Använda guiden Dataanslutning för att importera data till Publisher

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns en världen av data utanför Publisher-program som du kan använda med Publisher-program, men hur gör du importera data och säkra det? Svaret handlar om att göra rätt anslutningar.

Mer information om hur du importerar data på ett säkert sätt finns Office översikt över dataanslutningar.

Använda guiden Dataanslutning för att importera externa data

I Publisher kan importera du externa data med hjälp av dokumentkoppling. Använd dokumentkoppling för att skapa ett stort antal dokument som är mest identiska men innehåller vissa unik information, till exempel en produktlansering som du skickar till dina översta 100 kunder. Du kan också importera textfiler, Excel-kalkylblad och Access-tabeller eller frågor direkt, utan att använda en anslutningsfil. Mer information finns i Skapa ett e-postmeddelande eller koppla e-post i Publisher.

Det är enkelt att importera en textfil kommaavgränsade värden (CSV) (.csv). Om din textfil är en CSV-fil som inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn, eller om textfilen inte är en CSV-fil, kan du använda en Schema.ini-fil du anger rätt filformat.

Importera filen

 1. Klicka på Utskick > Välj mottagare > Använd befintlig lista.

  Meddelanden: Om du använder Publisher 2007 på Verktyg-menyn, klicka på Utskick och kataloger > Koppla dokument, Koppla e-post, eller Koppla katalog och gör sedan något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

 4. På fliken leverantör väljer du Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange den fullständiga sökvägen till mappen som innehåller filen i rutan Välj eller ange ett namn på fliken anslutningar.

  Klicka på Bläddra bredvid rutan för att leta reda på mappen.

 6. Klicka på fliken alla, Välj Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 7. I rutan Egenskapsvärde anger du något av följande:

  • Om filen har kolumnrubriker ange Text. HDR = Yes.

  • Om filen inte har kolumnrubriker ange Text. HDR = No.

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på fliken anslutning för att säkerställa att du har angett rätt information, och klicka sedan på Testa anslutning.

 10. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Om meddelandet ”testanslutningen lyckades” visas klickar du på OK.

 11. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas igen.

 12. Markera den textfil du vill importera på sidan Markera databas och tabell under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 13. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 14. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Använda en Schema.ini-fil för att ange en annan lista avgränsare tecken eller filformat

En Schema.ini-fil är en textfil som innehåller poster som åsidosätter inställningarna i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil klickar måste du i allmänhet göra följande:

 • Lagra filen schema.ini i samma mapp som den textfil du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i filen Schema.ini skriver du namnet på den textfil du länkar till, omgivet av hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill ange olika text-filformatet.

I följande avsnitt visa vanliga exempel för att använda filen schema.ini.

Exempel: Ange ett semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange ett tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange en fast bredd-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin är åtminstone en tvåstegsprocess. Först, om det behövs, definiera ett användar-DSN på datorn för den ODBC-drivrutinen för text. Andra, importera textfilen med hjälp av användaren DSN. Om din textfil är en fil med kommaavgränsade värden (CSV) som inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn, eller om textfilen inte är en CSV-fil, kan du använda en Schema.ini-fil du anger rätt filformat.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen och klicka sedan på System och säkerhet > Administrationsverktyg > ODBC-datakällor (32-bitars) eller (64-bitars) ODBC-datakällor.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Administrera ODBC-datakälla på fliken Användar-DSN.

