Använda grupprinciper för att styra synkroniseringsinställningar för OneDrive-klienten

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Senast uppdaterad: December 2017

I den här artikeln gäller för IT-administratörer hantera Synkroniseringsklienten OneDrive i Windows Server enterprise-miljö som använder Active Directory Domain Services.

Viktigt: fältet ADML och ADMX-filer är nu tillgängliga i katalogen OneDrive installation, %localappdata%\Microsoft\OneDrive\nummer\adm\.

(Där nummer är de tal som visas synkroniserat klientinställningarna på fliken om.)

Obs!: Om du inte är en IT-administratör läser du Komma igång med den nya OneDrive-synkroniseringsklienten i Windows för information om inställningar för OneDrive-synkronisering. Mer information om hur du använder administrationscentret för OneDrive för att styra synkroniseringsinställningar i organisationen finns i Administrationscenter för OneDrive.

Följande principer för användarkonfiguration är tillgängliga:

Följande principer för datorkonfiguration är tillgängliga:

Använda en grupprincip med OneDrive

Om du vill administrera OneDrive med Grupprincip, installera OneDrive och kopiera OneDrive.admx och OneDrive.adml från %localappdata%\Microsoft\OneDrive\nummer\adm\ till din Grupprincip central store.

De här principerna fungerar genom att registernycklar, som OneDrive-synkroniseringsklienten (OneDrive.exe) kan identifiera, anges på datorer i din domän. Avsnitten nedan beskriver vad varje princip gör och standardfunktionaliteten om du inte konfigurerar principen.

Anmärkning:

  • När du aktiverar eller inaktiverar en princip uppdateras motsvarande registernyckel på datorer i din domän. Om du senare anger principen tillbaka till inte konfigurerats motsvarande registernyckel ändras inte och principinställningen effektiva ändras inte. Så när du har konfigurerat en princip Använd inställningarna aktiverad och Inaktiverad för principen framgent.

  • Den plats där registernycklar skrivs har uppdaterats. När du använder det senaste distributionspaketet kan du ta bort registernycklarna som du har angett tidigare.

Principer för användarkonfiguration

Principerna för användarkonfiguration finns under Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\OneDrive.

Samtidig redigering och delning i programmet för Office-filer   

Med den här principen kan användare arbeta tillsammans med dokument i realtid och dela dokumenten från Office 2016- och Office 2103-program. Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] ”EnableAllOcsiClients” = DWORD: 00000001

Om du aktiverar den här inställningen visas fliken Office i OneDrive-synkroniseringsinställningarna och Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar väljs som standard.

Skärmbild av fliken Office bland inställningarna för den nya synkroniseringsklienten för OneDrive för företag.

Om du inaktiverar den här inställningen döljs fliken Office i synkroniseringsklienten medan samtidig redigering och delning inaktiveras i programmet för Office. Inställningen Användare kan välja hur Office-filer i konflikt ska hanteras kommer att fungera som inaktiverad och vid eventuella filkonflikter behålls båda kopiorna. Mer information om inställningarna i synkroniseringsklienten finns i Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar.

Senarelägg uppdatering av OneDrive.exe till den andra distributionsomgången   

Vi släpper uppdateringar av OneDrive.exe i två ringar. Den första ringen, Production (produktion), är standardinställningen. Det tar vanligtvis en till två veckor att distribuera den här ringen till alla. När vi har distribuerat den första ringen till alla släpper vi den andra ringen, Enterprise. Om du väljer Enterprise-ringen får du upp till 60 dagar på dig att förbereda för uppdateringar och deras distribution inom organisationen. Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] ”EnableEnterpriseUpdate” = DWORD: 00000001

Om du aktiverar den här inställningen uppdateras OneDrive-synkroniseringsklienter i domänen (inklusive de som används för synkronisering av personliga konton) under den andra ringen.

Om du inaktiverar den här inställningen uppdateras OneDrive-synkroniseringsklienter så snart uppdateringar är tillgängliga under den första ringen.

Mer information om uppdateringsringarna och hur synkroniseringsklienten söker efter uppdateringar finns i artikeln om uppdateringsprocessen för OneDrive-synkroniseringsklienten.

