Använda inkorgsregler i Outlook.com

Använd inkorgsregler för att automatiskt utföra vissa åtgärder på e-postmeddelanden som kommer till Inkorgen. Du kan till exempel skapa regler som ändrar prioritetsnivå för meddelanden när de kommer in, automatiskt flyttar dem till andra mappar eller tar bort dem, baserat på vissa villkor.

Information om hur du använder Arkivera, Rensa eller andra verktyg finns i Organisera Inkorgen med Arkivera, Rensa och andra verktyg i Outlook.com.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder Outlook.com beta. Välj vilken version av Outlook.com du använder för att se de anvisningar som gäller för dig.

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Läs Anvisningar för betaversionen av Outlook.com.

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com.

Anvisningar för betaversionen av Outlook.com

Skapa en inkorgsregel

Reglerna körs endast för Inkorgen. Reglerna körs inte för andra mappar.

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Högerklicka på ett meddelande i meddelandelistan som du vill skapa en regel för och välj Skapa regel.

 3. Välj en mapp dit meddelanden från den avsändaren alltid ska flyttas till och välj Klart.

 4. Välj OK.

Redigera en inkorgsregel

För närvarande går det inte att redigera en regel i betaversionen. Du måste du ta bort regeln och skapa en ny.

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Högst upp på sidan väljer du Inställningar > Visa alla inställningar.

 3. Välj E-post > Regler.

 4. Håll markören över regeln och välj Ta bort .

 5. Gå tillbaka till meddelandelistan, högerklicka på ett meddelande och välj Skapa regel.

Ta bort en inkorgsregel

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Högst upp på sidan väljer du Inställningar > Visa alla inställningar.

 3. Välj E-post > Regler.

 4. Håll markören över regeln och välj Ta bort .

  Tips: Om du bara vill inaktivera regeln ett tag väljer du växlingsknappen bredvid regeln.

Ange i vilken ordning inkorgsregler ska tillämpas på inkommande meddelanden

Inkorgsregler tillämpas på inkommande meddelanden utifrån den ordning de visas i listan Inkorgsregler. Du kan ändra i vilken ordning reglerna ska tillämpas på meddelanden som kommer in i Inkorgen:

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Högst upp på sidan väljer du Inställningar > Visa alla inställningar.

 3. Välj E-post > Regler.

 4. Välj och dra en regel uppåt eller nedåt för att ändra i vilken ordning den ska tillämpas på inkommande meddelanden.

Köra inkorgsregler på befintliga meddelanden

För närvarande kan du inte köra inkorgsregler på befintliga meddelanden. En ny regel används bara på meddelanden som du får efter att den skapades.

Du kan emellertid använda Arkivera, Flytta till och Rensa för att automatiskt flytta eller ta bort meddelanden i Inkorgen. Mer information finns i Organisera Inkorgen med Arkivera, Rensa och andra verktyg i Outlook.com.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Skapa en inkorgsregel

Reglerna körs endast för Inkorgen. Reglerna körs inte för andra mappar.

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Högerklicka på ett meddelande i meddelandelistan som du vill skapa en regel för och välj Skapa regel.

 3. Ange ett namn för regeln och välj sedan ett villkor och en åtgärd från respektive listruta.

  Du kan lägga till ytterligare villkor eller åtgärder genom att välja Lägg till villkor eller Lägg till åtgärd.

 4. Du kan lägga till undantag för en inkorgsregel genom att välja Lägg till undantag.

  Obs!: Som standard är alternativet Stoppa bearbetningen av fler regler aktiverat. Det betyder att när ett meddelande som uppfyller villkoren för mer än en regel kommer in tillämpas bara den första regeln. Utan den här inställningen tillämpas alla inkorgsregler som meddelandet uppfyller villkoren för.

Redigera en inkorgsregel

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Högst upp på sidan väljer du Inställningar > Alternativ.

 3. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för inkorgen och rensning.

 4. Markera den regel som du vill redigera och välj sedan redigera .

 5. När du är klar med ändringarna väljer du OK.

Ta bort en inkorgsregel

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Högst upp på sidan väljer du Inställningar > Alternativ.

 3. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för inkorgen och rensning.

 4. Markera den regel som du vill ta bort och välj sedan Ta bort .

 5. Välj Spara.

  Tips: Om du vill inaktivera regeln ett tag tar du bort bocken bredvid regeln.

Ange i vilken ordning inkorgsregler ska tillämpas på inkommande meddelanden

Inkorgsregler tillämpas på inkommande meddelanden utifrån den ordning de visas i listan Inkorgsregler. Du kan ändra i vilken ordning reglerna ska tillämpas på meddelanden som kommer in i Inkorgen:

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Högst upp på sidan väljer du Inställningar > Alternativ.

 3. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för inkorgen och rensning.

 4. Markera den regel som du vill flytta och välj sedan Flytta uppåt eller Flytta nedåt för att ändra ordningen för hur de tillämpas på inkommande meddelanden.

Köra inkorgsregler på befintliga meddelanden

För närvarande kan du inte köra inkorgsregler på befintliga meddelanden. En ny regel används bara på meddelanden som du får efter att den skapades.

Du kan emellertid använda Arkivera, Flytta till och Rensa för att automatiskt flytta eller ta bort meddelanden i Inkorgen. Mer information finns i Organisera Inkorgen med Arkivera, Rensa och andra verktyg i Outlook.com.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Mer information finns i

Organisera Inkorgen med Arkivera, Rensa och andra verktyg i Outlook.com

Hålla skräpposten borta från Inkorgen på Outlook.com

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×