Använda hyperlänkar i en arbetsbok i webbläsaren

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En hyperlänk är en länk från ett dokument till ett annat, som öppnar den andra sidan eller filen när du klickar på den. Du kan använda hyperlänkar i en arbetsbok i webbläsaren på precis samma sätt som i andra program.

I följande avsnitt beskrivs hur du använder hyperlänkar för att navigera till olika typer av målplatser och hur du skapar en hyperlänk för användning i en arbetsbok i webbläsaren.

Vad vill du göra?

Använda en hyperlänk i en arbetsbok i webbläsaren

Skapa en hyperlänk och använda den i en webbaserad arbetsbok

Skillnader mellan hyperlänkar i en arbetsbok i webbläsaren och i Excel

Inställningar för webbdelsegenskaper som påverkar hyperlänkar

Använda en hyperlänk i en arbetsbok i webbläsaren

När du har lagt till en hyperlänk i Excel-arbetsboken och sparar den på en webbplats, kan du använda hyperlänken för att bläddra till en annan plats och öppna den sida du angav. Du kan till exempel göra följande:

Öppna ett dokument, fil eller webbsida i ett nytt fönster   . När du länkar till ett dokument eller en webbsida utanför den aktuella arbetsboken öppnas Web viewer ett nytt fönster i webbläsaren för att visa den.

Starta ett e-postprogram och skapa ett meddelande.    När du klickar på en hyperlänk till en e-postadress startas ditt e-postprogram automatiskt och skapar ett e-postmeddelande med rätt adress i rutan till.

Gå till en annan plats i den aktuella arbetsboken   . Om en hyperlänk ansluter till en annan plats i den aktuella arbetsboken, aktiva cellmarkeringen ändras till den nya platsen i arbetsboken, men öppnas inte ett separat fönster.

Det kan vara praktiskt att kunna navigera till andra platser i samma arbetsbok, särskilt om du har en stor arbetsbok med många kalkylblad. Du kan till exempel skapa ett kalkylblad som fungerar som huvudmeny med länkar till andra kalkylblad eller skapa länkar som sammanbinder celler i ett kalkylblad med relaterad information i ett annat kalkylblad.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk och använda den i en webbaserad arbetsbok

Du kan inte skapa en hyperlänk direkt i en arbetsbok i Excel Services. I stället måste du skapa eller redigera en hyperlänk i en arbetsbok med hjälp av Excel, och sedan publicera eller överför arbetsboken till ett dokumentbibliotek. Det finns flera sätt att skapa en hyperlänk. Ange en URL-adress direkt i en cell, Använd knappen hyperlänk i gruppen länkar i Excel eller använder du funktionen hyperlänk.

När du skapar en hyperlänk i en Excel-arbetsbok kodas målet som en URL (Uniform Resource Locator). URL:en kan anta flera olika former, beroende på målplatsen (på webben, i samma dokument o.s.v.). Avsnittet Se även innehåller en länk till mer information om (och många exempel på) olika typer av hyperlänkar i en Excel-arbetsbok.

I följande exempel på hyperlänkssyntax finns detaljerade förklaringar av elementen i hyperlänken. Du kan använda exemplen som en hjälp när du skapar hyperlänkar.

 • Länk till en webbsida

  I det här exemplet visas en hyperlänk som leder till en separat webbsida på webbservern www.example.com:

  http://www.example.com/jan07/news.htm.

  URL-komponent

  Beskrivning

  http://

  Protokollbeteckningen som indikerar att målet är en webbplats.

  www.example.com

  Adressen till webbservern eller nätverksplatsen

  Jan07

  Sökvägen eller mappen på servern

  News.htm

  Målsidans filnamn

 • Hämta data från en annan webbsida

  Du kan skapa eller köra en webbfråga som hämtar data från en webbsida. Du kan också skapa en webbfråga som lagras på en plats på Internet, eller på företagets intranät. En webbfråga skickar målplatsen som en frågesträng i slutet av målsidans basadress. Webbsidor innehåller ofta information som är perfekt för analys i Excel. Du kan t.ex. använda en webbfråga när du vill hämta data från en annan arbetsbok på företagets intranät.