Hindra användare från att ändra sökvägen till OneDrive-mappen   

Med den här principen kan du förhindra att användare ändrar platsen för OneDrive-mappen på sin dator.

Om du vill använda den här principen måste du ange din innehavare ID och sökvägen i Grupprincip redigeraren. Aktivera den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] ”{Klientorganisation ID}” = DWORD: 00000001

Om du aktiverar den här inställningen kan användare inte ändra sökvägen till mappen "OneDrive – {klientorganisationsnamn}" i guiden Välkommen till OneDrive. Det här säkerställer att användarna måste använda standardplatsen eller, om du har angett inställningen Ange standardsökvägen för OneDrive-mappen, ha sin lokala OneDrive-mapp på den plats du har angett.

Om du inaktiverar den här inställningen kan användare ändra sökvägen till synkroniseringsmappen i guiden Välkommen till OneDrive.

Mer information om hur du använder den här principen som en del av omdirigera Windows kända mappar (till exempel mappen dokument) till OneDrive finns i omdirigera kända mappar till OneDrive för företag.

Hindra användare från att synkronisera privata OneDrive-konton   

Med den här principen kan du blockera användare från att synkronisera personliga filer till OneDrive-lagringsutrymmet de får med ett Microsoft-konto. Som standard tillåts användare att synkronisera privata OneDrive-konton. Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] ”DisablePersonalSync” = DWORD: 00000001

Om du aktiverar den här inställningen kommer användarna inte att kunna konfigurera en synkroniseringsrelation för sina privata OneDrive-konton. Om en användare tidigare synkroniserade ett privat OneDrive-konto visas ett fel när han eller hon startar synkroniseringsklienten. Användarens filer finns emellertid kvar på datorn.

Om du inaktiverar den här inställningen tillåts användare att synkronisera privata OneDrive-konton.

Ange standardsökvägen för OneDrive-mappen   

Med den här principen kan du ange en specifik sökväg som standardsökväg för OneDrive-mappen när användare går genom guiden Välkommen till OneDrive för att konfigurera synkroniseringsklienten. Som standard ligger sökvägen under %userprofile%.

Om du vill använda den här principen måste du ange ditt innehavare ID och önskad standardsökvägen i Redigeraren för. Den här principen anger följande registernyckel till en sträng som anger sökvägen till filen.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] ”{innehavare ID}” = ”{användaren path}”

Om du aktiverar den här inställningen får den lokala OneDrive – <klientorganisationsnamn>-mappen den standardsökväg som du anger i OneDrive ADMX-filen.

Om du inaktiverar den här inställningen får den lokala mappen OneDrive – <klientorganisationsnamn> sökvägen i %userprofile%.

Om du behöver använda den här inställningen för mer än en innehavare anger du ytterligare innehavare ID: N till önskad standard sökvägen transaktioner i Redigeraren för.

Obs: Variabeln % logonuser % miljö fungerar via Grupprincip. Vi rekommenderar att du använder % username % i stället.

Användarna kan välja hur de ska hantera Office-filer i konflikt   

Med den här principen anger du vad som ska hända om det uppstår en konflikt mellan Office 2016-filversioner under synkronisering. Som standard tillåts användarna att välja om de vill sammanfoga ändringarna eller behålla båda versionerna. Användare kan också konfigurera synkroniseringsklienten till att alltid dela upp filen i två versioner och behålla båda. (Det här alternativet är bara tillgängligt för Office 2016. Med tidigare versioner av Office delades filen alltid upp i två versioner som behölls.). Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] ”EnableHoldTheFile” = DWORD: 00000001

Om du aktiverar den här inställningen tillåts användarna att välja om de vill sammanfoga ändringarna eller behålla båda versionerna. Användare kan också konfigurera synkroniseringsklienten till att alltid dela upp filen i två versioner och behålla båda i enlighet med vad som visas nedan.

Office-fliken i dialogrutan Inställningar för synkronisering

Om du inaktiverar den här inställningen delas filen alltid upp i två versioner som behålls vid en synkroniseringskonflikt. Konfigurationsinställningen i synkroniseringsklienten är inaktiverad.