 3. Markera Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Installationsprogram för ODBC Text visas.

 4. Skriv ett namn i Datakällans namn.

 5. Avmarkera kryssrutan Använd aktuell katalog.

 6. Klicka på Välj katalog.

 7. Leta reda på mappen som innehåller den textfil du vill importera, kontrollera att textfilen visas i listan under rutan Filnamn i dialogrutan Välj katalog och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Importera filen

 1. Klicka på Utskick > Välj mottagare > Använd befintlig lista.

  Meddelanden: Om du använder Publisher 2007 på Verktyg-menyn, klicka på Utskick och kataloger > Koppla dokument, Koppla e-post, eller Koppla katalog och gör sedan något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Välj användare DSN som du just har skapat i sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj textfil under kolumnen Name på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 6. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 7. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Använda en Schema.ini-fil för att ange en annan lista avgränsare tecken eller filformat

En Schema.ini-fil är en textfil som innehåller poster som åsidosätter inställningarna i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil klickar måste du i allmänhet göra följande:

 • Lagra filen schema.ini i samma mapp som den textfil du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i filen Schema.ini skriver du namnet på den textfil du länkar till, omgivet av hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill ange olika text-filformatet.

I följande avsnitt visa vanliga exempel för att använda filen schema.ini.

Exempel: Ange en kolumnrubrik

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Exempel: Ange ett semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange ett tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange en fast bredd-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

 1. Klicka på Utskick > Välj mottagare > Använd befintlig lista.

  Meddelanden: Om du använder Publisher 2007 på Verktyg-menyn, klicka på Utskick och kataloger > Koppla dokument, Koppla e-post, eller Koppla katalog och gör sedan något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. På sidan Välkommen till guiden Dataanslutning klickar du på Microsoft SQL Server.

 4. På sidan Anslut till databasserver gör du följande:

  • Ange namnet på databasservern i rutan Servernamn.

   Om databasen finns på din dator kan du ange (lokal).

  • Gör något av följande under inloggningsinformation:

   • Om du vill använda ditt Windows-användarnamn och lösenord, klickar du på Använd Windows-autentisering.

   • Om du vill använda en databas användarnamn och lösenord, klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och ange användarnamn och lösenord i rutorna.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Välj databasen i rutan databasen på sidan Markera databas och tabell, Markera tabell, vy eller användardefinierad funktion under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 7. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 8. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin är en tvåstegsprocess. Först, om det behövs, definiera ett användar-DSN på datorn för ODBC-drivrutin. Andra kan importera data från SQL Server-databas.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen och klicka sedan på System och säkerhet > Administrationsverktyg > ODBC-datakällor (32-bitars) eller (64-bitars) ODBC-datakällor.

 2. Välj fliken Användar-DSN i dialogrutan Administrera ODBC-datakälla och klicka sedan på Lägg till.

 3. Välj SQL Server i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Skapa en ny datakälla för SQL Server visas.

 4. Ange ett namn på datakällan i rutan namn.

 5. Du kan också ange en beskrivning av datakällan i rutan Beskrivning.

 6. Ange databasservernamn i rutan Server.

  Om databasen finns på din dator kan du ange (lokal).

 7. Klicka på Nästa.

 8. Under hur ska SQL Server verifiera äkthet inloggnings-ID?, gör du något av följande:

  • Klicka på med Windows NT-autentisering med nätverkets inloggnings-ID om du vill använda ditt Windows-användarnamn och lösenord.

  • Om du vill använda en databas användarnamn och lösenord, klicka på med SQL Server-autentisering med inloggnings-ID och lösenord som anges av användaren och ange databas inloggnings-ID och lösenord i rutorna.

 9. Klicka på Nästa två gånger och klicka sedan på Slutför.

 10. Klicka på Testa datakällan för att säkerställa att du har angett rätt information.

 11. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Klicka på OK om du får det meddelandet ”TESTERNA har SLUTFÖRTS”!.

 12. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Importera data från SQL Server-databas

 1. Klicka på Utskick > Välj mottagare > Använd befintlig lista.

  Meddelanden: Om du använder Publisher 2007 på Verktyg-menyn, klicka på Utskick och kataloger > Koppla dokument, Koppla e-post, eller Koppla katalog och gör sedan något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Markera namnet på datakällan som du har definierat i föregående avsnitt på sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj databasen i rutan databasen på sidan Markera databas och tabell, Markera tabell, vy eller funktion under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 6. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 7. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Överst på sidan

Se även

Översikt över Office dataanslutningar

Använda guiden Dataanslutning för att importera data till Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×