Använda inkorgsregler i Outlook.com

Använd inkorgsregler för att automatiskt utföra vissa åtgärder på e-postmeddelanden som kommer till inkorgen.

Information om hur du använder Arkivera, Rensa eller andra verktyg finns i Organisera Inkorgen med Arkivera, Rensa och andra verktyg i Outlook.com.

Vilken version av Outlook.com använder du?

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder nya Outlook.com eller den klassiska versionen. Välj den version som du använder för att se anvisningarna som gäller för dig.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Läs Anvisningar för nya Outlook.com.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com.

Anvisningar för nya Outlook.com

Reglerna tillämpas på inkommande meddelanden och kan skapas från valfri mapp.

 1. Du kan snabbt skapa en regel som flyttar all e-post från en viss avsändare, eller uppsättning avsändare, till en mapp genom att högerklicka på ett meddelande i meddelandelistan och välja Skapa regel.

 2. Välj den mapp dit du vill att alla meddelanden från avsändaren eller avsändarna ska flyttas och välj OK.

 3. Välj OK.

Om du vill göra mer än bara flytta meddelanden från en eller flera avsändare till en mapp väljer du Fler alternativ.

 1. För att skapa en helt ny regel högst upp på sidan, välj Inställningar Settings > Visa alla Outlook-inställningar > E-post > Regler.

 2. Klicka på Lägg till ny regel.

En regel måste bestå av minst tre saker: Ett namn, ett villkor och en åtgärd. Regler kan även innehålla undantag till villkoren. Du kan lägga till flera villkor, åtgärder och undantag för varje steg genom att välja Lägg till villkor, Lägg till en åtgärd och Lägg till ett undantag.

Om du inte vill att fler regler körs efter den aktuella regeln markerar du kryssrutan Sluta bearbeta fler regler. Mer information finns i Sluta bearbeta fler regler i Outlook.com.

Tryck på Spara för att skapa regeln eller Ignorera för att avbryta.

 1. På toppen av sidan, välj Inställningar Settings > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post > Regler.

 3. I regeln du vill redigera väljer du redigera .

 4. Tryck på spara för att spara den redigerade regeln.

Obs!: Vissa regler som skapats i andra versioner av Outlook kan inte bearbetas av Outlook.com. Du kommer inte att kunna köra eller redigera regeln i Outlook.com.

 1. På toppen av sidan, välj Inställningar Settings > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post > Regler.

 3. I regeln du vill ta bort väljer du Ta bort .

  Tips: Om du bara vill inaktivera regeln ett tag väljer du växlingsknappen bredvid regeln.

Inkorgsregler tillämpas på inkommande meddelanden utifrån den ordning de visas i listan Inkorgsregler. Du kan ändra i vilken ordning reglerna ska tillämpas på meddelanden som kommer in i Inkorgen:

 1. På toppen av sidan, välj Inställningar Settings > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post > Regler.

 3. Markera en regel och använd uppåtpil eller nedåtpil för att ändra ordningen som regeln tillämpas på inkommande meddelanden.

För närvarande kan du inte köra inkorgsregler på befintliga meddelanden i betaversionen av Outlook.com. En ny regel används bara på meddelanden du tagit emot sedan regeln skapades.

Du kan emellertid använda Arkivera, Flytta till och Rensa för att automatiskt flytta eller ta bort meddelanden i Inkorgen. Mer information finns i Organisera Inkorgen med Arkivera, Rensa och andra verktyg i Outlook.com.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Reglerna körs endast för Inkorgen. Reglerna körs inte för andra mappar.

 1. Högerklicka på ett meddelande i meddelandelistan som du vill skapa en regel för och välj sedan Skapa regel.

 2. Ange ett namn för regeln och välj sedan ett villkor och en åtgärd från respektive listruta.

  Du kan lägga till ytterligare villkor eller åtgärder genom att välja Lägg till villkor eller Lägg till åtgärd.

 3. Du kan lägga till undantag för en inkorgsregel genom att välja Lägg till undantag.

  Obs!: Som standard är alternativet Stoppa bearbetningen av fler regler aktiverat. Det betyder att när ett meddelande som uppfyller villkoren för mer än en regel kommer in tillämpas bara den första regeln. Utan den här inställningen tillämpas alla inkorgsregler som meddelandet uppfyller villkoren för.

 1. Högst upp på sidan väljer du Inställningar > Alternativ.

 2. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för inkorgen och rensning.

 3. Markera den regel som du vill redigera och välj sedan redigera .

 4. När du är klar med ändringarna väljer du OK.

 1. Högst upp på sidan väljer du Inställningar > Alternativ.

 2. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för inkorgen och rensning.

 3. Markera den regel som du vill ta bort och välj sedan Ta bort .

 4. Välj Spara.

  Tips: Om du vill inaktivera regeln ett tag tar du bort bocken bredvid regeln.

Inkorgsregler tillämpas på inkommande meddelanden utifrån den ordning de visas i listan Inkorgsregler. Du kan ändra i vilken ordning reglerna ska tillämpas på meddelanden som kommer in i Inkorgen:

 1. Högst upp på sidan väljer du Inställningar > Alternativ.

 2. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för inkorgen och rensning.

 3. Markera den regel som du vill flytta och använd sedan Uppåtpil Flytta uppåt eller Nedåtpil Flytta nedåt för att ändra ordningen för hur de tillämpas på inkommande meddelanden.

För närvarande kan du inte köra inkorgsregler på befintliga meddelanden. En ny regel används bara på meddelanden som du får efter att den skapades.

Du kan emellertid använda Arkivera, Flytta till och Rensa för att automatiskt flytta eller ta bort meddelanden i Inkorgen. Mer information finns i Organisera Inkorgen med Arkivera, Rensa och andra verktyg i Outlook.com.

Behöver jag veta något mer?

Du kanske har skapat en regel för att vidarebefordra eller omdirigera meddelanden du får till en annan e-postadress. I så fall är det viktigt att veta skillnaden mellan vidarebefordran och omdirigera.

 • Ett vidarebefordrat meddelande visas som ett meddelande som du har fått och sedan vidarebefordrats till en annan mottagare. När mottagaren svarar, skickas svaret till den adress som meddelandet har vidarebefordrats från.

 • Ett omdirigerat meddelande behåller den ursprungliga avsändaren på från-raden. En mottagare, vems meddelande omdirigerades till svarar, skickas svaret till den ursprungliga avsändaren.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Se även

Organisera Inkorgen med Arkivera, Rensa och andra verktyg i Outlook.com

Håll skräppost borta från din inkorgen i Outlook.com

Sortera e-postmeddelanden i Outlook.com

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×