Du måste aktivera principen för samtidig redigering och delning i appar för Office-filer innan du kan aktivera den här principen. Mer information om inställningarna i synkroniseringsklienten finns i Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar.

Ange det högsta upload dataflöde som OneDrive.exe används   

Den här principen kan du ange maximalt antal upload dataflöde ränta i kilobyte (KB) / sek för datorer som kör Synkroniseringsklienten OneDrive. Minsta ränta är 50 KB/s och den högsta hastigheten är 100 000 KB/sek. Ju lägre upload hastigheten på dataflödet som du konfigurera, längre datorer som kör OneDrive.exe tar överföra filer.

Som standard överför dataflöde ränta är obegränsad och kan konfigureras av användaren direkt i Synkroniseringsklienten. Om du aktiverar den här inställningen, datorer som påverkas av den här principen kommer att använda den maximala upload dataflöde ränta som du anger och användarna kan inte ändra upload klassificera synkroniserat klientinställningar sig själva. Observera att OneDrive.exe startas på användarnas enheter att tillämpa konfigurationen angiven i den här inställningen. Om du inaktiverar den här inställningen kan användarna kan konfigurera maximal upload ränta för sina datorer genom att öppna klienten synkroniseringsinställningar och klicka på fliken nätverk.

Vi rekommenderar att du använder den här inställningen används endast i fall där strikt trafik begränsningar krävs, till exempel när du först distribuera Synkroniseringsklienten i din organisation. Vi rekommenderar inte att du använder den här inställningen kontinuerligt eftersom det kommer att minska synkronisera klientprestanda och påverka användarens upplevelse.

Aktivera den här principen anger du följande registernyckelvärde till ett tal mellan 50 och 100 000. Till exempel:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”UploadBandwidthLimit” = dword:000000 32

Registernyckeln ovan anger upload dataflöde ränta gränsen till 50KB/sek, med det hexadecimala värdet för 50, vilket är 00000032.

Information om hur du uppskattar finns bandbredden som behövs för Synkroniseringsklienten och styra synkronisera dataflöde nätverk utnyttjandet planering för Synkroniseringsklienten för OneDrive.

Ange det högsta hämta dataflöde som OneDrive.exe används   

Den här principen kan du ange maximalt antal hämta dataflöde ränta i kilobyte (KB) / sek för datorer som kör Synkroniseringsklienten OneDrive. Minsta ränta är 50 KB/s och den högsta hastigheten är 100 000 KB/sek. Ju lägre hämta hastigheten på dataflödet som du konfigurera, längre datorer som kör OneDrive.exe tar ladda ned filer.

Som standard, hämta dataflöde ränta är obegränsad och kan konfigureras av användaren direkt i Synkroniseringsklienten. Om du aktiverar den här inställningen, datorer som påverkas av den här principen kommer att använda den maximala hämta dataflöde ränta som du anger och användarna kommer inte att kunna ändra hämtningen klassificera synkroniserat klientinställningar sig själva. Lägg märke till att OneDrive.exe måste startas om på användarnas enheter för att använda konfigurationen angiven i den här inställningen. Om du inaktiverar den här inställningen kan användarna kan konfigurera maximal hämta ränta för sina datorer genom att öppna klienten synkroniseringsinställningar och klicka på fliken nätverk.

Vi rekommenderar att du använder den här inställningen i fall där filer på begäran inte är aktiverat och där strikt trafik begränsningar krävs, till exempel när du först distribuera Synkroniseringsklienten i din organisation eller aktivera synkronisering av gruppwebbplatser. Vi rekommenderar inte att du använder den här inställningen kontinuerligt eftersom det kommer att minska synkronisera klientprestanda och påverka användarens upplevelse.

Aktivera den här principen anger du följande registernyckelvärde till ett tal mellan 50 och 100 000. Till exempel:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”DownloadBandwidthLimit” = dword:000000 32

Registernyckeln ovan anger hämta dataflöde ränta gränsen till 50KB/sek, med det hexadecimala värdet för 50, vilket är 00000032.

Information om hur du uppskattar finns bandbredden som behövs för Synkroniseringsklienten och styra synkronisera dataflöde nätverk utnyttjandet planering för Synkroniseringsklienten för OneDrive.

