Använda gadgetar i Business Contact Manager

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Business Contact Manager för Outlook visar aktuell information om din verksamhet i särskilt utformade diagram – eller gadgetar – som du kan lägga till Business Contact Manager-instrumentpanelen eller i någon av arbetsytorna.

Med gadgetar, kan du välja den information som du vill använda och där du vill ha den. Du kan även skriva ut rapporter från de data som visas.

I den här artikeln beskrivs gadgetar finns i Business Contact Manager för Outlook och hur du kan arbeta med dem.

Artikelinnehåll

Förstå gadgetar

Lägga till eller ta bort en gadget

Arbeta med gadgetar

Visa en rapport från en gadget

Förstå gadgetar

Vill du veta vad dina viktigaste säljer produkter är just nu? Ta en titt på gadgeten Upp produkter.

Vad är aktuell status för ditt arbete kvalificera leads? Se gadgeten Säljtratt.

Behöver du justera dina utgifter för de senaste marknadsföringskampanjen? Gadgeten Kampanjjämförelse visar de förväntade intäkter som din aktiva kampanjer.

Business Contact Manager för Outlook har en mängd gadgetar som du kan använda för att få en snabb ögonblicksbild av status för ditt företag. Dessa gadgetar Visa diagram och andra visuella sammanfattningar av den information som du har angett i dina poster. De uppdateras varje gång du öppnar instrumentpanelen eller en arbetsyta som innehåller gadgetar, eller när du klickar på Uppdatera.

Ju mer flitig du och dina medarbetare handlar om att ange data på konton och affärskontakter, skapa affärsmöjlighet poster, länka Leads till marknadsföringsaktiviteter och så vidare, mer valuable blir sammanfattningsdata i detalj visas i din gadgetar.

Överst på sidan

Där får gadgetar tabellernas data?

Innan du kan se alla data i en gadget kan få du företagsinformation i Business Contact Manager-databasen. Gadgetar fråga lagrad information om du vill visa diagram med den information du behöver.

Använda formulären manuellt ange affärsdata eller importera data som beskrivs i Importera data till Business Contact Manager. I följande avsnitt beskrivs gadgetar i Business Contact Manager för Outlook och hur du anger data som de visas.

Försäljningsgadgetar

Försäljning gadgetar fokuserar på områden i försäljningsprocessen som behöver åtgärdas, markeringar och utmaningar. Två särskilt detaljerad gadgetar för Försäljningspipeline och Försäljningsflöde beskrivs i fullständigt i med hjälp av försäljningspipeline och Försäljningsflöde gadgetar.

gadget för försäljningstratt

Gadgeten Försäljningsflöde visar affärsmöjligheter efter vilka försäljningsfas de finns i.

Om du vill visa data i något av försäljningsgadgetar, måste du först skapa möjlighetsposter. Beroende på vilken typ av information som du vill visa måste du du också lägga till produkt- och tjänstposter i affärsmöjlighetsposten.

För en gadget ska visas Intäktsinformation måste du ange procentsatser sannolikheten och Lägg till produktartiklar och tjänster möjlighetsposter. Förväntade intäkter kommer från sannolikhet procent och summan av produkter och tjänster på posterna. Intäkter kommer från summan av produkter och tjänster på posterna.

Obs!: Möjlighetsposter måste vara kopplade till konto eller affärskontakt poster.

Att se data i den här gadgeten...

... Ange data i de här fälten på en affärsmöjlighetspost

Gadgeten visar

Inaktiva kunder

Försäljningsfas – för ett konto eller affärskontakt ska behandlas som en kund, var och en måste ha minst en länkad affärsmöjlighet med försäljningsfas av Avslutad vunnen.

Konton och affärskontakter som du har haft ingen kommunikation för ett valt intervall och uppskattad intäkt som var och en representerar.

Försäljningsförloppet

 • Sannolikhet (när du måste vara det på större än 0%),

 • Stängningsdatum

 • Produkter och tjänster

Öppna affärsmöjligheter genom förväntade stängningsdatum.

Försäljningsflöde

 • Sannolikhet (måste vara större än 0%)

 • Säljstadier

 • Produkter och tjänster

Öppna affärsmöjligheter efter försäljningsfaser.

Viktigaste kunder

Försäljningsfas (måste vara Avslutad vunnen ) och produkter och tjänster

Kunder som har lagts ned det mesta pengar med företaget av belopp i kronor eller bruttomarginalen.

Viktigaste produkter

Försäljningsfas (måste vara Avslutad vunnen ), Stängningsdatum och produkter och tjänster

Diagram över dina bästsäljande objekt över tiden, med siffror sålda, intäkter eller bruttomarginalen.

