Använda filteråtgärdswebbdelen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Använd filteråtgärdswebbdelen när du har två eller fler filterwebbdelar på en sida, och vill synkronisera visningen av filterresultaten. Du kan till exempel skapa en instrumentpanel för ekonomi med flera webbdelar som en användare kan ändra med ett klick, utifrån en viss avdelning samt ett visst kvartal och område. Användaren kan till och med spara den filtrerade visningen som egen standardvy.

I den här artikeln

Läsa mer om hur du använder filteråtgärdswebbdelen

Lägga till en filteråtgärdswebbdel på en sida

Metodtips om hur du utformar och underhåller webbsidor

Lägg till en filteråtgärdswebbdel på en sida

Läsa mer om hur du använder filteråtgärdswebbdelen

I det här avsnittet får du reda på hur du lägger till en filteråtgärdswebbdel på en sida, samt metodtips om hur du utformar och underhåller sidor.

Lägga till en filteråtgärdswebbdel på en sida

När du lägger till en filteråtgärdswebbdel på en sida ändras beteendet för de andra filterwebbdelarna på sidan. Till skillnad från andra filterwebbdelar kan du inte ansluta filteråtgärdswebbdelen till någon annan webbdel. I stället måste en användare ange önskade värden för vart och ett av de andra filterwebbdelarna på sidan och sedan klicka på knappen Filteråtgärder om de vill se resultatet. Knappen Filteråtgärder fungerar som om användaren trycker på RETUR eller klickar på OK för alla de andra filterwebbdelarna.

Filteråtgärdswebbdelen

1. Två Excel Web Access-webbdelar visar försäljningsuppgifter för företaget.

2. Två filterwebbdelar kan ändra resultatet som visas utifrån olika värden, till exempel "Först" och "Tillbehör".

3. Om du klickar på knappen för filteråtgärdswebbdelen visas resultatet.

Metodtips om hur du utformar och underhåller webbsidor

Här är några metodtips som du kan följa när du utformar och underhåller webbsidor:

 • Ta bort anslutningar till inaktiverade egenskaper för webbdelar    I sidredigeringsläget kan du se vilka filterwebbdelar som är anslutna, samt hur de är anslutna, i ett meddelande som visas under filterwebbdelen.

  I vissa fall kan du behöva ta bort anslutningen för att kunna ändra en inaktiverad egenskap för en webbdel. Då visas följande meddelande i verktygsfönstret:

  Du måste ta bort anslutningen mellan webbdelarna för att kunna ändra inaktiverade egenskaper.

 • Ta bort oanvända webbdelar från webbsidan    Om du av misstag stänger en webbdel i stället ta bort den, kvarstår webbdelen på sidan som en dold webbdel. Om du vill söka efter dolda webbdelar, hitta webbsidan i dokumentbiblioteket där det sparas pekar du på filnamnet för webbdelen, klickar du på pilen som visas, klicka på Redigera egenskaper och klicka sedan på Öppna webbsida i Underhåll visa länk.

Överst på sidan

Lägga till en filteråtgärdswebbdel på en sida

Obs!: I följande procedur antas att du skapar en webbsida på en gruppwebbplats. Kommandon och anvisningar kan variera på andra webbplatser.

 1. Om du inte redan har gjort det lägger du till minst två filterwebbdelar och minst en annan anslutningsbar webbdel på sidan.

  Tips: Det kan vara bra att kontrollera att webbdelarna fungerar som de ska innan du fortsätter till nästa steg.

 2. Lägg till filteråtgärdswebbdelen.
  Filteråtgärdswebbdelen har följande standardbeteenden: en knapp visas som användaren kan klicka på, texten på knappen är Använd filter, knappen är placerad till vänster i webbdelszonen och kryssrutan Spara som mina standardinställningar är markerad. Om du vill kan du ändra standardbeteendet genom att anpassa filteråtgärdswebbdelen.

  Anpassa filteråtgärdswebbdelen:   

 3. Peka på filteråtgärdswebbdelen, klicka på nedpilen och klicka sedan på Redigera webbdel.

  Filteråtgärdswebbdelen öppnas i redigeringsläge och verktygsfönstret Webbdel visas.

 4. Du kan anpassa standardinställningarna för webbdelen under Filteråtgärder i verktygsfönstret.

  • Om du inte vill att en knapp ska visas avmarkerar du kryssrutan Visa knappen Använd filter. Då inaktiveras kryssrutan Knapptext och listrutan Knappjustering.

  • Om du vill att en annan text ska visas på knappen Filteråtgärder anger du den nya texten i textrutan Knapptext.

  • Om du vill ändra placeringen av filteråtgärdswebbdelen i webbdelszonen, markerar du Vänster, Mitten eller Höger i den nedrullningsbara menyn Knappjustering.

  • Om du vill förhindra att användare ändrar till nya standardvärden för de andra filterwebbdelarna på sidan, avmarkerar du kryssrutan Tillåt användare att spara filterval. Den här kryssrutan är markerad som standard.

 5. Spara ändringarna genom att klicka på OK längst ned i verktygsfönstret.

  Kontrollera resultatet:   

 6. Om du vill avsluta redigeringsläget och visa sidan klickar du på fliken Sida och sedan på Avsluta redigering.

 7. Om du vill ändra resultatet som visas på sidan dynamiskt, anger du värden i de andra filterwebbdelarna och klickar på knappen Filteråtgärder.

  Om Tillåt användare att spara filterval har aktiverats kan du spara nya standardvärden genom att ange värden för de andra filterwebbdelarna på sidan, markera kryssrutan Spara som mina standardinställningar och sedan klicka på knappen Filteråtgärder.

  Obs!: Om inte knappen Filteråtgärder visas kontrollerar du att minst en av filterwebbdelarna är ansluten till en annan anslutningsbar webbdel.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×