Använda föredragshållarvyn

I föredragshållarvyn kan du hantera bilder samtidigt som du håller föredrag via uppföljning av hur lång tid som har gått, vilken bild som kommer härnäst och genom att visa anteckningar som bara du kan se (du kan även föra mötesanteckningar samtidigt som du håller föredrag). Med en bildskärm kan du öva på din presentation i föredragshållarvyn. Med två bildskärmar ser deltagarna presentationen på en skärm samtidigt som du ser föredragshållarvyn på den andra.

Föredragshållarvyn innehåller följande verktyg:

Verktyg för föredragshållare i PowerPoint

Bildtext 1 Klocka

Bildtext 2 Aktuell bild i åhörarvyn

Bildtext 3 Nästa bild (eller nästa animering)

Bildtext 4 Timer som visar tiden som förlöpt

Bildtext 5 Föredragshållarens anteckningar för varje bild

Bildtext 6 Mötesanteckningar som förts när du har hållit föredrag

Gör något av följande:

Använda föredragshållarvyn med en bildskärm

 1. Klicka på den bild som du vill börja med i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Föredragshållarvy under Verktyg för föredragshållare på fliken Bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Verktyg för föredragshållare

Använda föredragshållarvyn med två bildskärmar

Med två bildskärmar ser deltagarna bildspelet i helskärm på en bildskärm samtidigt som du ser föredragshållarvyn på den andra.

 1. Klicka på Föredragshållarvy under Inställning för två bildskärmar på fliken Bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Inställning för två skärmar

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Spela upp bildspelet från den första bilden

Klicka på Från början under Spela upp bildspel på fliken Bildspel.

Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

Spela upp bildspelet från den markerade bilden

 1. Klicka på den bild som du vill börja med i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. Klicka på Från aktuell bild under Spela upp bildspel på fliken Bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

Spela upp ett anpassat bildspel från den första bilden

Klicka på Anpassade bildspel under Spela upp bildspel på fliken Bildspel och klicka sedan på det anpassade bildspel som du vill spela upp.

Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

Obs!: Om inga anpassade bildspel visas i listan skapar du ett nytt anpassat bildspel genom att klicka på Redigera anpassade bildspel.

Tips: 

 1. I föredragshållarvyn kan du ändra vilken bildskärm som föredragshållarvyn visas på. Klicka bara på Växla mellan bildskärmar. Om du vill växla bildskärm igen flyttar du musen åt höger tills pekaren visas på skärmen och klickar sedan på Växla mellan bildskärmar igen.

 2. Om du vill avsluta bildspelet när du är klar med presentationen klickar du påStäng bildspel eller trycker på ESC .

Föredragshållarvyn visas på fel skärm

Om föredragshållarvyn visas på den projicerade skärmen kan du klicka på Växla mellan bildskärmar för att växla tillbaka.

 1. Flytta pekaren åt höger tills pekaren visas på den andra skärmen.

 2. Klicka på Växla mellan bildskärmar högst upp på skärmen.

Gå till nästa eller föregående bild

Om du vill gå till nästa eller föregående bild kan du klicka på kontrollerna som visas på skärmen i föredragshållarvyn. Du kan även använda samma kommandon på tangentbordet eller med musen som du använder när bildspelet visas på helskärm.

 • Klicka på den högra eller vänstra pilen Knappar för att gå till nästa bild eller föregående bild på den aktuella bilden om du vill gå vidare till nästa eller föregående bild.

  Varför matas mina bilder fram automatiskt?

  Om du tidigare har spelat in presentationen och sparat tidsinställningarna för bilderna, kanske bilderna är inställda för att matas fram automatiskt enligt de sparade tidsinställningarna. Om du inte vill använda tidsinställningarna när du håller föredrag kan du inaktivera dem. På fliken Bildspelunder Konfigurera avmarkerar du kryssrutan Använd tidsinställningar.

Hoppa till en bild

 1. Flytta musmarkören längst ned på skärmen. Navigeringsfönstret för bilden visas.

  Föredragshållarvyn, Navigatören

 2. Klicka på den bild du vill gå till.

Pausa, starta eller återställa timern

Timern visar den totala tiden som har gått medan du har hållit föredrag. Timern startar automatiskt första gången du går till nästa bild, men du kan pausa eller starta timern igen om du behöver stanna för att besvara frågor från deltagarna eller ta en paus.

 • Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Pausa timern

Klicka på  Knapp för att pausa timer

Starta eller återuppta timern

Klicka på Knapp för att starta timer

Nollställa timern

Klicka på Knapp för att nollställa timer

Varför matas mina bilder fram automatiskt?

Om du tidigare har spelat in presentationen och sparat tidsinställningarna för bilderna, kanske bilderna är inställda för att matas fram automatiskt enligt de sparade tidsinställningarna. Om du inte vill använda tidsinställningarna när du håller föredrag kan du inaktivera dem. På fliken Bildspelunder Konfigurera avmarkerar du kryssrutan Använd tidsinställningar.

Föra mötesanteckningar när du håller föredrag

Till vänster i anteckningsfönstret kan du se anteckningar som du fört för den aktuella bilden när du skapade presentationen. Du kan även skriva in mötesanteckningar samtidigt som du håller föredrag.

 • Klicka i anteckningsfönstret till höger och skriv in dina mötesanteckningar.

  Obs!: När du avslutar föredragshållarvyn visas mötesanteckningarna nedanför stödanteckningarna för den bilden.

Ändra tiden på klockan

Klockan visar tiden som har angetts för datorn i Systeminställningar.

 1. Klicka på SysteminställningarApple-menyn.

 2. Klicka på Datum och tid under System och ändra sedan till den tid du vill ha.

Se även

Hålla en presentation

Spela in ett bildspel

Prova och ange tidsinställningar för bilder

Skapa och presentera ett anpassat bildspel

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×