Använda filter och utsnitt för att fokusera på specifik information

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Genom att använda ett filter kan du ändra hur informationen visas i instrumentpanelen eller i en rapport. Filter och utsnitt är kontroller som hjälper dig att fokusera på just de data som du är mest intresserad av. Använder du till exempel ett tidsfilter kan du visa information för en specifik tidsenhet.

Innehåll

Instrumentpanelsfilter

Rapportfilter

Använda en topp 10-filter för att isolera specifik information

Använda värdefilter för att hitta information

Filtrera tomma objekt i ett analysdiagram i PerformancePoint eller rutnät

Ta bort ett filter i en analysrapport i PerformancePoint

Instrumentpanelsfilter

Filter som du kan använda på en instrumentpanelsida brukar ligga nästan längst upp på sidan. Geografi, Produkter och Tid är några av de vanligaste. Antingen gäller filtren bara för en enda rapport i instrumentpanelen, eller också för flera eller alla rapporter på instrumentpanelsidan. Om instrumentpanelen innehåller flera sidor kan det hända att filtren gäller för de andra sidorna också.

När du väljer ett objekt i ett instrumentpanelsfilter kan du hålla ögonen på instrumentpanelen och se vilka rapporter som uppdateras. På så sätt får du reda på vilka rapporter som är kopplade till filtret. Om en rapport inte ändras betyder det att den inte är kopplad till filtret.

I vissa instrumentpaneler finns det två eller ännu fler filter. I så fall kan du antingen filtrera efter bara en parameter (till exempel Tid eller Geografi) eller också efter båda parametrarna (Tid och Geografi). Dessutom gäller vissa filter för mer än en sida i instrumentpanelen. Om du vill ta reda på om ett filter gäller för mer än en sida kan du experimentera dig fram – ändra filtret på en sida och se om det uppdateras på samma sätt på en annan sida.

Rapportfilter

De filter som vi beskrivit hittills är filter som gäller för en eller flera rapporter på en instrumentpanelssida, eller för mer än en instrumentpanelssida. Men det finns också filter som bara gäller för enskilda diagram eller rutnät i en instrumentpanel, till exempel tio i topp-filter och värdefilter. De här filtren kommer du åt om du högerklickar på en rapport, eller på en stapel eller datapunkt inuti en rapport.

Använda tio i topp-filter för att isolera specifik information

Tio i topp-filter kan du använda för att begränsa vyn, så att bara de översta eller nedersta resultaten i ett analysdiagram eller analysrutnät visas. Filtren kallas visserligen "tio i topp", men du kan själv välja hur många objekt som ska visas och om det är de översta eller nedersta resultaten som ska tas med.

Så här använder du ett tio i topp-filter så att bara ett visst antal objekt visas i vyn:

 1. Högerklicka i en rapport. Välj Filter och sedan Tio i topp.

 2. Välj Översta eller Nedersta i dialogrutan Tio i topp-filter , ange ett tal i fältet och välj sedan Antal, Procent eller Summa.

 3. Välj ett lämpligt objekt i den nedrullningsbara listrutan efter och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Använda värdefilter för att hitta information

Värdefilter är en annan typ av filter, som du kan använda om du bara vill visa data som uppfyller de kriterier som du anger.

Så här använder du ett värdefilter:

 1. Högerklicka i en rapport. Välj Filter och sedan Värdefilter.

 2. Ange de kriterier som du vill använda i dialogrutan Värdefilter och klicka på OK när du är klar.

Viktigt!:  Var noga med att inte ange tal som består av mer än 28 tecken (minustecken, kommatecken och punkter inräknade) i dialogrutan Värdefilter. Annars kan det hända att ett felmeddelande visas.

Överst på sidan

Filtrera tomma objekt i ett analysdiagram eller analysrutnät i PerformancePoint

Det kan vara bra att filtrera bort alla tomma objekt i ett analysdiagram eller analysrutnät. På så sätt kan du hålla fokus på den information som verkligen är relevant.

Så här filtrerar du tomma serier eller rader i ett diagram eller rutnät:

 1. Högerklicka på rapporten.

 2. Välj Filter.

 3. Välj Tomma serier eller Tomma rader.

Så här filtrerar du tomma objekt eller kolumner på nedre axeln i ett diagram eller rutnät:

 1. Högerklicka på rapporten.

 2. Välj Filter.

 3. Välj Filtrera tomma axelobjekt eller Filtrera tomma kolumner.

Tips: Om du öppnar ett analysdiagram i PerformancePoint i ett separat fönster kan du använda filterikonerna högst upp i rapporten för att uppnå samma resultat.

Överst på sidan

Ta bort ett filter i en analysrapport i PerformancePoint

Du kan ta bort ett filter i ett analysdiagram eller -rutnät i PerformancePoint genom att göra något av följande:

 • Välj Återställ vy på webbdelsmenyn.

 • Eller högerklicka på den filtrerade rapporten, välj Filter och sedan Ta bort filter.

Viktigt!: När du använder ett topp 10 filter eller ett värdefilter för en rapport eller ett styrkort gäller filtret den högsta nivån i en dimensionshierarki. Anta till exempel som ett analysdiagram visar information om försäljningssummor över olika städer och som dessa städer finns i olika regioner/land. Anta vidare att dimensionen Geography i databasen som används av rapporten har en hierarkisk struktur som liknar följande: Region/Land > region > ort. När du använder ett topp 10 filter eller ett värdefilter för analysdiagrammet innehåller resultatet städer som uppfyller de villkor du anger i alla regioner/länder.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×