Använda innehåll som kan återanvändas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I alla publiceringsmiljöer är det praktiskt att kunna återanvända innehåll. I Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan, med hjälp av listan Innehåll som kan återanvändas, innehåll återanvändas inom alla webbplatssamlingar där publiceringsfunktionerna är aktiverade.

Du kan lägga till objekt i listan Innehåll som kan återanvändas, och skapa kategorier och mappar inom listan som hjälp för att ordna dessa objekt. De objekt du lagt till i listan kan du sedan lägga till i sidinnehåll med hjälp av väljaren för innehåll som kan återanvändas.

Artikelinnehåll

Vad är listan innehåll som kan återanvändas?

Varför ska jag använda innehåll som kan återanvändas?

När kan jag använda innehåll som kan återanvändas?

Hur använder jag innehåll som kan återanvändas

Vad är listan Innehåll som kan återanvändas?

Listan Innehåll som kan återanvändas är en samling innehåll, lagrat som objekt i en lista, som du skapar för webbplatssamlingen. Objekten i listan kan bestå av antingen HTML eller vanlig text och de kan anges som automatiskt uppdaterade eller inte.

Återanvändningsbart innehåll som består av HTML kan innehålla text och HTML-element, till exempel bilder, tabeller och listor. Dessa HTML-element kan formateras efter behov.

Återanvändningsbart innehåll som består av vanlig text kan endast innehålla oformaterad text utan formatmallar.

Om ett återanvändningsbart objekt anges som automatiskt uppdaterat, infogas innehållet på en webbsida som en skrivskyddad referens och sidans innehåll uppdateras om objektet förändras.

Om det återanvändningsbara innehållet inte är automatiskt uppdaterat, infogas innehållet på webbsidan som en kopia och uppdateras inte om objektet förändras.

Överst på sidan

Varför ska jag använda återanvändningsbart innehåll?

Det finns två olika situationer där användning av återanvändningsbart innehåll är praktiskt:

 • Företagsprofil och policy     Du kan använda återanvändningsbart innehåll när du skapar profilerade HTML-objekt som måste vara exakt likadana igenom hela webbplatssamlingen, till exempel företagets logotyp eller ett produktnamn. På samma sätt kan du använda återanvändningsbart innehåll när du skapar policytexter, till exempel en sekretesspolicy eller ett licensavtal. När du använder återanvändningsbart innehåll för sådana ändamål bör du ange att innehållet ska uppdateras automatiskt för att säkerställa att det visas likadant överallt inom webbplatssamlingen där det används.

 • Mallar     Du kan använda återanvändningsbart innehåll för att skapa startpunkter för sidutvecklare. Det finns kanske en standardinledning med en ansvarsfriskrivning som ska finnas i början av alla artiklar som uttrycker en åsikt och som publiceras inom webbplatssamlingen.

Överst på sidan

När kan jag använda återanvändningsbart innehåll?

Du kan använda återanvändningsbart innehåll överallt där du använder HTML-redigeraren för att redigera innehåll som ingår i en sidinnehållsfältkontroll.

Obs!: Även om du kan använda HTML-redigeraren för att redigera innehåll som ingår i en Webbdel från Innehållsredigeraren, kan inte återanvändningsbart innehåll användas i en webbdel.

Om en sida har en sidinnehållsfältkontroll beror på vilken sidlayout som använts när sidan skapades. I Office SharePoint Server 2007 finns flera sidlayouter som har sidinnehållsfältkontroller, och du kan skapa anpassade sidlayouter som innehåller sidinnehållsfältkontroller genom att använda webbutvecklingsverktyg som samverkar med Office SharePoint Server 2007, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

I Office SharePoint Server 2007 finns följande sidlayouter som innehåller en sidinnehållsfältkontroll:

 • Artikelsidor     Det finns fyra sidlayouter för artikelsidor, vilka alla har en sidinnehållsfältkontroll:

  • Artikelsida med endast brödtext

  • Artikelsida med bild till vänster

  • Artikelsida med bild till höger

  • Artikelsida med sammanfattningslänkar

 • Välkomstsidor     Det finns flera sidlayouter för välkomstsidor. Tre av dessa har en sidinnehållsfältkontroll:

  • Startsida för intranät

  • Välkomstsida med sammanfattningslänkar

  • Välkomstsida med innehållsförteckning

Överst på sidan

Hur använder jag återanvändningsbart innehåll?

