Använda guiden Resklar när du packar eller packar upp filer för extern tryckning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med guiden Resklar packas en publikation och länkade filer ihop till en enda komprimerad fil som du kan skicka till ett tryckeri eller en kopieringsfirma. Du kan också flytta filen till en annan dator för redigering. Om du använder guiden Resklar kan du vara säker på att alla nödvändiga filer är med när du lämnar den färdiga publikationen till någon annan som ska arbeta med eller läsa den.

När du startar guiden väljer du vart du ska ta filen. Publikationen packas olika i guiden Resklar, beroende på vilket alternativ du väljer.

Artikelinnehåll

Vad den guiden Resklar innebär

Packa publikationen med hjälp av den guiden Resklar

Packa upp och öppna Publisher-filer för en publikation som ska tryckas

Vad händer i guiden Resklar?

När du packar en publikation som du ska lämna in till ett tryckeri sparas publikationen som en komprimerad fil och som en PDF-fil (Portable Document Format) i guiden Resklar.

Obs!: Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Ett tryckeri kan använda en PDF-fil när de ska skriva ut den färdiga publikationen, under förutsättning att de behöver ändra väldigt lite eller inget alls. Om du upptäcker fel efter att du lämnat publikationen till tryckeriet kan tryckeriet göra väldigt få ändringar i PDF-filen. Ett tryckeri kan till exempel korrigera bilder, men inte text eller teckensnitt. Den komprimerade filen som tas fram med guiden Resklar innehåller alla filer som tryckeriet behöver för att ändra och ta fram tryckfärdiga filer.

När du använder guiden Resklar för att spara publikationen som en komprimerad fil gör guiden följande:

 • Kör verktyget Kontrollera layout, där eventuella problem upptäcks och du får hjälp att korrigera dem.

 • Uppdaterar länkar till länkad grafik.

 • Inkluderar länkad grafik i den packade publikationen.

 • Bäddar in TrueType-teckensnitt i publikationen.

 • Skapar en lista med de teckensnitt som inte kan bäddas in.

 • Skapar en rapport med eventuella problem med länkad grafik.

 • Ger dig möjlighet att skriva ut ett oseparerat korrektur.

Överst på sidan

Packa publikationen med hjälp av guiden Resklar

 1. Peka på ResklarArkiv-menyn och klicka sedan på Till extern tryckning.

 2. Markera de alternativ du vill använda i listan Hur skrivs den här publikationen ut? i åtgärdsfönstret Ta med till ett tryckeri:

  • Om du anlitar ett offsettryckeri väljer du Extern tryckning.

  • Om du anlitar en kopieringsfirma väljer du Högkvalitetstryckning.

  • Om du vill anpassa PDF-inställningarna så att de matchar inställningarna på målskrivaren klickar du på Annat och anger sedan de inställningar som du vill använda.

   Obs!: Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

 3. Klicka på Utskriftsalternativ.

 4. Gör de ändringar du vill göra i dialogrutan Utskriftsalternativ, till exempel för boktryckarmärken, och klicka sedan på OK.

  Fråga tryckeriet eller kopieringsfirman om du behöver markera några alternativ under Tryckmärken.

 5. Rätta till eventuella problem som har hittats i Publisher under Markera ett objekt som ska korrigeras.

 6. Om du vill skapa en PDF-fil markerar du kryssrutan Skapa en PDF under Exportera.

  Du kan spara publikationen som en komprimerad fil som innehåller en Publisher-fil, en PDF-fil eller både och. Båda är markerade som standard. Om du inte är säker på vad tryckeriet eller kopieringsfirman vill ha låter du båda två vara markerade.

 7. Klicka på Spara.

 8. Välj var du vill att den exporterade filen ska sparas i guiden Resklar och klicka sedan på Nästa.

  Om du packar flera publikationer sparar du alla publikationer i varsin mapp. Annars skrivs tidigare sparade publikationer över.

  Du kan spara filen på en flyttbar lagringsenhet, en hårddisk, en extern disk eller en nätverksenhet.

  Spara mina filer på ett flyttbart medium

  Om du tar med publikationen till tryckeriet på en flyttbar lagringsenhet klickar du på den korrekta enheten (vanligtvis D eller E för till exempel CD-skivor eller USB Flash-minnen).

  Spara mina filer på en hårddisk, en extern enhet eller ett nätverk

  Om du ska lägga filerna på en extern enhet, på ett nätverk eller på datorns hårddisk klickar du på Bläddra, väljer den enhet och mapp du vill använda och klickar sedan på OK.

  Senare kan du överföra filen till en webbplats om ditt tryckeri tar emot filer via webben.

 9. Markera eller avmarkera kryssrutan Skriv ut oseparerat korrektur och klicka sedan på OK.

  Kryssrutan Skriv ut oseparerat korrektur är alltid markerad som standard. Använd korrekturet för att granska och hitta eventuella fel i en utskriven version av publikationen innan du skickar den till tryckeriet. Om tryckeriet rättar till fel i filen blir tryckningen i regel dyrare.

Obs!: Om du ändrar i publikationen efter att du har packat filerna måste du köra guiden Resklar igen, så att ändringarna verkligen finns med i den publikation som du lämnar in för tryckning.

Överst på sidan

Packa upp och öppna Publisher-filer för en publikation som ska tryckas

Om du vill packa upp en publikation på en hårddisk eller en nätverksenhet gör du följande:

 1. Dubbelklicka på ZIP-filen eller PDF-filen i Utforskaren.

 2. Skriv in sökvägen till mappen eller bläddra till mappen där du vill spara de uppackade filerna och klicka på OK.

 3. När du vill öppna publikationen i Publisher går du till mappen som innehåller filerna och dubbelklickar sedan på filen med PNG i namnet och filnamnstillägget .pub (till exempel publikation1PNG.pub).

Obs!: Teckensnitt som är inbäddade i den uppackade publikationen kan läsas in på den nya datorn, men de kan bara användas av den publikation där de bäddades in.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×