Använda gadgetar för försäljningspipeline och försäljningsflöde

Business Contact Manager för Outlook 2010 ger dig verktyg som hjälper dig att visualisera tillståndet i ditt företag. De här verktygen omfattar gadgetarna Försäljningstratt och Försäljningsförlopp, som representerar data från dina affärsmöjlighet-poster i grafiskt format.

Gadgeten Försäljningstratt presenterar en "ögonblicksbild" av dina försäljningsutsikter. Antalet affärsmöjligheter som finns i varje försäljningsfas visas i diagram så att du kan identifiera eventuella nedgångar och fastställa var teamet ska lägga sin uppmärksamhet för att hålla kvar försäljningen på önskad nivå.

Medan Försäljningstratt identifierar hur affärsmöjligheter flyttar sig genom säljprocessen visar Försäljningsförlopp hur nära du är att uppnå försäljningsmålet genom att visa förloppet i ett diagram (mätt med villkor som riktade stängningsdatum eller intäkter) för dina öppna affärsmöjligheter.

Om du vill visa data i försäljningsgadgetar skapar du en post för varje affärsmöjlighet och håller posterna aktuella med information om försäljningsfaser och deadlines.

Den här artikeln fokuserar på att visa och tolka gadgetarna Försäljningstratt och Försäljningsförlopp.

Vad vill du göra?

Visa och tolka gadgeten Försäljningstratt

Visa och tolka gadgeten Försäljningsförlopp

Ändra informationen som visas i försäljningsgadgetarna

Visa och tolka gadgeten Försäljningstratt

Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning. Gadgeten Försäljningstratt visas i den övre delen av arbetsyta.

gadget för försäljningstratt

Tips: 

 • Håll muspekaren över etiketterna för att visa hela etikettens text. exempel på hovring över etikett för att visa text

 • Håll muspekaren över staplarna i diagrammet för att se vilka specifika data som återges. En närbild av gadgeten Säljtratt, som visar hur specifika data visas när du hovrar över ett fält.

Tänk på följande när du tolkar försäljningstratten:

 • Varje stapel representerar olika faser i försäljningsprocessen.

 • Längden på stapeln kan representera en av dessa faktorer: antalet affärsmöjligheter, potentiell intäkt (pengar från försäljning) eller bruttomarginalen (skillnaden mellan total intäkt och kostnad för sålda varor).

Överst på sidan

Visa och tolka gadgeten Försäljningsförlopp

Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning. Gadgeten Försäljningsförlopp visas i den övre delen av arbetsyta.

Gadget för försäljnings-pipeline

Tänk på följande när du tolkar Försäljningsförlopp:

 • Försäljningsförloppet är en samlad vy av öppna affärsmöjligheter baserat på ett stängningsdatum. I bilden ovan representerar till exempel antalet öppna affärsmöjligheter planerade att stängas 2009-06-15 potentiella intäkter på cirka 115 000 USD.

 • Varje stapel representerar en vecka, en månad eller ett kvartal.

 • Längden på stapeln kan representera en av dessa faktorer: antalet affärsmöjligheter, potentiell intäkt (pengar från försäljning, i tusental) eller bruttomarginalen (skillnaden mellan total intäkt och kostnad för sålda varor).

Överst på sidan

Ändra informationen som visas i försäljningsgadgetarna

 1. Klicka på knappen Alternativ  Knappen för gadget-inställningar i gadgeten.

  Fönstret Alternativ visas.

  Alternativfönstret för gadgeten Säljtratt

 2. I fältet Visa väljer du vilken information du vill visa:

  • Antal affärsmöjligheter. Visar hur många affärsmöjligheter det finns vid varje försäljningsfas (Försäljningstratt) eller tidsram (Försäljningsförlopp).

  • Intäkter. Visar den potentiella intäkt som varje försäljningsfas eller tidsram innehåller. Du kan sedan välja att visa Förväntad intäkt, Total intäkt eller båda.

  • Bruttomarginal. Visar den potentiella bruttomarginalen för varje försäljningsfas eller tidsram. Bruttomarginalen är lika med den totala intäkten minus utgifter för att producera produkten eller tjänsten. Du kan sedan välja att visa Förväntad bruttomarginal, Total bruttomarginal eller båda.

 3. Välj ett tidsintervall.

  • För Försäljningstratt kan du visa information efter den tidsram då affärsmöjligheten stängs, 30, 90, 180 eller 365 dagar.

  • För Försäljningsförlopp kan du visa information efter det tidsintervall som du väljer, en vecka, en månad eller ett kvartal.

 4. Filtrera data för en viss anställd genom att klicka på namnet i listan Tilldelad.

  Obs!:  Anställda som finns med i den här listan är de som du har delat din databas med.

 5. Lägg till etiketter i gadgeten.

  • Axelrubriker. Visar etiketterna för X- och Y-axlarna.

  • Underrubrik. Visar en etikett för den typ av data som visas i diagrammet. Till exempel, intäkter från affärsmöjligheter.

  • Förklaring. Ger en förklaring till vad staplarna representerar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×