  Med hjälp av den här hyperlänken öppnas avsnittet Kundorder på en företagswebbplats. En arbetsbok som heter Inköpsorder23456 söks upp, och sedan cellområdet F1 till F8 på arbetsbladet Maj:

  http://MinSharePoint-server/MinWebbplats/_layouts/xlviewer.aspx?id=http://Företagsserver/Kundorderwebbplats/Delade%20dokument/Inköpsorder23456.xlsx&range=Maj!F2:F8

  URL-komponent

  Beskrivning

  http://

  Protokoll (HTTP krävs för webbplatser)

  MinSharePointServer/MinWebbplats/_layouter

  Intranätplatsen

  xlviewer.aspx

  Visningsprogrammet för Excel Web Access

   ?id

  URL-frågesträngen inleds av ett frågetecken

  http://FöretagsServer/KundOrderWebbplats/Delade%20Dokument/

  Målets webbplatsadress

  InköpsOrder23456.xlsx

  Namnet på arbetsboken

  &cellområde=

  Et-tecknet (&) kopplar arbetsboksnamnet till målcellernas områdesvärde

  Maj

  Namnet på kalkylbladet i arbetsboken

  !

  Utropstecknet kopplar kalkylbladsnamnet till cellområdet som utgör målet

  F2:F8

  Det faktiska cellområdet som utgör målet för frågan

  Om du skickar en arbetsboks sökväg som en frågesträngsparameter i en hyperlänk öppnas arbetsboken i ett nytt fönster eller på en ny flik i webbläsaren. Fokus i visningsprogrammet flyttas sedan till den specifika platsen i arbetsboken. Om du har angett en cellreferens placeras cellen mitt på webbsidan. Om du har angett ett lokalt eller globalt namngivet område placeras cellen längst upp till vänster i området mitt på webbsidan. Cellen markeras inte i visningsprogrammet i något av fallen.

Skillnader mellan hyperlänkar i en arbetsbok i webbläsaren och i Excel

En hyperlänk i en arbetsbok i webbläsaren fungerar i stort på samma sätt som en hyperlänk i en Excel-arbetsbok. Det finns dock några skillnader.

 • Arbetsböcker i webbläsaren har endast stöd för absoluta hyperlänkar, eller hyperlänkar som innehåller en fullständig adress, d.v.s. protokollet, webbservern, sökvägen och filnamnet. De har inte stöd för relativa hyperlänkar som endast innehåller en del av den fullständiga adressen. Däremot kan du använda både absoluta och relativa hyperlänkar i Excel.

 • Arbetsböcker i webbläsaren avgör hyperlänkens färg utifrån den färg som har angetts som standardfärg för hyperlänkar i webbläsaren, såvida du inte explicit anger en standardfärg för hyperlänkar i Excel-arbetsboken.

 • Det webbaserade visningsprogrammet konverterar hyperlänkar som refererar till en hel kolumn eller rad i Excel till en referens till den första cellen i den raden eller kolumnen.

 • Det webbaserade visningsprogrammet har inte stöd för hyperlänkar i diagram, grafiska hyperlänkar eller hyperlänkar till områden som inte är sammanhängande. I visningsprogrammet konverteras i stället sådana länkar till textsträngar.

Överst på sidan

Inställningar för webbdelsegenskaper som påverkar hyperlänkar

Excel Web Access-webbdelen erbjuder anpassade egenskaper som du kan använda för att kontrollera hyperlänkars beteende. I följande tabell beskrivs egenskaperna.

Om egenskapens kryssruta:

Är markerad:

Är avmarkerad:

Tillåt hyperlänkar

Alla hyperlänkar som stöds och som leder till filer och dokument utanför den aktuella arbetsboken är aktiva. Det här är standardbeteende.

Alla hyperlänkar som stöds och som leder till platser utanför arbetsboken konverteras till inaktiva textsträngar.

Tillåt navigering

Alla hyperlänkar som stöds och som leder till platser i den aktuella arbetsboken är aktiva. Det här är standardbeteende.

Alla hyperlänkar som stöds och som leder till platser i den aktuella arbetsboken konverteras till inaktiva textsträngar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×