) för att ansluta till din lokala Exchange Server. Outlook överallt konfigureras automatiskt för Exchange 2013 och Exchange Server 2016. Mer information om hur du konfigurerar Outlook överallt för Exchange 2010 och Exchange 2007 finns här:

 2. Du måste använda ett certifikat som utfärdats av en betrodd certifikatutfärdare för Outlook överallt-konfigurationen för att kunna göra en snabb migrering i Office 365. För snabb migrering lägger du till Outlook överallt-tjänsten och tjänsten för automatisk upptäckt i certifikatet. Instruktioner om hur du konfigurerar certifikat finns i:

 3. Valfritt: Kontrollera att du kan ansluta till din Exchange-organisation med Outlook överallt     Prova någon av följande metoder för att testa dina anslutningsinställningar:

 4. Ange behörigheter    Det lokala användarkonto som du använder för att ansluta till din lokala Exchange-organisation (kallas även migreringsadministratör) måste ha rätt behörighet för att få åtkomst till de lokala postlådor som ska migreras till Office 365. Det här användarkontot används när du ansluter Office 365 till ditt e-postsystem längre fram i den här proceduren.

 5. För att kunna migrera postlådor måste administratören ha någon av följande behörigheter:

  • Migreringsadministratören måste vara medlem i gruppen Domänadministratörer i Active Directory i den lokala organisationen.

   eller

  • Migreringsadministratören måste ha FullAccess-behörighet för var och en av de lokala postlådorna.

   eller

  • Migreringsadministratören måste ha Receive As-behörighet till den lokala postlådedatabas där användarnas postlådor lagras.

  Anvisningar för hur du anger behörigheterna finns i Tilldela Exchange-behörigheter för att migrera postlådor till Office 365.

 6. Inaktivera Unified Messaging (UM)    Om UM är aktiverat för de lokala postlådor du migrerar måste du stänga av UM före migreringen. Aktivera UM för postlådorna igen när migreringen är klar. Stegvisa instruktioner finns i Inaktivera Unified Messaging för användare i Exchange 2007.

 7. Skapa säkerhetsgrupper och rensa ombud    Eftersom e-postmigreringstjänsten inte känner av om lokala Active Directory-grupper är säkerhetsgrupper kan den inte tillhandahålla några migrerade grupper som säkerhetsgrupper i Office 365. Om du vill ha säkerhetsgrupper i Office 365 måste du först skapa en tom e-postaktiverad säkerhetsgrupp i Office 365 innan du påbörjar snabbmigreringen.

  Med den här migreringsmetoden flyttas dessutom bara postlådor, e-postanvändare, e-postkontakter och e-postgrupper. Objekt som har en relation av typen hanterare eller ombud gentemot varandra måste flyttas tillsammans för relationen ska fortsätta att fungera. Om du inte kommer att flytta alla objekt som har tilldelats som hanterare eller ombud till ett annat objekt, ska du ta bort relationen innan du startar migreringen.

Klicka på gå till det gamla administrationscentret på sidan Administrationscenter för Office 365Start

Välj sedan INSTALLATION > Starta installationen nu.

Det första steget är att visa att du äger varje domän som du tar med till Office 365.

 1. På sidan Anpassa dina inställningar väljer du Ja, jag måste kopiera data för användarna och går sedan till rutan Vilket är ditt nuvarande e-postsystem? och väljer versionen av Exchange. I rutan Hur många användare har du? anger du antalet användare (mindre än 151).

 2. På sidan Allt du behöver veta om domäner och DNS i installationsguiden väljer du Nu sätter vi igång.

  Om du vill veta mer om domäner kan du titta på videon som finns på sidan.

 3. På sidan Vilken domän vill du använda? skriver du namnet på domänen, t.ex. contoso.com.

 4. På sidan Lägg till den här TXT-posten för att visa att du äger <ditt domännamn> visas en TXT-post som är specifik för dig i formatet "MS=ms########". Lägg till den hos din DNS-värd. Instruktioner finns i Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster.

  När du har lagt till TXT-posten hos din DNS-värd väntar du några minuter och väljer sedan Jag har lagt till posten för att gå till nästa steg.

  Lägga till en TXT-post för att verifiera att det är din domän

  Obs!: TXT-posten bekräftas vanligtvis snabbt, men om du får ett felmeddelande väntar du en stund och väljer sedan Jag har lagt till posten igen.

 5. På sidan Vi har bekräftat att du äger <ditt domännamn> klickar du på Nästa.

I stället för att lägga till användare kommer Office 365-installationsguiden att lägga till nya användare under datakopieringsprocessen. På sidan Hoppa över att lägga till användare klickar du på Nästa.

Nu är du redo att börja kopiera data.

 1. Läs informationen på sidan Förbered dig för att kopiera data till Office 365 och klicka på Nästa.

 2. Ange följande på sidan Nu ansluter vi:

  • Ange e-postadressen till alla användare av lokala postlådor i rutan E-postadress.

  • Skriv användarnamnet för migreringsadministratören för det lokala Exchange Server i rutan Användarnamn.

  • Skriv lösenordet för migreringsadministratören för det lokala Exchange Server i rutan Lösenord.

 3. Välj Starta kopiering.

  Ange kontoinformation för att ansluta till Exchange-servern.
 4. Sidan Kopiering pågår visas när data kopieras. Du kan också klicka på Administrationscenter för Exchange-länken för att visa status för migreringsbatchar och se hur migreringen fortskrider. Du kanske måste klicka på Uppdatera för att kunna visa status, enligt följande bild.

  Klicka på uppdatera om du vill visa synkronisering av postlådor.

Efter Office 365-installationsguiden måste du slutföra konfigureringen av din domän. Instruktioner som är specifika för din DNS-värd finns i Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster.

Office 365-installationsguiden skapar användarna och deras postlådor i Office 365. Du behöver dock fortfarande tilldela licenser till varje användare. Om du inte tilldelar en licens inaktiveras postlådan när tidsfristen löper ut (30 dagar). Information om hur du tilldelar en licens i Administrationscenter för Office 365 finns i Tilldela användare licenser i Office 365 för företag.

Mer information finns i

Vad du behöver veta om snabbmigrering av e-post till Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×