Principer för datorkonfiguration

Principerna för datorkonfiguration finns under Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\OneDrive.

Ange den maximala procentuella upload dataflöde för OneDrive.exe   

Den här principen kan du konfigurera den högsta andelen i procenten av en dator tillgängliga upload dataflöde som Synkroniseringsklienten OneDrive kan använda för att överföra. (OneDrive används endast i den här bandbredd när du synkroniserar filer.) Vilken bandbredd som är tillgänglig för en dator ändras ständigt, så att definiera en procentsats kan Synkroniseringsklienten besvara ökar och minskar i bandbreddstillgänglighet under synkroniseringen i bakgrunden.

Om du aktiverar den här inställningen när en fil överförs överföra OneDrive synkronisera klienten mått hur mycket innehåll som överförs och hur lång tid det tar för en period av 60 sekunder att identifiera det högsta värdet dataflödet till tjänsten vid den tidpunkten. Maximalt antal upload dataflöde baseras på topp observerade dataflöde värde under intervall mått.

Ladda upp dataflöde Calculation_C3_2017821163425

Obs: Värdet hämtade maximalt dataflöde kan ibland vara högre eller lägre än förväntat på grund av olika trafiken begränsning funktioner som kan använda för Internet Service leverantör (ISP).

Det här beräknade värdet multipliceras sedan med den procent som du definierar i den här inställningen och används som dataflöde ändpunkt för kommande 10 minuter. När du har 10 minuter Synkroniseringsklienten utföra en annan 60 sekunders mått och justera baserat på resultatet av det nya högsta upload dataflöde värdet för den må perioden. Ladda upp dataflöde inte begränsats under 60 sekunders mått intervall och kan filer som ska överföras vid det högsta tillgängliga dataflödet. Detta gör det möjligt för två viktiga scenarier. Då måste du först kommer en mycket liten får överföra filen snabbt eftersom den får plats i intervallet där Synkroniseringsklienten mäter högsta möjliga hastighet. Andra, för alla tidskrävande upload synkronisera ska behålla optimera upload hastigheten per procentvärde som anges av den här inställningen.

Aktivera den här principen anger du följande registernyckelvärde till ett tal från 10 till 99. Till exempel:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] ”AutomaticUploadBandwidthPercentage” = dword:000000 32

Registernyckeln ovan anger upload dataflöde procent till 50%, med det hexadecimala värdet för 50, vilket är 00000032.

Ju lägre procent du väljer, desto längre tid tar det Synkroniseringsklienten att överföra filer. Vi rekommenderar ett värde på 50% eller mer. Den högsta procentandelen standard är 99%. Om du aktiverar den här inställningen kan användare inte att kunna ändra upload ränta genom att öppna klienten synkroniseringsinställningar och klicka på fliken nätverk.

Information om hur du uppskattar finns bandbredden som behövs för Synkroniseringsklienten och styra synkronisera dataflöde nätverk utnyttjandet planering för Synkroniseringsklienten för OneDrive.

Hindra användare från att använda funktionen för hämtning av fjärrfiler för att komma åt filer på datorn   

Den här principen kan du hindra användare från att använda funktionen Hämta när de loggar in med sina Microsoft-konto för OneDrive.exe. Funktionen Hämta kan du gå till OneDrive.com, Välj en Windows-dator som är online och kör OneDrive Synkroniseringsklienten och komma åt dina personliga filer från datorn. Som standard kan användare använda funktionen Hämta.

Det finns två inställningar – en för 32-bitarsdatorer och en för 64-bitars datorer. Aktivera inställningarna anger följande registret nyckelvärden till 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access] ”GPOEnabled” = DWORD: 00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] ”GPOEnabled” = DWORD: 00000001

Om du aktiverar den här inställningen hindras användare från att använda hämtningsfunktionen.

Om du inaktiverar den här inställningen kan användare använda hämtningsfunktionen.