Det finns två aspekter på användning av återanvändningsbart innehåll: Att skapa objekt för listan Innehåll som kan återanvändas och att lägga till objekt från listan Innehåll som kan återanvändas på en sida.

Lägga till ett objekt i listan med återanvändningsbart innehåll

För att kunna lägga till objekt i listan med återanvändningsbart innehåll måste du ha deltagarbehörighet för den webbplatssamling som innehåller listan. Gör så här om du vill lägga till ett objekt i listan Innehåll som kan återanvändas:

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehållWebbplatsåtgärder-menyn på startsidan för webbplatssamlingen. Sidan Allt webbplatsinnehåll visas.

 2. Klicka på Innehåll som kan återanvändas under Listor på sidan Allt webbplatsinnehåll. Listan Innehåll som kan återanvändas öppnas.

 3. Klicka på pilen intill Nytt i listans verktygsfält och klicka sedan på Återanvändningsbar HTML eller Återanvändningsbar text. Sidan Nytt objekt öppnas.

  Obs!: Du kan även skapa mappar i listan Innehåll som kan återanvändas genom att klicka på Ny mappNytt-menyn. Du kan använda mapparna för att ordna listobjekten. Du skapar återanvändningsbart innehåll i en av mapparna genom att klicka på mappen och sedan börja om från början i det här steget.

 4. På sidan Nytt objekt kan du ange följande objektegenskaper:

  • Rubrik      Du måste ange en rubrik för objektet. Rubriken visas som objektets namn i listan Innehåll som kan återanvändas.

  • Kommentarer      Du kan skriva kommentarer om objektet. Kommentarerna kan formateras med hjälp av verktygsfältet längst upp i rutan Kommentarer. I vissa vyer av listan Innehåll som kan återanvändas, till exempel standardvyn, visas dessa kommentarer i kolumnen Kommentarer.

  • Innehållskategori      Du kan välja en innehållskategori i listan om det finns några sådana definierade. Innehållskategorierna kan definieras av webbplatsadministratörer eller av ägaren till listan Innehåll som kan återanvändas genom att redigera listans innehållskategorikolumn.

  • Automatisk uppdatering      Välj Automatisk uppdatering om du vill att objektet ska uppdateras automatiskt.

  • Återanvändningsbar HTML eller Återanvändningsbar text     För Återanvändningsbar HTML öppnar du HTML-redigeraren genom att klicka på Redigera innehåll. Sedan kan du skapa återanvändningsbart innehåll med HTML-redigeraren. För Återanvändningsbar text skapar du textposten genom att skriva i rutan Återanvändningsbar text.

Lägga till återanvändningsbart innehåll på en sida

När du vill lägga till ett objekt från listan Innehåll som kan återanvändas på en sida använder du HTML-redigeraren.

 1. Klicka på Redigera sidaWebbplatsåtgärder-menyn på den sida där du vill lägga till det återanvändningsbara innehållet.

 2. Klicka på Redigera innehåll i fältkontrollen Sidinnehåll. HTML-redigeraren öppnas och sidans innehåll visas.

 3. Klicka på knappen Infoga innehåll som kan återanvändas Bild av knapp i fönstret HTML-redigeraren. Dialogrutan Välj innehåll som kan återanvändas webbsidan öppnas och visar innehållet i listan innehåll som kan återanvändas.

 4. Bläddra i listan till det objekt du vill lägga till på sidan och dubbelklicka på objektet.

 5. Om du inte ser det objekt som du vill att kanske den inte har skapats. Klicka på Öppna en lista i dialogrutan Välj innehåll som kan återanvändas webbsida om du vill lägga till nytt innehåll som kan återanvändas, och följ sedan anvisningarna i föregående avsnitt början med steg 3.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×