Vanliga referenter

# #Initierad av måste innehålla namnet på kontot eller affärskontakten som har avses företaget verksamheten. Om du vill visa data på intäkt från hänvisade verksamheten, måste du också markera en Försäljningsfas av Avslutad vunnen och lägger till produkter och tjänster.

Bästa källor för nya företag genom valuta värde eller antalet kontakter.

Överst på sidan

Marknadsföring gadgetar

Jämförelser mellan marknadsföringsaktiviteter och marknadsföringskampanjer är marknadsföringsaktiviteter gadgetar huvudsakliga arbete. Om du vill få ut mesta möjliga av dessa gadgetar, måste du skapa detaljerade poster för varje marknadsföringsaktiviteter verksamhet och kampanjen som du utför. Du kan jämföra aktiviteter och kampanjer med siffror med konton, affärskontakter, Leads eller affärsmöjligheter som de ger eller efter intäkter, utgifter eller budgeterat belopp.

Se till att ta med dessa uppgifter på varje marknadsföringsaktivitetspost för korrekt ekonomiska information:

 • I fältet Budgeterad kostnad på sidan information

 • I fältet Verklig kostnad på sidan Spåra

 • Alla affärsmöjligheter eller konto affärskontakt och Lead-poster som är resultatet av en marknadsföringsaktivitet, anger du aktivitetsnamnet i fältet # #initierad av varje post. Summan av produkter och tjänster som finns på ett affärsmöjlighetsformulär används för att beräkna Förväntat intäkt.

Att se data i den här gadgeten...

... Du behöver...

... och gadgeten

Aktivitetstypanalys

Skapa fler än en marknadsföringsaktivitetspost av samma typ och ange så många detaljer du kan.

Jämför alla aktiviteter av en enskild, till exempel samtalslistor och massutskick av e-uppgifter. (Om du vill se resultatet av en enskild aktivitet, använder du fliken analys av marknadsföringsaktiviteterarbetsyta ).

Kampanjanalys

Skapa ett eller fler marknadsföringsaktivitetsposterna av någon skriver, tilldela den till en marknadsföringskampanj och ange så många detaljer du kan.

Diagram resultat för varje aktivitet i en markerad marknadsföringskampanj. Standard kampanjen är Aktuella aktiviteter.

Kampanjjämförelse

Skapa fler än en marknadsföringskampanj och ange så många detaljer du kan för varje aktivitet i kampanjer.

Jämför alla marknadsföringskampanjer lyckas.

Överst på sidan

Project management gadgetar

Project management gadgetar diagram förloppet för alla dina affärsprojekt visas med förfallodatum, tidslinjer och procent färdigt.

Att se data i den här gadgeten...

Öppna den här posten...

... och ange data i de här fälten

Affärsprojekt - försenade

Affärsprojekt

 • Startdatum

 • Förfallodatum (måste vara före dagens datum)

 • % färdig

Affärsprojekt - Förfaller snart

Affärsprojekt

 • Startdatum

 • Förfallodatum

 • % färdig

Affärsprojekt - alla

Affärsprojekt

 • Startdatum

 • Förfallodatum

 • % färdig

Projektuppgifter - försenade

Projektuppgift

 • Startdatum

 • Förfallodatum (måste vara före dagens datum)

 • % färdig

Projektuppgifter - förfaller snart

Projektuppgift

 • Startdatum

 • Förfallodatum

 • % färdig

Projektuppgifter - alla

Projektuppgift

 • Startdatum

 • Förfallodatum

 • % färdig

Gadgeten Affärsprojekt

Gadgeten Project aktiviteter - förfaller nästa visar uppgifter med närmar sig förfallodatum.

Överst på sidan

Allmän gadget

Den här gadgeten gäller inte specifikt för en arbetsuppgift, men kan vara användbara på många platser.

 • Senaste affärsobjekt. Lista med upp till 18 objekt som du nyligen har öppnat, med ikoner för att indikera varje typ av objekt.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort en gadget

Gadgetar på Business Contact Manager för Outlook kategoriserats med arbetsytor som du brukar använda dem, men du kan lägga till en gadget på en valfri arbetsyta eller på instrumentpanelen.

Lägga till en gadget på instrumentpanelen

 1. I navigeringsfönstret klickar du på Business Contact Manager.

 2. Klicka på något av följande i menyfliksområdet på fliken Start i gruppen Lägg till gadgetar:

  • Försäljning

  • Marknadsföring

  • Projekthantering

  • Allmänt

 3. Klicka på gadgeten som du vill visa.

Gadgeten visas på instrumentpanelen. Rulla nedåt för att visa andra gadgetar.