Tillåt att synkronisera OneDrive konton för specifika organisationer   

Den här principen kan du låta användarna att synkronisera OneDrive konton för vissa organisationer genom att ange en lista över tillåtna innehavare ID: N. Om du aktiverar den här inställningen kan får användare ett felmeddelande om de försöker lägga till ett konto från en organisation inte finns i listan. Om en användare har redan kontot, sluta filerna synkronisera.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] ”1111-2222-3333-4444”

(där ”1111-2222-3333-4444” är innehavare-ID)

Om du vill blockera specifika organisationer i stället använda ”blockera synkronisera OneDrive konton för specifika organisationer”.

Den här inställningen har högre prioritet än principen ”blockera synkronisering OneDrive konton för specifika organisationer”. Aktivera inte båda samtidigt.

Blockera synkronisering OneDrive konton för specifika organisationer   

Den här principen kan du hindra användare från att överföra filer till en annan organisation genom att ange en lista över blockerade innehavare ID: N. Om du aktiverar den här inställningen kan får användare ett felmeddelande om de försöker lägga till ett konto från en organisation som är blockerade. Om en användare har redan har lagt till kontot, sluta filerna synkronisera.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] ”1111-2222-3333-4444”

(där ”1111-2222-3333-4444” är innehavare-ID)

Om du vill ange en lista över tillåtna organisationer i stället använda ”Tillåt synkronisering av OneDrive-konton för specifika organisationer”.

Den här inställningen fungerar inte om du har principen ”Tillåt synkronisering OneDrive konton för endast specifika organisationer”. aktiverad. Aktivera inte båda samtidigt.

(Förhandsversion) Tyst konfigurera OneDrive med Windows 10 eller domän inloggningsuppgifter   

Viktigt: Om du aktiverar den här inställningen ADAL måste vara aktiverad eller konfigurationen av kontot misslyckas. Hämta och öppna EnableADAL.reg om du vill aktivera ADAL och starta om Synkroniseringsklienten.

Den här principen kan du konfigurera OneDrive Synkroniseringsklienten tyst med primära Windows-kontot på Windows 10 och domänautentiseringsuppgifter i Windows 7 och senare versioner.

Om du aktiverar den här inställningen försöker OneDrive.exe logga in på arbetet eller skolan kontot med autentiseringsuppgifterna. Söker tillgängligt diskutrymme före synkroniseringen och om det är stora OneDrive uppmanar användaren att välja sina mappar. Tröskelvärdet för som efterfrågas kan konfigureras med hjälp av DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive försöker logga in på varje konto på datorn och när lyckas kontot inte längre försöker tyst konfiguration.

Om du aktiverar den här inställningen och användaren använder föregående OneDrive för företag Synkroniseringsklienten försöker nya Synkroniseringsklienten ta över synkronisering. Ny Synkroniseringsklienten försöker importera användarens synkroniseringsinställningar från föregående Synkroniseringsklienten.

Om du inaktiverar den här inställningen OneDrive kommer inte att försöka logga in användare automatiskt.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

”SilentAccountConfig” = DWORD: 00000001

Den här principen kan användas med DiskSpaceCheckThresholdMB samt DefaultRootDir.

Meddela oss om du har feedback om den här funktionen eller stöter på problem. Högerklicka på OneDrive-ikonen i meddelandefältet och klicka på ”rapportera problem”. Tagga feedback med ”SilentConfig” så att din feedback kommer att skickas direkt till tekniker som arbetar med den här funktionen.

(Förhandsversion) Konfigurera maximal storlek för OneDrive för att hämta alla filer automatiskt   

Den här inställningen används tillsammans med SilentAccountConfig. Alla användare som har en OneDrive som är större än det angivna tröskelvärdet (i MB) uppmanas att välja de mappar som de vill synkronisera innan Synkroniseringsklienten OneDrive (OneDrive.exe) hämtningsbara filer.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Exempel: ”1111-2222-3333-4444” = dword:0005000

(där ”1111-2222-3333-4444” är innehavare-ID och 0005000 anger ett tröskelvärde 5000 MB)

Närliggande avsnitt

Distribuera nya OneDrive-synkroniseringsklienten i en företagsmiljö
Hindra användare från att installera synkroniseringsklienten
Tillåt synkronisering endast på datorer som är anslutna till vissa domäner
Blockera synkronisering av vissa filtyper

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×