Överst på sidan

Lägga till en gadget till en arbetsyta

 1. I navigeringsfönstret under Business Contact Manager, klickar du på någon av följande mappar för att visa arbetsytan:

  • Kontakthantering

  • Försäljning

  • Marknadsföring

  • Projekthantering

 2. Klicka på fliken Gadgetar i menyfliksområdet.

 3. Lägga till gadgetar grupp klickar du på något av följande:

  • Försäljning

  • Marknadsföring

  • Projekthantering

  • Allmänt

fliken gadgetar

Gadgetar fliken i menyfliksområdet.

 1. Klicka på gadgeten som du vill visa.

Gadgeten visas högst upp på arbetsytan.

Tips: Automatiskt lägga till en gadget till en arbetsyta gör visningsområdet gadget ska visas.

Överst på sidan

Ta bort en gadget

 • Klicka på knappen Ta bort knappen stäng i en gadget på gadgeten som du vill ta bort.

  Gadgeten stängs och återstående gadgetar flyttas uppåt eller åt sidan så att det fyller du mellanrummet som skrivits av en borttagna gadget.

Överst på sidan

Arbeta med gadgetar

Varje gadget innehåller flera knappar.

Klicka på

Resultat

Knappen Uppdatera gadget

Uppdatera     Uppdaterar data genom att hämta information från din Business Contact Manager-databasen och visa den aktuella informationen.

Knappen Skapa rapport i en gadget

Starta rapport     Visar den rapport som gadget data baseras.

Knappen för gadget-inställningar

Alternativ     Öppnar en dialogruta som du kan använda för att markera de data som visas i gadgeten.

knappen stäng i en gadget

Ta bort     Tar bort gadgeten från en arbetsyta eller instrumentpanelen.

Obs!: Ta bort en gadget från en arbetsyta tar inte bort gadgeten från instrumentpanelen.

Obs!: Gadgetar kan inte ändra storlek.

Överst på sidan

Välj vilka data som visas i en gadget

Varje gadgetar visa en viss sektor informationens, men du kan välja exakt vilka bitar affärsdata som du vill se. Du kan även lägga till samma gadgeten din instrumentpanel eller arbetsyta mer än en gång, välja olika data ska visas i varje gadget.

 1. Klicka på Alternativ för knappen Knappen för gadget-inställningar i en gadget.

 2. Granska valen i listorna och kryssrutor i dialogrutan och klicka sedan på de alternativ som du vill se i gadgeten.

 3. Om du vill gadgeten att visa etiketter, under diagram Markera någon av följande kryssrutor:

  • Axelrubriker. Visar etiketter för data på x och y axlar i gadgeten diagrammet.

  • Underrubrik. Visar en etikett som beskriver data i gadgeten, till exempel affärsmöjligheter som genereras av aktuella aktiviteter.

  • Förklaring. Visar etiketter för var och en av färger och fält i gadgeten. Inte ett alternativ i varje gadget.

 4. Klicka på OK. Gadget-data uppdateras.

Överst på sidan

Ordna eller flytta gadgetar

Du kan flytta gadgetar på arbetsytor eller instrumentpanelen.

Om du vill flytta en gadget, drar du den till den nya platsen i arbetsytan eller på instrumentpanelen.

Arbetsytor Visa gadgetar i en enda rad. Klicka på pilarna för att bläddra åt höger eller vänster om du vill visa gadgetar som inte visas i en arbetsyta.

På instrumentpanelen för de andra gadgetarna flyttas lodrätt eller vågrätt att fylla utrymmet. Instrumentpanelen visar gadgetar i kolumner och den kan utöka lodrätt om du vill visa upp till 20 gadgetar. Du kan välja att visa gadgetar i upp till fyra kolumner.

 1. Klicka på Business Contact Manager om du vill visa instrumentpanelen i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet.

 3. Klicka på antal kolumner som du vill visa i gruppen kolumner.

Överst på sidan

Visa en rapport från en gadget

Varje gadget kan generera en rapport från dess data som visas. Om du vill visa en rapport från en gadget, gör du något av följande:

 • Klicka på knappen Starta rapporten. Knappen Skapa rapport i en gadget på gadgeten.

Rapporten visas alla data från gadgeten samt andra relaterad information. Om du öppnar rapporten från gadgeten Inaktiva kunder kan visa du till exempel en lista över de kunder som inte har haft kontakt med ditt företag under senaste 30 dagar, tillsammans med varje kund kontonamn telefonnummer tal och försäljningsfas och Stäng datum för den sista affärsmöjlighetsposten skapas för kunden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×